Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2094(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0050/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0050/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0099

Elfogadott szövegek
PDF 164kWORD 51k
2020. május 14., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2018. évi mentesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
P9_TA(2020)0099A9-0050/2020
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata a BEREC Működését Segítő Ügynökség (2018. december 20. előtt: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2019/2094(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a BEREC Működését Segítő Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9‑0061/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, valamint a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról és az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 28. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0050/2020),

1.  mentesítést ad a BEREC Működését Segítő Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a BEREC Működését Segítő Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(2) HL C 417., 2019.12.11., 34. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(6) HL L 321., 2018.12.17., 1. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(8) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata a BEREC Működését Segítő Ügynökség (2018. december 20. előtt: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2019/2094(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a BEREC Működését Segítő Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9‑0061/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3)és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, valamint a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról és az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 28. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0050/2020),

1.  jóváhagyja a BEREC Működését Segítő Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a BEREC Működését Segítő Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(2) HL C 417., 2019.12.11., 34. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(6) HL L 321., 2018.12.17., 1. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(8) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


3. Az Európai Parlament 2020. május 14-i állásfoglalása a BEREC Működését Segítő Ügynökség (2018. december 20. előtt: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2019/2094(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a BEREC Működését Segítő Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0050/2020),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint a BEREC Működését Segítő Ügynökség (az ügynökség) a 2018. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 4 331 000 EUR volt, ami 2017-hez képest 2 %-os növekedést jelentett, mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből(2) származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,85 %-os volt, ami 2017-hez képest 0,09 %-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 82,68 %-os volt, ami 2017-hez képest 4,24 %-os csökkenést jelent;

2.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökségben jelentős a személyzeti fluktuáció, ami kockázatot jelent az ügynökség munkaprogramjának végrehajtására nézve; megjegyzi, hogy az enyhítő intézkedések részeként az irányítóbizottság kérte, hogy az összes munkakör 75 %-a számára állítsanak össze tartaléklistát azzal a céllal, hogy a betöltetlen álláshelyek aránya 15 % alatt maradjon; megjegyzi továbbá, hogy azt követően, hogy az ügynökségben új álláshelyeket hoztak létre, amelyek az (EU) 2018/1971 rendeletben meghatározott új megbízatásának teljesítését szolgálják, az ügynökségnek sikerült biztosítania három további új alkalmazott gyors felvételét a meglévő tartaléklistákról;

Teljesítmény

3.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség többféle intézkedést is alkalmaz fő teljesítménymutatóként a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

4.  elismeri, hogy az ügynökség jobb informatikai támogatást kapott, beleértve a speciális információs és kommunikációs technológiák és az informatikai biztonsági szolgáltatások alkalmazását;

5.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség korlátozott saját forrásai miatt nem oszt meg forrásokat más ügynökségekkel; megjegyzi azonban, hogy 2014-ben az ügynökség szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást írt alá az ENISA-val a belső kontrollok terén rendelkezésre álló erőforrások megosztásáról; megjegyzi, hogy ezt a megállapodást az ENISA kibővített új megbízatása miatt bekövetkező struktúraváltása miatt az ENISA 2020. január 1-jétől felmondta; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség közös projektet indított az informatikai infrastruktúra és más informatikai projektek több közös vállalkozással és más uniós ügynökségekkel való megosztására; üdvözli ezt a kezdeményezést és sürgeti az ügynökséget, hogy tárja fel feladatai kiszervezésének és az átfedésben lévő feladatok más uniós intézményekkel és szervekkel való megosztásának lehetséges módjait;

6.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2018-ban az ügynökség keretszerződés megkötésére irányuló ajánlati felhívást tett közzé, amelyet anélkül ítéltek oda, hogy magyarázatot kértek volna a nyertes ajánlattevőtől a potenciálisan kirívóan alacsony összegű ajánlatra vonatkozóan; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, miszerint 2018-ig az ügynökség nem rendelkezett külön iránymutatással a kirívóan alacsony ajánlati árakra vonatkozóan, de megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség belső közbeszerzési kézikönyvében bevezette a kirívóan alacsony ajánlati ár meghatározását; felhívja az ügynökséget, hogy kérje ki a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok indokait, és elemezze azokat a potenciálisan kirívóan alacsony összegű ajánlatok fenntarthatóságának biztosítása érdekében;

7.  ösztönzi az ügynökséget, hogy folytassa szolgáltatásai digitalizálását;

Személyzeti politika

8.  megállapítja, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 100 %-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 14 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből (2017-ben 14 engedélyezett álláshely) 14-re neveztek ki ideiglenes alkalmazottat; megjegyzi, hogy ezen felül 9 szerződéses alkalmazott és 9 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2018-ban;

9.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség külső erőforrásoktól és egyetlen vállalattól függ, ami kockázatot jelent az üzletmenet-folytonosságra nézve; aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség a személyzet és a kompetencia tekintetében nem rendelkezik a kritikus tömeggel; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő megfelelő erőforrás-elosztást a költségvetési hatóságnak;

10.  megelégedéssel állapítja meg, hogy 2018 végén a nemek közötti egyensúly a személyzet körében majdnem megvalósult (52 % nő és 48 % férfi), a középvezetők körében pedig megvalósult a nemek közötti egyensúly (50 % férfi és 50% nő), valamint a földrajzi kiegyensúlyozottság is megfelelő volt, az ügynökségben foglalkoztatottak ugyanis 13 tagországot képviselnek; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy az igazgatótanácsban nem valósul meg a nemek közötti egyensúly, a 28 tagból mindössze öt nő van; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát;

11.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2017-ben az ügynökség alkalmazásában átlagosan eltöltött idő csak 2,7 év volt, ami magas személyzeti fluktuációt vont maga után; tudomásul veszi, hogy az ügynökség nehezen tud szakembereket vonzani, többek között a fogadó ország alacsony bérkorrekciós együtthatója miatt (74,9%); hangsúlyozza, hogy a személyzet nagyfokú fluktuációja egyértelműen jelzi az ügynökség forgóajtó-jelenséggel kapcsolatos politikájában rejlő esetleges problémákat; felszólítja az ügynökséget, hogy értékelje újra forgóajtó-politikáját; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt években az uniós költségvetés keretében engedélyezett álláshelyek számának csökkenése, valamint az ügynökségre háruló többletfeladatok növelték az ügynökség személyzetének leterheltségét; megállapítja, hogy ez a helyzet kockázatot jelent az ügynökség munkaprogramjainak végrehajtására nézve; megállapítja, hogy az ügynökség a személyzete foglalkoztatási feltételeinek javításán dolgozik, és hogy 2018-ban megkezdte a szociális jólétre vonatkozó cselekvési terv végrehajtását; felhívja az ügynökséget, hogy a lett hatóságokkal együtt találjon további lehetőségeket a személyzet munka- és életkörülményeinek javítására egy új székhely-megállapodás megkötése céljából;

12.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2018. május 4-én az ügynökség egy négyéves időszakra szóló, legfeljebb 433 000 EUR összértékű keretszerződést kötött egy vállalattal irodai és titkársági támogatási szolgáltatások nyújtásáról (2018. évi kifizetések: 27 655 EUR), és 2018 júniusától kezdve e vállalat munkatársai közül átlagosan 4 fő dolgozott az ügynökségnél, annak 27 saját alkalmazottja mellett; hangsúlyozza, hogy az ilyen szolgáltatási szerződések munkaügyi célú felhasználása nem felel meg az uniós személyzeti szabályzatnak és az uniós szociális és foglalkoztatási szabályoknak, ezáltal jogi és hírnévkockázatoknak teszi ki az ügynökséget; felszólítja az ügynökséget, hogy orvosolja a helyzetet, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

13.  megjegyzi, hogy az ügynökség keretszerződést írt alá egy vállalattal irodai és titkársági szolgáltatások nyújtására, de emlékeztet arra, hogy a személyzet kölcsönzése csak engedélyezett munkaerő-kölcsönző ügynökségekkel kötött szerződések révén, a 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(3) és a tagállamok által elfogadott egyedi szabályokkal összhangban történhet; aggodalommal állapítja meg, hogy az ilyen szolgáltatási szerződések felhasználása nem felel meg az Unió szociális és foglalkoztatási szabályainak; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, hogy nyílt közbeszerzési eljárást követően az ügynökség keretszerződést kötött a számára nyújtott irodai és titkársági szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek igénybevétele garantált a szerződés teljes időtartama alatt, ami eltér a kölcsönzött munkaerő alkalmazásától; megállapítja, hogy a keretszerződéshez mellékelt ajánlati dokumentáció szerint a szerződő fél köteles betartani a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokat;

Közbeszerzés

14.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2017 végére az ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-pályáztatást, az e-számlázást és az e-benyújtást azonban nem; megjegyzi, hogy az ügynökség válasza szerint az ügynökség és a Bizottság Informatikai Főigazgatósága között az e-PRIOR-ról megkötött egyetértési megállapodás 2018-as aláírását követően az e-PRIOR e-benyújtási modulját telepítették az ügynökség számára;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

15.  tudomásul veszi az ügynökségnek az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; ugyanakkor aggodalommal mutat rá, hogy nem teszi közzé a honlapján az igazgatótanácsi tagok önéletrajzait; megjegyzi, hogy az igazgatótanács megkezdte az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályokat megállapító jelenlegi politikájának felülvizsgálatát, amely előírja tagjai számára, hogy nyújtsák be érdekeltségi nyilatkozatukkal együtt önéletrajzukat, amelyet közzé fognak tenni az ügynökség honlapján;

Belső kontrollok

16.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség végül 2018. december 7-én elfogadta a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásait;

17.  elismeri, hogy az ügynökség 2018-ban saját hatáskörben elvégezte belsőkontroll-rendszereinek értékelését, és arra a következtetésre jutott, hogy azokat ténylegesen végrehajtották;

18.  megjegyzi, hogy 2018-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzési jelentést bocsátott ki „Planning, Budgeting, Monitoring of Activities and Reporting in the Office” (Tervezés, költségvetés-tervezés, a tevékenységek nyomon követése és beszámolás a Hivatalnál) címmel, amelyet korrekciós intézkedési terv követett;

Egyéb megjegyzések

19.  megjegyzi, hogy az ügynökség elemezte az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre vonatkozó döntésének várható hatását, és meghatározta a szükséges enyhítő lépéseket; megjegyzi, hogy az ügynökségnek nincsenek olyan alkalmazottai, akik kizárólag az Egyesült Királyság állampolgárai lennének, és ezért az emberi erőforrásokkal kapcsolatosan nincsenek kockázatok;

20.  felszólítja az ügynökséget, hogy összpontosítson kutatásai eredményeinek a nyilvánosság körében történő terjesztésére, és a közösségi médián és más médiaorgánumokon keresztül szólítsa meg a nyilvánosságot;

o
o   o

21.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2020. május 14-i állásfoglalására(4).

(1) HL C 108., 2018.3.22., 157. o.
(2) HL C 108., 2018.3.22., 158. o.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről (HL L 327., 2008.12.5., 9. o.).
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0121.

Utolsó frissítés: 2020. július 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat