Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2106(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0045/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0045/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0074

Elfogadott szövegek
PDF 162kWORD 51k
2020. május 14., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2018. évi mentesítés: ECSEL Közös Vállalkozás
P9_TA(2020)0074A9-0045/2020
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről (2019/2106(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós közös vállalkozásokról szóló éves számvevőszéki jelentésre a közös vállalkozások válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/887 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0045/2020),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetése végrehajtása tekintetében;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2019.12.18., 1. o.
(2) HL C 426., 2019.12.18., 24. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.
(7) HL L 142., 2019.5.29., 16. o.


2. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2019/2106(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós közös vállalkozásokról szóló éves számvevőszéki jelentésre a közös vállalkozások válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05763/2019 – C9-0072/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/887 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0045/2020),

1.  jóváhagyja az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2019.12.18., 1. o.
(2) HL C 426., 2019.12.18., 24. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(6) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.
(7) HL L 142., 2019.5.29., 16. o.


3. Az Európai Parlament 2020. május 14-i állásfoglalása az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2019/2106(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása tekintetében adandó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0045/2020),

A.  mivel az ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés közös vállalkozása (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2014. június 7-én jött létre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkének értelmében vett közös vállalkozásként azzal a céllal, hogy 2024. december 31-ig megvalósuljon a „Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek” (ECSEL) közös technológiai kezdeményezés;

B.  mivel a közös vállalkozás 2014 júniusában az 561/2014/EU tanácsi rendelettel(1) jött létre abból a célból, hogy az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások helyébe lépjen és jogutódjuk legyen;

C.  mivel a közös vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok és – önkéntes alapon – a társult országok (a továbbiakban: részt vevő államok), valamint az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában működő uniós társaságokat és más szervezeteket képviselő magánszektorbeli tagegyesületek (a továbbiakban: magánszektorbeli tagok);

D.  mivel a Horizont 2020 teljes időszakában a közös vállalkozáshoz való hozzájárulás az Unió részéről 1 184 874 000 EUR, a részt vevő államoktól 1 170 000 000 EUR és a magánszférabeli tagoktól 1 657 500 000 EUR;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) szerint az éves beszámoló minden lényeges szempontból áttekinthetően, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2018. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2018-as pénzügy évre vonatkozó végleges költségvetése 194 100 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 310 554 000 EUR összegű kifizetési előirányzatból állt; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 98%-os, illetve 65%-os volt;

3.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

4.  megjegyzi, hogy 2018 végén az Unió a hetedik keretprogram alapjából 637 600 000 EUR-val járult hozzá a közös tevékenységek társfinanszírozásához, és további 17 900 000 EUR-val a kapcsolódó igazgatási költségek társfinanszírozásához; megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram operatív tevékenységeire vonatkozó összesített kötelezettségvállalás 606  000 000 EUR-t tett ki, és hogy a kapcsolódó összesített kifizetések 529 000 000 EUR-t tettek ki; megjegyzi, hogy 2018-ban a hetedik keretprogram projektjeire rendelkezésre álló 98 000 000 EUR-s kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya alacsony – 42%-os – volt, ami főként annak tudható be, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok késtek a hetedik keretprogram folyamatban lévő tevékenységeit érintő, a projektek lezárására vonatkozó igazolások kiállításával;

5.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás által a hetedik keretprogram projektjeire teljesített kifizetések 41 000 000 EUR-t tettek ki, ami a 2018-ban teljesített összes operatív kifizetés 22%-ának felelt meg; megjegyzi továbbá, hogy az év végén a fennmaradó hibaarány 3,36% volt;

6.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram operatív kifizetései tekintetében a közös vállalkozás továbbra is az EPS nemzeti finanszírozó hatóságaitól függ, ami növeli a kockázatot az időben történő végső kifizetések tekintetében;

7.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2018-ban azon részt vevő államok, amelyek kötelesek legalább 1 170 000 000 EUR-val hozzájárulni a közös vállalkozás Horizont 2020 keretében végzett operatív tevékenységeihez, 564 000 000 EUR összegű kötelezettségvállalást tettek, és 178 000 000 EUR-t fizettek ki, ami az összes szükséges hozzájárulás 15%-ának felel meg; megjegyzi, hogy a részt vevő államok hozzájárulásának alacsony szintje azzal függ össze, hogy egyes részt vevő államok csak az általuk támogatott Horizont 2020 projektek végén ismerik el költségeiket és számolnak be azokról a közös vállalkozásnak; megjegyzi, hogy a Horizont 2020 számára rendelkezésre álló költségvetés végrehajtási aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 100%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 72% volt, valamint hogy a kifizetési előirányzatok aránya alacsonyabb összeget eredményezett a 2018 decemberében kapott 20 000 000 EUR-s kiegészítő hozzájárulás következtében;

8.  megjegyzi, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 657 500 000 EUR összegű hozzájárulásokból 2018 végéig a közös vállalkozás becslése szerint a tagok 705 400 000 EUR természetbeni hozzájárulást teljesítettek, míg az uniós pénzbeli hozzájárulás 512 000 000 EUR volt; megjegyzi továbbá, hogy az ágazati tagok pénzbeli hozzájárulása 11 300 000 EUR volt, és hogy a bejelentett, de nem validált természetbeni hozzájárulásuk 694 100 000 EUR-t tettek ki;

Teljesítmény

9.  megjegyzi az operatív és programteljesítmény mérésére szolgáló fő teljesítménymutatók (KPI-k) használatát, valamint azt, hogy a közös vállalkozás együttműködik a többi közös vállalkozással és annak érdekelt feleivel a közös hatásmutatók és az e fő teljesítménymutatók értékelésére szolgáló módszertanok meghatározása céljából;

10.  megállapítja, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási/működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

11.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás programja tekintetében 2018-ban elért teljes tőkeáttétel, amelyet úgy számítunk ki, hogy a Horizont 2020 költségeiből levonjuk az uniós finanszírozást, és az eredményt elosztjuk az uniós finanszírozással, 3-nak felel meg, amely meghaladja a megcélzott tőkeáttételi hatást a 2014–2020 közötti teljes időszakban; megjegyzi továbbá, hogy a teljes elért tőkeáttétel 3,3, ha a nemzeti költségeket vesszük alapul;

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás erőfeszítéseket tett tevékenységeinek megszilárdítása és fejlesztése érdekében, hogy lehetővé tegye a közös vállalkozás zökkenőmentes és hatékony működését; megállapítja, hogy 2018-ban négy pályázati felhívást tettek közzé, amelyek eredményeként 13 együttműködési projektet és két koordinációs és támogatási intézkedést választottak ki;

13.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás két pályázati felhívást adott ki; bár a pályázatok száma immár negyedik éve csökken, a kiválasztott pályázatok száma megegyezik a 2017. évi adattal;

14.  megjegyzi, hogy a hatékony kommunikáció a sikeres uniós finanszírozású projektek alapvető eleme; fontosnak tartja a közös vállalkozás által elért eredmények láthatóságának növelését és az ezek hozzáadott értékére vonatkozó információk terjesztését; felhívja a közös vállalkozást, hogy kutatási eredményeinek a nyilvánosság körében történő – például a közösségi médián vagy más médiaorgánumokon keresztüli – terjesztésével folytasson proaktív kommunikációs politikát annak érdekében, hogy ily módon felhívja a nyilvánosság figyelmét az uniós támogatás hatására, különös tekintettel a piaci elterjedésre;

Személyzet

15.  megjegyzi, hogy a létszámtervben engedélyezett 31 álláshelyből 2018-ban 30-at töltöttek be; 14-et ideiglenes és 16-et szerződéses alkalmazottak töltöttek be; megjegyzi továbbá, hogy 2018-ban két adminisztratív vezetői, illetve egy pénzügyi igazgatói és egy programigazgatói álláshelyet töltöttek be;

16.  tudomásul veszi a közös vállalkozás 2018. évi éves tevékenységi jelentésében szereplő információkat a nemek közötti egyensúlyról az ECSEL-projektekben, amely szerint a 2018-ban működő ECSEL-projektekben és az abban az évben bejelentett (2014-től, 2015-től és 2016-től működő) projektekben összesen 3 336 (azaz 18%) nő vett részt, szemben a 14 820 férfi (azaz 82%) munkatárssal; megjegyzi, hogy az ECSEL-projektekben részt vevő kedvezményezett vállalkozások személyzetének nem minden tagja végez kutatási tevékenységet, és hogy a kutatási személyzetnek csupán 16%-a nő;

Közbeszerzés

17.  súlyos aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentős hiányosságokat tárt fel az igazgatási szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárások irányítása terén; tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszából, hogy a költségvetéssel, a közbeszerzéssel és a szerződésekkel foglalkozó asszisztenst jelöltek ki e kérdéskör kezelésére;

Belső kontrollok

18.  üdvözli, hogy az ECSEL közös vállalkozás lépéseket tett a nemzeti finanszírozó hatóságok által végrehajtott utólagos ellenőrzések értékelésére és írásos nyilatkozatokat szerzett be a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, amelyben azok kijelentik, hogy nemzeti eljárásaik ésszerű bizonyosságot nyújtottak a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről; tudomásul veszi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a Horizont 2020 kifizetések tekintetében a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata felelős az utólagos ellenőrzésekért, és a közös vállalkozás által kiszámított fennmaradó hibaarány 2018 végén 1,15% volt;

19.  megállapítja, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott módszerek és eljárások eltéréseivel kapcsolatos kérdések a Horizont 2020 projektek végrehajtása szempontjából már nem relevánsak, mivel ezek utólagos ellenőrzéseit vagy a közös vállalkozás vagy a Bizottság végzi el; megjegyzi, hogy a Horizont 2020 közös utólagos ellenőrzési tervének rendelkezéseivel összhangban a közös vállalkozás 27-ből 22 nyilatkozatot kapott a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, és elismeri, hogy ezek ésszerű védelemben részesítik tagjai pénzügyi érdekeit;

20.  megjegyzi, hogy a Bizottság elvégezte az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozás 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó záró értékelését, valamint a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakra kiterjedő félidős értékelését; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás cselekvési tervet készített és fogadott el ezen értékelések ajánlásainak kezelésére, és már meg is kezdte egyes intézkedések végrehajtását; a tevékenységek nagy részét azonban még 2019-ben kell végrehajtani, míg néhányat a közös vállalkozás hatókörén kívül esőnek tekintettek;

21.  megjegyzi, hogy az ágazat egy tagjával a kommunikációs szolgáltatások nyújtásáért és az események megszervezéséért kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás végrehajtása egyenlegének utolsó részletét a szükséges igazoló dokumentumok nélkül fizették ki;

22.  kéri a Számvevőszéket, hogy értékelje a természetbeni hozzájárulások kiszámítására és értékelésére szolgáló módszertan megalapozottságát és megbízhatóságát, és azt javasolja, hogy ennek keretében értékeljék a természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó eljárás végrehajtására vonatkozó iránymutatás kialakítását és megbízhatóságát annak érdekében, hogy segítse a természetbeni hozzájárulások tervezési, jelentéstételi és tanúsítási folyamatát.

23.  aggasztónak tartja, hogy a közös vállalkozás megállapítása szerint az ENIAC a közös vállalkozás létrehozása előtt 1 000 000 EUR-t meghaladó összegű, igazgatási költségekhez való pénzbeli hozzájárulást nem számlázott ki az AENEAS ágazati tagnak; e probléma megoldása érdekében a közös vállalkozás 1 000 000 EUR-t kapott tagjaitól „előre fizetett készpénz-hozzájárulásként”; felhívja a közös vállalkozást, hogy haladéktalanul bocsássa ki a terhelési értesítést;

Belső ellenőrzés

24.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2018-ban kockázatértékelést végzett; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon követte a Horizont 2020 támogatási folyamatára és a közös vállalkozás teljesítményére vonatkozó ellenőrzési ajánlásait; tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi ajánlást megfelelően végrehajtották;

Humánerőforrás-gazdálkodás

25.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2018. december 31-én 30 főt foglalkoztatott; megjegyzi, hogy 2018 folyamán a közös vállalkozás két álláshelyet töltött be – az egyik az igazgatási és pénzügyi vezetői, a másik a programigazgatói pozíció – és egy kirendelt nemzeti szakértői álláshelyet hirdetett meg;

26.  megjegyzi, hogy a szervezet felépítésének a prioritásokhoz és a szakértelem iránti igényhez való igazítása érdekében a közös vállalkozás szervezeti ábráját 2018. augusztus 6-án frissítették; megjegyzi, hogy az igazgatótanács 2018 januárjában jóváhagyta a személyzeti szabályzat öt új végrehajtási szabályát.

(1) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

Utolsó frissítés: 2020. július 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat