Seznam 
Přijaté texty
Středa, 29. ledna 2020 - Brusel
Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii ***

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii ***
PDF 129kWORD 43k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na to, že dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království Evropské radě svůj záměr vystoupit z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii na základě čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a na základě článku 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (XT 21105/3/2018),

–  s ohledem na návrh Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii(1);

–  s ohledem na politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím(2);

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 ze dne 22. března 2019(3), (EU) 2019/584 ze dne 11. dubna 2019(4) a (EU) 2019/1810 ze dne 29. října 2019(5), která byla učiněna se souhlasem Spojeného království a na jejichž základě se lhůta pro vystoupení podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU postupně prodlužovala na 12. dubna 2019, 31. října 2019 a 31. ledna 2020;

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie(6), ze dne 3. října 2017 o stavu jednání se Spojeným královstvím(7), ze dne 13. prosince 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím(8), ze dne 14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím(9) a ze dne 18. září 2019 o  stavu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie(10),

–  s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (C9-0148/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a článek 88 jednacího řádu,

–  s ohledem na dopisy Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Petičního výboru,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (A9‑0004/2020),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody o vystoupení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Evropské radě, Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům a vládě Spojeného království.

(1) Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 178.
(3) Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1.
(4) Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1.
(5) Úř. věst. L 278 I, 30.10.2019, s. 1.
(6) Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 24.
(7) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 2.
(8) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 32.
(9) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 40.
(10) Přijaté texty, P9_TA(2019)0016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí