Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg
 Antal ledamöter i utskotten
 Protokoll mellan EU, Island och Norge till avtalet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål ***
 Avtal mellan EU och Kina om vissa luftfartsaspekter ***
 Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag *
 Den europeiska gröna given
 Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet
 Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området
 Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
 Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid
Texter (401 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy