Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2066(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0040/2020

Texte depuse :

A9-0040/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0092

Texte adoptate
PDF 161kWORD 55k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
P9_TA(2020)0092A9-0040/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (în prezent Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2066(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(5), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului(6), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0040/2020),

1.  acordă directorului executiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 90.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (în prezent Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)) pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2066(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(5), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului(6), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0040/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 90.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (în prezent Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2066(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0040/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 17 850 210 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară scădere cu 0,11 % față de bugetul pentru 2017; întrucât bugetul Centrului provine în principal de la bugetul Uniunii(2);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,04 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 96,50 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,84 % față de 2017;

Performanța

2.  ia act de faptul că Centrul utilizează un sistem exemplar de măsurare a performanței, care include indicatori-cheie de performanță pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale la nivelul proiectelor, activităților și al organizării, precum și alte măsuri de îmbunătățire a gestionării bugetului;

3.  constată, de asemenea, că programul de lucru al Centrului pe 2018 a fost implementat pe deplin, conform obiectivelor, țintelor și indicațiilor stabilite;

4.  salută faptul că Centrul dezvoltă sinergii și partajează resurse cu celelalte agenții;

5.  ia act de cooperarea strânsă continuă și oficializată a Centrului cu Fundația Europeană de Formare (ETF) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound);

6.  observă că evaluarea externă efectuată la Centru în 2017, conform cerințelor normelor financiare, a concluzionat că cooperarea consolidată a Centrului cu celelalte trei agenții descentralizate din domeniul de activitate al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă – ETF, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Eurofound – s-a dovedit a fi o opțiune fezabilă; constată că regulamentul reformat de înființare al Centrului [Regulamentul (UE) 2019/128], care a intrat în vigoare în februarie 2019, a preluat rezultatele acestei evaluări externe;

7.  invită Comisia să efectueze un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea, dacă nu a unei fuzionări complete, cel puțin a creării de sinergii comune cu Eurofound; invită Comisia să evalueze ambele scenarii, adică transferul Centrului către sediul Eurofound din Loughlinstown (Irlanda), dar și transferul sediului Eurofound la sediul Centrului din Salonic; observă că un astfel de demers ar însemna utilizarea în comun a serviciilor corporative și de sprijin și gestionarea în comun a spațiilor, precum și partajarea infrastructurilor TIC, de telecomunicații și bazate pe internet, economisind sume imense care ar putea să fie utilizate pentru finanțarea suplimentară a ambelor agenții; admite că o activitate eficace, eficientă și lipsită de erori a agențiilor este strâns legată de un nivel adecvat de finanțare necesar pentru a-și acoperi activitățile operaționale și administrative; prin urmare, solicită statelor membre să adapteze activitățile pe care agențiile trebuie să le desfășoare la nivelul de finanțare care le este alocat;

8.  invită Centrul să continue digitalizarea instituției;

9.  încurajează Centrul să pună în aplicare recomandările Curții;

10.  apreciază competența Centrului și activitatea sa continuă de înaltă calitate, prin care asigură activități de cercetare, analiză și consultanță tehnică pentru a sprijini elaborarea politicilor europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și al educației și formării profesionale (EFP), al calificărilor și al competențelor, vizând să promoveze formări de înaltă calitate, adaptate nevoilor pieței muncii; subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse materiale și umane adecvate care să-i permită Centrului să își îndeplinească sarcinile tot mai mari și în schimbare, asigurând totodată, în general, prioritatea Centrului față de contractanții privați;

11.  salută contribuțiile și competența Centrului în ceea ce privește furnizarea de noi cunoștințe, date și analize politice, monitorizarea tendințelor de politică și rolul de intermediar de cunoaștere pentru teme politice extrem de relevante de pe agenda Uniunii; recunoaște activitatea de calitate a Centrului în diferite proiecte, în special Agenda pentru competențe în Europa, Europass, revizuirea Panoramei competențelor și rolul său în sprijinirea participanților la Procesul Copenhaga, indicele european al competențelor și previziunile în materie de competențe;

12.  consideră a fi demn de remarcat faptul că Centrul a lansat o nouă componentă legată de digitalizare, în special privind instrumentele sale online, care să ofere informații specifice fiecărei țări și posibilități de vizualizare mai bune a datelor online, cum ar fi resurse de orientare pentru informațiile privind piața forței de muncă sau previziunile în materie de competențe; ia act, în acest scop, de campaniile de marketing specifice ale Centrului pentru sensibilizarea publicului cu privire la conținutul site-ului său;

13.  subliniază că transparența și sensibilizarea cetățenilor cu privire la existența agențiilor sunt esențiale pentru responsabilitatea democratică a acestora; consideră că posibilitatea și ușurința de utilizare a resurselor și datelor agențiilor au o importanță capitală; solicită, prin urmare, o evaluare a modului în care datele și resursele sunt prezentate și puse la dispoziție în prezent, precum și a gradului în care cetățenii le consideră ușor de identificat, de recunoscut și de utilizat; reamintește că statele membre pot sensibiliza opinia publică în acest sens prin elaborarea unui plan cuprinzător de informare a unui număr cât mai mare de cetățeni ai Uniunii;

Politica de personal

14.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 96,70 %, fiind numiți 12 funcționari și 76 de agenți temporari din cei 78 de agenți temporari și 13 funcționari autorizați în conformitate cu bugetul Uniunii (față de 92 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Centrului au lucrat, de asemenea, 26 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați;

15.  ia act de faptul că Centrul a adoptat măsuri ca urmare a observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de gestiune privind noul șef al serviciului de resurse umane din cadrul Centrului, care și-a preluat funcția în ianuarie 2019, precum și decizia de a externaliza serviciul juridic al Centrului; constată cu preocupare că, dat fiind numărul mare de acțiuni în justiție în care este implicat Centrul, externalizarea integrală a serviciilor juridice creează un risc în ceea ce privește tratarea consecventă a cazurilor și principiul eficienței; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventualele evoluții în acest sens;

16.  ia act de procesul în curs prin care Centrul urmărește să își îmbunătățească procedurile de selecție asigurând conformitatea cu criteriile de proiectare evaluate de comitetele de selecție și intensificarea controalelor desfășurate de serviciul de resurse umane; constată cu preocupare că, potrivit raportului Curții, două recrutări auditate realizate în 2018 de pe două liste de rezervă întocmite în 2015 și în 2016 au fost gestionate și documentate în mod necorespunzător, la fel cum s-a întâmplat și în cazul mai multor altor proceduri de recrutare auditate în anii anteriori; îndeamnă Centrul să adopte măsuri de remediere imediate pentru a asigura proceduri de recrutare regulamentare și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate în acest scop;

17.  ia act de preocuparea Centrului legată de faptul că noul său regulament de înființare extinde mandatul Centrului pentru a include politici privind calificările și competențele pe lângă educație și formare profesională, dar fără a însoți noile responsabilități de resurse suplimentare; observă că Centrul a suferit deja o reducere cu 10 % a personalului, care a dus la creșterea volumului de muncă și a presiunii asupra angajaților săi;

18.  salută faptul că în cadrul Centrului aproape s-a atins un echilibru de gen la nivel general în rândul personalului (59 % fiind femei, iar 41 % bărbați), dar regretă lipsa detaliilor oferite privind echilibrul de gen la nivelul conducerii;

19.  constată cu satisfacție că în 2018 a fost atins echilibrul de gen în ceea ce privește membrii Consiliului de administrație (50 % femei și 50 % bărbați);

20.  regretă lipsa de claritate oferită în ceea ce privește echilibrul geografic în rândul angajaților;

Achizițiile publice

21.  regretă faptul că, potrivit raportului Curții, în cadrul procedurii de achiziție organizate pentru serviciile agenției de voiaj a Centrului, criteriile de atribuire aferente prețului și calității nu au fost întotdeauna suficient de detaliate pentru a asigura obținerea celui mai bun raport calitate-preț; regretă că metodologia și documentarea de către Centru a ofertelor cu un preț potențial anormal de scăzut au fost insuficiente;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

22.  ia act de măsurile aplicate de Centru și de efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; cu toate acestea, subliniază cu preocupare că Centrul încă nu publică CV-urile personalului de conducere de nivel superior pe site-ul său de internet și că personalul de conducere al Centrului, experții interni și asistenții declară că există potențiale conflicte de interese doar atunci când acestea apar, în conformitate cu politica din 2014 a Centrului privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; ia act de orientările actualizate ale Centrului privind raportarea conflictelor de interese în cadrul proceselor de selecție și de recrutare, precum și de faptul că Centrul pregătește norme revizuite pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cazul membrilor Consiliului de administrație, al experților independenți și al altor membri ai personalului;

23.  salută faptul că, în lumina observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de gestiune, Centrul a adoptat normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001(3) la 2 septembrie 2019;

24.  ia act, în lumina observațiilor și comentariilor autorității care acordă descărcarea de gestiune, de înființarea unui organism independent de informare, consiliere și sesizare pentru avertizorii de integritate, prin numirea coordonatorului pentru control intern al Centrului în funcția de corespondent al Centrului pentru etică și integritate;

Aspecte generale

25.  invită Centrul să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

Auditul intern

26.  constată cu profundă preocupare că, în urma auditului realizat în perioada 14-18 ianuarie 2018 de Serviciul de Audit Intern (IAS) asupra gestionării resurselor umane și eticii din cadrul Centrului, procedurile de recrutare au fost în continuare clasificate drept critice;

o
o   o

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(4) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 1.
(2) JO C 108, 22.3.2018, p. 2.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate