Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0006/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0006/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/05/2020 - 20

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0066

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 44k
Keskiviikko 13. toukokuuta 2020 - Bryssel
Kabotaasiliikenne linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä Saksan ja Sveitsin välisillä raja-alueilla ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. toukokuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0221),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 2 artiklan 1 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0001/2019),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

—  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. syyskuuta 2019 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A9-0006/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 14, 15.1.2020, s. 118.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2020/… antamiseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla
P9_TC1-COD(2019)0107

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2020/853.)

Päivitetty viimeksi: 14. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö