Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2535(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0121/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0121/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0069

Usvojeni tekstovi
PDF 182kWORD 57k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles
Genetski modificirana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
P9_TA(2020)0069B9-0121/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D065067/03 – 2020/2535(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D065067/03),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezine članke 7. stavak 3. i 19. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, koje je održano 9. prosinca 2019. i na kojem nije doneseno nikakvo mišljenje, te glasovanje žalbenog odbora od 23. siječnja 2020. na kojem ponovno nije doneseno mišljenje,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) usvojeno 22. svibnja 2019. i objavljeno 5. srpnja 2019.(3),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije u kojima se protivi odobravanju genetski modificiranih organizama (GMO)(4),

–  uzimajući u obzir članak 112. stavke 2. i 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

A.  budući da je 28. listopada 2016. Monsanto Europe N.V., u ime poduzeća Monsanto Company, podnio zahtjev nacionalnom nadležnom tijelu Nizozemske u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 („zahtjev”); budući da je zahtjev obuhvaćao stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificiranu (GM) soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se ili su proizvedeni od nje, kao i stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju GM soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 ili se od nje sastoje, za druge namjene osim uporabe u hrani i hrani za životinje, uz iznimku uzgoja;

B.  budući da je 22. svibnja 2019. EFSA usvojila pozitivno mišljenje o tom zahtjevu, koje je objavljeno 5. srpnja 2019.;

C.  budući da je GM soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 razvijena kako bi se stvorila tolerancija na dikambu, glufosinat amonijak i herbicide na bazi glifosata(5);

Komplementarni herbicidi

D.  budući da je dokazano da je na GM usjevima otpornima na herbicide potrebno koristiti više herbicida, velikim dijelom zbog pojave korova otpornih na herbicide(6); budući da se zbog navedenog može očekivati da će GM soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 biti izložena i višim i ponovljenim dozama komplementarnih herbicida (glufosinat, dikamba i glifosat), što bi moglo dovesti do većih količina njihovih ostataka pri žetvi;

E.  budući da je stručno recenziranom studijom utvrđeno da se glifosat nakuplja u GM soji(7); budući da su u pilot-projektu provedenom u Argentini otkrivene iznenađujuće visoke razine ostataka glifosata na GM soji(8);

F.  budući da na pitanja o karcinogenosti glifosata i dalje nema jasnog odgovora; budući da je EFSA u studenome 2015. zaključila da glifosat vjerojatno nije karcinogen, a Europska agencija za kemikalije u ožujku 2017. da nije potrebna nikakva klasifikacija; budući da je za razliku od njih Međunarodna agencija za istraživanje raka, agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, 2015. godine glifosat smjestila u kategoriju tvari koje su vjerojatno karcinogene za čovjeka; budući da se u nizu najnovijih znanstvenih stručno recenziranih studija potvrđuje moguća karcinogenost glifosata(9);

G.  budući da se glufosinat klasificira kao tvar kategorije 1B koja je toksična za reproduktivno zdravlje i stoga ispunjava kriterije za isključivanje navedene u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(10); budući da je odobrenje za upotrebu glufosinata u Uniji isteklo 31. srpnja 2018.(11);

H.  budući da način na koji GM biljke razgrađuju komplementarne herbicide, kao i sastav, a stoga i toksičnost proizvoda razgradnje (metaboliti), može ovisiti o samoj genetskoj modifikaciji(12);

I.  budući da se, unatoč tome, smatra da procjena ostataka herbicida i njihovih metabolita u genetski modificiranim biljkama nije obuhvaćena područjem djelovanja EFSA-ina povjerenstva za genetski modificirane organizme;

J.  budući da, unatoč tome što EFSA u svojem mišljenju navodi da je „procjenu ostataka herbicida relevantnu za ovaj zahtjev istražio Odjel za pesticide EFSA-e”, to samo po sebi nije dovoljno jer njime nije uzeta u obzir kombinatorna toksičnost komplementarnih herbicida i metabolita, kao i njihova potencijalna interakcija sa samom GM biljkom, u ovom slučaju GM sojom MON 87708 × MON 89788 × A5547-127;

K.  budući da, usto, prema mišljenju Odjela za pesticide EFSA-e, nedostaju toksikološki podaci koji omogućuju procjenu rizika za potrošače koju treba provesti za nekoliko metabolita glifosata relevantnih za GM usjeve otporne na glifosat(13) te da nema dovoljno podataka za određivanje maksimalnih razina ostataka („MRO”) za glifosat na GM soji;(14)

L.  budući da su nadležna tijela više država članica izrazila zabrinutost zbog nedostatka analize ostataka herbicida na GM usjevima i potencijalnih rizika za zdravlje potrošača(15);

M.  budući da je u zaključcima međunarodnog istraživačkog projekta „Procjena rizika od genetski modificiranih organizama u EU-u i Švicarskoj”, predstavljenima u siječnju 2020., utvrđeno da procjenom rizika Unije u odnosu na GMO nisu na zadovoljavajući način obrađeni rizici za javno zdravlje i okoliš, među ostalim u pogledu zdravstvenih rizika povezanih s konzumacijom proizvoda dobivenih od GM biljaka otpornih na herbicide(16);

MRO i srodne kontrole

N.  budući da se prema Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća(17), čiji je cilj osigurati visoku razinu zaštite potrošača u odnosu na maksimalne razine ostataka (MRO), ostaci aktivnih tvari u uvezenim usjevima za hranu i hranu za životinje čija uporaba nije odobrena u Uniji trebaju pomno kontrolirati i pratiti(18);

O.  budući da, naprotiv, u skladu s posljednjim koordiniranim višegodišnjim programom kontrole Unije (za 2020., 2021. i 2022.) države članice nisu obvezne mjeriti ostatke glufosinata ni na jednom proizvodu, uključujući soju(19); budući da se ne može isključiti da će ostaci glufosinata na GM soji MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 ili od nje dobiveni proizvodi za upotrebu u hrani i hrani za životinje premašiti MRO koji je uveden kako bi se osigurala visoka razina zaštite potrošača;

Nedemokratsko donošenje odluka

P.  budući da na glasovanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 koje je održano 9. prosinca 2019. nije izneseno nikakvo mišljenje, što znači da kvalificirana većina država članica nije podržala odobrenje; budući da nakon glasovanja 23. siječnja 2020. ni žalbeni odbor nije donio nikakvo mišljenje;

Q.  budući da Komisija uviđa da je problematično da ona i dalje donosi odluke o odobrenju GMO-a bez kvalificirane većine država članica, što je zapravo iznimka za odobravanje proizvoda u cjelini, ali je postalo pravilo pri donošenju odluka o odobrenjima za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje(20);

R.  budući da je Parlament u osmom sazivu usvojio ukupno 36 rezolucija u kojima se protivi stavljanju na tržište genetski modificiranih organizama za hranu i hranu za životinje (33 rezolucije) i uzgoju genetski modificiranih organizama u Uniji (tri rezolucije); budući da je Parlament dosad u svojem devetom sazivu izrazio sedam prigovora; budući da nije bilo kvalificirane većine država članica za odobravanje bilo kojeg od tih genetski modificiranih organizama; budući da Komisija, usprkos tomu što je i sama priznala postojanje demokratskih nedostataka te usprkos prigovorima Parlamenta i izostanku potpore država članica, i dalje odobrava genetski modificirane organizme;

S.  budući da nije potrebna promjena zakonodavstva ako Komisija ne želi odobriti GMO ako se u okviru žalbenog odbora za to ne izjasni kvalificirana većina država članica(21);

Poštovanje međunarodnih obveza Unije

T.  budući da se u Uredbi (EZ) br. 1829/2003 navodi da genetski modificirana hrana ili hrana za životinje ne smije imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš te da Komisija pri sastavljanju svojih odluka mora uzeti u obzir sve relevantne odredbe prava Unije i druge legitimne čimbenike važne za predmet koji se razmatra; budući da bi ti legitimni čimbenici trebali uključivati obveze Unije u okviru ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN), Pariškog sporazuma o klimi i Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti;

U.  budući da se u nedavnom izvješću posebnog izvjestitelja UN-a za pravo na hranu zaključuje da opasni pesticidi, posebno u zemljama u razvoju, imaju katastrofalne učinke na zdravlje(22); budući da se u okviru cilja održivog razvoja br. 3.9 želi do 2030. znatno smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti uzrokovanih opasnim kemikalijama i onečišćenjem zraka, vode i tla te kontaminacijom(23);

V.  budući da je EFSA utvrdila da procijenjena izloženost primjenitelja glufosinatu, koji je klasificiran kao toksičan za reproduktivno zdravlje, kada se upotrebljava za suzbijanje korova kod GM kukuruza premašuje prihvatljivu razinu izloženosti primjenitelja (AOEL), čak i kada se koristi osobna zaštitna oprema(24); budući da je rizik od povećane izloženosti primjenitelja osobito zabrinjavajuć u odnosu na genetski modificirane usjeve otporne na herbicide, imajući u vidu povećane količine herbicida;

W.  budući da je krčenje šuma jedan od glavnih uzroka smanjenja biološke raznolikosti; budući da su emisije koje nastaju zbog uporabe i prenamjene zemljišta, uglavnom zbog krčenja šuma, drugi najveći uzrok klimatskih promjena, nakon spaljivanja fosilnih goriva(25); budući da se Pariškim sporazumom o klimi i Strateškim planom za biološku raznolikost za razdoblje 2011. – 2020. usvojenim u okviru Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti te ciljevima za biološku raznolikosti iz Aichija promiče održivo upravljanje šumama, njihova zaštita i obnavljanje(26); budući da cilj održivog razvoja br. 15. uključuje zaustavljanje krčenja šuma do 2020.(27); budući da šume imaju višestruku ulogu u postizanju većine ciljeva održivog razvoja(28);

X.  budući da je proizvodnja soje glavni razlog krčenja šuma u području Amazonije, Cerrada i Gran Chaca u Južnoj Americi; budući da je 97 % soje koja se uzgaja u Brazilu i 100 % soje koja se uzgaja u Argentini genetski modificirana soja(29);

Y.  budući da je Unija drugi najveći svjetski uvoznik soje i da se većina soje uvozi za hranu za životinje; budući da je analizom koju je provela Komisija utvrđeno da Unija povijesno najviše pridonosi globalnom krčenju šuma i povezanim emisijama upravo zbog soje, na koju otpada gotovo polovica krčenja šuma prouzrokovanog sveukupnim uvozom u Uniju(30);

1.  smatra da Nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da Nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(31), pružanje osnove za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istovremeno jamčenje uspješnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

3.  traži od Komisije da povuče svoj Nacrt provedbene odluke;

4.  poziva Komisiju da ne odobrava uvoz nikakvih genetski modificiranih biljaka za uporabu u hrani ili hrani za životinje kod kojih je stvorena otpornost na herbicid, u ovom slučaju glufosinat, čija uporaba u Uniji nije odobrena;

5.  poziva Komisiju da se prilikom budućeg Programa za primjerenost i učinkovitost (REFIT) propisa o MRO-u i u strategiji „Od polja do stola” obveže da neće dozvoliti prisutnost ostataka toksičnih pesticida, poput glufosinata, pri uvozu hrane i hrane za životinje u Uniju; ponovno poziva Komisiju i države članice da zajamče učinkovite kontrole poljoprivrednih proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i jednaki uvjeti za europsku proizvodnju hrane(32);

6.  poziva Komisiju da u potpunosti integrira procjenu rizika od ostataka komplementarnih herbicida i njihovih metabolita, uključujući kombinatorne učinke, u procjenu rizika GM biljaka otpornih na herbicide, bez obzira na to jesu li GM biljke namijenjene uzgoju u Uniji ili uvozu u Uniju radi uporabe u hrani i hrani za životinje;

7.  poziva Komisiju da povuče prijedloge za odobrenje GMO-a, bilo za uzgoj bilo za uporabu u hrani i hrani za životinje, ako Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja ne donese mišljenje;

8.  Prima na znanje i pozdravlja činjenicu da su svi povjerenici u svojim mandatnim pismima naveli da će „se pobrinuti za postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja u područjima politika za koje su nadležni. Kolegij povjerenika kao tijelo odgovoran je za opću provedbu tih ciljeva.”(33);

9.  pozdravlja činjenicu da je europski zeleni plan, glavni projekt Komisije, predstavljen kao sastavni dio Komisijine strategije za provedbu Programa UN-a do 2030. i ciljeva održivog razvoja;

10.  podsjeća da se ciljevi održivog razvoja mogu postići samo ako lanci opskrbe postanu održivi i ako se između politika stvori sinergija(34);

11.  ponovno izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da velika ovisnost Unije o uvozu hrane za životinje u obliku soje uzrokuje krčenje šuma u trećim zemljama(35);

12.  poziva Komisiju da ne odobri uvoz GM soje ako se ne može dokazati da njezin uzgoj nije pridonio krčenju šuma;

13.  apelira na Komisiju da preispita sva postojeća odobrenja za genetski modificiranu soju u svjetlu međunarodnih obveza Unije, među ostalim u skladu s Pariškim sporazumom o klimi, Konvencijom UN-a o biološkoj raznolikosti i ciljevima održivog razvoja;

14.  ponovno poziva na provedbu europske strategije za proizvodnju i opskrbu bjelančevinama biljnog podrijetla(36), koja bi Uniji omogućila manju ovisnost o uvozu GM soje te stvaranje kraćih prehrambenih lanaca i regionalnih tržišta; ustraje u tome da se tu strategiju uključi u predstojeći strategiju „Od polja do stola”;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 268, 18.10.2003., str. 1.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3) Znanstveno mišljenje EFSA-ina povjerenstva za genetski modificirane organizme o procjeni genetski modificirane soje MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 za uporabu u hrani i hrani za životinje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 (zahtjev EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733
(4)––––––– Parlament je u osmom sazivu donio 36 rezolucija u kojima se protivi odobravanju GMO-a. Nadalje, u devetom sazivu Parlament je usvojio sljedeće rezolucije:Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0028)Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o nacrtu Provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0029)Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0030)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije kojom se produljuje odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0054)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 89788 (MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0055)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0056)Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0057).
(5) Mišljenje EFSA-e, str. 3.
(6) Vidi, primjerice, Bonny S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact” („Genetski modificirani usjevi i korovi otporni na herbicide i herbicidi: pregled i učinak”), Environmental Management, siječanj 2016., 57(1), str. 31. – 48., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 i Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years” („Učinak genetski modificiranih usjeva na korištenje pesticida u SAD-u: prvih 16 godina”), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012.), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
(8) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
(9) Vidi, na primjer, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 i https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=HR&selectedID=1436
(12) To je doista slučaj kod glifosata, kako se navodi u EFSA-inom preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka glifosata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, str. 12., https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263
(13) Zaključak EFSA-e o stručnoj recenziji procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari glifosatom, EFSA Journal, 2015.; 13(11):4302, str. 3. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) EFSA-ino preispitivanje postojećih maksimalnih razina ostataka glifosata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, str. 4., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
(15) Primjedbe država članica o GM soji MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 dostupne su u bazi pitanja EFSA-e: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(16) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
(17) Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).
(18) Vidi uvodnu izjavu 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005.
(19) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/533 od 28. ožujka 2019. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2020., 2021. i 2022. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 88, 29.3.2019., str. 28.).
(20) Vidi, primjerice, obrazloženje zakonodavnog prijedloga Komisije predstavljenog 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području i obrazloženje zakonodavnog prijedloga Komisije predstavljenog 14. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011.
(21) U skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 (članak 6. stavak 3.) Komisija „može” ali ne mora dati odobrenje ako ga u okviru žalbenog odbora ne podrži kvalificirana većina država članica.
(22) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(23) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(24) Zaključak EFSA-e o stručnoj recenziji procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari glifosatom, EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, str. 3., https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
(25) Komunikacija Komisije od 23. srpnja 2019. naslovljena „Pojačanje djelovanja EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma”, COM(2019)0352, str. 1.
(26) Isto, str. 2.
(27) Vidi cilj br. 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
(28) Komunikacija Komisije od 23. srpnja 2019. naslovljena „Pojačanje djelovanja EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma”, COM(2019)0352, str. 2.
(29) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, „Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years’, ISAAA sažetak br. 53 (2017.), str. 16. i 21., http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
(30) Tehničko izvješće Europske komisije 2013. – 063 naslovljeno „Utjecaj potrošnje u EU-u na krčenje šuma: sveobuhvatna analiza utjecaja potrošnje u EU-u na krčenje šuma”, studija koju je financirala Europska komisija, DG ENV, a proveli su je VITO, IIASA, HIVA i IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, str. 23. – 24.: Od 1990. do 2008. Unija je uvezla količinu žitarica i stočnih proizvoda čija je proizvodnja uzrokovala krčenje 90 000 km² šuma. Od toga na poljoprivredne proizvode otpada 74 000 km² (82 %), a najveći udio imaju uljarice (52 000 km²). Na soju i sojinu pogaču otpada 82 % te brojke (42 600 km²), što je 47 % ukupnog uvoza proizvoda u Uniju čija proizvodnja uzrokuje krčenje šuma.
(31) Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).
(32) Rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0023), stavak 32.
(33) Vidi, na primjer, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf, str. 2.
(34) Rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume (SL C 433, 23.12.2019., str. 50.), stavak 67.
(35) Isto
(36) Rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0005), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_HR.html, stavak 64.

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti