Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург
 Числен състав на комисиите
 Протокол между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането ***
 Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
 Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия *
 Европейски зелен пакт
 Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне
 Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област
 Годишен доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност
 Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана
 Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа
Текстове (694 kb)
Правна информация - Политика за поверителност