Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 15. ledna 2020 - Štrasburk
 Početní složení výborů
 Protokol mezi EU a Islandem a Norskem k Dohodě o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva ***
 Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb ***
 Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky *
 Zelená dohoda pro Evropu
 Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení
 Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti
 Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
 Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
 Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy
Texty (399 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí