Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2020. gada 15. janvāris - Strasbūra
 Komiteju skaitliskais sastāvs
 Protokols starp ES, Islandi un Norvēģiju Nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos ***
 ES un Ķīnas nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ***
 Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem *
 Eiropas zaļais kurss
 Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība
 2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
 Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
 Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
 Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni
Teksti (385 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika