Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/0107(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0006/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0006/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0066

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 43k
2020. május 13., Szerda - Brüsszel Végleges kiadás
Németország és Svájc között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2020. május 13-i jogalkotási állásfoglalása Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0221),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 2. cikkének (1) bekezdésére, valamint 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C9-0001/2019),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

—  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. szeptember 25-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0006/2020),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget léptet, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 14., 2020.1.15., 118. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. május 13-án került elfogadásra a Németországnak a Svájccal kötött, kétoldalú közúti szállítási megállapodásának a két ország között, a határ menti régiókban nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások nyújtása során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló (EU) 2020/… európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2019)0107

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/853 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. július 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat