Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 16 stycznia 2020 r. - Strasburg
 Burundi, w szczególności wolność słowa
 Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne
 Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie)
 Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier
 Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020)
 Sprawozdanie roczne z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018
 Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych
Teksty (195 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności