Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης
 Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις
 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)
 Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία
 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020)
 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018
 Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία

Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης
PDF 167kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως με την ελευθερία της έκφρασης (2020/2502(RSP))
P9_TA(2020)0011RC-B9-0054/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως εκείνα της 9ης Ιουλίου 2015(1), της 17ης Δεκεμβρίου 2015(2), της 19ης Ιανουαρίου 2017(3), της 6ης Ιουλίου 2017(4) και της 5ης Ιουλίου 2018(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2019, για τη χρηματοδότηση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2019 για τη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) εξ ονόματος της ΕΕ, της 29ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ευθυγράμμιση ορισμένων τρίτων χωρών όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Φεβρουαρίου 2017, της 25ης Ιανουαρίου 2018 και της 24ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το Μπουρούντι, του Σεπτεμβρίου του 2019,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που υπέγραψαν 39 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας την απελευθέρωση των δημοσιογράφων από τον ειδησεογραφικό όμιλο «Iwacu» του Μπουρούντι, με ημερομηνία την 9η Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2248, της 12ης Νοεμβρίου 2015, και υπ’ αριθ. 2303, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστική επιτροπή για το Μπουρούντι, που παρουσιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2017 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 13ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNIIB), που δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, της 13ης Ιουνίου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 36/19 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την ανανέωση της εντολής της εξεταστικής επιτροπής για το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015(6), καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου (CFSP) 2015/1763 της 1ης Οκτωβρίου 2015(7), (CFSP) 2016/1745 της 29ης Σεπτεμβρίου 2016(8), και (CFSP) 2019/1788 της 24ης Οκτωβρίου 2019(9), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 8ης Μαΐου 2018, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι εν όψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και ετέθη σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 1986, και ο οποίος επικυρώθηκε από το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου(10),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το τμήμα της παγκόσμιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2019 που αφορά το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2019, που συντάσσεται από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2015 στο Μπουρούντι πυροδότησαν πολιτική αναταραχή, εξετάστηκαν από την αποστολή εκλογικών παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι και κρίθηκε ότι αποτέλεσαν σοβαρή επιδείνωση των βασικών συνθηκών για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος ψήφου και υπήρξαν αντικείμενο μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητοι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί, δεκάδες δημοσιογράφοι εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν από την αυτοεπιβεβλημένη εξορία τους και αυτοί που παρέμειναν συναντούν δυσκολίες στο να ασκήσουν ελεύθερα το έργο τους, συχνά ως αποτέλεσμα παρενόχλησης από τις δυνάμεις ασφαλείας, που ενθαρρύνεται από την επίσημη ρητορική η οποία συνδέει τα μη ευθυγραμμισμένα μέσα με εχθρούς του έθνους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Μπουρούντι παραμένει ανησυχητική, με πολλές καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, ενώ οι αυξανόμενες τιμές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά και κοινωνικοπολιτισμικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε επαρκές βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα σε επαρκή τροφή και την ελευθερία από την πείνα, τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα στην εργασία και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιέξοδο σχετικά με την επίτευξη πολιτικής λύσης μέσω του εσωτερικού διαλόγου στο Μπουρούντι απειλεί σοβαρά τη διεξαγωγή εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αυτές μπορεί να εδραιώσουν περαιτέρω τη διολίσθηση του Μπουρούντι στον αυταρχισμό, ελλείψει ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τη συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων στη διαδικασία, εν μέσω της συρρίκνωσης του πολιτικού χώρου και της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για ειρηνικές, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεταλμένη από το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ εξεταστική επιτροπή για το Μπουρούντι (COIB), στην έκθεσή της, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, τόνισε ότι λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του 2020, επικρατούσαν ο φόβος και ο εκφοβισμός για εκείνους που αντιτάχθηκαν στο κυβερνών κόμμα CNDD-FDD, και ενώ οι εντάσεις συνέχισαν να αυξάνονται όσο έφτανε η ώρα των δημοσκοπήσεων τον Μάιο του 2019, οι τοπικές αρχές και τα μέλη της διαβόητης ένωσης νέων του κυβερνώντος κόμματος, της Imbonerakure, συνέχισαν να διαπράττουν πολιτικά υποκινούμενες πράξεις βίας και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η COIB το έχει επανειλημμένα ζητήσει , η κυβέρνηση του Μπουρούντι έχει αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο Μπουρούντι, το οποίο συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Μπουρούντι για την οικοδόμηση της ειρήνης, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης και το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας και της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έκλεισε τον Μάρτιο του 2019 με επιμονή της κυβέρνησης του Μπουρούντι, η οποία είχε ήδη αναστείλει κάθε μορφή συνεργασίας με το Γραφείο τον Οκτώβριο του 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι το 2019 η οικονομική ανάπτυξη του Μπουρούντι θα είναι 1,8 %, έναντι 1,7 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2019-2020 εμφανίζει έλλειμμα 189,3 δισεκατομμυρίων FBu (14,26 %), έναντι ελλείμματος 163,5 δισεκατομμυρίων FBu κατά την αντίστοιχη περίοδο 2018-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 βρίσκονται στις γειτονικές χώρες 369 517 πρόσφυγες από το Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Σεπτεμβρίου του 2017 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μπουρούντι 78 000 πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας 130 562 πολίτες του Μπουρούντι·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέταξαν το Μπουρούντι στην 159η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του λόγου είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διεξαχθούν εκλογές ελεύθερα και κατόπιν ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη, ανεξάρτητη και αμερόληπτη δημοσιογραφία αποτελεί επέκταση του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες, εξακολουθούν να αποτελούν κυρίαρχες πηγές ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της πρόσβασης στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορίες και να ενισχυθούν η κοινωνική και πολιτική σταθερότητα και ο διάλογος και, συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη, ενημερωμένη και δίκαιη εκλογική διαδικασία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, με το 74,7 % του πληθυσμού του να ζει σε συνθήκες φτώχειας, και κατατάσσεται στην 185η θέση μεταξύ 189 στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % του πληθυσμού του Μπουρούντι υποφέρει από χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού είναι κάτω των 15 ετών και, μόνο το 2019, πάνω από οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν με ελονοσία, εκ των οποίων 3 000 απεβίωσαν λόγω της νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, οι φτωχές κοινωνικές υπηρεσίες, η υψηλή ανεργία των νέων και η έλλειψη ευκαιριών εξακολουθούν να πυροδοτούν τη βία στη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Μπουρούντι ανακοίνωσε τρίμηνη αναστολή των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται σοβαρά η λειτουργία περίπου 130 διεθνών ΜΚΟ, ορισμένες από τις οποίες παρείχαν υποστήριξη η οποία έσωζε ζωές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Ιουλίου 2019, η κυβέρνηση εξέδωσε δύο διατάγματα που θεσπίζουν μια διυπουργική επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις διεθνείς ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Μπουρούντι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να αναγνωρίσει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά το κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Μπουρούντι (OHCHR), στις 28 Φεβρουαρίου 2019, και ότι δεν έχει επιδείξει καμία δέσμευση να διατηρήσει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με το Γραφείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η COIB αποτελεί σήμερα τον μόνο ανεξάρτητο διεθνή μηχανισμό που διερευνά παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο Μπουρούντι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπουρούντι εξακολουθούν να απορρίπτουν τις εργασίες της COIB στο σύνολό τους και συστηματικά, και αρνήθηκαν να της δώσουν πρόσβαση στη χώρα, θεωρώντας την πολιτικά μεροληπτική, αλλά δεν παρείχαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την ουσιαστική τεκμηρίωση των κατηγοριών τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου του 2017, το Μπουρούντι αποσύρθηκε από το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για την έναρξη μιας διαδικασίας επαναπροσχώρησης στο Καταστατικό της Ρώμης, η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έχει αναλάβει καμία δράση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τανζανία και το Μπουρούντι υπέγραψαν συμφωνία το 2019 για την επιστροφή των 180 000 Μπουρουντιανών προσφύγων από την Τανζανία στη χώρα καταγωγής τους, είτε οικειοθελώς είτε χωρίς τη θέλησή τους, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2019, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε ότι οι συνθήκες στο Μπουρούντι δεν ευνοούν την προώθηση των επιστροφών, καθώς οι επαναπατριζόμενοι ήταν μεταξύ των κύριων στόχων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Δεκεμβρίου 2019, ο εισαγγελέας του Μπουρούντι ζήτησε 15ετή ποινή για τέσσερις δημοσιογράφους από τον ειδησεογραφικό όμιλο «Iwacu Press Group», τις Christine Kamikazi, Agnès Ndiubusa, Térence Mpozenzi, και Egide Harrimana, και για τον οδηγό τους, Adolphe Masabarakiza, που συνελήφθησαν στις 22 Οκτωβρίου 2019 στην κοινότητα Musigati, στην επαρχία της Bubanza, ενώ κάλυπταν συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων στο βορειοδυτικό Μπουρούντι και κατηγορήθηκαν για συνενοχή στην υπονόμευση της κρατικής εσωτερικής ασφάλειας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Jean Bigirimana του Iwacu αγνοείται από τις 22 Ιουλίου 2016 και, σύμφωνα με πληροφορίες, εθεάθη τελευταία φορά κρατούμενος από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SNR) στη Muramvya, 45 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, Bujumbura· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπουρούντι δεν έχουν δηλώσει ποτέ τίποτα για την εξαφάνισή του·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Οκτωβρίου 2015, ο δημοσιογράφος Christophe Nkezabahizi, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στη Bujumbura· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν καταβλήθηκαν πραγματικές προσπάθειες από τις αρχές για τη διερεύνηση αυτού του βίαιου εγκλήματος και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 31 του Συντάγματος του Μπουρούντι εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα κάθε πολίτη του Μπουρούντι να λαμβάνει και να διαδίδει πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι έχει την ευθύνη να προάγει και να προστατεύει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, όπως κατοχυρώνονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο το Μπουρούντι είναι συμβαλλόμενο κράτος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης έχει περιοριστεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλοί ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι παραμένουν εξόριστοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που έχουν παραμείνει στο Μπουρούντι αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, κράτηση ή δίκες βάσει ψευδών κατηγοριών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και τα μέλη της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος Imbonerakure συντονίζουν μια εθνική εκστρατεία για τη συλλογή «εθελοντικών» συνεισφορών από τον πληθυσμό για τη χρηματοδότηση των εκλογών του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 6ης Δεκεμβρίου 2019, διαπιστώθηκε ότι, για τον σκοπό αυτό, τα μέλη της Imbonerakure και οι τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν επανειλημμένα βία και εκφοβισμό, περιόρισαν τις μετακινήσεις και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και χτύπησαν όσους δεν συμμορφώνονταν·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Germain Rukuki, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέλος της Δράσης των Χριστιανών για την Εξάλειψη των Βασανιστηρίων (ACAT), καταδικάστηκε σε 32 χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της εξέγερσης και της απειλής κατά της κρατικής ασφάλειας, της συμμετοχής σε κίνημα εξέγερσης και επιθέσεων εναντίον του αρχηγού του κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2018, ο ακτιβιστής Nestor Nibitanga, παρατηρητής για την Ένωση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρατουμένων (APRODH), καταδικάστηκε σε πέντε έτη για απειλή κατά της κρατικής ασφάλειας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει απαγορευθεί στο BBC και το Voice of America (VOA) να εκπέμπουν τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές τους στο Μπουρούντι από τον Μάιο του 2019, οπότε και οι άδειες τους είχαν ανασταλεί, αρχικά για έξι μήνες, όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων την εποχή εκείνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαρτίου 2019, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Μπουρούντι, το Εθνικό Συμβούλιο Επικοινωνίας (CNC), ανακοίνωσε ότι είχε αποσύρει την άδεια λειτουργίας του BBC και ανανέωσε την αναστολή της λειτουργίας του VOA· λαμβάνοντας υπόψη ότι το CNC απαγόρευσε επίσης σε κάθε δημοσιογράφο του Μπουρούντι την «παροχή πληροφοριών που θα μπορούσαν να μεταδοθούν άμεσα ή έμμεσα» από το BBC ή το VOA·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2019, το Συμβούλιο ανανέωσε τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του Μπουρούντι έως τις 24 Οκτωβρίου 2020·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά συνίστανται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εις βάρος τεσσάρων ατόμων των οποίων οι δραστηριότητες κρίθηκε ότι υπονομεύουν τη δημοκρατία ή ότι παρεμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης για την κρίση στο Μπουρούντι·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν στάσιμες οι προσπάθειες της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ) για την εξεύρεση λύσης στην πολιτική κρίση που προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου, το 2015, να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της χώρας, Pierre Nkurunziza, έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει μια νέα θητεία αλλά το κυβερνών κόμμα ακόμα δεν έχει ορίσει τον υποψήφιό του για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τους ισχύοντες περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων περιορισμών στις δημόσιες ελευθερίες, καθώς και τις μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον εκφοβισμό και τις αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων και τις απαγορεύσεις εκπομπών, που καλλιεργούν κλίμα φόβου για τα μέσα ενημέρωσης του Μπουρούντι, και την αύξηση των περιορισμών στη δημοσιογραφία και την επαρκή κάλυψη θεμάτων, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο του 2020·

2.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, η οποία υπονομεύει κάθε πρωτοβουλία συμφιλίωσης, ειρήνης και δικαιοσύνης, ιδίως δε για τη συνέχιση των αυθαίρετων συλλήψεων και των εξωδικαστικών εκτελέσεων·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως των ατόμων που είναι γνωστό ή εικάζεται ότι στηρίζουν την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων του Μπουρούντι που επαναπατρίζονται· υπενθυμίζει ότι το Μπουρούντι δεσμεύεται από τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Συμφωνίας του Κοτονού· προτρέπει τις αρχές του Μπουρούντι να αναστρέψουν άμεσα την τάση για διάπραξη παραβάσεων και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατοχυρώνονται στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και σε άλλους διεθνείς μηχανισμούς που έχει κυρώσει η κυβέρνηση της χώρας·

4.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπουρούντι ότι η διεξαγωγή εκλογών αξιόπιστων, ειρηνικών, με διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς προϋποθέτει τον σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, την πρόσβαση σε πληροφορίες, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ύπαρξη ενός ελεύθερου χώρου στον οποίο οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να εκφράζονται χωρίς να δέχονται εκφοβισμό ή υπό τον φόβο αντιποίνων· καλεί, ως εκ τούτου, τις αρχές του Μπουρούντι να άρουν τα μέτρα που περιορίζουν ή παρεμποδίζουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών και περιορίζουν την πρόσβαση σε ανεξάρτητα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία αυτών·

5.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσφάτως φυλακισμένων δημοσιογράφων του δημοσιογραφικού ομίλου Iwacu καθώς και όλων όσων συνελήφθησαν επειδή ασκούσαν θεμελιώδη δικαιώματά τους αλλά και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

6.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών και οι δημοσιογράφοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, ιδίως στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών, και καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να σταματήσουν τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τις αυθαίρετες συλλήψεις δημοσιογράφων, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών της αντιπολίτευσης· καλεί επίσης τις αρχές να επιτρέπουν στους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους να ασκούν τα νόμιμα καθήκοντά τους όσον αφορά την ανεμπόδιστη έρευνα και την αναφορά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τον αυξανόμενο αριθμό εσωτερικά εκτοπισθέντων από το Μπουρούντι και τις γειτονικές χώρες· καλεί την ΕΕ να αυξήσει την οικονομική στήριξη και να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια για τους πολίτες του Μπουρούντι που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ή είναι πρόσφυγες·

8.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να θέσουν τέλος στον εκβιασμό πολιτών, να διασφαλίσουν ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η τροφή, το νερό και η εκπαίδευση, και να επιτρέψουν στους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας να λειτουργούν ανεξάρτητα και να παρέχουν βοήθεια βάσει του καθήκοντός τους να καλύπτουν τις πλέον επείγουσες ανάγκες·

9.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς επίσης και πρόοδος στις προσπάθειες συμφιλίωσης προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν αξιόπιστες εκλογές· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να διασφαλίσει ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών θα διερευνώνται αμερόληπτα και οι δράστες θα διώκονται ποινικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

10.  παροτρύνει τις αρχές να διεξαγάγουν ενδελεχείς και διαφανείς έρευνες για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη, με δίκαιες και αξιόπιστες δίκες, όλων των φερόμενων ως δραστών δολοφονιών, εξαφανίσεων, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αυθαίρετων συλλήψεων, απειλών, παρενόχλησης ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία των δραστών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από την Imbonerakure· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να δρομολογήσουν ανεξάρτητη έρευνα για την εξαφάνιση των δημοσιογράφων Jean Bigirimana, που αγνοείται από τις 22 Ιουλίου 2016, και Christophe Nkezabahzi, ο οποίος δολοφονήθηκε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στις 13 Οκτωβρίου 2015·

11.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της περιοχής, και συγκεκριμένα της ΚΑΑ και της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), στην εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την πολιτική κρίση στο Μπουρούντι, ενώ τονίζει την ανάγκη για πιο ενεργή προσέγγιση και μεγαλύτερη προσπάθεια για την εξάλειψη της κρίσης και την προστασία του πληθυσμού του Μπουρούντι, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την ΑΕ να στείλει επειγόντως παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπουρούντι και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε όλη τη χώρα προκειμένου να εκτελέσουν την αποστολή τους·

12.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή της συμφωνίας της Arusha κατέληξε σε αδιέξοδο και ζητεί από τους εγγυητές της συμφωνίας να επιδιώξουν τη συμφιλίωση· εκφράζει τη δέσμευσή του για τον διάλογο μεταξύ των φορέων του Μπουρούντι· ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να στηρίξει την ΚΑΑ στην προσπάθειά της να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των φορέων του Μπουρούντι· καλεί όλους τους συμμετέχοντες στον προαναφερθέντα διάλογο να συνεργαστούν εποικοδομητικά και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

13.  παραπέμπει το Μπουρούντι στην ατζέντα των συνεδριάσεων της περιφερειακής και της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός για την εφαρμογή των υφιστάμενων αποφάσεων σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και ΑΕ, και συγκεκριμένα: την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2303, την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης με τους παρατηρητές της ΑΕ, την επανέναρξη της συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR)·

14.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Μπουρούντι εξακολουθεί να αρνείται να συνεργαστεί με την εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών και να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων του τοπικού γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

15.  καλεί τον ΟΗΕ να συνεχίσει τις αμερόληπτες έρευνες σχετικά με όλες τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που διαπράττονται από κρατικούς υπαλλήλους και από τη νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος Imbonerakure, και να προχωρήσει στην ενδεδειγμένη δίωξη των υπευθύνων· τονίζει ότι οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι πρέπει να προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από το πού ανήκουν, και ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής έννομη προστασία στα θύματα και στους επιζώντες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι·

16.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν ευέλικτη και άμεση χρηματοδοτική στήριξη στους στην κοινωνία των πολιτών και στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων οργανώσεων, που εξακολουθούν να εργάζονται στη χώρα, αλλά και σε όσους βρίσκονται στην εξορία, και ιδίως εκείνους που εργάζονται για την προαγωγή και την προστασία των πολιτικών, ατομικών, οικονομικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης·

17.  καλεί την ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ στο Μπουρούντι να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας στις δίκες όλων των δημοσιογράφων, πολιτικών κρατουμένων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, ιδίως των δημοσιογράφων του Iwacu, και επισκεπτόμενοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές και δημοσιογράφους στη φυλακή·

18.  ζητεί την επέκταση των στοχευμένων κυρώσεων της ΕΕ και παροτρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλει τις δικές του στοχευμένες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, εις βάρος ατόμων που ευθύνονται για συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να καταρτίσει επειγόντως έναν εκτεταμένο κατάλογο ονομάτων των υπευθύνων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να προστεθούν στον κατάλογο των αξιωματούχων του Μπουρούντι που υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις της ΕΕ·

19.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Μπουρούντι δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες προκειμένου να προσχωρήσει εκ νέου στο Καταστατικό της Ρώμης· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να κινήσει άμεσα μια τέτοια διαδικασία· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη διερεύνηση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο Μπουρούντι και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

20.  αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της προσφυγικής κρίσης του Μπουρούντι, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ευημερία των προσφύγων· καλεί τη διεθνή κοινότητα και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να ενισχύσουν τη συνδρομή τους σε όλους όσοι είναι επί του παρόντος πρόσφυγες ή έχουν εκτοπιστεί λόγω της σύγκρουσης· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως συνέστησε η εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Μπουρούντι, να χορηγήσουν καθεστώς πρόσφυγα σε αιτούντες άσυλο από το Μπουρούντι και να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά τις εκλογές του 2020·

21.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες σχετικά με την εντεινόμενη άσκηση πίεσης σε πρόσφυγες από το Μπουρούντι προκειμένου να επιστρέψουν στις εστίες τους πριν από τις εκλογές του 2020· καλεί τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών να μεριμνήσουν ώστε η επιστροφή των προσφύγων να είναι οικειοθελής, να βασίζεται σε ενημερωμένες αποφάσεις και να διεξάγεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια· υπενθυμίζει ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ασφαλή, αξιοπρεπή και οικειοθελή επιστροφή·

22.  ζητεί από την κυβέρνηση του Μπουρούντι να επιτρέψει στους εξόριστους πολιτικούς αντιπάλους να επιστρέψουν και να πραγματοποιήσουν ελεύθερα την εκλογική τους εκστρατεία χωρίς εκφοβισμό, περιστατικά συλλήψεων ή βίας, και να επιτρέψει σε εξωτερικούς παρατηρητές να παρακολουθήσουν τις προετοιμασίες για τις εκλογές, την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων·

23.  επαναλαμβάνει ότι ένας πολιτικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο διεθνούς διαμεσολάβησης και σύμφωνα με τη Συμφωνία της Arusha και το Σύνταγμα του Μπουρούντι, παραμένει ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στο Μπουρούντι· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΚΑΑ, ως βασικό φορέα του διαλόγου μεταξύ των διάφορων παραγόντων στο Μπουρούντι, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη σταθερή και άμεση συμμετοχή της κυβέρνησης του Μπουρούντι σε ένα διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για την ανεύρεση μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στην τρέχουσα κρίση·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μπουρούντι, τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου του Μπουρούντι, τη Συνέλευση 'Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στην Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανά της.

(1) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 137.
(2) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 190.
(3) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 10.
(4) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 146.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0305.
(6) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 1.
(7) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 37.
(8) ΕΕ L 264 της 30.9.2016, σ. 29.
(9) ΕΕ L 272 της 25.10.2019, σ. 147.
(10) ΕΕ L 73 της 18.3.2016, σ. 90.


Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις
PDF 156kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (2020/2503(RSP))
P9_TA(2020)0012RC-B9-0056/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία, με πιο πρόσφατο εκείνο της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 2ας Σεπτεμβρίου 2019 με την οποία ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στη Νιγηρία η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 31ης Ιουλίου 2019, όσον αφορά τις πράξεις τρομοκρατίας στη βορειοανατολική Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ, της 29ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση της Μπόκο Χαράμ στο Borno της βορειοανατολικής Νιγηρίας,

–  έχοντας υπόψη το τμήμα της παγκόσμιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2019 που αφορά τη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 29ης Αυγούστου 2019, σχετικά με τη Νιγηρία ελλείψει της δεύτερης περιοδικής της έκθεσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2013, για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης στον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hauwa Ibrahim το 2005,

–  έχοντας υπόψη τον παγκόσμιο δείκτη τρομοκρατίας για το 2019,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή σχετικά με τον περιορισμό των ανθρωπιστικών δράσεων στη βορειοανατολική Νιγηρία, την οποία απηύθυνε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης στον ΑΠ/ΥΕ και στον Επίτροπο αρμόδιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV όσον αφορά την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1989, για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία κύρωσε η Νιγηρία τον Απρίλιο του 1991,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στη Νιγηρία έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα να συνιστά σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι μαζικοί φόνοι, ιδίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εξέγερση της Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία το 2009 έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 36 000 άνθρωποι·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα βρίσκεται στο 10ο έτος μιας περιφερειοποιημένης ένοπλης σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εντείνονται, ιδίως, ο βίαιος εξτρεμισμός και οι τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς αυξάνεται η ισχύς και η επιρροή ομάδων τζιχαντιστών όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στην Επαρχία Δυτικής Αφρικής (ISWAP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009 η Μπόκο Χαράμ επιτίθεται με αυξανόμενη συχνότητα σε αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, πολιτικούς, θρησκευτικά κτίρια, δημόσιους οργανισμούς και πολίτες της Νιγηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων είναι μουσουλμάνοι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη τρομοκρατίας, η Νιγηρία βρίσκεται στην τρίτη θέση, μετά το Ιράκ και το Αφγανιστάν, σε κατάλογο 163 χωρών που πλήττονται από την τρομοκρατία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας επιδεινώθηκε από την κλιμάκωση της θρησκευτικής και εθνοτικής βίας σε ορισμένα τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στην αγροτική Μέση Ζώνη, όπου γεωργοί και νομαδικοί βοσκοί συγκρούονται για τον έλεγχο των χερσαίων και υδάτινων πόρων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται ότι το ISWAP κρατεί αυτή τη στιγμή δεκάδες αιχμαλώτους, μεταξύ άλλων χριστιανούς ηγέτες, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Νιγηρίας, που είναι και ο μεγαλύτερος στην Αφρική, απαρτίζεται σχεδόν εξίσου από μουσουλμάνους και χριστιανούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα της περιοχής, η οποία αριθμεί σχεδόν 30 εκατομμύρια χριστιανούς που ζουν στη βόρεια Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ του μουσουλμανικού κυρίως βορρά και του χριστιανικού νότου εντάθηκε δραματικά με την εξάπλωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISWAP ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση 11 ατόμων, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε και δημοσιοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα ισχυρίστηκε ότι όλα τα θύματα ήταν χριστιανοί και ότι η εκτέλεσή τους συνιστούσε αντίποινο για τον θάνατο του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Abu Bakr al-Baghdadi στη Συρία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόνοι αυτοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σειράς τρομοκρατικών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η επίθεση της 24ης Δεκεμβρίου 2019 σε χριστιανικό χωριό κοντά στο Chibok, η οποία κατέληξε στον θάνατο επτά χωρικών και στην απαγωγή μιας έφηβης, ο φόνος τριών αμάχων έξω από το Biu την 23η Δεκεμβρίου 2019, και ο φόνος επτά αμάχων στο Nganzai την 22α Δεκεμβρίου 2019·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Humanitarian Aid Relief Trust, από το 2015 πάνω από 6 000 χριστιανοί έχουν εκτελεστεί από ομάδες τζιχαντιστών ή έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της πολιτικής «τη ζωή σου ή τη γη σου» που εφαρμόζουν οι μαχητές Φουλάνι· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη που εφαρμόζουν τη Σαρία, οι χριστιανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς διακρίσεις και συχνά θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο πρόεδρος Muhammadu Buhari καταδίκασε τους φόνους και προέτρεψε τον πληθυσμό να μην διχαστεί εξαιτίας της θρησκείας, οι επιθέσεις αυτές διενεργούνται με απόλυτη ατιμωρησία, δεδομένου ότι οι δράστες σπάνια καλούνται να λογοδοτήσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καταδεικνύει έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας υπήρξαν σκοπίμως αμελείς όσον αφορά τις φονικές επιθέσεις σε βάρος των αγροτικών κοινοτήτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι νιγηριανές στρατιωτικές δυνάμεις φυλάκισαν, συχνά με ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία, πάνω από 3 600 παιδιά, τα μισά εκ των οποίων είναι κορίτσια, με την υποψία ότι εμπλέκονται σε ισλαμιστικές και μη κρατικές ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κρατούμενοι έπεσαν θύματα κακομεταχείρισης, μεταξύ άλλων και σεξουαλικής βίας, και έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες, πείνα, αφυδάτωση ή τραύματα από πυροβολισμό ενόσω κρατούνταν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις συστηματικά αρνούνται την πρόσβαση στα κρατητήρια ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κράτησης των παιδιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των κοριτσιών και των γυναικών στη Νιγηρία είναι ιδιαίτερα προβληματική λόγω των γενικευμένων πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, της περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και στην εκπαίδευση, του εκτεταμένου ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων παιδιών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η Μπόκο Χαράμ και οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας (NSF) έχουν διαπράξει στη Νιγηρία εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και διωγμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του, του 2019, σχετικά με την προκαταρκτική διερεύνηση, το ΔΠΔ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι οι νιγηριανές αρχές έλαβαν μέτρα για να εξακριβώσουν την ποινική ευθύνη των φερόμενων ως δραστών, οι ενέργειες όσον αφορά την έρευνα ή τη δίωξη που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής ως προς μέλη της Μπόκο Χαράμ και των NSF φαίνεται να ήταν περιορισμένες τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για την ανεπαρκή διαχείριση της ισλαμικής εξέγερσης σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της Νιγηρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με πληθώρα απειλών κατά της ασφάλειας, φαίνεται δε να μην διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονες κρίσεις ασφάλειας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη συγκρότησή της το 2015, η Πολυεθνική Μεικτή Ομάδα Δράσης έχει εκδιώξει τρομοκρατικές ομάδες από πολλές περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, μολονότι η περιοχή παραμένει εξαιρετικά ασταθής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη απόσυρση 1 200 στρατιωτών του Τσαντ, η οποία συνέπεσε με κύμα βίας στο βορειοανατολικό τμήμα της Νιγηρίας, έχει προκαλέσει ανησυχία στον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες Νιγηριανοί πολίτες που ήταν εγκατεστημένοι εκεί εγκατέλειψαν την περιοχή φοβούμενοι νέες επιθέσεις των τζιχαντιστών μετά την εν λόγω απόσυρση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) δρομολόγησαν, τον Οκτώβριο του 2019, έργο σχετικά με την αρχιτεκτονική και τις επιχειρήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια (EPSAO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τους μηχανισμούς της ECOWAS και την ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων και να υποστηρίξει ένα μετασυγκρουσιακό περιβάλλον στη Δυτική Αφρική·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Νιγηρία έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα στα βορειοανατολικά, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα περισσότερα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα αδυνατούν να ασκήσουν τα βασικά τους δικαιώματα στην τροφή, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία, την προστασία από βλάβη, καθώς και το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαθέσει 28,3 εκατομμύρια EUR για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα κονδύλια καλύπτουν μόνο εν μέρει τις ανάγκες της ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το τμήμα της παγκόσμιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2019 που αφορά τη Νιγηρία, περισσότερα από 35 000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα επέστρεψαν στις βορειοανατολικές κοινότητες το 2018, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της στέγασης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Νιγηρίας ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 7 εκατομμύρια Νιγηριανοί χρήζουν επειγόντως βοήθειας και διάσωσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Νιγηριανοί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους μεταναστεύοντας στην ΕΕ, με την ελπίδα να ζήσουν υπό ασφαλέστερες και οικονομικά και κοινωνικά καλύτερες συνθήκες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συρρικνωθεί ο ανθρωπιστικός τομέας στη χώρα, εξαιτίας των απαγωγών και των φόνων διαφόρων εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 σκοτώθηκαν οκτώ εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ από το 2011 έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 26 λόγω της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια συχνά παρεμποδίζουν την παροχή βοήθειας και έχουν προκαλέσει την αποχώρηση πολλών ανθρωπιστικών οργανώσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία σειράς διεθνών οργανώσεων παροχής βοήθειας και φιλανθρωπικών οργανώσεων, με τον ισχυρισμό ότι ενεργούσαν ως μέσα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις ισλαμιστικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2019, οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν να κλείσουν οι οργανώσεις Δράση κατά της Πείνας και Mercy Corps χωρίς προειδοποίηση, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε βοήθεια 400 000 άτομα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για τη διεξαγωγή τακτικού πολιτικού διαλόγου με τη Νιγηρία σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις δημοκρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως οι εθνοτικές, θρησκευτικές και φυλετικές διακρίσεις·

1.  αποδοκιμάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη χώρα· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την παρατεταμένη κρίση στη Νιγηρία και για την αστάθεια της κατάστασης ασφάλειας στα βορειοανατολικά, και καταδικάζει απερίφραστα τις επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, είτε βασίζονται στη θρησκεία είτε στην εθνοτική καταγωγή·

2.  καταδικάζει, ιδίως, την πρόσφατη αύξηση της βίας κατά εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, μεταξύ άλλων και τη στόχευση θρησκευτικών ιδρυμάτων και πιστών·

3.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του προς τον νιγηριανό λαό, ο οποίος υποβάλλεται στις συνέπειες της τρομοκρατίας στην περιοχή εδώ και πάνω από μια δεκαετία·

4.  καλεί τις νιγηριανές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό από την τρομοκρατία και τη βία· επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να διεξάγονται με πλήρη σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

5.  θεωρεί ότι κάθε μορφή εξόντωσης ανθρώπων ή εθνοκάθαρσης συνιστά βαρβαρότητα και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της βίας και να μεριμνήσει ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες ίσα δικαιώματα και να μην εισάγει διακρίσεις η νομοθεσία· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να προαχθούν περαιτέρω ο διαθρησκευτικός διάλογος και η ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του νιγηριανού διαθρησκευτικού συμβουλίου·

6.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της σύγκρουσης, της τρομοκρατίας και της βίας στη χώρα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα παιδιά στρατολογούνται ολοένα και συχνότερα από τρομοκρατικές ομάδες και χρησιμοποιούνται ως παιδιά στρατιώτες ή βομβιστές αυτοκτονίας·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές περί κακομεταχείρισης των παιδιών που κρατούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις· καλεί τις νιγηριανές αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση των Ηνωμένων Εθνών στα στρατιωτικά κρατητήρια, να υπογράψουν ένα επίσημο πρωτόκολλο παράδοσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που κρατούνται από τις στρατιωτικές δυνάμεις διακομίζονται ταχέως στις αρχές προστασίας του παιδιού, και να δώσουν τέλος στη στρατιωτική κράτηση παιδιών· επιμένει ότι η αντιτρομοκρατική δράση, καθώς και το δικαστικό πλαίσιο και το πλαίσιο επιβολής του νόμου, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών·

8.  υπενθυμίζει στις νιγηριανές αρχές ότι έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και να διασφαλίζουν την προστασία όσων πλήττονται από την τρομοκρατία ή τις συγκρούσεις και τους παράσχουν φροντίδα, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η εκπαίδευση και οι οικονομικές ευκαιρίες αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, και καλεί τους διεθνείς εταίρους να υποστηρίξουν την παροχή προσβάσιμης, ποιοτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή·

9.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες της Νιγηρίας εξακολουθούν να πέφτουν θύματα διακρίσεων, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών· καλεί τη Νιγηρία να εφαρμόσει πλήρως τη CEDAW· ζητεί να παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη, μεταξύ άλλων και ψυχολογική υποστήριξη, στα θύματα της εκτεταμένης σεξουαλικής και έμφυλης βίας·

10.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι θεμελιώδης για τη σταθερότητα της χώρας και την οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης· καλεί, ως εκ τούτου, τις νιγηριανές αρχές να διενεργήσουν άμεσες, διεξοδικές και διαφανείς έρευνες, ώστε να προσαχθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν· καλεί, επίσης, να ληφθούν μέτρα ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα και η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος της Νιγηρίας ως μέσου για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ποινικής δικαιοσύνης, προκειμένου να καταπολεμηθούν η βία, η τρομοκρατία και η διαφθορά·

11.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την καταπολέμηση της Μπόκο Χαράμ και του ISWAP και ότι έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και σοβαρότητα οι επιθέσεις αυτοκτονίας και οι ευθείες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων· υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος Buhari της Νιγηρίας επανεξελέγη το 2019 υποσχόμενος να εξαλείψει τον βίαιο εξτρεμισμό που προάγεται από τη Μπόκο Χαράμ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, και καλεί τον πρόεδρο να τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις·

12.  υποστηρίζει τους στόχους του έργου σχετικά με την αρχιτεκτονική και τις επιχειρήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια (EPSAO) που υλοποιείται υπό την ηγεσία της ΕΕ και της ECOWAS· προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν ισχυρή υποστήριξη, ώστε να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση ικανοτήτων και στην επίλυση συγκρούσεων στη Δυτική Αφρική·

13.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για την περιφερειακή Πολυεθνική Μικτή Ομάδα Δράσης, και επαινεί τις προσπάθειες που καταβάλλει για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή της λίμνης Τσαντ· υπενθυμίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει σύνορα, και καλεί τις χώρες της περιοχής να συνεχίσουν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να καταστεί ασφαλές το σύνολο της περιοχής·

14.  ενθαρρύνει την περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Νιγηρία, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των εθνικών και περιφερειακών φορέων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν ενωσιακή τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτόν·

15.  προειδοποιεί ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η σύγκρουση γεωργών και βοσκών ως μέσο για την εξάπλωση του μίσους με βάση τη θρησκεία· καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να εφαρμόσει το εθνικό σχέδιο για τον μετασχηματισμό του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων τόσο των γεωργών όσο και των βοσκών· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, όπως η ενίσχυση μηχανισμών που αφορούν τη διαμεσολάβηση, την επίλυση συγκρούσεων, τη συμφιλίωση και την οικοδόμηση της ειρήνης·

16.  τονίζει την αλληλεξάρτηση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ορθής διακυβέρνησης και της ασφάλειας στη χώρα· θεωρεί ότι η στρατιωτική δράση από μόνη της δεν αρκεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας, εστιάζοντας σε μια προληπτική προσέγγιση που αποσκοπεί στην εξουδετέρωση των ελκυστικών στοιχείων της τρομοκρατικής ιδεολογίας, στον περιορισμό των ευκαιριών στρατολόγησης και ριζοσπαστικοποίησης, και στη διακοπή της χρηματοδότησής της, και παρέχοντας υποστήριξη και χρηματοδότηση σε προγράμματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με γνώμονα την κοινότητα·

17.  καλεί την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη Νιγηρία, και να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια στους τομείς της πολιτικής και της ασφάλειας στη χώρα, καθώς και σε ολόκληρη την περιοχή·

18.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η κατάσταση ασφάλειας της χώρας στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές προσπάθειές της, όχι μόνο στη Νιγηρία, αλλά και στο σύνολο της περιοχής· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ υποσχέθηκε επιπλέον 50 εκατομμύρια EUR το 2019 για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στη Νιγηρία·

19.  αναγνωρίζει ότι η Νιγηρία και οι γειτονικές χώρες δέχονται πιέσεις εξαιτίας των περιφερειακών εκτοπίσεων· ζητεί να ενισχυθεί η υποστήριξη και ο συντονισμός των δωρητών όσον αφορά τον εκτοπισμένο πληθυσμό της Νιγηρίας, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων από τη διεθνή κοινότητα· υπενθυμίζει ότι η χρήση των ταμείων ανάπτυξης δεν θα πρέπει να εκτρέπεται από τον αρχικό της στόχο, ήτοι την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της·

20.  καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά του προσωπικού ή των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, και ζητεί επιτακτικά να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και ένα ασφαλές περιβάλλον όπου να μπορούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να εκτελούν το βασικό τους έργο·

21.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ταχέως εντεινόμενη κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπό της στη ζωή και στα μέσα διαβίωσης, ιδίως στη Μέση Ζώνη· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να εξευρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για την προστασία των φυσικών πόρων και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς· υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Νιγηρίας, στην Αφρικανική Ένωση, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

(1) ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 43.


Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)
PDF 133kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (2020/2507(RSP))
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βενεζουέλα, και ειδικότερα εκείνο της 31ης Ιανουαρίου 2019(1) το οποίο αναγνώρισε τον Juan Guaidó ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με τη Βενεζουέλα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Josep Borrell, και ιδίως τη δήλωση της 9ης Ιανουαρίου 2020 για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την Εθνοσυνέλευση και τη δήλωση του εκπροσώπου του της 5ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα γεγονότα στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 9ης Ιανουαρίου 2020 της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1893 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα(2), η οποία ανανεώνει τα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος έως τις 14 Νοεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 5ης Ιανουαρίου 2020 της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και το ψήφισμα της 10ης Ιανουαρίου 2020 που εγκρίθηκε από το Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΚ, με τίτλο «Σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας της Λίμα, της 5ης Ιανουαρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η Εθνοσυνέλευση είναι το μόνο νόμιμο και δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η Εθνοσυνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν Πρόεδρο και το προεδρείο για θητεία ενός έτους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Juan Guaidó εκλέχτηκε Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης τον Ιανουάριο του 2019 και αργότερα ορκίστηκε προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναγνωριστεί ως προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας από περισσότερες από 50 χώρες, μεταξύ των οποίων τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από την ίδια την ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις προγραμματισμένες εκλογές για την ανάδειξη προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας στις 5 Ιανουαρίου 2020, συνιστούν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ενορχηστρωμένο από το παράνομο καθεστώς του Nicolás Maduro, σημαδεύτηκαν δε από σοβαρές παρατυπίες και ενέργειες κατά της δημοκρατικής και συνταγματικής λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, εμποδίστηκε βιαίως από ένοπλες δυνάμεις να προεδρεύσει στη σύνοδο, ότι σε πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν επετράπη η είσοδος στην Εθνοσυνέλευση ενώ εμποδίστηκε και η πρόσβαση εκπροσώπων του Τύπου στο κτίριο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια να οριστεί ο Luis Parra ως πρόεδρος ενός νέου προεδρείου φιλικού προς τον Maduro, κρίθηκαν άκυρες δεδομένου ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη έναρξη της συνόδου, δεν υπήρξε πρόεδρος της συνεδρίασης, δεν έγινε καταμέτρηση για απαρτία και δεν επαληθεύτηκε επίσημη ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, όπως απαιτείται από τα άρθρα 7, 8 και 11 του εσωτερικού κανονισμού της Εθνοσυνέλευσης και από το άρθρο 221 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ώρες αργότερα, λόγω των αναγκαστικών συνθηκών, η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση στην έδρα της εφημερίδας El Nacional, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και τον εσωτερικό κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης, που επιτρέπει την πραγματοποίηση συνεδριάσεων εκτός των χώρων του νομοθετικού σώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 100 από τους 167 βουλευτές, αριθμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την προϋπόθεση απαρτίας και την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση του άρθρου 221 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του Juan Guaidó και του Προεδρείου του ως επικεφαλής για το τελευταίο έτος της περιόδου 2015-2020·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, η οποία διεξήχθη στις 7 Ιανουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε με την ορκωμοσία του Juan Guaidó ως προέδρου, παρά τις απόπειρες δυνάμεων φίλα προσκείμενων στο καθεστώς Maduro να εμποδίσουν τη διενέργεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων φράζοντας την είσοδο του κτιρίου και κόβοντας το ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό του κτιρίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τη βουλευτική εντολή τους όπως την έχουν λάβει από τον λαό της Βενεζουέλας, χωρίς εκφοβισμούς ή αντίποινα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 διενεργήθηκαν χωρίς να πληρούνται τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και δημοκρατικές χώρες, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες ενέργειες κατά μελών της Εθνοσυνέλευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η παρενόχληση και ο εκφοβισμός 59 βουλευτών από παράτυπες ομάδες και σώματα ασφαλείας, 29 αυθαίρετες κρατήσεις και 27 περιπτώσεις εξαναγκασμού σε εξορία, καθώς και βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις, παρακωλύουν το συνταγματικό έργο της Εθνοσυνέλευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και πολλά χρόνια, ιδίως δε αφού ο Nicolás Maduro ήλθε στην εξουσία μετά από αμφιλεγόμενες εκλογές το 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα έχει επιδεινωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα έχει οξυνθεί σοβαρά·

1.  αναγνωρίζει και στηρίζει τον Juan Guaidó ως τον νόμιμο Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και ως νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, ως αποτέλεσμα της διαφανούς και δημοκρατικής ψήφου της Εθνοσυνέλευσης·

2.  καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος από το καθεστώς Maduro και τους συμμάχους του, καθώς και τις προσπάθειές τους να παρεμποδίσουν την Εθνοσυνέλευση – το μοναδικό όργανο της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση – να ασκήσει ορθά τη συνταγματική εντολή που της δόθηκε από τον λαό της Βενεζουέλας·

3.  αποδοκιμάζει τις σοβαρές αυτές παραβιάσεις που δεν συνάδουν με τη νόμιμη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου της Εθνοσυνέλευσης και επιδεινώνουν περαιτέρω την κρίση της Βενεζουέλας· απορρίπτει κατηγορηματικά τις παραβιάσεις της δημοκρατικής, συνταγματικής και διαφανούς λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και τις συνεχείς πράξεις εκφοβισμού, δωροδοκίας, εκβιασμού και βίας, βασανιστηρίων και βίαιων εξαφανίσεων, καθώς και τις αυθαίρετες αποφάσεις κατά των μελών της·

4.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελεί το μοναδικό δημοκρατικό όργανο της Βενεζουέλας που έχει εκλεγεί νόμιμα και της οποίας οι εξουσίες, όπως και τα προνόμια και η ασφάλεια των μελών της, πρέπει να γίνουν σεβαστές· επιμένει ότι μια ειρηνική και πολιτική λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πλήρη σεβασμό των συνταγματικών προνομίων της Εθνοσυνέλευσης·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια αυθεντική διαδικασία που θα οδηγεί σε ειρηνική και δημοκρατική επίλυση της κρίσης με βάση τον χάρτη πορείας που εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας· τονίζει ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης μέσω μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και διαλόγου δεν έχουν αποφέρει οποιαδήποτε απτά αποτελέσματα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσει να εργάζεται μέσω πρωτοβουλιών όπως η Διεθνής Ομάδα Επαφής·

6.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών και αρχών και η προάσπιση του κράτους δικαίου συνιστούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στην κρίση της Βενεζουέλας προς όφελος του λαού της·

7.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να κλιμακώσει την απάντηση της ΕΕ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων παρατείνοντας τις στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις και καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επεκτείνοντας τις κυρώσεις αυτές στα μέλη των οικογενειών τους· υποστηρίζει τη σχετική δήλωση της ΕΕ·

8.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη πράξει αναλόγως να αναγνωρίσουν τη νόμιμη εντολή του Προέδρου Guaidó, και χαιρετίζει την εκ μέρους του Ύπατου Εκπροσώπου αναγνώριση αυτού ως της μοναδικής δημοκρατικής αρχής που έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναγνωριστούν οι πολιτικοί εκπρόσωποι που διορίζονται από τον Juan Guaidó·

9.  ζητεί την αποστολή διερευνητικής αποστολής στη χώρα προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.
(2) ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 42.


Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία
PDF 130kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (2020/2513(RSP))
P9_TA(2020)0014B9-0032/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία: πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας (COM(2017)0835),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(6),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη(7),

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις τυποποιημένες διαδικασίες για τις ακροάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση, στις 20 Δεκεμβρίου 2019, νομοσχεδίου από την Πολωνική Δίαιτα, με το οποίο θεσπίστηκε σειρά τροποποιήσεων στον νόμο περί των κοινών δικαστηρίων, στον νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου και σε ορισμένες άλλες πράξεις· έχοντας υπόψη το αίτημα της Πολωνικής Γερουσίας προς την Επιτροπή της Βενετίας να εκδώσει επείγουσα γνωμοδότηση για το εν λόγω νομοσχέδιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, και όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές, που είναι κοινές στα κράτη μέλη, και τις οποίες όλα τα κράτη μέλη έχουν ελεύθερα προσυπογράψει, αποτελούν το θεμέλιο των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων που ζουν στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ δεν αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο κράτος μέλος όπου συγκεκριμενοποιείται ο κίνδυνος, αλλά επηρεάζει και τα άλλα κράτη μέλη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, την ίδια τη φύση της Ένωσης και τα δικαιώματα των πολιτών της βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ συνιστά προληπτικό στάδιο το οποίο παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προληπτική αυτή δράση προβλέπει τη διεξαγωγή διαλόγου με το εκάστοτε κράτος μέλος και αποσκοπεί στην αποφυγή της επιβολής ενδεχόμενων κυρώσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ ενεργοποιήθηκε από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε σχέση με την Πολωνία και την Ουγγαρία, αντίστοιχα, μετά την διαπίστωση ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει μέχρι στιγμής διοργανώσει τρεις ακροάσεις για την Πολωνία και δύο ακροάσεις για την Ουγγαρία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η φινλανδική Προεδρία ζήτησε γραπτή εξήγηση σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από δημόσιο λειτουργό της ουγγρικής αντιπροσωπίας, σύμφωνα με το άρθρο 339 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με το απόρρητο των συνεδριάσεων·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ακροάσεις που διοργάνωσε το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ για την αντιμετώπιση απειλών κατά των κοινών ευρωπαϊκών αξιών στην Πολωνία και την Ουγγαρία· σημειώνει με ανησυχία ότι οι ακροάσεις δεν οργανώνονται κατά τρόπο τακτικό, δομημένο και ανοικτό· καλεί την κροατική Προεδρία και τις λοιπές προσεχείς Προεδρίες να διοργανώνουν τακτικά ακροάσεις· υπογραμμίζει ότι οι ακροάσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές, τεκμηριωμένες και διαφανείς και ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται καλόπιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ· συνιστά στο Συμβούλιο να απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις στα εν λόγω κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, σε συνέχεια των ακροάσεων, και να αναφέρει προθεσμίες για την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· επισημαίνει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να αποκατασταθεί μόνο αφού εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και καλεί το Συμβούλιο να ενεργήσει προς την κατεύθυνση αυτή· καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι τυποποιημένες διαδικασίες για τις ακροάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ δεν εξασφαλίζουν την ίδια μεταχείριση για το Κοινοβούλιο όπως για την Επιτροπή και το ένα τρίτο των κρατών μελών για τους σκοπούς της υποβολής της αιτιολογημένης πρότασης· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ προβλέπει ίσα δικαιώματα και διαδικαστικό καθεστώς για το ένα τρίτο των κρατών μελών, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά την κίνηση της διαδικασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Φινλανδικής Προεδρίας να συμμετάσχει σε άτυπο διάλογο με το Κοινοβούλιο, πιστεύει όμως ότι ο άτυπος διάλογος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επίσημη παρουσίαση της αιτιολογημένης πρότασης στο Συμβούλιο· επιμένει ότι η πρόσκληση του Κοινοβουλίου σε επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου εξακολουθεί να οφείλεται βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, να ενημερώνεται άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ακροάσεις δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε σημαντική πρόοδο από τα δύο εν λόγω κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των σαφών κινδύνων σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι οι εκθέσεις και οι δηλώσεις της Επιτροπής και διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, δείχνουν ότι η κατάσταση τόσο στην Πολωνία όσο και στην Ουγγαρία έχει επιδεινωθεί από την έναρξη ισχύος του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ· επισημαίνει ότι η αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το άρθρο 7 ΣΕΕ συνεχίζει να υπονομεύει την ακεραιότητα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της Ένωσης στο σύνολό της· επαναλαμβάνει την θέση του σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ για την κατάσταση στην Πολωνία, και την πρότασή του να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ εξετάζουν επίσης τις νέες εξελίξεις και αξιολογούν τους κινδύνους παραβιάσεων της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, της ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας των τεχνών και των επιστημών, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Πολωνία και την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει και τις αιτήσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρων ενώπιον του Δικαστηρίου·

4.  σημειώνει ότι η αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα αυτό και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία στο πλαίσιο των ακροάσεών·

5.  πιστεύει ότι, οι πρόσφατες εξελίξεις κατά τις εν εξελίξει ακροάσεις βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, τονίζουν για μια ακόμη φορά την άμεση ανάγκη για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (DRF), όπως προτείνεται από το Κοινοβούλιο, με τη μορφή διοργανικής συμφωνίας που θα απαρτίζεται από μια ετήσια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη, και χωρίς διακρίσεις ισότιμη αξιολόγηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ με τις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, και με ειδικές ανά χώρα συστάσεις, που θα συνοδεύεται από μια διακοινοβουλευτική συζήτηση και έναν μόνιμο κύκλο πολιτικής σε σχέση με τις DRF εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διοργανική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 295 ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει ότι ο μηχανισμός πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει αντί να αντικαθιστά τις τρέχουσες και μελλοντικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 7 ΣΕΕ·

6.  επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, και καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις το δυνατόν συντομότερα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στους Προέδρους, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 66.
(2) ΕΕ C 129 της 5.4.2019, σ. 13.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0101.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(6) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0349.


15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020)
PDF 220kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (2019/2824(RSP))
P9_TA(2020)0015B9-0035/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP14)(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2015, με τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των τύπων οικοτόπων και των ειδών που καλύπτονται από την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά όσον αφορά την περίοδο 2007-2012 σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους και το άρθρο 12 της οδηγίας για τα πτηνά» (COM(2015)0219),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον(4) (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(5) (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την παγκόσμια αξιολόγηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) στις 31 Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον κόκκινο κατάλογο απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη του Μετς για τη βιοποικιλότητα της 6ης Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), καθώς και το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» (COM(2019)0022),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την απερήμωση, την υποβάθμιση του εδάφους, τη βιώσιμη διαχείριση της γης, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ροές αερίων του θερμοκηπίου στα χερσαία οικοσυστήματα, την ειδική έκθεσή της, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, την ειδική έκθεση της IPCC με τίτλο «Αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C», την 5η έκθεση αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της του Σεπτεμβρίου του 2018,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2019 με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» (COM(2019)0352) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα» (COM(2013)0659),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εξέδωσε το 2019 ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση της βιοποικιλότητας στον κόσμο όσον αφορά τα τρόφιμα και τη γεωργία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 15ης Οκτωβρίου 2019 της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώπιον της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση του Πεκίνου, της 6ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 4ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές το 2020» (SOER 2020),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, που θα διεξαχθεί στο Kunming της Κίνας το 2020 (O-000044/2019 και O-000043/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιγραφή της αποστολής του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 αναφέρεται η ανάληψη άμεσης και αποτελεσματικής δράσης με σκοπό την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έως το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά και θα συνεχίσουν να παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας και διατηρώντας έτσι την ποικιλομορφία ζωής στον πλανήτη και συμβάλλοντας στην ανθρώπινη ευημερία και την εξάλειψη της φτώχειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2050 («όραμα για το 2050»), που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), είναι «να ζούμε σε αρμονία με τη φύση», και αναφέρει ότι «με ορίζοντα το 2050, η βιοποικιλότητα θα αναγνωρίζεται ως αξία, θα διατηρείται, θα αποκαθίσταται και θα χρησιμοποιείται συνετά, θέτοντας παράλληλα ως στόχους τη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, τη διαφύλαξη ενός υγιούς πλανήτη και την παροχή οφελών απαραίτητων για όλους τους ανθρώπους», καθώς και για τις μελλοντικές μας γενεές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα για το 2050, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), υποστηρίζεται από πέντε γενικούς στόχους που επίσης πλαισιώνουν τους στόχους του Aichi για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020: α) αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας με την ενσωμάτωση της βιολογικής ποικιλότητας στο σύνολο των πρακτικών διακυβέρνησης και της κοινωνίας· β) περιορισμός των άμεσων πιέσεων που ασκούνται στη βιολογική ποικιλότητα και προώθηση της αειφόρου χρήσης· γ) βελτίωση της κατάστασης της βιολογικής ποικιλότητας με τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, των ειδών και της γενετικής ποικιλότητας· δ) ενίσχυση των οφελών για όλους από τη βιολογική ποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες· και ε) ενίσχυση της εφαρμογής με βάση τον συμμετοχικό σχεδιασμό, τη διαχείριση γνώσεων και τη δημιουργία ικανοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της IPBES για την παγκόσμια αξιολόγηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, οι τρέχουσες αρνητικές τάσεις όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα θα υπονομεύσουν την πρόοδο προς την επίτευξη του 80 % των αξιολογηθέντων επιδιώξεων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που συνδέονται με τη φτώχεια, την πείνα, την υγεία, το νερό, τις πόλεις, το κλίμα, τους ωκεανούς και τη γη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να επηρεαστούν κατά κύριο λόγο και σε σοβαρότατο βαθμό οι αυτόχθονες πληθυσμοί και πολλές από τις φτωχότερες κοινότητες του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια και η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται όχι μόνο περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και αναπτυξιακά, οικονομικά, κοινωνικά και δεοντολογικά ζητήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική χρήση συστημικών ζιζανιοκτόνων ευρέος φάσματος, όπως το glyphosate, είναι άμεσα υπεύθυνη για τη μαζική απώλεια βιοποικιλότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την IPCC και τη διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, δεν υφίστανται βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερο βαθμό συνεπείς και αποτελεσματικές λύσεις που βασίζονται στη φύση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται ως η κινητήρια δύναμη πίσω από την έξαρση ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν φυσικές καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και τον ισόρροπο και δίκαιο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους (ABS) παρέχει ένα διαφανές νομικό πλαίσιο για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από την αξιοποίηση γενετικών πόρων και συναφών παραδοσιακών γνώσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστημάτων στην ΕΕ και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως έως το 2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους συναφείς δεκαεπτά ΣΒΑ και έχουν δεσμευθεί πλήρως για την υλοποίησή τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της, η Επιτροπή της περιόδου 2019-2024 αναφέρει ότι η φιλοδοξία της είναι να συνεργαστεί η ΕΕ με τους παγκόσμιους εταίρους της ώστε να περιοριστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας εντός της επόμενης πενταετίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση είναι απαραίτητα για την παγκόσμια διαβίωση και ότι, παρόλο που καλύπτουν μόλις το 30 % της χερσαίας έκτασης του πλανήτη, φιλοξενούν το 80 % της βιοποικιλότητάς του·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικότοποι και τα είδη απειλούνται από την αλλαγή του κλίματος, όπως αποδεικνύεται από τον θάνατο του μεγαλύτερου μέρους του Great Barier Reef στην Αυστραλία, καθώς και από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως η μεγάλη πυρκαγιά στην Αυστραλία, από την οποία έχουν σκοτωθεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της φύσης και η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έχουν καθοριστική σημασία για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε υπερβεί 4 από τα 9 πλανητικά όρια, όπως τα περιγράφει το Stockholm Resilience Center·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  σημειώνει με ανησυχία ότι στην έκθεση της IPBES για την παγκόσμια αξιολόγηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων επισημαίνεται σαφώς το μέγεθος της οικολογικής κρίσης και η ανάγκη για επείγουσες και συντονισμένες ενέργειες που θα προωθήσουν μετασχηματιστικές αλλαγές, δεδομένου ότι η φύση υποβαθμίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο με ρυθμούς πρωτοφανείς στην ανθρώπινη ιστορία, ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών επιταχύνεται και περίπου ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών απειλούνται με εξαφάνιση, γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ανθρώπους ανά τον κόσμο και θα επηρεάσει τη ζωή των μελλοντικών γενεών μας·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσθετες πιέσεις που ασκεί στη βιοποικιλότητα η κλιματική αλλαγή επί ξηράς, όπως διατυπώνεται στην ειδική έκθεση της IPCC της 8ης Αυγούστου 2019· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη μείωση των θαλάσσιων θηλαστικών και άλλων ιχθυαποθεμάτων και για τη δραματική εξαφάνιση των κοραλλιογενών υφάλων, όπως τεκμηριώνεται στην ειδική έκθεση της IPCC της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, ποσοστό άνω του 99 % των οποίων προβλέπεται να υποβαθμιστεί σε ένα σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2 °C σύμφωνα με την ειδική έκθεση της IPCC για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 °C·

3.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της IPCC για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, η οποία επισημαίνει την κλιματική αλλαγή ως έναν από τους βασικούς άμεσους παράγοντες που ευθύνονται για την απώλεια της βιοποικιλότητας και η οποία υπογραμμίζει ότι προβλέπεται να καταστούν τις επόμενες δεκαετίες ολοένα και πιο σημαντικές οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη φύση και τη βιοποικιλότητα, στις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, στους ωκεανούς και στην επισιτιστική ασφάλεια· υπογραμμίζει την προειδοποίηση της IPCC ότι η υγεία των ωκεανών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων επηρεάζεται αυτήν τη στιγμή από την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη ρύπανση, την υπερεκμετάλλευση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την οξίνιση, την αποξυγόνωση, τους θαλάσσιους καύσωνες, την άνευ προηγουμένου τήξη των παγετώνων και των θαλάσσιων πάγων, τη διάβρωση των ακτών και τις συχνότερες φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα καθώς μεταβάλλουν τη λειτουργία τους και επιταχύνουν την εξαφάνιση των θαλάσσιων θηλαστικών και των αλιευμάτων, ενώ οδηγούν και στη δραματική εξαφάνιση των κοραλλιογενών υφάλων και της μαγκρόβιας βλάστησης· υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί αποτελούν μέρος της λύσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να θέσει τους ωκεανούς μεταξύ των προτεραιοτήτων της στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, και καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) να αναγνωρίσουν τον ωκεανό ως κοινό αγαθό της ανθρωπότητας, προκειμένου να αναπτύξουν μια νέα προσέγγιση που θα δίνει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα στις ατομικές και συλλογικές ευθύνες απ’ ό,τι στις παραδοσιακές αρχές της ελευθερίας και της κυριότητας του ωκεανού, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρησή του·

4.  θεωρεί ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί τη λήψη σημαντικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και παγκοσμίως· καλεί την Επιτροπή να ορίσει ως κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας την προστασία και αποκατάσταση της φύσης, παράλληλα με την κλιματική αλλαγή·

5.  εκφράζει την ανησυχία του ότι οι στόχοι του Aichi για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 δεν θα επιτευχθούν με τον τρέχοντα ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειές τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου να αναχαιτίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων έως το 2020· απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα καταβάλουν άμεσες, ουσιαστικές και πρόσθετες υποχρεωτικές προσπάθειες για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ώστε να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι και οι ενωσιακοί στόχοι και να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων του Aichi·

6.  υπενθυμίζει ότι η βιοποικιλότητα και τα υγιή οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών, οι οποίοι απορροφούν περισσότερο από το 25 % των εκπομπών CO2 και αποτελούν το κύριο μέσο παραγωγής οξυγόνου, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανθεκτικότητας και προσαρμογής της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή· σημειώνει με λύπη ότι μόνο το 7 % των ωκεανών προστατεύεται επισήμως· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν λύσεις που βασίζονται στη φύση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και παράλληλα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, ιδίως όσον αφορά την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της συνοχής και της συνέργειας μεταξύ των τριών συμβάσεων του Ρίο(6) και την καλύτερη ευθυγράμμιση των συμβάσεων αυτών με την Ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στις πολιτικές της για το κλίμα·

7.  επικροτεί την έκκληση του Πεκίνου, της 6ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή·

8.  επισημαίνει ότι η αντιστάθμιση μεταξύ προστασίας του κλίματος και προστασίας της βιοποικιλότητας θα πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση, ιδίως στον τομέα της βιοοικονομίας, ο οποίος μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αρκεί να μην απειλεί την ποιότητα των οικοσυστημάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μια τέτοιου είδους αντιστάθμιση δεν εξετάστηκε επαρκώς κατά τις πρόσφατες συζητήσεις πολιτικής· καλεί την Επιτροπή και όλους τους συμφεροντούχους να αναπτύξουν μια συνεκτική προσέγγιση ώστε να δημιουργήσουν μια πραγματικά βιώσιμη βιοοικονομία που θα βασίζεται στην προστασία της φύσης και σε άλλες λύσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα, καθώς μια τέτοια προσέγγιση έχει άριστα αποτελέσματα τόσο για το κλίμα όσο και για την βιοποικιλότητα·

9.  τονίζει ότι η βιοποικιλότητα είναι όχι μόνον απαραίτητη για την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, αλλά –σε συνδυασμό με ένα υγιές φυσικό περιβάλλον– είναι επίσης σημαντική για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη·

10.  επικροτεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ursula von der Leyen στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της περιόδου 2019-2024 και στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 προς τον Επίτροπο για το Περιβάλλον και τους Ωκεανούς, να παρουσιάσει, εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της νέας Επιτροπής, μια φιλόδοξη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και την πρόθεσή της να διαδραματίσει η ΕΕ ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στη διάσκεψη των μερών της ΣΒΠ το 2020, όπως έπραξε στη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι το 2015· επιμένει ότι πρέπει τούτο να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη νέα Επιτροπή και ότι πρέπει η ΕΕ να ενισχύει την παγκόσμια φιλοδοξία σχετικά με τη βιοποικιλότητα ενόψει της COP15· καλεί την Επιτροπή, ενόψει της παγκόσμιας κρίσης της βιοποικιλότητας που επισημαίνεται στην πρόσφατη έκθεση της IPBES, να εφαρμόσει μια νέα προσέγγιση, να εγκαταλείψει τις εθελοντικές δεσμεύσεις και να προτείνει μια φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η οποία θα θέτει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στόχων για τη διατήρηση τουλάχιστον του 30 % των προστατευόμενων χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών και την αποκατάσταση τουλάχιστον του 30 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030·

11.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της νέας αυτής στρατηγικής, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, των οικοτόπων και των ειδών, ιδίως μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να υποστηριχθεί σε όλους τους τομείς η ανάπτυξη οικονομιών που βασίζονται στη φύση, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων σχετικά με τη βιοποικιλότητα·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ζητήσουν από την COP15 να εγκρίνει διατάξεις για τη ανίχνευση του ορίζοντα, την αξιολόγηση της τεχνολογίας και την παρακολούθηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη συνθετική βιολογία·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ζητήσουν, στο πλαίσιο της COP15, να ανασταλούν διεθνώς οι ελευθερώσεις των οργανισμών για γονιδιωματική καθοδήγηση στη φύση, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων δοκιμών, προκειμένου να αποτραπεί η πρόωρη απελευθέρωση των νέων αυτών τεχνολογιών και να διατηρηθεί η αρχή της προφύλαξης, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη ΣΒΠ·

14.  τονίζει ότι η προστασία και η διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση και ότι είναι ζήτημα στρατηγικού συμφέροντος της ΕΕ στο οποίο θα πρέπει να δοθεί η μέγιστη δυνατή προσοχή από πολιτική άποψη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με τρίτες χώρες –ιδίως μέσω των μηχανισμών εξωτερικής δράσης τους, όπως ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)– για την προώθηση και τον καθορισμό στόχων σχετικά με μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και σχετικά με τη διακυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά πολυμερείς και εμπορικές συμφωνίες και μέτρα κατά της μη συμμόρφωσης· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

15.  υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με το γεγονός ότι ο ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να διαθέσει το 45 % των κονδυλίων του σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, στη βιοποικιλότητα και στην καταπολέμηση της απερήμωσης·

16.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με στόχο την προστασία, τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν σταθερή την προσήλωσή τους στην περαιτέρω ενίσχυση της ΣΒΠ, να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προετοιμασία του πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως ενόψει της COP15, να δεσμευτούν για έναν στόχο αντίστοιχο με εκείνον που θέτει η Συμφωνία των Παρισίων για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 ºC και να διατυπώσουν με διαφάνεια τα οράματα και τις προτεραιότητές τους για το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020·

17.  υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων είναι εγγενώς συνεργιστική και είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την ενσωμάτωση της διάστασης της φύσης και της βιοποικιλότητας καθορίζοντας στόχους για τη βιοποικιλότητα σε όλους τους τομείς, να μεταβάλουν το οικονομικό μοντέλο προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη το αποτύπωμα της EE και να ενισχύσουν τη συνοχή της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της ανανεώσιμης ενέργειας, των μεταφορών και του εμπορίου και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για τα έτη 2021-2027, και τονίζει την αναγκαιότητα αυτών των δράσεων· θεωρεί ότι απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία σε όλους τους τομείς για την καλύτερη ενσωμάτωση της προστασίας, της διατήρησης και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον κύκλο ζωής των εμπορευματικών αγαθών από τη σύλληψη έως την κατανάλωση, με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας και τη συνεκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις μεταφορές·

18.  πιστεύει ότι έχει καθοριστική σημασία να αντιμετωπιστούν οι βασικοί παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση και να εντοπιστούν επειγόντως και να διαφυλαχθούν οι πιο καίριας και στρατηγικής σημασίας περιοχές συγκέντρωσης βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστημάτων, καθώς και τα οικοσυστήματα υψηλής ακεραιότητας, με κριτήρια την ευπάθεια μιας περιοχής, την παρουσία ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, τα κενά γνώσης και/ή την αποτελεσματική διαχείριση, καθώς και την παρουσία κοινών ειδών που είναι θεμελιώδους σημασίας για τις οικολογικές διεργασίες και, τέλος, είναι ζωτικής σημασίας να περιοριστούν οι απώλειες βιοποικιλότητας και οι αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη και τους βιοτικούς πόρους αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πιέσεις για την COP15 προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα ζητηθεί και ότι θα αποκτηθεί η ελεύθερη, προηγούμενη και κατόπιν ενημέρωσης συναίνεση των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, πριν την απελευθέρωση οποιωνδήποτε τεχνολογιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις παραδοσιακές τους γνώσεις, την καινοτομία, τις πρακτικές, τα μέσα βιοπορισμού και τη χρήση γης, πόρων και υδάτων· τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει με συμμετοχικό τρόπο με τη συμμετοχή όλων των δυνητικά επηρεαζόμενων κοινοτήτων πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή·

20.  υπενθυμίζει ότι, παρά τη σημασία που έχει η αποκατάσταση, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν ουσιαστικά να την αγνοούν στο πλαίσιο της πρόκλησης της Βόννης·

21.  τονίζει ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη και οι επιπτώσεις της μαζικής απώλειας βιοποικιλότητας συνιστούν σημαντική απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι, χωρίς υγιές περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου στη ζωή, την υγεία, την τροφή και το ασφαλές νερό τίθενται σε κίνδυνο· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εργαστούν με στόχο μια ενωσιακή στρατηγική για την προστασία του δικαιώματος σε υγιές περιβάλλον, σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως το Γραφείο του Ύπατου αρμοστή για τα δικαιώματα του ανθρώπου (OHCHR), το οποίο πρόσφατα δρομολόγησε μια κοινή στρατηγική με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP)·

Εφαρμογή της Σύμβασης και του στρατηγικού σχεδίου για τη βιολογική ποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020

22.  επικροτεί την απόφαση που ελήφθη στην COP14 στην Αίγυπτο, η οποία προτρέπει τα μέρη, μεταξύ άλλων, να επισπεύσουν σημαντικά τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020 και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προβούν σε αξιολογήσεις της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί υψίστης σημασίας την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020, την εστίαση στην επίτευξη των στόχων του Aichi για τη βιοποικιλότητα και του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και τον ισόρροπο και δίκαιο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους, καθώς και την εκπόνηση ενός φιλόδοξου στρατηγικού σχεδίου και μηχανισμού εφαρμογής για την περίοδο μετά το 2020 που θα συμπεριλαμβάνει επίσημα τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και, όσον αφορά το σενάριο για το 2050, τη συνεκτίμηση νέων προκλήσεων στον τομέα της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας για το 2030·

23.  σημειώνει με ανησυχία ότι στην ΕΕ, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις(7) της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διατήρηση των ειδών, μόνο το 7 % των θαλάσσιων ειδών και το 9 % των τύπων θαλάσσιων οικοτόπων παρουσιάζουν «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» ενώ το 27 % των αξιολογήσεων ειδών και το 66 % των αξιολογήσεων τύπων οικοτόπων υποδεικνύουν «δυσμενή κατάσταση διατήρησης»· τονίζει επίσης ότι, σύμφωνα με τις ίδιες αξιολογήσεις, το ποσοστό των θαλάσσιων ζωικών και φυτικών ειδών –με γνωστές πληθυσμιακές τάσεις– που μειώνονται σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία ανέρχεται σε 48 % και, κατά συνέπεια, αυξάνεται ο κίνδυνος εξαφάνισης των παρακολουθούμενων ειδών·

Παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020

24.  επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε στην COP14 όσον αφορά μια ολοκληρωμένη και συμμετοχική διαδικασία με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020· στηρίζει τον Χάρτη του Μετς για τη βιοποικιλότητα που εγκρίθηκε από την G7·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι και να ενισχυθεί η χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή και η λειτουργικότητα για το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της ΣΒΠ και να επιδιώξουν ενεργά την ανάπτυξη φιλόδοξων και νομικά δεσμευτικών στόχων, λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων, σαφών δεικτών επιδόσεων, μέσων παρακολούθησης και μηχανισμών αξιολόγησης/υποβολής εκθέσεων από ομότιμους ειδικούς βάσει κοινών προτύπων –ιδανικά σε συνεργασία με κυβερνήσεις σε υποεθνικό επίπεδο– με σκοπό τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας των μερών και τη συνολική αποτελεσματικότητα του επόμενου παγκόσμιου σχεδίου στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα·

26.  επισημαίνει το γεγονός ότι απαιτείται ένα διεθνές πλαίσιο υπό μορφή μιας παγκόσμιας και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάσχεση της τρέχουσας υποβάθμισής της και την αποκατάσταση όλων των πτυχών της βιοποικιλότητας· πιστεύει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους, μετρήσιμους, ποσοτικά προσδιορίσιμους, φιλόδοξους, ρεαλιστικούς, τομεακούς και χρονικά δεσμευτικούς στόχους και σταθερές δεσμεύσεις, που θα περιλαμβάνουν την ενισχυμένη εθνική στρατηγική και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα και άλλα κατάλληλα μέσα, όπως σχέδια δράσης σε υποεθνικό επίπεδο, οικονομικές δεσμεύσεις και καλύτερες εγγυήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και έναν μηχανισμό παρακολούθησης και επανεξέτασης ανά πενταετία, με έμφαση στην όλο και πιο φιλόδοξη στοχοθεσία· επισημαίνει την ανάγκη για τακτική υποβολή αναφορών από τα μέρη και εναρμονισμένη συλλογή και επεξεργασία συγκρίσιμων και συνεκτικών δεδομένων και δεικτών με στόχο μια ορθή διαδικασία παρακολούθησης·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ζητήσουν να κατοχυρώσει το παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας για την περίοδο μετά το 2020, ως βασικούς πυλώνες, την αρχή της προφύλαξης, μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα και την ανίχνευση του ορίζοντα, την αξιολόγηση, καθώς και την παρακολούθηση της τεχνολογίας όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον καθορισμό ενός νέου παγκόσμιου στόχου ώστε να αντιστραφεί, έως το 2030, η καμπύλη της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας, να τεθεί η φύση σε πορεία αναγέννησης προς όφελος όλων και να στηριχθεί η προστασία της βιοποικιλότητας, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η καταπολέμηση της απερήμωσης και της υποβάθμισης του εδάφους, καθώς και η επισιτιστική ασφάλεια· καλεί την ΕΕ να ασκήσει πίεση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας και, ενδεχομένως, να ζητήσει την προστασία του μισού πλανήτη έως το 2050· είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να καθοριστούν ένας σαφής στόχος διατήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο ποσοστού τουλάχιστον 30 % των φυσικών περιοχών και ο στόχος αποκατάστασης τουλάχιστον του 30 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων που μπορούν να αποκατασταθούν, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να θέσει παρόμοιους στόχους στο εσωτερικό της·

29.  υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς προσπάθειες και συμφωνίες θα αποδώσουν καρπούς μόνο με την ενεργό συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων· ζητεί τη δημιουργία ενός συνασπισμού των συμφεροντούχων, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υλοποιηθεί το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020· επισημαίνει τη χρησιμότητα του «Θεματολογίου Λύσεων» που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, προκειμένου να καταρτιστεί ένα θετικό θεματολόγιο για όλους τους συμφεροντούχους που σχετίζονται με τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και ζητεί να συμπεριληφθούν παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020·

30.  επισημαίνει τη σημασία της ελαχιστοποίησης των χρονικών υστερήσεων που ενδέχεται να ανακύψουν μεταξύ της έγκρισης του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020 και της αποτύπωσής του σε εθνικούς στόχους για τη βιοποικιλότητα και σε σχέδια δράσης σε υποεθνικό επίπεδο, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας·

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030

31.  παροτρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει μια στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τους κύριους παράγοντες της απώλειας βιοποικιλότητας, τόσο εγχώρια όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και η φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση συνάδουν με την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως με στόχο τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων·

33.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να συμπεριλάβουν στα χρηματοοικονομικά τους μέσα στοιχεία που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα· καλεί την ΕΤΕπ να επικαιροποιήσει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά της πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030·

34.  ζητεί να τεθεί ένας νομικά δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο ΕΕ για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοτόπων έως το 2030, μέσω της αποκατάστασης των φυσικών δασών, των τυρφώνων, των πλημμυρικών περιοχών, των υγροτόπων, των πλούσιων σε βιοποικιλότητα λειμώνων, των παράκτιων ζωνών και των θαλάσσιων περιοχών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 δεν πέτυχε τον στόχο της αποκατάστασης του 15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων·

35.  παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να συμπεριλάβουν στην εξωτερική δράση της ΕΕ την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, ιδίως στο εξωτερικό χρηματοδοτικό της μέσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα ταμείο ή χρηματοδοτικό σύστημα της ΕΕ δεν συμβάλλει σε καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας·

36.  είναι της άποψης ότι η φιλοδοξία της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να συνάδει με την εγχώρια δράση της στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030·

37.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της ΕΕ ως σημαντικό σημείο εστίασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, προκειμένου να αποφευχθεί η ασυνέπεια μεταξύ των εγχώριων και των διεθνών δράσεων της ΕΕ·

Οικονομικά ζητήματα και χρηματοδότηση

38.  επικροτεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην COP14 από 196 κυβερνήσεις, για ενίσχυση των επενδύσεων για τη φύση και τους ανθρώπους με χρονικό ορίζοντα το 2020 και μετά· υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη μόνον εάν αποσυνδεθεί ολοκληρωτικά από την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και της ικανότητας της φύσης να συνεισφέρει στην ευημερία των ανθρώπων·

39.  επισημαίνει την ανάγκη κατάλληλης και επαρκούς χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να συμπεριληφθούν στο επόμενο ΠΔΠ μέτρα για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και ζητεί επίσης να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής, ώστε να σημειωθεί σημαντική και θετική πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη του οράματος για το 2050· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν σαφή στόχο δαπανών για την ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας, ύψους τουλάχιστον 10 % στο ΠΔΠ, επιπλέον του στόχου για τις δαπάνες που αφορούν την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος· τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη θέσπισης μιας περισσότερο διαφανούς, ολοκληρωμένης και αυστηρής μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των δαπανών σχετικά με τη βιοποικιλότητα και το κλίμα· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για τον διπλασιασμό, τουλάχιστον, του υφιστάμενου επιπέδου χρηματοδότησης για το πρόγραμμα LIFE· ζητεί, επιπλέον, τη σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων επιδοτήσεων και τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ όλων των ταμείων και των προγραμμάτων της ΕΕ, έτσι ώστε να μην μπορεί καμία δαπάνη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ να συμβάλει στην απώλεια βιοποικιλότητας·

40.  τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας πρέπει να συνοδεύεται από συλλογή δεδομένων· σημειώνει με ανησυχία ότι η βασική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ταξινομίας, που είναι ζωτικής σημασίας για τον σκοπό αυτόν, αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη πόρων και δεν λαμβάνει επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για τις πολιτικές και την έρευνα· ζητεί τη χορήγηση –στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»– επαρκούς χρηματοδότησης για βασικά ερευνητικά σχέδια και ανάπτυξη ικανοτήτων και τη χρήση του άξονα τεχνικής βοήθειας άλλων ταμείων της ΕΕ για τον σκοπό αυτόν·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη θέσπιση επιπλέον διεθνών χρηματοδοτικών μηχανισμών για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που συνδέονται με τη ΣΒΠ και, παράλληλα, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας σε υφιστάμενα ταμεία· σημειώνει ότι οι οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη φθίνουσα πορεία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και την απώλεια φυσικού κεφαλαίου· καλεί, συνεπώς, τις επιχειρήσεις και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να αναλάβουν ξεχωριστά και από κοινού ισχυρές δεσμεύσεις και να προβούν σε συνεισφορές για τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας τη συμβατότητα των δραστηριοτήτων τους με την προστασία της βιοποικιλότητας, και επισημαίνει τη σημασία της μόχλευσης ιδιωτικών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών ως προς αυτό· αποδοκιμάζει την έλλειψη συνοχής των δεδομένων όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ροές για τη βιοποικιλότητα, που προέρχονται από εγχώριες και διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, η οποία θέτει σε κίνδυνο τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και επηρεάζει αρνητικά κάθε ενδεχόμενη μεταρρύθμιση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΕΤΕπ να αναπτύξουν συνεκτικά πρότυπα όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ροές για τη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι το μελλοντικό σχέδιο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση θα πρέπει να συμπεριλάβει τη βιοποικιλότητα στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων, προκειμένου να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να κατανοήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την απώλεια της βιοποικιλότητας·

42.  τονίζει τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων, μεταξύ άλλων σε λύσεις που βασίζονται στη φύση και στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οι οποίες οδηγούν σε παράλληλα οφέλη για τη βιοποικιλότητα και την κλιματική δράση, που με τη σειρά τους θα μειώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα θα καταργήσουν σταδιακά τις επενδύσεις που είναι επιζήμιες για το περιβάλλον· υπενθυμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το δυναμικό των λύσεων που βασίζονται στη φύση, οι προσπάθειες παγίδευσης διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος λαμβάνουν μόνο το 2,5 % περίπου του συνολικού προϋπολογισμού για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· ζητεί να ενισχυθεί η αξιοποίηση της ενωσιακής και διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα στην κατεύθυνση της προστασίας και της αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων, έτσι ώστε να επιτευχθούν κοινά οφέλη μεταξύ βιοποικιλότητας και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν·

43.  επικροτεί την απόφαση του ομίλου ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητές του με τους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων και να διαθέσει τουλάχιστον το 50 % της χρηματοδότησης με κεφάλαια του ΕΤΕπ για δράσεις για το κλίμα· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει την επέκταση των μέτρων προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού της κονδυλίου· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τον χρηματοοικονομικό τομέα ώστε να ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητές τους με τη συμφωνία των Παρισίων και να διασφαλίσει την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των συναλλαγών και των επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ και πέραν αυτής·

44.  σημειώνει ότι διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και ο ΟΟΣΑ συμφωνούν ότι η περιβαλλοντική φορολογία είναι απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας· επικροτεί πρωτοβουλίες, όπως το δίκτυο πράσινης φορολογικής πολιτικής του UNEP και του ΔΝΤ, που διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τον διάλογο για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση· εφιστά την προσοχή στον στόχο 3 του Aichi και στην ανάγκη για θετικά κίνητρα για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας, καθώς και στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 15 και στην ανάγκη να κινητοποιηθούν και να αυξηθούν σημαντικά οι χρηματοοικονομικοί πόροι από όλες τις πηγές, προκειμένου να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· τονίζει, ως εκ τούτου, το δυναμικό της δίκαιης περιβαλλοντικής φορολογίας, που συνάδει με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ως τρόπου μείωσης της ζημίας στο περιβάλλον και δημιουργίας χρηματοοικονομικών πόρων για την προστασία της φύσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπροσανατολίσουν τα φορολογικά συστήματα προς την κατεύθυνση της αυξημένης χρήσης της περιβαλλοντικής φορολογίας·

45.  σημειώνει με ανησυχία ότι μόνο το 8,3 % των συνολικών χρηματοδοτικών υποχρεώσεων σχετίζονται με την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από το 2015, παρά το πρωτοφανές και ολοένα αυξανόμενο ποσοστό εξαφάνισης των ειδών· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει την κατανομή πόρων για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη και συνεκτική προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ· επιμένει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασίζεται σε μια αξιόπιστη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και την αποφυγή του κινδύνου υπερεκτίμησης της δράσης για τη βιοποικιλότητα·

Δασοκομία, γεωργία, αλιεία και εδάφη

46.  υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ των γεωργικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων, των υγιών εδαφών και της διατήρησης της βιοποικιλότητας· επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις της μη βιώσιμης γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας στη βιοποικιλότητα· τονίζει, ωστόσο, ότι η βιώσιμη γεωργία, δασοκομία και αλιεία μπορούν να περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο σε είδη, οικοτόπους και οικοσυστήματα, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

47.  καλεί, επομένως, την ΕΕ και τα μέρη να αναλάβουν ισχυρές δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και της βιώσιμης γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και στρατηγικών για τη βιώσιμη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θρεπτικών στοιχείων, τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και την προστασία εδαφών, οικοτόπων και ειδών που παρέχουν καίριας σημασίας υπηρεσίες οικοσυστημάτων, όπως η επικονίαση, και αυξημένη επιλεκτικότητα προκειμένου να περιορίσουν τις σωρευτικές επιπτώσεις στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα και να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων σε ευαίσθητες περιοχές και περιοχές υπεραλίευσης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει δεσμευτικούς στόχους μείωσης σε επίπεδο ΕΕ στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (2009/128/ΕΚ) και ζητεί επίσης από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να παρέχουν άμεση στήριξη για βιώσιμες πρακτικές και οικολογικά προγράμματα στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν οικονομικά τις γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές που συνάδουν με στόχους βιοποικιλότητας, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και θρεπτικών ουσιών, η βιολογική γεωργία, οι αγροοικολογικές πρακτικές, οι πρακτικές διατήρησης του εδάφους και των υδάτων, η γεωργία διατήρησης, η γεωργοδασοκομία, τα δασολιβαδικά συστήματα, η διαχείριση της άρδευσης, τα συστήματα μικρής κλίμακας ή μικροεκμετάλλευσης και οι πρακτικές για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων·

49.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη», τα δάση είναι απαραίτητα για τα συστήματα στήριξης της ζωής του πλανήτη, δεδομένου ότι καλύπτουν το 30 % της χερσαίας έκτασης της Γης και φιλοξενούν το 80 % της βιοποικιλότητάς της· τονίζει ότι η αποψίλωση των δασών αποτελεί σημαντική αιτία μείωσης της βιοποικιλότητας και ότι οι εκπομπές που προκύπτουν από χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες και συνδέονται με την αποψίλωση αποτελούν σημαντική αιτία της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο της κατανάλωσης της ΕΕ στην αποψίλωση, δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο τελικός καταναλωτής του 10 % των προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση· ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει έναν μοναδικό και ενιαίο ορισμό της «μηδενικής αποψίλωσης»·

50.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, για τη μείωση του αποτυπώματος κατανάλωσης της ΕΕ στη γη, που θα βασίζεται στην αρχή της δέουσας επιμέλειας και θα διασφαλίζει βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, καθώς και ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φοινικέλαιο· είναι της άποψης ότι η δράση της ΕΕ κατά της αποψίλωσης θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους βασικούς συντελεστές αυτής, όπως είναι το φοινικέλαιο, η σόγια, το βόειο κρέας και το κακάο· ζητεί από την Επιτροπή να καταργήσει σταδιακά, το συντομότερο δυνατόν, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ και τα οποία είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν έμμεσες αλλαγές στη χρήση γης·

51.  τονίζει ότι οι δασικές πολιτικές πρέπει να είναι συνεκτικές, πρέπει να καταπολεμούν την απώλεια της βιοποικιλότητας και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να ενισχύουν τις φυσικές καταβόθρες της ΕΕ, προστατεύοντας, διατηρώντας και προάγοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα·

52.  τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα υποκατάστασης δασικών προϊόντων δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια παρθένων και πρωτογενών δασών, τα οποία αναγνωρίζονται ως αναντικατάστατα(8) και θα πρέπει να προστατεύονται με νομικά μέσα που παρέχουν κίνητρα και στοχεύουν στην πολυπλοκότητα, τη συνδεσιμότητα και την αντιπροσωπευτικότητά τους·

53.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση World Population Prospects (Προοπτικές του Παγκόσμιου Πληθυσμού) του Ιουνίου 2019, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια τα επόμενα 30 χρόνια, εντείνοντας τις επιπτώσεις της χρήσης γης και θάλασσας στη βιοποικιλότητα και την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα· σημειώνει ότι η ενίσχυση της απώλειας της βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να προωθήσουν τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας σε προγράμματα που συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και στη βελτίωση της διατροφής, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των ΣΒΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στον ΣΒΑ 2 (μηδενική πείνα)·

Αστικές περιοχές

54.  σημειώνει ότι η ρύπανση, η αστική επέκταση, η σφράγιση του εδάφους και η καταστροφή των οικοτόπων συνιστούν επίσης σημαντικές αιτίες καταστροφής της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση της IPBES για την παγκόσμια αξιολόγηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, η επιφάνεια των αστικών περιοχών έχει διπλασιαστεί από το 1992, με δύο στους τρεις πολίτες της ΕΕ να ζουν σε αστικές περιοχές· ζητεί καλύτερη αξιολόγηση του ρόλου των αστικών περιοχών και των πόλεων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και μεγαλύτερη συμμετοχή των πόλεων και των τοπικών αρχών στη χάραξη πολιτικών με στόχο την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, όπως επίσης και στην παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση·

55.  επιμένει ότι έχει υποτιμηθεί το δυναμικό των πόλεων να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση των οφελών από τη βιοποικιλότητα, τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων και τις πράσινες αστικές υποδομές στις πόλεις και τις περιαστικές περιοχές βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενσωμάτωση και την περαιτέρω ένταξη της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών λειτουργιών στον αστικό σχεδιασμό, την πολιτική και την πολεοδομία, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ενισχύοντας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

56.  επισημαίνει ότι οι αστικές περιοχές μπορούν να διαδραματίσουν μετασχηματιστικό ρόλο στην ΕΕ όσον αφορά τη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι η ρύπανση από πλαστικά και η ρύπανση των υδάτων αποτελούν σημαντικές αιτίες για την απώλεια βιοποικιλότητας· πιστεύει ότι μια ισχυρή κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες της ΕΕ για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα πλαστικά και η ρύπανση, για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας υδάτων, φαρμακολογικά προϊόντα και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές όπως η εντατική χρήση θρεπτικών ουσιών, επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των ωκεάνιων οικοσυστημάτων·

Προστατευόμενες περιοχές της ΕΕ

58.  ζητεί διεξοδική ανάλυση όλων των προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και βελτίωση, καλύτερη σύνδεση και επέκταση των εν λόγω περιοχών· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού των προστατευόμενων περιοχών και για σαφή ορισμό της έννοιας «προστατευόμενη περιοχή» στην ΕΕ· τονίζει ότι, υπό το φως της πρόσφατης έκθεσης της IPCC για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, απαιτείται μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και σημαντική ενίσχυση του αριθμού των προστατευόμενων παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ και της διακυβέρνησής τους· ζητεί την επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερα εξωχώρια ύδατα· τονίζει ότι, εκτός από την ποσότητα, η ποιότητα των προστατευόμενων περιοχών είναι επίσης απαραίτητη για την πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ορθή και βιώσιμη διαχείρισή των περιοχών αυτών·

59.  καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να κινεί νομικές διαδικασίες όταν διαπιστώνει ότι δεν τηρούνται οι νόμοι της ΕΕ για την προστασία της φύσης· επισημαίνει ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές στο πεδίο των περιβαλλοντικών παραβάσεων, λόγω του κινδύνου πρόκλησης μη αναστρέψιμων ζημιών στο περιβάλλον· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί επειγόντως η ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση και να δοθεί συνέχεια, με διαφανή τρόπο, στις καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις της νομοθεσίας·

60.  σημειώνει ότι το πλαίσιο για τη διατήρηση της φύσης θα μπορούσε, σε περίπτωση ανεπαρκούς εφαρμογής, να δημιουργήσει ενδεχομένως ένα εχθρικό περιβάλλον για τους ακτιβιστές και τους υπέρμαχους της διατήρησης και να θέσει άμεσα ή έμμεσα τη ζωή τους σε κίνδυνο· υπογραμμίζει ότι οι δολοφονίες περιβαλλοντικών ακτιβιστών και υπέρμαχων της προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να καταδικάζονται ενεργά από την ΕΕ·

61.  επισημαίνει ότι οι πράσινες υποδομές παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστημάτων οι οποίες στηρίζουν τη βιοποικιλότητα, αυξάνοντας —για παράδειγμα— τον αριθμό των οικολογικών διαδρόμων σε αστικά περιβάλλοντα·

Καινοτομία, έρευνα και εκπαίδευση

62.  υπενθυμίζει τη σημασία της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων του οράματος για το 2050· υπογραμμίζει τη σημασία της υποστήριξης της έρευνας και των συμμετοχικών επιστημών για την ενίσχυση της γνώσης, ιδίως όσον αφορά τους ωκεανούς, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» σε 120 δισεκατομμύρια EUR στο επόμενο ΠΔΠ, προς όφελος ιδίως των φορέων για τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, για παράδειγμα στον τομέα της ταξινομίας, και να δρομολογήσουν αποστολή για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· καλεί τα μέρη να εστιάσουν ιδίως στους τρόπους με τους οποίους συνδέεται η διατήρηση της βιοποικιλότητας με τα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και την οικονομική ευημερία και να συντονίσουν μέτρα για τη συλλογή δεδομένων·

63.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν η χρήση της γης και η αλλαγή της χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένων της αποψίλωσης των δασών και της παραγωγής βιοενέργειας, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα κατά τη χάραξη πολιτικής στο μέλλον·

64.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, που εγκρίθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018, τα 150 εκατομμύρια τόνων πλαστικού που έχει συσσωρευτεί στους ωκεανούς του πλανήτη θα μπορούσαν να διπλασιαστούν έως το 2030, με αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο περισσότερα από 660 είδη και να προκληθεί ζημία στο περιβάλλον μας· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει εμβληματικές πρωτοβουλίες κατά της ρύπανσης από πλαστικά και των επιπτώσεών της στη βιοποικιλότητα· υπογραμμίζει την ειδική περίπτωση των μικροπλαστικών, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80 % των θαλάσσιων απορριμμάτων που συλλέγονται και θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Ursula von der Leyen να ανοίξει νέο μέτωπο στον αγώνα μας κατά των πλαστικών αποβλήτων αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των μικροπλαστικών· τονίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας που θα δίνει έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία για βιώσιμα προϊόντα·

65.  τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος· σημειώνει ότι οι προστατευόμενες περιοχές που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελούν σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενίσχυση της διατήρησης·

Ανάπτυξη ικανοτήτων, ευαισθητοποίηση του κοινού και συμμετοχή όλων των παραγόντων

66.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ευαισθητοποίηση είναι βασικοί παράγοντες για αποτελεσματική εφαρμογή και για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας της βιοποικιλότητας· επικροτεί, ως εκ τούτου, την απόφαση της COP14, η οποία καλεί τα μέρη, τις άλλες κυβερνήσεις και τους χορηγούς που είναι σε θέση να το πράξουν, να παράσχουν χρηματοδοτικούς πόρους με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων, την τεχνική βοήθεια και τη μεταφορά τεχνολογίας·

67.  τονίζει τη σημασία της παροχής ολοκληρωμένης πληροφόρησης και της επιδίωξης μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και μελών του κοινού από διάφορες ηλικιακές ομάδες, προκειμένου να επιτευχθούν οι ενωσιακοί και οι παγκόσμιοι στόχοι·

68.  καλεί τα μέρη να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να παράσχουν ειδικά σχεδιασμένες λύσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των εκτάσεων γης για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας ώστε να γίνονται πλήρως σεβαστές οι περιφερειακές διαφορές ως προς τα τοπία και τους οικοτόπους·

69.  επικροτεί την πρόθεση να επιδιωχθεί ενεργά μια πολυμερής προσέγγιση, η οποία είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναγνώριση της αξίας, την προστασία, τη διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, και υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της συνεργασίας με τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, τους τομείς και τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και μεταξύ αυτών, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των στόχων για τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές· θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η συμμετοχή επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών και, εν προκειμένω, επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ιδίως μέσω του πλαισίου της Πλατφόρμας της ΕΕ για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα· με την προοπτική αυτή, εκφράζει την ικανοποίησή του για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, όπως η δρομολόγηση του συνασπισμού «One Planet Business for Biodiversity» (Ένας Πλανήτης – Επιχειρήσεις για τη Βιοποικιλότητα) στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στη Νέα Υόρκη·

70.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος των εταιρειών της ΕΕ, καθώς και του αντικτύπου τους στη βιοποικιλότητα·

71.  θεωρεί ότι απαιτούνται μετασχηματιστικές αλλαγές στις κοινωνίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της απώλειας της βιοποικιλότητας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή της δίκαιης μετάβασης, η οποία διασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς·

72.  σημειώνει ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και εύληπτη πληροφόρηση δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές αγοράς και προωθούν τη βιώσιμη κατανάλωση και επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα που οδηγούν σε αποψίλωση των δασών, καταστροφή του οικοσυστήματος και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο των προϊόντων μέσω των αλυσίδων αξίας και εφοδιασμού τους και να διασφαλίζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο πλήρη διαφάνεια για τους καταναλωτές·

73.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη οικολογική σήμανση και καλύτερη πιστοποίηση της παραγωγής με μηδενική αποψίλωση·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεδρίαση της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία το 2020· καλεί την Επιτροπή να στείλει, κατά τη διάρκεια του εν λόγω φόρουμ, ηχηρά μηνύματα στήριξης όσον αφορά τις δεσμεύσεις της για τη βιοποικιλότητα·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 38.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0431.
(4) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
(5) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(6) Η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης και η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.
(7) The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia (Έκθεση περιφερειακής αξιολόγησης για τη βιολογική ποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία) https://ipbes.net/sites/default/files/2018_eca_full_report_book_v5_pages_0.pdf
(8) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 23ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» (COM(2019)0352).


Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018
PDF 171kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2134(INI))
P9_TA(2020)0016A9-0032/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 15, το άρθρο 24 τρίτη παράγραφος και το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 41, 42 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την 15η Μαρτίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 54 και 232 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A9-0032/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2018 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2019 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, την παρουσίασε στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες στις 4 Σεπτεμβρίου 2019·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των άρθρων 24 και 228 ΣΛΕΕ, ανατίθεται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή η εξουσία να δέχεται καταγγελίες σχετικά με κρούσματα κακοδιοίκησης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, εξαιρουμένου το Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του αρμοδιοτήτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 15 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά» και ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, «κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 490 διαδικασίες έρευνας, εκ των οποίων 482 βάσει καταγγελίας και 8 αυτεπάγγελτα, ενώ περάτωσε 545 έρευνες (534 βάσει καταγγελίας και 11 αυτεπάγγελτα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (285 έρευνες ή 58,2 %), ο επόμενος μεγαλύτερος αριθμός αφορούσε τους οργανισμούς της ΕΕ (43 έρευνες ή 8,8 %), ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν: το Κοινοβούλιο (30 έρευνες ή 6,1 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (23 έρευνες ή 4,7 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (23 έρευνες ή 4,7 %), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (16 έρευνες ή 3,3 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (14 έρευνες ή 2,8 %) και άλλα θεσμικά όργανα (56 έρευνες ή 11,4 %)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία βασικά θέματα προβληματισμού στις έρευνες που περατώθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 2018 αφορούσαν: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και έγγραφα (24,6 %), τη νοοτροπία παροχής υπηρεσιών (19,8 %) και την ορθή χρήση της διακριτικής ευχέρειας (16,1 %)· αντικείμενο προβληματισμού αποτέλεσαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο σεβασμός των διαδικαστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε ακρόαση, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι προσλήψεις, δεοντολογικά ζητήματα, η δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δημόσιων διαγωνισμών, των επιχορηγήσεων και των συμβάσεων της ΕΕ και η ορθή διαχείριση ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για χρηστή διαχείριση, που ανήλθε σε 76 % το 2018, παρουσιάζει διαρκή μείωση σε σχέση με τα ποσοστά για το 2016 και 2017, που ανήλθαν σε 82 % και 77 % αντιστοίχως·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών της Διαμεσολαβήτριας 17 996 πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αυτούς 14 596 πολίτες έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 220 αιτήματα διαβιβάστηκαν σε άλλες υπηρεσίες προς ενημέρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ανέλαβε δράση για 2 180 αναφορές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των στρατηγικών εργασιών του το 2018, το γραφείο του Διαμεσολαβητή κίνησε πέντε νέες στρατηγικές έρευνες, σχετικά με τη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του κοινού καθεστώτος υγειονομικής ασφάλισης, την προσβασιμότητα των ιστοτόπων της Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία, τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων πριν από την υποβολή αιτήσεων, τη διαχείριση εκ μέρους της Επιτροπής περιπτώσεων μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα όταν αφορούν υπαλλήλους της ΕΕ και σχετικά με τη λογοδοσία στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε δέκα στρατηγικές πρωτοβουλίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη χρήση των γλωσσών στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ, τις πολιτικές κατά της παρενόχλησης στην δημόσια διοίκηση της ΕΕ και την προστασία των παιδιών-μεταναστών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοικτού χαρακτήρα και της υποχρέωσης λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, ούτως ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμά τους για συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης και να αυξηθεί, κατ’ επέκταση, η δέσμευση και η εμπιστοσύνη των πολιτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και αμεροληψίας της διοίκησης και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων της ΕΕ, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη, η δέσμευση και η συμμετοχή τους στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια εγκαινίασε νέο ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει μια αναθεωρημένη και φιλική προς τον χρήστη διεπαφή για τους δυνητικούς καταγγέλλοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία διαδικασία του Διαμεσολαβητή για την εξέταση καταγγελιών σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας να προσφέρει βοήθεια σε όσους τη ζητούν και να λαμβάνει αποφάσεις εντός 40 ημερών, και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του γραφείου της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της στρατηγικής έρευνας OI/2/2017/TE, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στο Συμβούλιο όσον αφορά τη δημόσια πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφά του και τις τρέχουσες πρακτικές του στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων – ιδίως κατά την προπαρασκευαστική φάση στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) και σε επίπεδο ομάδων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απροθυμία του Συμβουλίου να εφαρμόσει τις συστάσεις της, η Διαμεσολαβήτρια υπέβαλε στο Κοινοβούλιο, στις 16 Μαΐου 2018, την ειδική έκθεση OI/2/2017/TE σχετικά με τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας στο Συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 17 Ιανουαρίου 2019, έκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας, στην οποία εκφράζει την πλήρη στήριξή του προς τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φινλανδική Προεδρία έχει εκφράσει τη δέσμευσή της να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη νομοθετική διαφάνεια του Συμβουλίου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Φεβρουαρίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ(4), για το οποίο έχει την κύρια νομοθετική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του νέου αυτού κανονισμού από το Συμβούλιο εκκρεμεί·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας όσον αφορά τις θέσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στην ΕΕ και θα μειώσει τον ευρωσκεπτικισμό και τον λαϊκισμό·

IΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε μία στρατηγική πρωτοβουλία κατά της παρενόχλησης για τον έλεγχο των πολιτικών κατά της παρενόχλησης που έχει θεσπίσει η διοίκηση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια αποφάσισε να αποστείλει το 2018 επιστολές σε 26 θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές και τον τρόπο εφαρμογής τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου και τις ανησυχίες για την ισότητα των ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ ακολούθησε τις συστάσεις και τις προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής εντάσσεται στο πλαίσιο της ΕΕ το οποίο είναι επιφορτισμένο, βάσει της ΣΗΕΔΑΑ, με την προστασία, την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης αυτής σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήθηκε διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι ένα από τα κύρια σημεία της συζήτησης ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι διαμεσολαβητές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους·

1.  επικροτεί την ετήσια έκθεση για το έτος 2018 που υπέβαλε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια·

2.  συγχαίρει την Emily O’Reilly για το εξαιρετικό έργο της και τις εποικοδομητικές της προσπάθειες για τη βελτίωση τόσο της ποιότητας της διοίκησης της ΕΕ, όσο και της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες·

3.  τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα που κατέχει το Συμβούλιο· τονίζει ότι ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη να ζητούν από τους εκλεγμένους αξιωματούχους και τις κυβερνήσεις τους να λογοδοτούν· αναγνωρίζει τον πολύτιμο ρόλο που διαδραματίζει η Διαμεσολαβήτρια στις επαφές και στη διαμεσολάβηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών της ΕΕ· πιστεύει ότι το Συμβούλιο πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική του περί απορρήτου· υπογραμμίζει τις προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας να αυξήσει τη λογοδοσία προς τους πολίτες στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι η ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων είναι αναγκαία και σημαντική, ενώ είναι αναγκαία και η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διοίκηση, προκειμένου να ενδυναμωθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη·

5.  παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων·

6.  τονίζει ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αποτελεί πρώτιστο μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ύψιστη κοινωνικοπολιτική και ηθική σημασία·

7.  επισημαίνει την ανάγκη για βελτίωση και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και του διαλόγου μεταξύ των οργάνων, των θεσμών και των πολιτών της Ένωσης·

8.  στηρίζει πλήρως τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς το Συμβούλιο και παροτρύνει το Συμβούλιο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των συστάσεων αυτών·

9.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να προσφέρει περαιτέρω καθοδήγηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να προσφέρει καθοδήγηση στα θεσμικά όργανα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η γλωσσική πολιτική τους, έτσι ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία σχετικού περιεχομένου και πληροφοριών σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλωσσικές εκδοχές·

10.  επικροτεί τη στρατηγική της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, που έχει ως στόχο να αυξήσει την προβολή και τον αντίκτυπο του αξιώματός της στους πολίτες της ΕΕ·

11.  επικροτεί την αναδιάρθρωση του ιστοτόπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που τον καθιστά ένα πιο λειτουργικό και προσβάσιμο εργαλείο για τους πολίτες·

12.  ζητεί από το Συμβούλιο ως συννομοθέτη να προσαρμόσει τις μεθόδους εργασίας του στα πρότυπα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως επιτάσσουν οι Συνθήκες και να μην ενεργεί ως διπλωματικό φόρουμ, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στη σκοπούμενη λειτουργία του· υπενθυμίζει ότι, μετά τη στρατηγική έρευνά της OI/2/2017/TE, η Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρακτικές του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφάνεια συνιστούν κακοδιοίκηση· παροτρύνει το Συμβούλιο να εφαρμόσει αμελλητί τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας που προκύπτουν από τη στρατηγική έρευνά της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με την ειδική έκθεση· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εξακολουθήσει να παρακολουθεί την πρόοδο της στρατηγικής της έρευνας·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επικαιροποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και ζητεί να αναθεωρηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(5), προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τον έλεγχο της χορήγησης άδειας για πρόσβαση σε έγγραφα από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο ανέστειλε την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και καλεί το Συμβούλιο να αρχίσει εκ νέου τις συζητήσεις του με βάση τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, όπως ορίζεται στο ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το αδιέξοδο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(6)·

14.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά παρωχημένος και δεν αποτυπώνει πλέον την τρέχουσα νομική κατάσταση και τις θεσμικές πρακτικές που εφαρμόζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ·

15.  χαιρετίζει την επίσημη έναρξη της ταχείας διαδικασίας για έρευνες σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και αναγνωρίζει το θετικό της αποτέλεσμα για τους καταγγέλλοντες·

16.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι είναι σημαντικό η Διαμεσολαβήτρια να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαφάνεια της Επιτροπής και να πραγματοποιεί σχετικές στρατηγικές έρευνες· δηλώνει ότι έχει επίγνωση του γεγονότος ότι εξακολουθεί να υφίσταται το φαινόμενο της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως μεταξύ των υψηλόβαθμων υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των αναθεωρημένων κανόνων της Επιτροπής σχετικά με τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα, που τέθηκαν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2018, ως αποτέλεσμα της έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας που κίνησε·

17.  τονίζει ότι το ζήτημα των συγκρούσεων συμφερόντων είναι ευρύτερο από τις υποθέσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα και επιμένει ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω κανόνες και αυστηρότερα κριτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί με βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται και η νομοθεσία θα θεσπίζεται προς το συμφέρον των πολιτών·

18.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές της δημοσιοποίησης, του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας είναι αρχές που ενυπάρχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα θεμέλια επί των οποίων στηρίζονται οι νομοθετικές δράσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων(7)· αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· υποστηρίζει τη δημιουργία της κοινής νομοθετικής πύλης μεταξύ των υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων, στόχος της οποίας είναι να προσφέρει ένα φιλικό προς τον χρήστη κανάλι που θα επιτρέπει σε μη ειδικούς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εν εξελίξει νομοθετικές διαδικασίες·

19.  τάσσεται υπέρ της δημοσίευσης των τελικών εγγράφων των τριμερών διαλόγων· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση De Capitani (T-540/15) τον Μάρτιο του 2018, οι απόψεις των θεσμικών οργάνων που αποτυπώνονται στα έγγραφα «τεσσάρων στηλών» δεν εμπίπτουν σε γενικό τεκμήριο μη δημοσιοποίησης· σημειώνει ότι ο ευαίσθητος χαρακτήρας των θεμάτων που αποτυπώνονται στα έγγραφα των τριμερών διαλόγων από μόνος του κρίθηκε ότι δεν συνιστά επαρκή λόγο άρνησης της πρόσβασης του κοινού στα εν λόγω έγγραφα· θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί διαφάνεια στους τριμερείς διαλόγους, θα πρέπει να συμβάλουν και τα τρία θεσμικά όργανα· αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα του κοινού για πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αποτελεί προστατευόμενο και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη της ΕΕ, που απορρέει άμεσα από τη δημοκρατική αρχή και το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, και επομένως θεμελιώνεται και αντίστοιχη υποχρέωση της Ένωσης για συμμόρφωση και λογοδοσία· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προαχθούν περαιτέρω οι αντίστοιχοι θεσμοί που προωθούν τη διαφάνεια, όπως το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, έτσι ώστε η Ένωση να συμμορφώνεται με την προαναφερθείσα υποχρέωσή της·

20.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η ανεξαρτησία της από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα· τονίζει ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα μέλη σε φόρα ή άλλες οργανώσεις που περιλαμβάνουν στελέχη τραπεζών, οι οποίες τελούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ, και δεν πρέπει να συμμετέχουν σε φόρα που δεν είναι ανοικτά στο κοινό· εκφράζει την ικανοποίησή του για την από 5ης Ιουλίου 2018 γνωμοδότηση της Διαμεσολαβήτριας·

21.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η θέσπιση και η εφαρμογή ελάχιστων κανόνων λογοδοσίας από την ΕΚΤ, όπως συνιστάται, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη· θεωρεί ότι η μη διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ θα μπορούσε να οδηγήσει στην αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα·

22.  υποστηρίζει τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας, της 15ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των μελών των οργάνων της που είναι επιφορτισμένα με τη λήψη αποφάσεων στην «Ομάδα των Τριάντα» και παροτρύνει την ΕΚΤ να τροποποιήσει τους σχετικούς κανόνες, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των υψηλότερων δεοντολογικών προτύπων και προτύπων λογοδοσίας·

23.  καλεί την Επιτροπή, στο στάδιο του άτυπου διαλόγου μεταξύ της ίδιας και των κρατών μελών, να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο διαφάνειας και πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες EU Pilot και τις διαδικασίες επί παραβάσει, ιδίως όταν σχετίζονται με ληφθείσες αναφορές, καθώς και πλήρη πρόσβαση με κατάλληλα μέσα στις διαδικασίες EU Pilot και τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν ήδη περατωθεί· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις έρευνες για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ, και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στον μηχανισμό EU Pilot·

24.  τονίζει τη σημασία των μέτρων που ελήφθησαν για να ενισχυθεί η διαφάνεια των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει· υπενθυμίζει ότι το 2014 η Επιτροπή δημιούργησε στον ιστότοπο Europa μια κεντρική πλατφόρμα με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, στις ετήσιες εκθέσεις της για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τους φακέλους που αφορούν τον μηχανισμό EU Pilot και τις παραβιάσεις·

25.  τάσσεται πλήρως υπέρ της δέσμευσης της Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ· τάσσεται υπέρ της δέσμευσης της Επιτροπής να εφαρμόζει τους αναθεωρημένους οριζόντιους κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων εκείνους που αφορούν τη διαφάνεια και τη σύγκρουση συμφερόντων· τονίζει τη σημασία καταχώρισης ατόμων και οργανώσεων που εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα στο Μητρώο Διαφάνειας, ώστε οι διορισμοί να γίνονται σύμφωνα με τους οριζόντιους κανόνες·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μία τριμερή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα συνιστούσε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των υφιστάμενων κανόνων που αφορούν την εκπροσώπηση συμφερόντων και για την κάλυψη των νομικών κενών· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα θεσμικά όργανα δεν θα πρέπει να σταματήσουν εκεί, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

27.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταστούν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επιρροή των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων δωρεάν, με πλήρως κατανοητό τρόπο και με εύκολη πρόσβαση για το κοινό, μέσω της βελτίωσης της ακρίβειας των δεδομένων στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της χρηματοδότησης όλων των εκπροσώπων συμφερόντων και ζητεί την αναστολή της λειτουργίας τυχόν οργανισμών που παραβιάζουν τους κανόνες για τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα·

28.  επισημαίνει την ανάγκη για την έκδοση μιας νομικής πράξης προκειμένου να καταστεί το Μητρώο Διαφάνειας πλήρως υποχρεωτικό και νομικά δεσμευτικό για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και για τρίτα μέρη, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις ομάδες συμφερόντων· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν ποιες πρακτικές ρυθμίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταχεία και αποτελεσματική συμφωνία·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου και η εκπροσώπηση των φύλων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· σημειώνει με ανησυχία τα πορίσματα της υπόθεσης 366/2017/AMF και ζητεί επιτακτικά από την ΕΤΕπ να συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε διευθυντικές θέσεις·

30.  χαιρετίζει την έρευνα της Διαμεσολαβήτριας το 2018 σχετικά με τη διαδικασία διορισμού του πρώην Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής και λαμβάνει υπόψη τα πορίσματά της για τέσσερις περιπτώσεις κακοδιοίκησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προηγούμενη Επιτροπή δεν εφάρμοσε τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας, παρά το γεγονός ότι έχαιραν της στήριξης του Κοινοβουλίου· σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι δεν θέσπισε ειδική διαδικασία διορισμού και ζητεί από τη νέα Επιτροπή να το πράξει, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων διαφάνειας, δεοντολογίας και κράτους δικαίου·

31.  σημειώνει με ανησυχία το μειούμενο ποσοστό συμμόρφωσης της Επιτροπής προς τις συστάσεις, τις προτάσεις και τις λύσεις που διατυπώνει η Διαμεσολαβήτρια· καλεί την Επιτροπή να επιδείξει περαιτέρω δέσμευση για την αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων κακοδιοίκησης που διαπιστώνει η Διαμεσολαβήτρια στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της·

32.  παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να παρακολουθεί με πνεύμα διαφάνειας και αντικειμενικότητας την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κανονισμού του Κοινοβουλίου για τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 2 του παραρτήματος VII, που αφορούν την εξέταση οικονομικών συμφερόντων·

33.  λαμβάνει υπόψη την πρόταση που ενέκρινε η Επιτροπή, στις 31 Ιανουαρίου 2018, για έναν νέο κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν περαιτέρω οι διατάξεις του κώδικα·

34.  τονίζει και πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηροί δεοντολογικοί κανόνες και πρότυπα σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του καθήκοντος εντιμότητας·

35.  πιστεύει ακράδαντα ότι η διαφάνεια αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου και ότι πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, δεδομένου ότι επηρεάζει την πραγματική υλοποίηση του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, πέρα από άλλα δικαιώματα (όπως η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία λόγου και η ελευθερία πληροφόρησης)· θεωρεί ότι η διαμόρφωση μιας ενεργού ιθαγένειας της ΕΕ θα απαιτούσε δημόσιο έλεγχο, επανεξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας, καθώς και τη δυνατότητα αμφισβήτησης του αποτελέσματος· υπογραμμίζει ότι τούτο θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες να εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με βασικές έννοιες της νομοθετικής διαδικασίας και να προωθήσει τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

36.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας να επηρεάσει τις αλλαγές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω της συμμετοχής της σε δημόσιες διαβουλεύσεις που σχετίζονται με τομείς του έργου της· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της περί βελτίωσης της διαφάνειας του μοντέλου αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ στην αλυσίδα τροφίμων, στις οποίες περιλαμβάνονται συστάσεις να δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων που αφορούν την αξιολόγηση κινδύνου·

37.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει την έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τη διαφάνεια των επαφών του ΕΜΑ με φαρμακευτικές εταιρείες προ της υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά, καθώς και τη δημόσια διαβούλευση που διήρκεσε έως τον Ιανουάριο του 2019·

38.  χαιρετίζει την έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) αντιμετωπίζει τις εκθέσεις σχετικά με την ασφάλεια, που είχε ως αποτέλεσμα ο οργανισμός να αλλάξει την πρακτική του, έτσι ώστε όσοι αναφέρουν προβλήματα ασφαλείας να λαμβάνουν ανατροφοδότηση·

39.  παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του κοινού καθεστώτος υγειονομικής ασφάλισης (ΚΚΥΑ) με την ΣΗΕΔΑΑ· παροτρύνει την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το κείμενο των γενικών εκτελεστικών διατάξεων (ΓΔΕ) που διέπουν τη λειτουργία του ΚΚΥΑ όσον αφορά τα ιατρικά έξοδα των ατόμων με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, καθώς και τα έξοδα που αφορούν την εύλογη προσαρμογή του χώρου εργασίας τους· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ από τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της·

40.  χαιρετίζει τις πρακτικές συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την προσβασιμότητα των διαδικασιών επιλογής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για υποψηφίους με προβλήματα όρασης· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να παρακολουθεί την πλήρη συμμόρφωση της EPSO με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις επιγραμμικές διαδικασίες επιλογής· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει συνέχεια στις προτάσεις της για υποστηρικτικές τεχνολογίες κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που διεξάγονται σε ολόκληρο τον κόσμο·

41.  υποστηρίζει τη Διαμεσολαβήτρια όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τη θέσπιση ισχυρότερων πολιτικών κατά της παρενόχλησης·

42.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Διαμεσολαβήτριας να παρακολουθεί το κίνημα #MeToo και ζητεί να παρακολουθούνται περαιτέρω οι πολιτικές κατά της παρενόχλησης που έχει θεσπίσει η διοίκηση της ΕΕ·

43.  στηρίζει τις προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να παρακολουθεί τη χρήση του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της εφαρμογής του αναθεωρημένου κανονισμού ΕΠΠ·

44.  επισημαίνει ότι ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει εξελιχθεί από τη δημιουργία του με την πάροδο του χρόνου, και από την πρόληψη της κακοδιοίκησης έχει περάσει στην προώθηση της χρηστής διοίκησης· θεωρεί ότι η λογική εξέλιξη αυτής της τάσης είναι να συνεχίσουν οι προσπάθειες ώστε να προαχθούν ενεργά και έγκαιρα η βελτίωση της διοίκησης και οι βέλτιστες διοικητικές πρακτικές·

45.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Διαμεσολαβήτριας για ένα βραβείο χρηστής διοίκησης, το οποίο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπάλληλοι της ΕΕ για να βρουν καινοτόμους τρόπους υλοποίησης φιλικών προς τον πολίτη πολιτικών·

46.  επαναλαμβάνει το προ πολλού διατυπωθέν αίτημά του για αναβάθμιση του ισχύοντος κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να μετατραπεί σε δεόντως δεσμευτικό κανονισμό για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

47.  υπενθυμίζει ότι η Διαμεσολαβήτρια έχει δεσμευτεί ότι το επίπεδο διαφάνειας από την πλευρά της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ υψηλό·

48.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τη συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν περαιτέρω τέτοιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εθνικών διαμεσολαβητών·

49.  υπενθυμίζει ότι το νέο σχέδιο για το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που εγκρίθηκε προσφάτως από το Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει την πρόβλεψη τριετούς προθεσμίας προτού βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταστεί επιλέξιμος για το αξίωμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

50.  επιμένει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα του Διαμεσολαβητή, καθώς και να διασφαλιστεί ότι θα αναλαμβάνουν το αξίωμα πρόσωπα απαλλαγμένα από εμφανείς κομματικές/πολιτικές διασυνδέσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, με έντονη την αίσθηση της ηθικής·

51.  εκφράζει την εκτίμησή του για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία της Διαμεσολαβήτριας και της ομάδας της με την Επιτροπή Αναφορών·

52.  αναγνωρίζει την εξαιρετική συνεργασία με τη Διαμεσολαβήτρια κατά τη διάρκεια της θητείας της και καλεί τον επερχόμενο Διαμεσολαβητή να συνεχίσει αυτή τη συνεργασία και τον διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή Αναφορών, έτσι ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω η ποιότητα της διοίκησης της ΕΕ και η προσβασιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες μας·

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τις αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0045.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0114.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0080.
(5) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0271.
(7) Συνδεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52 P, Βασίλειο της Σουηδίας και Maurizio Turco κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συλλογή Νομολογίας 2008 I-04723.


Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία
PDF 159kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία» (2019/2950(RSP))
P9_TA(2020)0017B9-0047/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) και συγκεκριμένα τα άρθρα 11 στοιχείο α), 12, 16 και 17(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 10 Μαΐου 2011, σχετικά με την απαλλαγή για το 2009: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 15/2012 με τίτλο «Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς της ΕΕ»(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2018, σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες και καθήκοντα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία (C(2018)4048),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στον Τύπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την ανακοίνωση της παραίτησης του Adam Farkas από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ, με ισχύ από τις 31 Ιανουαρίου 2020(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της Ένωσης Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ευρώπης (AFME) (O-000031/2019 – B9-0054/2019) και τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή στις 24 Οκτωβρίου 2019(5),

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΑΤ σε ακρόαση που διεξήγαγε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 4 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2010, με τίτλο «Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest» (Προσλήψεις πρώην στελεχών του Δημοσίου: Χρηστές πρακτικές για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων)(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Διεθνούς Διαφάνειας 06/2010 με τίτλο «Regulating the Revolving Door» (Ρύθμιση των μεταπηδήσεων στον ιδιωτικό τομέα)(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συστάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με την καταγγελία 775/2010/ANA κατά της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)(8),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Διαμεσολαβητή προς τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Διαμεσολαβητή προς τον διευθυντή της ΕΑΤ, με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών για τους πρώην ανώτερους υπαλλήλους, με σκοπό την επιβολή της για ένα έτος απαγόρευσης της εκπροσώπησης ή υπεράσπισης συμφερόντων: SI/2/2017/NF(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)(12),

–  έχοντας υπόψη τους πολιτικούς προσανατολισμούς για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της περιόδου 2019-2024(13),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα «Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία» (O-000048/2019 – B9‑0001/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 298 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(14) ορίζει ότι «για το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή και του προέδρου της, ισχύουν ο κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι κανόνες που θέσπισαν από κοινού τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων»·

Γ.  λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζουν τις αρχές για το προσωπικό που εγκαταλείπει τα θεσμικά όργανα και περιλαμβάνουν διατάξεις για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ έχει αποδεχθεί τον διορισμό του ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έχει ανακοινώσει την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 31 Ιανουαρίου 2020·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβούλιο διοίκησης και το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ αποφάσισαν ότι θα πρέπει να εγκριθεί η νέα απασχόληση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβούλιο εποπτών έχει λάβει απόφαση να επιβάλει σχετικά ήπιους περιορισμούς στον εκτελεστικό διευθυντή του, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΑΤ, αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από την αποδοχή της νέας του θέσης στην AFME· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που ασκούνται κατά τη θητεία στην ΕΑΤ και μετά την αποχώρηση από αυτήν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της ΕΑΤ υπογράμμισε τη δυσκολία επιβολής περιορισμών σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται μετά την αποχώρηση από το Δημόσιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανώτεροι υπάλληλοι που αποχωρούν από εποπτικές αρχές δεν λαμβάνουν σήμερα προσωρινό επίδομα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία ή λόγω μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα είναι ζητήματα που ανακύπτουν επανειλημμένα, ενώ έχουν εξεταστεί και αναλυθεί από διεθνείς και ενωσιακούς φορείς, και ιδίως από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα δίνουν σε ομάδες συμφερόντων την ευκαιρία να ανταμείβουν τους ρυθμιστικούς φορείς για προηγούμενες συμπεριφορές τους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στην ανάπτυξη βλαβερών κινήτρων·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοιχτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης ευρωπαϊκής διοίκησης για την ΕΕ στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σύγκρουση συμφερόντων που έχει προκύψει ως συνέπεια του διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ ως επικεφαλής της AFME από την 1η Φεβρουαρίου 2020· σημειώνει ότι αυτή η δημόσια απασχόληση χωρίς καμία περίοδο αναμονής συνιστά κίνδυνο όχι μόνο για τη φήμη και την ανεξαρτησία της ΕΑΤ αλλά και για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα στο σύνολό του·

3.  υπενθυμίζει ότι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που μένουν χωρίς αντιμετώπιση θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο την επιβολή υψηλών δεοντολογικών προτύπων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή διοίκηση αλλά και το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, απειλώντας έτσι την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

4.  ζητεί την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως του άρθρου 16, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά τους ανώτερους υπαλλήλους· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 16 επιτρέπει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να απορρίψουν το αίτημα πρώην υπαλλήλου τους να αναλάβει συγκεκριμένη θέση, εάν οι περιορισμοί δεν επαρκούν για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι στην περίπτωση του κ. Farkas θα μπορούσε να είχε εξεταστεί η απαγόρευση απευθείας μεταπήδησης στην AFME σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης C(2018)4048 της Επιτροπής, στον βαθμό που η AFME μπορεί να θεωρηθεί «αντίπαλο μέρος»·

5.  εκφράζει τον φόβο ότι συχνά δεν είναι δυνατή η επιβολή των όρων που προβλέπονται για επαγγελματικές δραστηριότητες μετά την αποχώρηση από το Δημόσιο· ενθαρρύνει επομένως τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να εξετάσουν το πλήρες φάσμα των εργαλείων που διατίθενται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

6.  αμφισβητεί την απόφαση του συμβουλίου εποπτών της ΕΑΤ και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΤ να επιτραπεί στον κ. Farkas να αναλάβει τη θέση διευθύνοντος συμβούλου στην AFME· τα καλεί να αναθεωρήσουν την απόφασή τους·

7.  σημειώνει ότι, αν και η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι πολύτιμη για την εργασία στα θεσμικά όργανα, το ζήτημα της μεταπήδησης μπορεί να ανακύψει και σε περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όταν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του πρώην εργοδότη και της νέας θέσης στο θεσμικό όργανο, και ότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να βλάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά· τονίζει, ως εκ τούτου, την παρεπόμενη ανάγκη να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων και από τις θέσεις που κατείχε κάποιος πριν την απασχόλησή του στο Δημόσιο ή πριν να διοριστεί σε θέση με ρυθμιστικές ή εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες, συνιστά δε να εξεταστεί περαιτέρω το ζήτημα αυτό·

8.  τονίζει ότι η αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία και οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων λόγω μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα αποτελούν ένα πρόβλημα που είναι κοινό για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών της· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα·

9.  σημειώνει το έργο που έχει επιτελεστεί σε διεθνές επίπεδο (ΟΟΣΑ), για να διασφαλιστεί εναρμονισμένο πλαίσιο για τις καταστάσεις που προκύπτουν από την απασχόληση κάποιου στον ιδιωτικό τομέα μετά την αποχώρησή από το Δημόσιο· σημειώνει, σε επίπεδο ΕΕ, το σχετικό έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι η έγκαιρη εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων θα μπορούσε να αποτρέψει παρόμοια ζητήματα στο μέλλον·

10.  τονίζει ότι, ενώ η εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα από μέλη του προσωπικού ενός ρυθμιστικού ή εποπτικού οργάνου μπορεί να είναι πολύτιμη, τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να αρκούνται στην αυστηρή τήρηση του κώδικα ηθικής που αρμόζει σε μια δημόσια υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες της Ευρώπης·

11.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να προβεί σε συνολική ανάλυση της προσέγγισης των οργάνων και των οργανισμών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση καταστάσεων όπου υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων· καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την τρέχουσα πρακτική στη θεματική της απασχόλησης κάποιου μετά την αποχώρησή του από δημόσια υπηρεσία σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό τον προσδιορισμό ισχυρότερων μέτρων για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν όταν ανώτεροι υπάλληλοι οργάνων της ΕΕ αποχωρούν από τη θέση τους για να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή όταν άτομα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα διορίζονται σε υψηλόβαθμες θέσεις σε όργανο της ΕΕ· την καλεί επίσης να λάβει υπόψη τα πορίσματά της όταν εξετάσει την κατάρτιση εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία·

13.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της 24ης Οκτωβρίου 2019 να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο που αφορά την αποχώρηση από την υπηρεσία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας· τονίζει την ανάγκη να εναρμονιστεί η πρακτική της ΕΕ με τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει ότι τα ίδια πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

14.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει, κατά την επανεξέταση του πλαισίου για την απασχόληση μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία, συγκεκριμένους τομείς κινδύνου που ενδέχεται να απαιτούν ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της δυνατότητας αποκλεισμού επαγγελματικών μετακινήσεων, και να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της περιόδου αναμονής ανώτατων υπαλλήλων, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι η απαίτηση για εκ των προτέρων κοινοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων ενός υποψηφίου θα γίνονται γνωστές πολύ πριν να αναλάβει καθήκοντα σε όργανο της ΕΕ· τονίζει περαιτέρω ότι όλα τα όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους τους εσωτερικούς κανόνες τους για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής το 2017 σχετικά με την ετήσια δημοσίευση των στοιχείων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

15.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την επανεξέταση αυτή στις συγκρούσεις συμφερόντων πριν από την ανάληψη καθηκόντων στο Δημόσιο και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των υφιστάμενων μέτρων, όπως η υποχρεωτική παύση συμφερόντων σε επιχειρήσεις που υπόκεινται στην αρχή του θεσμικού οργάνου στο οποίο ανήκει ο νεοδιορισθείς υπάλληλος ή που έχουν επαφές με το εν λόγω θεσμικό όργανο, καθώς και να εξεταστούν νέα είδη προληπτικών μέτρων, όπως η υποχρεωτική εξαίρεση, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν πρώην εργοδότες του ιδιωτικού τομέα·

16.  θεωρεί ότι η απαγόρευση μιας επαγγελματικής μετακίνησης, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει θέση απασχόλησης και όταν η απαγόρευση είναι επαρκώς στοχευμένη και δικαιολογημένη, δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην απασχόληση·

17.  επισημαίνει ότι, εάν καθιερωθούν μεγαλύτερες περίοδοι αναμονής για τους ανώτερους υπαλλήλους που αποχωρούν από οργανισμό, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης αντίστοιχης προσωρινής αποζημίωσης· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση τέτοιων αποζημιώσεων θα πρέπει να παύει σε περίπτωση πρόσληψης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής·

18.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν είναι σκόπιμο οι οικείοι οργανισμοί της ΕΕ να αποφασίζουν οι ίδιοι για την επιβολή των κανόνων σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και πώς θα μπορεί να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων· θεωρεί ότι ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας που προβλέπει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ στο μέλλον·

19.  προτείνει σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε όλους τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έρχονται σε επαφή με τον σημερινό εκτελεστικό διευθυντή αν και όταν αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της AFME για περίοδο δύο ετών· ζητεί από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παροχή μόνιμων αδειών εισόδου («bauge badges») στους χώρους του Κοινοβουλίου να εξετάσουν διεξοδικά την περίπτωση του κ. Farkas, συνεξετάζοντας τη δυνατότητα να μην του χορηγήσουν τέτοια κάρτα εισόδου για την ίδια χρονική περίοδο (δύο έτη), προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

(1) ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385.
(2) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 268.
(3) https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
(4) https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director
(5) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_EL.html
(6) https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-en#page7
(7) https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06_2010_regulating_the_revolving_door
(8) https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/11089
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80697
(10) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80699
(11) https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/110521
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0080.
(13) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdfhttps://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου