Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/0107(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0006/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0006/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0066

Pieņemtie teksti
PDF 133kWORD 43k
Trešdiena, 2020. gada 13. maijs - Brisele Galīgā redakcija
Starptautiskie pasažieru pārvadājumu ar autobusiem pakalpojumi pierobežas reģionos: kabotāžas pārvadājumi starp Vāciju un Šveici ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0221),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 2. panta 1. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0001/2019),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

—  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 25. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9-0006/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 14, 15.1.2020., 118. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 13. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2020/..., ar ko Vāciju pilnvaro grozīt tās divpusējo autotransporta nolīgumu ar Šveici, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, kad tiek sniegti starptautiski pasažieru autopārvadājumu pakalpojumi ar autobusiem pierobežas reģionos starp abām valstīm
P9_TC1-COD(2019)0107

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2020/853.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 14. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika