Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2071(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0033/2020

Texte depuse :

A9-0033/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0110

Texte adoptate
PDF 159kWORD 54k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
P9_TA(2020)0110A9-0033/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (în prezent Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2071(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0038/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului(6), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0033/2020),

1.  acordă directoarei executive a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 58.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (în prezent Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)) pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2071(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0038/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului(6), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0033/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 58.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (în prezent Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)) aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2071(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0033/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 15 425 700 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,47 % în raport cu 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii(2);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,58 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,55 % față de exercițiul 2017; constată cu îngrijorare că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 67,81 %, ceea ce reprezintă o scădere de 4,42 % în comparație cu 2017;

Performanța

2.  constată că Agenția folosește anumiți indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a-și măsura performanța și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară; constată, de asemenea, că Agenția a adoptat în 2018 un nou cadru pentru indicatorii de performanță; constată că, în 2019, Agenția s-a implicat alături de Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și Fundația Europeană de Formare (ETF) în revizuirea metodologiei indicatorilor administrativi în vederea analizării unei posibile raționalizări; încurajează Agenția să exploreze în continuare posibilitățile de colaborare interinstituțională și de raționalizare a celor mai bune practici;

3.  ia act de faptul că programul strategic multianual 2014-2020 al EU-OSHA a fost prelungit până în 2023; apreciază progresele realizate de Agenție în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale strategice și constată că ele sunt aliniate la obiectivele de politică mai ample ale Uniunii privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM); constată, de asemenea, că Agenția a implementat 93 % din programul său anual de lucru;

4.  salută faptul că, în 2018, Agenția a inițiat o evaluare ex post a activității sale intitulată „Studiu prospectiv la scară largă”; recunoaște că rezultatul acestei evaluări va fi deosebit de util pentru a contribui la noul ciclu de previzionare și la campania Locuri de muncă sigure și sănătoase privind SSM și digitalizarea pentru perioada 2022-2024/2025; încurajează Agenția să continue explorarea eventualelor modalități de repartizare a sarcinilor între agenții, punând accent mai ales pe partajarea resurselor în cazul unor sarcini suprapuse ale agențiilor care desfășoară activități similare;

5.  salută faptul că Agenția împarte în mod proactiv sarcinile cu alte agenții în domenii precum securitatea, gestionarea infrastructurilor sau serviciile bancare și că a aderat la o procedură interinstituțională de ofertare, lansată de Eurofound, pentru servicii de evaluare și de feedback ale părților interesate;

6.  ia act de contribuțiile Agenției la lupta împotriva cancerului profesional și în organizarea celei mai mari campanii mondiale de securitate și sănătate în muncă din lume și salută succesul inițial al campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” cu privire la substanțele periculoase, lansată în 2018 și care a început deja să se desfășoare în peste 30 de țări;

7.  salută activitatea Agenției în proiectul „Reabilitarea și revenirea la locul de muncă după cancer”, care a fost finalizat în 2018 cu scopul de a formula recomandări pentru a aborda dificultățile cu care se confruntă victimele cancerului atunci când se întorc la muncă după ce au terminat tratamentul împotriva cancerului și provocările legate de securitatea și sănătatea la locul de muncă pe care le pot întâmpina angajatorii lor;

8.  apreciază contribuțiile Agenției la reuniunile consultative legate de revizuirea directivelor privind agenții cancerigeni și mutageni și pentru apartenența la grupul consultativ înființat de Comisie în vederea instituirii unei Autorități Europene a Muncii;

9.  constată cu regret că, potrivit raportului Curții, reportările în 2019 pentru titlul II (cheltuieli administrative) au fost de 35 % (față de 40 % în 2017), iar pentru titlul III (cheltuieli operaționale) s-au ridicat la 46 % (față de 40 % în 2017), fapt care contravine principiului bugetar al anualității; reamintește că astfel de reportări mari au fost observate și pentru exercițiile financiare 2016 și 2017 și invită Agenția să analizeze motivele subiacente și să îmbunătățească planificarea bugetară în consecință; ia act de răspunsul Agenției, care menționează posibilitatea de a adăuga și justifica o listă de posibile achiziții IT suplimentare, în ceea ce privește reportările de la titlul II și subliniază caracterul planificat al reportărilor legate de programarea proiectelor de cercetare la scară largă, care se derulează pe o perioadă de doi ani, pentru titlul III, pentru ca resursele respective să aibă un impact mai semnificativ;

10.  subliniază că transparența și sensibilizarea cetățenilor cu privire la existența agențiilor sunt esențiale pentru responsabilitatea democratică a acestora; consideră că capacitatea și ușurința de utilizare a resurselor și datelor agențiilor au o importanță capitală; solicită, prin urmare, o evaluare a modului în care sunt prezentate și puse la dispoziție în prezent datele și resursele și a gradului în care cetățenii Uniunii le consideră ușor de identificat, de recunoscut și de utilizat; reamintește că statele membre pot sensibiliza opinia publică în acest sens prin elaborarea unui plan cuprinzător prin care să ajungă la un număr cât mai mare de cetățeni ai Uniunii;

11.  sprijină politicile Agenției de asigurare a unor măsuri eficiente din punctul de vedere al costurilor și ecologice de reducere a amprentei sale de carbon la locul de muncă prin procedurile sale de achiziții publice și prin introducerea muncii la distanță și a sensibilizării și dezvoltării în domeniul culturii electronice;

Politica de personal

12.  constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind ocupate 40 de posturi de agenți temporari din cele 40 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 40 de posturi autorizate în 2017); ia act de faptul că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 25 de agenți contractuali;

13.  constată că sunt necesare eforturi suplimentare pentru realizarea unui echilibru de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior (trei bărbați și o femeie) și al membrilor consiliului de administrație (42 de bărbați și 35 de femei);

14.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; ia act de faptul că, în urma anchetei privind hărțuirea deschise în 2016 și încheiate în 2017, Agenția a pus în aplicare mai multe acțiuni, printre care, în special, sesiuni periodice de sensibilizare a personalului și înființarea unei rețele de consilieri confidențiali, ca măsuri de atenuare;

Achizițiile publice

15.  ia act de faptul că Agenția recurge la digitalizare în domeniul achizițiilor și, în noiembrie 2018, a început să pună în aplicare procedura achizițiilor publice electronice prin lansarea primei proceduri electronice și că, în 2019, Agenția a început să utilizeze un nou modul al pachetului de achiziții publice electronice, și anume depunerea ofertelor pe cale electronică; ia act, de asemenea, de faptul că Agenția intenționează să exploreze în continuare utilizarea întregului pachet de achiziții publice electronice în 2019 și 2020;

16.  ia act de faptul că, în urma raportului Curții, Agenția a semnat un contract-cadru de furnizare de servicii de consultanță în domeniul informatic pentru perioada 2014-2017, pentru care prețurile au fost stabilite în funcție de timpul alocat proiectelor și nu de rezultate și asupra cărora Agenția are posibilități limitate de supraveghere; Agenția a aplicat recomandarea Curții în contractele-cadru actuale în domeniul TIC și al consultanței, recurgând, atunci când este cazul, la contracte specifice pentru servicii cu durată și resurse specificate („quoted time and means”);

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

17.  ia act de măsurile aplicate de Agenție și de eforturile continue pentru a asigura transparența și pentru a preveni și soluționa conflictele de interese; constată, de asemenea, că Agenția a adoptat atât modelul de decizie privind avertizările de integritate pentru care Comisia și-a dat acordul ex ante în 2018, cât și, prin analogie în 2019, Decizia Comisiei privind activitățile externe și cesiunea și cea privind activitățile profesionale după încetarea raporturilor de muncă;

Controlul intern

18.  ia act de faptul că Agenția pregătește un plan de acțiune pentru a aborda eventuale domenii de îmbunătățire abordate în raportul de audit al Serviciului de Audit Intern (IAS) al Comisiei din 2018 intitulat „Campaniile pentru locuri de muncă sănătoase și sprijinul în domeniul informatic în cadrul EU-OSHA”; ia act de faptul că, în această privință, IAS a formulat patru recomandări, niciuna dintre acestea nefiind critică sau foarte importantă și că, la sfârșitul anului 2018, IAS a închis trei recomandări, iar cea de a patra urmând să fie finalizată în 2019;

19.  constată că, în 2018, a fost efectuată, în numele Comisiei, o evaluare externă a agențiilor Uniunii care intră în domeniul de competență al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EU-OSHA, Eurofound, Cedefop și ETF); evaluarea a vizat aspecte precum relevanța, eficacitatea, eficiența și coerența acestor agenții și valoarea adăugată pe care o aduc acestea pentru Uniune; ia act de faptul că feedbackul general al părților interesate a confirmat capacitatea de reacție a Agenției la nevoile generale și specifice ale partenerilor și ale intermediarilor săi și un cvasiconsens potrivit căruia activitățile sale de comunicare, de colaborare în rețea și de implicare a părților interesate sunt extrem de eficace, eficiente și coerente;

20.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului larg și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

21.  ia act de faptul că, de la proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale la sfârșitul anului 2017, Agenția are un rol important în punerea în aplicare a principiilor acestuia;

Alte observații

22.  ia act de faptul că Agenția a efectuat o analiză a impactului probabil al retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și a conturilor sale și că a fost efectuată o analiză detaliată în ceea ce privește toate funcțiile esențiale ale Agenției; constată, de asemenea, că rezultatul analizei a revelat un impact scăzut asupra operațiunilor Agenției, indiferent de tipul de viitor acord dintre Regatul Unit și Uniune;

o
o   o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 120, 29.3.2019, p. 191.
(2) JO C 120, 29.3.2019, p. 192.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0121.

Ultima actualizare: 31 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate