Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2066(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0040/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0040/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0092

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 52k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (sada Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)) za financijsku godinu 2018. (2019/2066(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(5), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75(6), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0040/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)1 SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(6) SL L 30, 31.1.2019., str. 90.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (sada Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)) za financijsku godinu 2018. (2019/2066(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(5), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75(6), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0040/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(6) SL L 30, 31.1.2019., str. 90.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (sada Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)) za financijsku godinu 2018. (2019/2066(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0040/2020),

A.  budući da je u skladu s njegovim izvještajem o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) za financijsku godinu 2018. iznosio 17 850 210 EUR, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,11 % u odnosu na 2017.; budući da se proračun Centra uglavnom financira iz proračuna Unije(2);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što predstavlja neznatno povećanje od 0,04 % u odnosu na 2017.; primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 96,50 %, što je povećanje od 6,84 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  primjećuje da Centar primjenjuje uzoran sustav mjerenja uspješnosti koji obuhvaća ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti njegovih aktivnosti na razini projekta, aktivnosti i organizacije te druge mjere za poboljšanje upravljanja proračunom;

3.  nadalje, primjećuje da je program rada Centra za 2018. u potpunosti proveden u skladu s postavljenim ciljevima, pokazateljima i indikacijama;

4.  pozdravlja činjenicu da Centar razvija sinergije i dijeli resurse s drugim agencijama;

5.  primjećuje trajnu i formaliziranu blisku suradnju Centra s Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound);

6.  primjećuje da je na temelju vanjske evaluacije Centra, provedene 2017. u skladu s financijskim pravilima, zaključeno da je pojačana suradnja Centra s trima ostalim decentraliziranim agencijama u nadležnosti Komisijine Glavne uprave za zapošljavanje – ETF-om, Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Eurofoundom – postala ostvariva opcija; primjećuje da je preinačena Uredba o osnivanju Centra (Uredba (EU) 2019/128), koja je stupila na snagu u veljači 2019., uzela u obzir rezultate te vanjske evaluacije;

7.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost, ako ne potpunog spajanja, barem uspostave zajedničke sinergije s Eurofoundom; poziva Komisiju da ocijeni oba scenarija, odnosno preseljenje Centra u sjedište Eurofounda u Loughlinstownu u Irskoj i preseljenje sjedišta Eurofounda u sjedište Centra u Solunu; napominje da bi to rezultiralo dijeljenjem korporativnih usluga i usluga podrške, kao i zajedničkim upravljanjem prostorima i dijeljenjem informacijsko-komunikacijske, telekomunikacijske i internetske infrastrukture, čime bi se ostvarile znatne uštede, a ta bi se sredstva mogla iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija; priznaje da je učinkovit i djelotvoran rad agencija u kojem nema pogrešaka usko povezan s odgovarajućom razinom financiranja kako bi se pokrile njihove operativne i administrativne aktivnosti; stoga poziva države članice da financiranje agencija prilagode aktivnostima koje su im dodijeljene;

8.  poziva Centar da radi na digitalizaciji institucije;

9.  potiče Centar da provede preporuke Revizorskog suda;

10.  cijeni stručnost Centra i njegov kontinuiran visokokvalitetan rad u provođenju istraživanja, analiza i pružanju tehničkih savjeta kako bi pomogao u razvoju europskog cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kvalifikacija i politika razvoja vještina radi promicanja visokokvalitetnog osposobljavanja koje je prilagođeno potrebama tržišta rada; ističe, u tom pogledu, da je važno osigurati odgovarajuće materijalne i ljudske resurse kojima će se Centru omogućiti da nastavi obavljati svoje zadaće koje se povećavaju i mijenjaju te pritom u općenitom smislu zajamčiti primat Centra u odnosu na privatne dobavljače;

11.  pozdravlja doprinose i stručnost Centra u pružanju novih znanja, dokaza i analiza politika, u praćenju političkih trendova i djelovanju u ulozi posrednika znanja kada je riječ o vrlo važnim političkim temama na dnevnom redu Unije; prima na znanje kvalitetan rad Centra na različitim projektima, posebno na Programu vještina za Europu, Europassu, reviziji Panorame vještina i njezine uloge u pružanju potpore sudionicima Kopenhaškog procesa, europskom indeksu vještina i predviđanju potreba za vještinama;

12.  smatra da vrijedi spomenuti da je Centar pokrenuo novo područja djelovanja prema digitalizaciji, a posebno u pogledu njegovih internetskih alata, koji pružaju informacije po pojedinim zemljama i bolje mogućnosti za vizualizaciju internetskih podataka kao što su referentni izvori o informacijama o tržištu rada ili predviđanju potreba za vještinama; u tom smislu prima na znanje ciljane marketinške kampanje Centra usmjerene na informiranje o sadržaju njegovih internetskih stranica;

13.  ističe da su transparentnost i svijest građana o postojanju agencija ključni za njihovu demokratsku odgovornost; smatra da su iskoristivost i jednostavnost uporabe resursa i podataka agencija od iznimne važnosti; stoga poziva da se ocijeni način na koji se podaci i resursi trenutačno predstavljaju i stavljaju na raspolaganje i koliko ih građani smatraju jednostavnima za pronalaženje, prepoznavanje i korištenje; podsjeća na to da države članice mogu podići razinu javne osviještenosti o tom pitanju izradom sveobuhvatnog plana za dopiranje do većeg broja građana Unije;

Kadrovska politika

14.  primjećuje da je 31. prosinca 2018. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 96,70 % i da je imenovano 12 dužnosnika i 76 privremenih djelatnika od 78 privremenih djelatnika i 13 dužnosnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u usporedbi s 92 odobrena radna mjesta 2017.); također primjećuje da je 2018. za Centar radilo 26 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

15.  primjećuje da Centar poduzima mjere u svjetlu opažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s novom načelnicom službe Centra za ljudske resurse, koja je preuzela dužnost u siječnju 2019., kao i s odlukom da se pravna služba Centra eksternalizira; sa zabrinutošću primjećuje da, s obzirom na veliki broj pravnih predmeta u kojima Centar sudjeluje, potpuna eksternalizacija pravnih usluga ugrožava dosljednu obradu predmeta i načelo učinkovitosti; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja u tom pogledu;

16.  primjećuje tekući postupak Centra za poboljšanje postupaka odabira osiguravanjem usklađenosti s mjerilima za imenovanje koje su ocijenili odbori za odabir i pojačanim kontrolama ljudskih resursa; sa zabrinutošću prima na znanje da su, prema izvješću Revizorskog suda, dva postupka zapošljavanja iz 2018. na temelju dvaju popisa uspješnih kandidata sastavljenih 2015. i 2016. godine, koja su obuhvaćena revizijom, bila na neodgovarajući način vođena i dokumentirana, kao što je bio slučaj i s drugim postupcima zapošljavanja obuhvaćenim revizijama iz prijašnjih godina; potiče Centar da poduzme hitne korektivne mjere kako bi osigurao pravilne postupke zapošljavanja i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetima u tu svrhu;

17.  primjećuje zabrinutost Centra da se njegovom novom uredbom o osnivanju proširuje njegov mandat kako bi se uz strukovno obrazovanje i osposobljavanje uključile politike kvalifikacija i vještina, no bez dodatnih sredstava za nove dužnosti; primjećuje da je Centar već suočen s 10-postotnim smanjenjem broja zaposlenika te da je ta situacija već dovela do povećanja radnog opterećenja i pritiska na osoblje u Centru;

18.  pozdravlja činjenicu da je Centar blizu opće rodne ravnoteže zaposlenika (59 % žene i 41 % muškarci), no žali zbog nedostatka pojedinosti u pogledu rodne ravnoteže na rukovodstvenim razinama;

19.  sa zadovoljstvom primjećuje da je 2018. postignuta rodna ravnoteža u pogledu članstva Upravnog odbora (50 % žena i 50 % muškaraca);

20.  žali zbog nedostatka jasnoće u pogledu geografske ravnoteže osoblja;

Javna nabava

21.  žali zbog činjenice da, prema izvješću Revizorskog suda, u okviru postupka javne nabave usluga putničke agencije za Centar kriteriji za dodjelu povezani s cijenom i kvalitetom nisu uvijek bili dovoljno detaljno navedeni kako bi se zajamčilo da su sklopljeni ugovori kojima se ostvaruje najveća vrijednost za uloženi novac; izražava žaljenje zbog činjenice da metodologija kojom se Centar služio u slučajevima potencijalno neuobičajeno niskih ponuda i način na koji je takve ponude dokumentirao nisu bili zadovoljavajući;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

22.  primjećuje postojeće mjere Centra i njegove trajne napore u pogledu osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; međutim, sa zabrinutošću ističe da Centar još ne objavljuje životopise članova višeg rukovodstva na svojim internetskim stranicama te da više rukovodstvo Centra, njegovi interni stručnjaci i asistenti u skladu s politikom Centra o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa iz 2014. prijavljuju moguće sukobe interesa tek kad do njih dođe; prima na znanje ažurirane smjernice Centra za izvješćivanje o sukobu interesa u postupcima odabira i zapošljavanja te pripremu revidiranih pravila za sprečavanje sukoba interesa članova Upravnog odbora, neovisnih stručnjaka i drugog osoblja te postupanje u takvim slučajevima;

23.  pozdravlja činjenicu da je s obzirom na opažanja i primjedbe tijela nadležnog za davanje razrješnice Centar 2. rujna 2019. usvojio provedbena pravila u vezi s Uredbom (EZ) br. 1049/2001(3);

24.  u svjetlu opažanja i primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice primjećuje uspostavu neovisnog tijela za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje za zviždače imenovanjem koordinatora za unutarnju kontrolu Centra kao izvjestitelja za etiku i integritet;

Općenito

25.  poziva Centar da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

Unutarnja revizija

26.  s dubokom zabrinutošću primjećuje da su postupci zapošljavanja i dalje bili kritični nakon što je Služba za unutarnju reviziju od 14. do 18. siječnja 2018. provela reviziju o upravljanju ljudskim resursima i etici u Centru;

o
o   o

27.  u vezi s drugim primjedbama koja su priložena Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 1.
(2) SL C 108, 22.3.2018., str. 2.
(3) Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 31. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti