Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2074(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0048/2020

Texte depuse :

A9-0048/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0097

Texte adoptate
PDF 160kWORD 58k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2018: Eurojust
P9_TA(2020)0097A9-0048/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust [în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)] aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2074(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0041/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului(6), în special articolul 63,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0048/2020),

1.  acordă directorului administrativ al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(6) JO L 295, 21.11.2018, p. 138.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Eurojust [în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)] pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2074(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0041/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului(6), în special articolul 63,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0048/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului administrativ al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(6) JO L 295, 21.11.2018, p. 138.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust [în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)] aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2074(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0048/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Eurojust aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 38 606 737 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 20,71 % față de bugetul pe 2017; întrucât scăderea bugetului reflectă reducerea nevoilor bugetare de la titlul 2; întrucât bugetul Eurojust provine în întregime de la bugetul Uniunii(2);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Eurojust și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,94 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,03 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,91 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,96 % în comparație cu 2017;

Performanța

2.  ia act cu satisfacție de faptul că Eurojust utilizează indicatori-cheie de performanță (ICP) cantitativă și calitativă pentru a măsura realizările obiectivelor sale în ceea ce privește activitățile anuale și impactul, inclusiv indicatorii de rezultate, indicatorii de activitate/realizare și indicatorii antreprenoriali/tehnici/operaționali, precum și indicatori de sprijin/gestionare/guvernanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară; ia act de faptul că Eurojust a putut să măsoare și să evalueze realizarea a 98 dintre cei 119 indicatori-cheie de performanță (82 %) stabiliți pentru 2018, pentru care 72 % din obiectivele inițiale au fost atinse sau depășite; ia act de faptul că Eurojust a introdus o serie de noi indicatori în programul anual de lucru pe 2018 pentru care nu există o cifră de referință, și prin urmare, 15 % din ICP nu au putut fi evaluați; invită Eurojust să soluționeze această chestiune și să se asigure că toți indicatorii pot fi evaluați în mod corespunzător și să informeze, până în iunie 2020, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

3.  ia act de faptul că în 2018, s-a derulat faza a II-a a restructurării organizaționale a Eurojust, ce prevedea îmbunătățirea funcției operaționale și redefinirea serviciilor administrative și de sprijin;

4.  încurajează Eurojust să continue digitalizarea serviciilor sale;

5.  salută faptul că Eurojust continuă să dezvolte o strânsă cooperare operațională cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu alți parteneri din domeniul justiției și afacerilor interne, precum și cu țări terțe; ia act de faptul că, în 2018, Eurojust a început negocierile pentru un acord de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; ia act de faptul că Eurojust a cooperat, de asemenea, cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și încurajează autoritățile naționale să ia în considerare implicarea ambelor organisme, după caz; încurajează, de asemenea, Eurojust să participe la procedurile de achiziții publice comune cu Europol și cu Agenția Europeană pentru Medicamente;

6.  invită Eurojust să analizeze posibilitatea de a utiliza în comun resurse pentru sarcinile care se suprapun cu cele ale altor agenții cu activități similare; încurajează ferm Eurojust să urmărească în mod activ continuarea și extinderea cooperării cu alte agenții ale Uniunii;

7.  reamintește faptul că numărul de cazuri noi, precum și de cazuri în curs (adică cazurile care necesită investigații complexe care pot dura mai mulți ani) a crescut în ultimii ani și că se așteaptă ca volumul de lucru să crească în continuare ca urmare a noului mandat care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2019, ținând totodată seama de resursele suplimentare necesare pentru a permite Eurojust să sprijine activitatea Parchetului European; subliniază că nu doar arestările, ci și urmăririle penale reușite în domeniul criminalității transfrontaliere grave sunt esențiale pentru securitatea cetățenilor Uniunii; mai reamintește că în 2018 numărul centrelor de coordonare a fost de 17, la fel ca în 2017, ceea ce demonstrează popularitatea acestui instrument operațional și utilitatea sa; subliniază rolul esențial pe care Eurojust îl are în lanțul de securitate al Uniunii și faptul că, pentru a-și putea îndeplini mandatul, bugetul său ar trebui să corespundă sarcinilor și priorităților sale; este, prin urmare, extrem de preocupat de reducerile bugetare drastice propuse de Comisie pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, care ar submina activitatea Eurojust și, ca urmare, ar prezenta riscuri în materie de securitate în statele membre; solicită Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului să-l invite pe directorul administrativ al Eurojust să prezinte nevoile de finanțare anticipate pe termen lung ale Eurojust, ținând cont de măsura în care creșterea eficienței ar putea acoperi viitoarele sarcini anticipate, precum și de lacunele operaționale care ar rezulta dintr-o finanțare insuficientă și impactul lor anticipat asupra luptei împotriva criminalității transfrontaliere;

8.  salută adoptarea de către Colegiu a Strategiei și Planului de acțiune antifraudă actualizate în noiembrie 2018;

9.  evidențiază reorganizarea structurii de guvernanță a Eurojust, inclusiv separarea clară a aspectelor operaționale și executive, inițiată la sfârșitul anului 2018 în vederea respectării Regulamentului (UE) 2018/1727(3) (noul Regulament Eurojust) care a intrat în vigoare în decembrie 2019; ia act de faptul că propunerea de aplicare a Cadrului revizuit de control intern era programată să fie adoptată până la sfârșitul anului 2019 și implementată până la sfârșitul anului 2020;

Politica de personal

10.  salută faptul că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 99,04 %, fiind ocupate 207 posturi de agenți temporari din cele 209 posturi temporare autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 208 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, pentru Eurojust au lucrat, de asemenea, 15 agenți contractuali și 16 experți naționali detașați;

11.  constată cu îngrijorare că cifrele raportate pentru echilibrul de gen în cadrul Consiliului de administrație pentru 2018 indică prezența a 20 de bărbați și 8 femei;

12.  ia act cu satisfacție de faptul că, în urma sugestiei Curții din anii anteriori, Eurojust a publicat, din iunie 2019, posturile vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, utilizând posibilitatea de a publica titlurile acestor posturi vacante în toate limbile oficiale ale Uniunii, cu un link către textul integral existent numai în engleză; încurajează Eurojust, în ceea ce privește personalul cu rang inferior, să ia în considerare posibilitatea de a folosi în comun personal și resurse cu alte agenții ale Uniunii;

13.  ia act cu satisfacție de faptul că, având în vedere observațiile autorității care acordă descărcarea de gestiune, Eurojust va lua în considerare adoptarea unei strategii privind drepturile fundamentale, inclusiv o trimitere la drepturile fundamentale într-un cod de conduită care ar putea defini obligațiile personalului său și formarea personalului și de faptul că va face acest lucru consultându-se cu Comisia și cu alte agenții ale Uniunii pentru a asigura o abordare coordonată;

Achizițiile publice

14.  ia act de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, Eurojust a semnat un contract-cadru în domeniul informatic cu o societate care a furnizat același serviciu în temeiul unui contract-cadru anterior, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cadrul unei proceduri negociate de achiziții publice; ia act de faptul că toate plățile efectuate în temeiul acestui contract-cadru și al tuturor contractelor specifice conexe sunt neregulamentare și că o procedură simplificată este acceptabilă numai în circumstanțe specifice, care nu au fost justificate de către Eurojust; recunoaște faptul că, conform răspunsului Eurojust, procedura negociată s-a desfășurat în temeiul articolului 134, alineatul (1), al doilea paragraf, litera (f) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012(4), care permit utilizarea acestei proceduri în cazul în care schimbarea furnizorului ar duce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice de utilizare și întreținere disproporționate și că, prin urmare, soluția respectivă a fost considerată cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor; invită Eurojust să asigure respectarea normelor privind achizițiile publice;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

15.  salută măsurile actuale ale Eurojust și eforturile continue pentru a asigura transparența, pentru a preveni și soluționa conflictele de interese; ia act de faptul că Eurojust a adoptat Decizia Colegiului 2019-02 referitoare la orientările Eurojust privind avertizarea în interes public, care sunt aplicabile întregului personal; ia act de faptul că, potrivit Eurojust, în cursul anului 2019, s-a asigurat formarea necesară în domeniul acestor norme;

16.  salută faptul că, având în vedere observațiile autorității care acordă descărcarea de gestiune, echipa proiectului privind Regulamentul de procedură abordează publicarea declarațiilor de interese în proiectul de Cod de etică pentru colegiul Eurojust; remarcă faptul că deocamdată Eurojust a publicat declarații privind absența conflictelor de interese; solicită Eurojust să publice și CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ale conducerii executive; ia act de faptul că Eurojust a adoptat strategia actualizată de combatere a fraudei prin Decizia Colegiului 2018-19 din 6 noiembrie 2018;

Controlul intern

17.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS), în cadrul planului său strategic de audit intern 2018-2020 pentru Eurojust, în 2018 a emis șase recomandări pendinte din auditul privind „Monitorizarea și raportarea/elementele de bază ale asigurării”, dintre care Eurojust a finalizat cinci; constată cu satisfacție că politica Eurojust de gestionare a riscurilor a fost adoptată în 2018 și că planul de implementare și registrul riscurilor urmau să fie elaborate în 2019 și urmează a fi implementate începând cu 2020;

Alte observații

18.  ia act de faptul că, în urma finalizării cu succes a mutării la noul sediu în iunie 2017, reportarea sumei de 2 339 809 EUR era legată în principal de costuri care urmau să fie facturate retroactiv de către statul gazdă în 2018; constată, de asemenea, că în 2018 toate angajamentele reportate respective, cu excepția sumei de 73 000 EUR, au fost executate și plătite, și că cea mai mare parte a cifrei respective se referea la modificări planificate care nu au fost executate de statul gazdă;

19.  solicită Eurojust să își concentreze atenția asupra diseminării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului larg și să i se adreseze acestuia prin intermediul platformelor de comunicare socială și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(5) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 82.
(2) JO C 108, 22.3.2018, p. 85.
(3) Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138).
(4) Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).
(5) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate