Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg
 Antallet af medlemmer i udvalgene
 Protokol mellem EU, Island og Norge til aftalen om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse ***
 Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik ***
 Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder *
 Den europæiske grønne pagt
 Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen
 Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018
 Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning
 Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning
 Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid
Tekster (380 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik