Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2072(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0035/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0035/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 17

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0089

Elfogadott szövegek
PDF 164kWORD 53k
2020. május 14., Csütörtök - Brüsszel
2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
P9_TA(2020)0089A9-0035/2020
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2019/2072(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0035/2020),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(2) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(7) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2019/2072(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt (1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0039/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0035/2020),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(2) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(7) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


3. Az Európai Parlament 2020. május 14-i állásfoglalása az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2019/2072(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0035/2020),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a továbbiakban: a központ) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetése 47 142 100 EUR volt, ami 2017-hez képest 4,63 %-os csökkentést jelent; mivel a központ költségvetésének 91,48 %-a intézmények, más ügynökségek és szervek közvetlen hozzájárulásaiból(2) származik;

B.  mivel a Számvevőszék a központ 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 94,94 %-os volt, ami az előző évhez képest 1,82 %-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,94 %-os volt, ami az előző évhez képest 2,53 %-os növekedést jelent;

Teljesítmény

2.  megjegyzi, hogy a központ bemeneti és kimeneti mutatókat használ fő teljesítménymutatókként, hogy értékelje tevékenységeinek eredményeit, és több mutatót, hogy javítsa költségvetési gazdálkodását; megjegyzi a központ programjainak és tevékenységeinek felülvizsgált előzetes értékelését és folyamatban lévő utólagos felülvizsgálatát; felkéri a központot, hogy fejlessze tovább a fő teljesítménymutatókat tevékenységei eredményének és hatásának értékelésére, annak érdekében, hogy minőségi tanácsot kapjon arra vonatkozóan, hogy miként lehet több hozzáadott értéket biztosítani a központ teljesítménye számára, és javítani a központ üzleti modelljét;

3.  elismeréssel jegyzi meg, hogy 2018-ban a központ jelentős lépéseket tett a fordítási technológia alkalmazása terén, és hogy a Bizottság partner-főigazgatóságával szoros együttműködésben sikeresen beépítette a gépi fordítást és az Euramis-t munkafolyamatába;

4.  megjegyzi továbbá, hogy 2018-ban a világ legnagyobb terminológiai adatbázisának, az InterActive Terminology for Europe (Európai interaktív terminológia) (IATE) adatbázisnak a legújabb változata a nagyközönség számára is elérhetővé vált, és hogy a központ intézményi partnerei nevében fejleszti és kezeli azt;

5.  üdvözli, hogy a központ két intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy az uniós ügynökségek hálózata révén megossza forrásait más ügynökségekkel az átfedésben lévő feladatok tekintetében: létrehozta a megosztott szolgáltatások katalógusát, amely felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az uniós ügynökségek megoszthatnak, valamint elindított egy közös közbeszerzési portált, amelyen az ügynökségek közbeszerzési terveit osztják meg; határozottan ösztönzi a központot, hogy aktívan törekedjen az összes uniós ügynökséggel való további és szélesebb körű együttműködésre, különös tekintettel a stratégiai szempontból kiváló luxemburgi elhelyezkedésére, ahol sok más uniós ügynökség székhelye is található;

6.  ösztönzi a központot, hogy hajtsa végre a Számvevőszék ajánlásait;

7.  üdvözli a központ üzleti modelljének 2017-ben elvégzett külső értékelése tekintetében elért haladást; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a végleges értékelés eredményéről;

8.  megelégedéssel jegyzi meg és kiemeli a dokumentumok fordítására vonatkozó, 2017-ben bevezetett új árképzési struktúra folytatódó, pozitív hatását, ami 4,4 millió EUR megtakarítást jelentett a központ ügyfelei számára 2018-ban;

9.  sürgeti a központot, hogy a „Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (Tanulmány az uniós ügynökségek és szervek közös nyelvi szolgáltatójáról, a Fordítóközpontról) című külső tanulmányt követően kidolgozott átalakítási tervnek megfelelően fogadjon el fenntartható üzleti modellt; arra ösztönzi a központot, hogy maradéktalanul hajtsa végre azokat a fellépéseket, amelyek segítenek az új üzleti modellt hozzáigazítani a technológiai vívmányokhoz, például a webes fordításhoz és a beszédfelismerő projekthez;

10.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a központ nem készült el azzal a csalás elleni tervvel, amelyet 2018 végére el kellett volna készítenie, és amelynek készültségi állapota 2018-ban 66 % volt; sürgeti a központot, hogy gyorsítsa fel e terv végrehajtását;

11.  elégedettségét fejezi ki a központ által a minőség- és a projektirányítás területén a kulcsfontosságú személyzeti képességek kialakításával kapcsolatban, mivel a személyzet 86,8 %-a részesült képzésben, és így sikerült meghaladni a 2018. évre kitűzött célt;

12.  elismeri, hogy a központ teljesítette azon kötelezettségvállalását, miszerint 2018 végéig az uniós intézmények rendelkezésére bocsátja az IATE (Európai interaktív terminológia) új változatát, ami 2018 novemberében megtörtént; megjegyzi, hogy a központ 2019 februárjában kibocsátotta az IATE intézményközi változatát;

Személyzeti politika

13.  megállapítja, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 94,82 %-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 55 kinevezett tisztviselőből 50-et és az engedélyezett 138 ideiglenes alkalmazottból 133-at foglalkoztattak (2017-ben 195 engedélyezett álláshely); megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2018-ban 23 szerződéses alkalmazott dolgozott;

14.  elégedetten jegyzi meg, hogy 2018-ban a felső vezetői álláshelyek (három férfi és két nő) tekintetében és az igazgatótanácson belül (32 férfi és 27 nő) sikerült jó nemek közötti egyensúlyt elérni;

15.  ösztönzi a központot egy olyan hosszú távú emberierőforrás-politikai keret kidolgozására, amely a személyzete munka és magánélet közötti egyensúlyára, az egész életen át tartó pályaorientációra és karrierfejlesztésre, a nemek közötti egyensúlyra, a távmunkára, a megkülönböztetésmentességre, a földrajzi egyensúlyra, valamint a fogyatékossággal élők felvételére és integrációjára összpontosít;

Közbeszerzés

16.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a központ 2018 végéig bevezette ugyan az elektronikus számlázást, de még nem vezette be a Bizottság által létrehozott e-közbeszerzés és e-benyújtás eszközt, amely a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcserét szolgáló egységes megoldás bevezetését célozza; felhívja a központot, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

17.  megjegyzi, hogy az igazgatótanácsának mérete (körülbelül 130 tag és póttag) miatt felmerülő irányítási problémák miatt a központ úgy döntött, hogy az érdekeltségi nyilatkozatokat önéletrajzok nélkül teszi közzé; megjegyzi, hogy az igazgató önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; megjegyzi, hogy a központ véleménye szerint az összeférhetetlenséghez kapcsolódó kockázatok üzleti tevékenységének jellege miatt nagyon alacsonyak;

18.  aggodalommal jegyzi meg, hogy bár a központ finanszírozása nem díjakból történik, a központ igazgatótanácsában képviselt ügyfeleitől kapott bevételektől függ, és hogy ezért fennáll az összeférhetetlenség kockázata a központ termékeinek árképzése tekintetében, ami azzal lenne orvosolható, ha a Bizottság szedné be a díjakat a központ ügyfeleitől, és így a központ finanszírozása teljes mértékben az uniós költségvetésből történne; tudomásul veszi a központ azon észrevételét, hogy az uniós költségvetésből történő finanszírozás lehetőségéhez a Bizottság és a költségvetési hatóság közötti megállapodásra lenne szükség; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kockázat enyhítése érdekében tett intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

19.  üdvözli az IATE új változatának 2018-as elindítását, amelynek célja a központ nyilvánosság általi láthatóságának és online jelenlétének növelése; felhívja a központot, hogy jobban összpontosítson munkája eredményeinek a nyilvánosság körében történő terjesztésére, és a közösségi médián és más médiaorgánumokon keresztül szólítsa meg a nyilvánosságot;

20.  ösztönzi a központot, hogy folytassa szolgáltatásai digitalizálását;

21.  sajnálja, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2018. április 26-án úgy határozott, hogy felmondja a központtal kötött fordítási megállapodást, annak ellenére, hogy az EUIPO-t létrehozó (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) 148. cikkének értelmében jogi kötelezettsége, hogy a központ szolgáltatásait vegye igénybe; tudomásul veszi a központ által 2018. július 6-án a Törvényszék előtt indított jogi eljárást és a meghallgatás szóbeli szakaszának 2019. június 4-i lezárását; megjegyzi, hogy a központ és az EUIPO közötti új megállapodást csak két évre írták alá 2018. december 7-én; felhívja a központot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a jogi eljárással kapcsolatos fejleményekről;

o
o   o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2020. május 14-i állásfoglalására(4).

(1) HL C 416., 2018.11.15., 16. o.
(2) HL C 416., 2018.11.15., 18. o.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (HL L 154., 2017.6.16., 1. o.).
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0121.

Utolsó frissítés: 2020. október 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat