Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2067(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0051/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0051/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0100

Usvojeni tekstovi
PDF 167kWORD 53k
Četvrtak, 14. svibnja 2020. - Bruxelles Privremeno izdanje
Razrješnica 2018.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
P9_TA-PROV(2020)0100A9-0051/2020
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (sada: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)) za financijsku godinu 2018. (2019/2067(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0034/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(5), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/127 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75(6), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0051/2020),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2018.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 139, 30.5.1975., str. 1.
(6) SL L 30., 31.1.2019., str. 74.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


2. Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (sada: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)) za financijsku godinu 2018. (2019/2067(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-0034/2020),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(5), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/127 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75(6), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(8), a posebno njezin članak 105.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0051/2020),

1.  odobrava zaključenje računovodstvene dokumentacije Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za financijsku godinu 2018.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(2) SL C 417, 11.12.2019., str. 1.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 139, 30.5.1975., str. 1.
(6) SL L 30., 31.1.2019., str. 74.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(8) SL L 122, 10.5.2019., str. 1.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (sada: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)) za financijsku godinu 2018. (2019/2067(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0051/2020),

A.  budući da je u skladu s izvještajem o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2018. iznosio 20 760 000 EUR, što je povećanje od 1,37 % u odnosu na 2017.; budući da se proračun Zaklade uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,58 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,42 % u odnosu na 2017. godinu; prima na znanje činjenicu da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 82,70 %, što je povećanje od 2 % u odnosu na 2017.;

Uspješnost

2.  napominje da se Zaklada koristi četirima ključnim pokazateljima uspješnosti, uključenima u njezin sustav za praćenje uspješnosti, koji uz ključne pokazatelje uspješnosti sadržava i „parametre” (ostale pokazatelje za operativne postupke) te kvalitativnu procjenu i evaluaciju, kako bi se procijenila dodana vrijednost njezinih aktivnosti, uključujući rezultate i učinak, te poboljšalo upravljanje proračunom;

3.  potiče Zakladu da provede digitalizaciju usluga koje pruža;

4.  prima na znanje činjenicu da je ostvareno 83 % ciljeva programa rada predviđenih za 2018. (48 od 58 ciljeva) i da je Zaklada doprinijela 236 događanja u području razvojne politike (41 % na razini Unije);

5.  napominje da je Zaklada nastavila suradnju s drugim agencijama EU-a te je provela mjere dogovorene u okviru godišnjih planova s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA), Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE), Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) i Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), te je, u suradnji s Cedefopom, nastavila pripreme za četvrto europsko istraživanje o poduzećima;

6.  primjećuje da je Zaklada, koja je bila predmetom „horizontalne“ vanjske evaluacije agencija, zajedno s Cedefopom, agencijom EU-OSHA i ETF-om, kojom je obuhvaćeno razdoblje od 2012. do 2016., a koja je bila usmjerena na procjenu rada agencija u pogledu relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti, usklađenosti i dodane vrijednosti Unije, kao i budućnost četiriju agencija, razvila akcijski plan za poduzimanje mjera u pogledu zaključaka evaluacije; poziva Zakladu da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima završnog izvješća, posebno u pogledu evaluacije dodane vrijednosti Zaklade za Uniju, te o stajalištima o budućnosti Zaklade;

7.  poziva Komisiju da provede studiju izvedivosti kako bi se ocijenila mogućnost spajanja Zaklade s Cedefopom; naglašava da Zaklada i Cedefop imaju vrlo slično područje djelovanja i da bi se njihovim spajanjem pojednostavnilo financiranje tih dviju agencija, a predodžba javnosti o sustavu agencija Unije postala bi jasnija; poziva Komisiju da razmotri barem uspostave zajedničke sinergije s Cedefopom; poziva Komisiju da razmotri sljedeće alternative: preseljenje Zaklade u sjedište Cedefopa u Solunu ili preseljenje Cedefopa u sjedište Zaklade u Loughlinstownu; napominje da bi se time dijelilo korporacijske usluge i usluge podrške i upravljanje zajedničkim prostorima, kao i zajednička informacijska-komunikacijska, telekomunikacijska i internetska infrastruktura, čime bi se ostvarile znatne uštede, a taj bi se novac mogao iskoristiti za dodatno financiranje obiju agencija;

8.  prima na znanje da je tijekom 2018. u ime Komisije obavljena vanjska evaluacija agencija Unije za koje je nadležna Glavna uprava Komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (Eurofound, Cedefop, ETF i EU-OSHA), u pogledu njihove relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a; poziva Zakladu da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije;

9.  naglašava važnost visokokvalitetnog rada Zaklade na pružanju znanstveno utemeljenog, nepristranog i pravovremenog znanja i stručnosti relevantnih za javnu politiku, uz potporu tvorcima politika utemeljenu na dokazima za razvoj europskih politika u području životnih i radnih uvjeta, tržišta rada i industrijskih odnosa diljem Unije, kao i važnost zadržavanja tripartitnog modela upravljanja koji uključuje organizacije poslodavaca i radnika, vlade svih država članica, kao i Komisiju; posebno pozdravlja objavljivanje sažetog izvješća Zaklade iz najnovijeg europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) i njegovih publikacija povezanih s radom u budućnosti i digitalizacijom, posebno u području rada putem platforme;

10.  naglašava važnost doprinosa Zaklade razvoju alata za prognoziranje i prikupljanje informacija u različitim područjima kao što su provedba europskog stupa socijalnih prava, ravnoteža između poslovnog i privatnog života i kvaliteta života, budućnost rada, proizvodnja, digitalizacija i rad putem platforme;

11.  prima na znanje povećano radno opterećenje Zaklade i veća očekivanja dionika te ističe da je važno osigurati odgovarajuće financijske i ljudske resurse kojima će se Zakladi omogućiti da u potpunosti provodi svoje zadaće, istovremeno osiguravajući, generalno gledajući, primat agencija u odnosu na privatne dobavljače;

12.  pozdravlja predanost Zaklade gospodarskoj, socijalnoj i okolišnoj održivosti njezinih operacija kojima se osigurava troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo radno okruženje te upotrebu javne nabave kao važnog instrumenta za sve tri kategorije održivosti u njezinim operacijama;

13.  ističe da su transparentnost i svijest građana o postojanju agencija ključni za njihovu demokratsku odgovornost; smatra da su iskoristivost i jednostavnost uporabe resursa i podataka agencija od iznimne važnosti; stoga poziva da se ocijeni način na koji se podaci i resursi trenutačno predstavljaju i stavljaju na raspolaganje i koliko ih građani smatraju jednostavnima za pronalaženje, prepoznavanje i korištenje; podsjeća na to da države članice mogu potaknuti javnu svijest o tom pitanju izradom sveobuhvatnog plana za dopiranje do većeg broja građana Unije;

Kadrovska politika

14.  prima na znanje da je 31. prosinca 2018. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 96,70 % i da je imenovano 88 dužnosnika ili privremenih djelatnika od 91 odobrenih radnih mjesta u okviru proračuna Unije (u odnosu na 93 odobrenih radnih mjesta 2017.); također napominje da je 2018. za Zakladu radilo 11 ugovornih djelatnika i 1 upućeni nacionalni stručnjak;

15.  sa zadovoljstvom primjećuje da je postignuta rodna ravnoteža u pogledu viših rukovodećih položaja (1 muškarac i 1 žena); zabrinut je, međutim, zbog nedostatka rodne ravnoteže na razini upravnog odbora (97 muškaraca i 64 žene);

16.  pozdravlja rezultate kadrovske analize provedene u prosincu 2018., koja pokazuje relativno visoku razinu stabilnosti te godine;

Javna nabava

17.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Zaklada nije sustavno provjeravala cijene i zaračunata povećanja usporedbom s ponudama dobavljača i računima izdanima izvršitelju iz okvirnog ugovora za dobivanje softverskih licencija; iz odgovora Zaklade prima na znanje da je taj okvirni ugovor zamijenjen višestrukim okvirnim ugovorom u kojem su riješena pitanja na koja je uputio Revizorski sud; poziva Zakladu da uspostavi ex-ante kontrole plaćanja u okviru okvirnih ugovora i da zajamči natječajni postupak za sve javne nabave;

18.  potiče Zakladu da provede preporuke Revizorskog suda, primjerice, u pogledu postupka elektroničkog podnošenja ponuda;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

19.  prima na znanje postojeće mjere Zaklade i njezine trajne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača;

Unutarnje kontrole

20.  prima na znanje činjenicu da je Zaklada usvojila revidirani okvir unutarnje kontrole i time izvršila prijelaz sa sustava koji se temelji na sukladnosti na sustav utemeljen na načelima;

21.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2018. završila reviziju uspješnosti u pogledu prioriteta Zaklade i dodjele sredstava; poziva Zakladu da tijelu nadležno za davanje razrješnice podnese izvješće o rezultatima te revizije;

Druge primjedbe

22.  prima na znanje da Zaklada radi na povećanju ekološke održivosti svojih operacija, da su tijekom 2018. instalirani novi sustavi za videokonferencije i da se u okviru mreže agencija raspravlja o neutralizaciji emisija CO2;

23.  poziva Zakladu da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o
o   o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 14. svibnja 2020.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 120/35, 29.3.2019., str.179.
(2) Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2020)0121.

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti