Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 29. tammikuuta 2020 - BrysselLopullinen painos
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus ***

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus ***
PDF 113kWORD 39k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. tammikuuta 2020 esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle antaman ilmoituksen aikomuksestaan erota Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan nojalla,

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (XT 21105/3/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevaksi sopimukseksi(1),

–  ottaa huomioon poliittisen julistuksen kehyksestä Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle(2),

–  ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2019 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/476(3), 11. huhtikuuta 2019 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/584(4) ja 29. lokakuuta 2019 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/1810(5), jotka on tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä 12. huhtikuuta 2019, 31. lokakuuta 2019 ja 31. tammikuuta 2020 asti,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta(6), 3. lokakuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta(7), 13. joulukuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta(8), 14. maaliskuuta 2018 EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteista(9) ja 18. syyskuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen tämänhetkisestä tilanteesta(10) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0148/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 88 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0004/2020),

1.  antaa hyväksyntänsä erosopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle.

(1) EUVL C 384 I, 12.11.2019, s. 1.
(2) EUVL C 384 I, 12.11.2019, s. 178.
(3) EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1.
(4) EUVL L 101, 11.4.2019, s. 1.
(5) EUVL L 278 I, 30.10.2019, s. 1.
(6) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 24.
(7) EUVL C 346, 27.9.2018, s. 2.
(8) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 32.
(9) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 40.
(10) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0016.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö