Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg
 Počet členov výborov
 Protokol medzi EÚ, Islandom a Nórskom k Dohode o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva ***
 Dohoda medzi EÚ a Čínou o určitých aspektoch leteckých služieb ***
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky *
 Európsky ekologický dohovor
 Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení
 Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti
 Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
 Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
 Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy
Texty (389 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia