Indeks 
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 29. siječnja 2020. - BruxellesZavršno izdanje
Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju ***

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju ***
PDF 123kWORD 43k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. siječnja 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (XT 21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))
P9_TA(2020)0018A9-0004/2020

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir obavijest Ujedinjene Kraljevine od 29. ožujka 2017. Europskom vijeću o namjeri povlačenja iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (XT 21105/3/2018),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju(1),

–  uzimajući u obzir Političku izjavu kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine(2),

–  uzimajući u obzir odluke Europskog Vijeća (EU) 2019/476 od 22. ožujka 2019.(3), (EU) 2019/584 od 11. travnja 2019.(4) i (EU) 2019/1810 od 29. listopada 2019.(5), donesene u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, o produljenju razdoblja na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a do 12. travnja 2019., odnosno do 31. listopada 2019., odnosno do 31. siječnja 2020.,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije(6), od 3. listopada 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom(7), 13. prosinca 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom(8), 14. ožujka 2018. o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine(9) i od 18. rujna 2019. o trenutačnom stanju u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije(10),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji (C9-0148/2019),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. i članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za vanjske poslove, Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za promet i turizam, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za pravna pitanja, Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ustavna pitanja (A9-0004/2020),

1.  daje suglasnost za sklapanje Sporazuma o povlačenju;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovo stajalište proslijedi Europskom vijeću, Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima i vladi Ujedinjene Kraljevine.

(1) SL C 384 I, 12.11.2019., str. 1.
(2) SL C 384 I, 12.11.2019., str. 178.
(3) SL L 80, 22.3.2019., str. 1.
(4) SL L 101, 11.4.2019., str. 1.
(5) SL L 278 I., 30.10.2019., str. 1.
(6) SL C 298, 23.8.2018., str. 24.
(7) SL C 346, 27.9.2018., str. 2.
(8) SL C 369, 11.10.2018., str. 32.
(9) SL C 162, 10.5.2019., str. 40.
(10) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0016.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti