Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0107(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0006/2020

Předložené texty :

A9-0006/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/05/2020 - 20

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0066

Přijaté texty
PDF 133kWORD 43k
Středa, 13. května 2020 - Brusel
Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Německem a Švýcarskem ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0221),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 2 odst. 1 a 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0001/2019),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0006/2020),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 14, 15.1.2020, s. 118.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. května 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/…, kterým se Německo zmocňuje ke změně jeho dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi
P9_TC1-COD(2019)0107

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/853.)

Poslední aktualizace: 14. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí