Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 15 stycznia 2020 r. - Strasburg
 Skład liczbowy komisji
 Protokół między UE a Islandią i Norwegią do Umowy dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego ***
 Umowa między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych ***
 Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw *
 Europejski Zielony Ład
 Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu
 Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie
 Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
 Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.
 Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy
Teksty (405 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności