Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2094(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0050/2020

Texte depuse :

A9-0050/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0099

Texte adoptate
PDF 156kWORD 56k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2018: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)
P9_TA(2020)0099A9-0050/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Sprijin pentru OAREC (înainte de 20 decembrie 2018: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2094(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Sprijin pentru OAREC pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0061/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(5), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009(6), în special articolul 28,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0050/2020),

1.  acordă directorului Agenției de Sprijin pentru OAREC descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției de Sprijin pentru OAREC, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 321, 17.12.2018, p. 1.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției de Sprijin pentru OAREC (înainte de 20 decembrie 2018: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice) pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2094(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Sprijin pentru OAREC pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0061/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(5), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009(6), în special articolul 28,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0050/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției de Sprijin pentru OAREC pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției de Sprijin pentru OAREC, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 34.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 321, 17.12.2018, p. 1.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Sprijin pentru OAREC (înainte de 20 decembrie 2018: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2094(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Sprijin pentru OAREC aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0050/2020),

A.  întrucât, conform situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul final al Agenției de Sprijin pentru OAREC („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 s-a ridicat la 4 331 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,00 % comparativ cu 2017; întrucât bugetul Agenției provine în totalitate de la bugetul Uniunii(2);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,85 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,09 % față de 2017; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 82,68 %, ceea ce reprezintă o scădere de 4,24 % în comparație cu 2017;

2.  constată cu îngrijorare că Agenția a fost afectată de o rată ridicată a rotației personalului, ceea ce pune în pericol executarea programului de lucru al Agenției; ia act de faptul că, în cadrul măsurilor de tratare a acestei probleme, comitetul de gestionare a solicitat întocmirea unei liste de rezervă pentru 75 % din toate profilurile profesionale, pentru a menține proporția locurilor vacante sub 15 %; constată, de asemenea, că, în urma înființării unor noi posturi ca răspuns la noul mandat al Agenției stabilit prin Regulamentul (UE) 2018/1971, Agenția a recrutat în regim accelerat trei noi membri ai personalului de pe lista de rezervă existentă;

Performanța

3.  constată că Agenția utilizează mai multe tipuri de măsuri ca indicatori-cheie de performanță pentru a determina valoarea adăugată generată de activitățile sale și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  ia act de faptul că Agenției i s-a acordat un sprijin informatic mai consistent, inclusiv utilizarea unor tehnologii ale informației și comunicațiilor specializate și a unor servicii specializate de securitate informatică;

5.  constată cu îngrijorare că Agenția nu partajează resursele cu alte agenții din cauză că propriile sale resurse sunt limitate; ia act de faptul că, totuși, în 2014, Agenția a semnat cu ENISA un acord la nivelul serviciilor în vederea partajării resurselor în materie de controale interne; ia act de faptul că acordul a fost reziliat de ENISA la 1 ianuarie 2020 ca urmare a modificării structurii ENISA conform noului său mandat extins; ia act cu satisfacție de faptul că Agenția a inițiat un proiect comun pentru partajarea infrastructurii informatice și alte proiecte informatice cu mai multe întreprinderi comune și alte agenții ale Uniunii; salută această inițiativă și îndeamnă Agenția să exploreze în continuare posibile modalități de externalizare a sarcinilor sale și de colaborare cu alte instituții și organisme ale Uniunii în cazul sarcinilor care se suprapun;

6.  constată, pe baza raportului Curții, că, în 2018, Agenția a inițiat o cerere de oferte pentru încheierea unui contract-cadru, care a fost atribuit ofertantului cu oferta cea mai scăzută ca preț, posibil anormal de scăzută, fără a-i cere acestuia explicații; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia, până în 2018, aceasta nu avea orientări specifice privind prețurile ofertelor anormal de scăzute, dar constată cu satisfacție că Agenția a introdus în manualul său intern al achizițiilor publice definiția prețurilor de oferte anormal de scăzute; invită Agenția ca, în cazul în care ofertele sunt anormal de scăzute, să solicite explicații și să le analizeze, astfel încât să asigure sustenabilitatea ofertelor ce pot fi anormal de scăzute;

7.  încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

Politica de personal

8.  constată că la 31 decembrie 2018 schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind ocupate 14 din cele 14 posturi de agenți temporari autorizate de bugetul Uniunii (față de 14 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au mai lucrat 9 agenți contractuali și 4 experți naționali detașați;

9.  constată cu îngrijorare că Agenția depinde de resurse externe și de o singură societate, ceea ce generează un risc pentru continuitatea activităților; ia act cu îngrijorare de faptul că Agenția nu deține o masă critică de personal și de competențe; solicită Comisiei să-i propună autorității bugetare o alocare adecvată a resurselor;

10.  constată cu satisfacție că, la sfârșitul anului 2018, echilibrul de gen a fost aproape atins în rândul personalului (52 % femei și 48 % bărbați) și a fost atins pe deplin în posturile de conducere de nivel mediu (50 % femei și 50 % bărbați), și constată că s-a obținut un bun echilibru geografic, angajații Agenției provenind din 13 state membre; este îngrijorat însă de faptul că nu a fost atins echilibrul de gen în consiliul de administrație, dintre cei 28 de membri doar 5 fiind femei; în acest sens, solicită Comisiei și statelor membre să țină cont de importanța garantării echilibrului de gen atunci când prezintă propunerile de numire a membrilor consiliului de administrație;

11.  constată cu îngrijorare că, în 2017, perioada de angajare medie în cadrul Agenției a fost de numai 2,7 ani, lucru care se reflectă într-o rată ridicată de rotație a personalului; înțelege că Agenția întâmpină dificultăți în a atrage profesioniști, printre altele din cauza coeficientului redus de corecție a salariilor în țara gazdă (74,9 %); subliniază că rata ridicată de rotație a personalului evidențiază posibile probleme ale politicii „ușilor turnante” pe care o aplică Agenția; invită Agenția să își reevalueze politica „ușilor turnante”; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că reducerea numărului de posturi autorizate în conformitate cu bugetul Uniunii în ultimii ani, împreună cu sarcinile suplimentare atribuite Agenției, a sporit volumul de muncă al personalului Agenției; subliniază că această situație poate prezenta riscuri pentru punerea în aplicare a programelor sale de lucru; observă că Agenția depune eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de angajare a personalului, iar în 2018 Agenția a inițiat punerea în practică a unui plan de acțiune de protecție socială; invită Agenția să găsească, împreună cu autoritățile letone, noi posibilități de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai ale angajaților, urmărind încheierea unui nou acord privind sediul;

12.  constată cu îngrijorare că, în conformitate cu raportul Curții, la 4 mai 2018, Agenția a semnat cu o societate un contract-cadru pentru furnizarea de servicii de asistență administrativă și de secretariat, cu o durată de patru ani și o valoare maximă de 433 000 EUR (plățile în 2018 s-au ridicat la 27 655 EUR), iar începând din iunie 2018, în medie, 4 dintre angajații acestei societăți lucrau în cadrul Agenției pe lângă cei 27 de angajați proprii; subliniază că utilizarea acestui contract de servicii pentru a furniza forță de muncă nu se conformează normelor Uniunii din domeniul social și al ocupării forței de muncă și expune Agenția unor riscuri juridice și de reputație; invită Agenția să remedieze situația și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune;

13.  constată că Agenția a semnat cu o societate un contract-cadru privind furnizarea de servicii de asistență administrativă și de secretariat, dar reamintește că împrumutul de personal se poate realiza numai prin contracte încheiate cu agenții de muncă temporară autorizate, în conformitate cu Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3) și în conformitate cu normele specifice adoptate de statele membre; constată cu îngrijorare că utilizarea acestui contract de servicii nu este conformă cu normele Uniunii din domeniul social și al ocupării forței de muncă; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia, în urma unei licitații deschise, aceasta a încheiat un contract-cadru pentru prestarea unor servicii de asistență administrativă și de secretariat, garantate pe toată durata contractului, ceea ce diferă de recurgerea la lucrători temporari; observă că, în conformitate cu caietul de sarcini anexat contractului-cadru, contractantul este obligat să respecte cadrul juridic național și al Uniunii aplicabil;

Achizițiile publice

14.  constată, pe baza raportului Curții, că, până la sfârșitul lui 2017, Agenția a introdus licitațiile electronice pentru anumite proceduri, fără să fi pus însă în practică facturarea electronică și depunerea ofertelor pe cale electronică; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia, în urma semnării în 2018 de către Agenție și Direcția Generală Informatică a Comisiei a unui memorandum de înțelegere privind e-PRIOR, la Agenție a fost instalat un modul al e-PRIOR care permite prezentarea electronică a ofertelor;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

15.  ia act de măsurile aplicate de Agenție privind eforturile continue pentru a asigura transparența și prevenirea și soluționarea conflictelor de interese; scoate însă în evidență, cu îngrijorare, că nu publică CV-urile membrilor consiliului de administrație pe site-ul său; constată că consiliul de administrație a inițiat o revizuire a politicii sale în vigoare care stabilește normele pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, care prevede obligația membrilor de a prezenta, împreună cu declarația de interese, și CV-urile, acestea urmând să fie publicate pe site-ul de internet al Agenției;

Controalele interne

16.  ia act de faptul că, în cele din urmă, Agenția a adoptat orientările sale privind semnalarea neregulilor la 7 decembrie 2018;

17.  ia act de faptul că, în 2018, Agenția a efectuat un exercițiu intern de evaluare a sistemelor sale de control intern, concluzionând că acestea au fost puse în aplicare în mod eficace;

18.  constată că, în 2018, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit referitor la planificarea, bugetarea și monitorizarea activităților și la raportarea în cadrul Oficiului, care a fost urmat de un plan de acțiune de remediere;

Alte observații

19.  constată că Agenția a efectuat o analiză a posibilului impact al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune și a identificat măsurile de protecție necesare; ia act de faptul că în rândul personalului Agenției nu sunt membri care să aibă doar cetățenia Regatului Unit, astfel că nu există riscuri legate de resursele umane;

20.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului larg și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

21.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(4) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 157.
(2) JO C 108, 22.3.2018, p. 158.
(3) Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate