Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2082(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0062/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0062/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0109

Elfogadott szövegek
PDF 180kWORD 54k
2020. május 14., Csütörtök - Brüsszel Ideiglenes kiadás
2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
P9_TA-PROV(2020)0109A9-0062/2020
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2019/2082(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0062/2020),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(2) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 319., 2015.12.4., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(7) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2020. május 13-i határozata az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárásáról (2019/2082(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az uniós ügynökségekről szóló éves számvevőszéki jelentésre az ügynökségek válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0049/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0062/2020),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(2) HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 319., 2015.12.4., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(7) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.


3. Az Európai Parlament 2020. május 14-i állásfoglalása az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2019/2082(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0062/2020),

A.  mivel a bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (a továbbiakban: CEPOL vagy az ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 10 416 720 EUR volt, ami 2017-hez képest 1,02%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökséget főként uniós hozzájárulásból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel jegyzi meg, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,97% volt, ami 2017-hez képest 0,88%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 76,51%-os volt, ami az előző évhez képest 7,51%-os csökkenést jelent;

Teljesítmény

2.  megjegyzi, hogy az ügynökség fő teljesítménymutatókat használ a képzési tevékenységeinek és azok hatásának – különösen a résztvevők elégedettségi szintjének – értékelésére annak érdekében, hogy értékelje az általuk nyújtott hozzáadott értéket, és teljesítménymutatókat alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

3.  megelégedéssel jegyzi meg, hogy az ügynökség 2018-ban sikeresen teljesítette megbízatását, és egyes esetekben túlteljesítette a 2018. évi munkaprogramjában meghatározott célkitűzéseket;

4.  megállapítja, hogy az ügynökség két új, uniós finanszírozású projektet indított el: az EU és a közel-keleti és észak-afrikai országok közötti, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos képzési partnerség 2-t és a nyugat-balkáni pénzügyi nyomozási szakmai képzési programot, amelyek azt mutatják, hogy egyre inkább elismerik, hogy az ügynökség a külső fellépések révén kulcsfontosságú uniós szereplőként járul hozzá az európai biztonsághoz;

5.  megjegyzi, hogy 2018-ban az ügynökség kísérleti jelleggel elvégezte a képzési igényekről készített uniós stratégiai felmérést (EU-STNA), és hogy az ügynökség személyes és online képzési rendezvényeinek (személyes képzések, webináriumok, online tanfolyamok) több mint 87%-a az európai biztonsági stratégiában megfogalmazott, kritikus biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos képességbeli hiányosságokkal foglalkozott;

6.  üdvözli, hogy az ügynökség továbbra is szorosan együttműködik a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatával és az azt alkotó kilenc ügynökséggel (köztük különösen a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével (Europol) és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel); megjegyzi, hogy az említett ügynökségek megosztják egymással bizonyos képzéseiket és közösen is szerveznek tanfolyamokat; határozottan arra buzdítja az ügynökséget, hogy aktívan törekedjen további és szélesebb körű együttműködésre valamennyi uniós ügynökséggel; sürgeti az ügynökséget, hogy tárja fel az egymást átfedő feladatokra (például az informatikai és egyéb szolgáltatásokra) vonatkozó erőforrás-megosztás lehetőségeit az ügynökség közelében lévő ügynökségekkel, nevezetesen az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (Bécs) és az Európai Munkaügyi Hatósággal (Pozsony);

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy legalább készítsen megvalósíthatósági tanulmányt az Europollal közös szinergiák lehetőségének értékeléséről (amennyiben nem kerül sor a két ügynökség teljes mértékű összevonására); felszólítja a Bizottságot mindkét lehetőség értékelésére, azaz az ügynökség áthelyezése az Europol székhelyére, Hágába, illetve az Europol székhelyének áthelyezése az ügynökség székhelyére, Budapestre; megjegyzi, hogy ez a lépés azt jelentené, hogy megosztják a vállalati és támogatási szolgáltatásokat, a közös helyszínek kezelését, valamint az IKT-, a távközlési és az internetalapú infrastruktúrákat, ily módon hatalmas összegeket takarítva meg, amelyeket mindkét ügynökség további finanszírozására lehetne fordítani;

8.  megállapítja, hogy a 2016 januárjában lezárult ötéves időszakos külső értékelést követően – amelynek nyomán az ügynökségnek 2018 végéig korrekciós intézkedéseket kellett végrehajtania – az ügynökség értékelő jelentést fogadott el, és az 17 ajánlást foglalt magában, amelyek az ügynökség felépítésével és munkamódszereivel kapcsolatos öt területre vonatkoztak; megjegyzi, hogy a cselekvési terv elfogadása óta 24 tevékenység befejeződött, az E-net továbbfejlesztésével kapcsolatos 3 tevékenység még folyamatban van, 4 tevékenység már nem tekinthető relevánsnak, 1 tevékenységet pedig felfüggesztettek;

9.  ösztönzi az ügynökséget, hogy folytassa szolgáltatásai digitalizálását;

10.  üdvözli, hogy a Számvevőszék úgy ítélte meg, hogy a CEPOL 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek, és hogy a beszámolóban valós képet adtak az ügynökség 2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről; emlékeztet arra, hogy az ügynökség költségvetése 9 millió EUR-ról 10 millió EUR-ra nőtt (+11%), miközben személyi állománya 2017-hez képest 53-ról 51-re csökkent (-4%); sajnálja azonban, hogy a CEPOL-nak költségvetési megszorítások miatt el kellett utasítania a tagállamok számos érvényes és indokolt képzési kérelmét a bűnüldözés kulcsfontosságú területein; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a CEPOL jelenleg nem tudja megfelelően kielégíteni a tagállamok által az uniós és a szomszédos országok bűnüldöző hatóságai számára megfogalmazott oktatási és képzési igényeket;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 100%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 32 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből (2017-ben 31 engedélyezett álláshely) 32-re neveztek ki ideiglenes alkalmazottat; megállapítja, hogy ezen felül 18 szerződéses alkalmazott és 4 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2018-ban;

12.  megállapítja, hogy az ügynökség Egyesült Királyságból Magyarországra történő áthelyezése következtében és a személyzeti fizetésekre alkalmazott alacsonyabb korrekciós együttható miatt a személyzet fluktuációja magas és a földrajzi kiegyensúlyozottság nem mindig biztosított, mivel a fogadó országtól eltérő tagállamokból érkező jelentkezők száma csökkent; megjegyzi, hogy 2018-ban az ügynökséghez továbbra is jelentős számú pályázat érkezett magyar állampolgároktól, és a fogadó tagállam állampolgárai továbbra is túlreprezentáltak a személyzet összlétszámában; megállapítja, hogy az áthelyezéssel kapcsolatos jogvitát a Bíróság 2018-as ítélete(2) lezárta, és megerősítették az eredeti ítéletet; rámutat, hogy a személyzet fizetésére alkalmazott alacsony korrekciós együtthatók nehéz helyzeteket teremthetnek, amelyek akadályozhatják az ügynökséget abban, hogy eredményesen ellássa napi feladatait; hangsúlyozza, hogy azoknak az ügynökségeknek, amelyek olyan országokban működnek, ahol alacsony korrekciós együttható alkalmazandó, kiegészítő intézkedések formájában további támogatást kellene kapniuk a Bizottságtól annak érdekében, hogy vonzóbbak legyenek a jelenlegi és a jövőbeli személyzet számára; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a bérkorrekciós együtthatók jövőbeli alkalmazásának hatását és megvalósíthatóságát;

13.  emlékeztet a Számvevőszék azon javaslatára, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi az ügynökség válaszát az ilyesfajta közzététellel járó magas fordítási költségekre vonatkozóan; nyugtázza továbbá, hogy 2018-ban az ügynökség valamennyi álláshirdetését közzétette az uniós ügynökségek hálózata által kidolgozott ügynökségközi állásportálon is; ismételten felhívja a figyelmet azonban arra, hogy – a magas fordítási költségek elkerülése érdekében – az ügynökségnek meg kell tennie az első lépést ebbe az irányba, és ki kell használnia azt a lehetőséget, hogy az ilyen állásajánlatok címét az Unió valamennyi hivatalos nyelvén közzétegye, a csak angol nyelvű teljes szövegre mutató hivatkozással;

14.  elégedetten jegyzi meg, hogy 2018-ban a felső vezetői álláshelyek (3 férfi és 3 nő) tekintetében sikerült elérni a nemek közötti egyensúlyt, aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy az igazgatótanács szintjén a férfiak (17 tag) és a nők (9 tag) aránya kiegyensúlyozatlan;

Közbeszerzés

15.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; megjegyzi, hogy válasza szerint az ügynökség bevezette az e-számlázást és az e-közbeszerzést, és be kívánja vezetni az e-benyújtást is; felhívja az ügynökséget, hogy 2020 júniusáig tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

16.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség anélkül ítélt oda keretszerződést a saját alkalmazottai és a képzésben részt vevők utazásaira vonatkozóan, hogy magyarázatot kért volna a nyertes ajánlattevőtől a potenciálisan kirívóan alacsony összegű ajánlatát illetően; megjegyzi, hogy az ügynökség válasza szerint az értékelő bizottság nem kért tájékoztatást, mivel napi munkája miatt már tisztában volt a korábbi szerződéssel rendelkező vállalat által alkalmazott árakkal; tudomásul veszi, hogy az ügynökség elfogadja a Számvevőszék azon észrevételét, hogy ez az értékelés nem szerepelt hivatalos formában az értékelő jelentésben; felhívja az ügynökséget, hogy kérjen magyarázatot a potenciálisan kirívóan alacsony összegű ajánlatokra vonatkozóan, és elemezze ez ezek mögött meghúzódó okokat, továbbá biztosítsa, hogy a jövőbeli értékelő jelentésekben minden értékelést megfelelően rögzítsenek;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

17.  nagyra becsüli az ügynökség által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség bevezette és végrehajtotta a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzatát, valamint hogy közzétette az igazgatótanács tagjainak és az ügyvezető igazgatónak az önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatait;

Egyéb megjegyzések

18.  üdvözli, hogy 2017 februárjában az ügynökség sikeresen teljesítette az ügynökség irányítási rendszerének ISO 9001:2015 szerinti tanúsítását annak érdekében, hogy javítsa és látványosabban igazolja a minőség iránti elkötelezettségét; megállapítja, hogy a 2018-ban és 2019 elején végrehajtott felügyeleti ellenőrzések pozitív eredményei alapján az ügynökség fenntartotta tanúsítását;

19.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a többi ügynökségtől eltérően az ügynökség nem végzett átfogó elemzést az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének várható hatásáról a szervezete, tevékenységei és könyvelése tekintetében; megjegyzi, hogy az ügynökség válasza szerint az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntését megvitatták vezetői üléseken, a közbeszerzési tisztviselők ügynökségközi hálózatában és az ügynökségközi jogi hálózatban, valamint szorosan figyelemmel kísérték a Bizottságtól kapott közleményeket, és ezek alapján a kapcsolódó kockázatokat korlátozottnak értékelték;

20.  tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; sajnálja, hogy az ügynökségnek nincs kibocsátáskompenzációs rendszere, de elismeri, hogy az ügynökség válasza szerint az ügynökség egy ilyen rendszerben való részvételének költsége nem fedezhető a rendelkezésére álló korlátozott pénzügyi erőforrásokból; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség arra ösztönzi személyzetét, hogy a kibocsátások csökkentése érdekében vegye igénybe a tömegközlekedést;

21.  felhívja az ügynökséget, hogy összpontosítson kutatásai eredményeinek a nyilvánosság körében történő terjesztésére, és hogy a közösségi médián és más médiaorgánumokon keresztül szólítsa meg a nyilvánosságot;

o
o   o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2020. május 14-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 7., 2019.1.9., 1. o.
(2) A Törvényszék 2018. október 25-i, FN, FB és FQ kontra Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) ítélete, T-334/16/P, ECLI:EU:T:2018:723.
(3) Elfogadott szövegek, P9_TA-PROV(2020)0121.

Utolsó frissítés: 2020. május 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat