Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2055(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0069/2020

Testi mressqa :

A9-0069/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0114

Testi adottati
PDF 493kWORD 158k
Il-Ħamis, 14 ta' Mejju 2020 - Brussell Verżjoni proviżorja
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
P9_TA-PROV(2020)0114A9-0069/2020
Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2018 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2019)0299),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar l-istat tad-dritt f'Malta wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia(3),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 15/2019: Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni - Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar "ir-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 15/2019: Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni - Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal" li ħareġ il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar is-seduti ta' smigħ li għaddejjin bħalissa skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Polonja u l-Ungerija(4),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(5), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(6) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (05760/1/2020 – C9-0018/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(8), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mar-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) Testi adottati, P9_TA(2019)0103.
(4) Testi adottati, P9_TA(2020)0014.
(5) ĠU C 340, 8.10.2019, p. 1.
(6) ĠU C 340, 8.10.2019, p. 9.
(7) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(8) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2018 (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (057622020 – C9-0019/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/776/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) ĠU C 376, 6.11.2019, p. 10.
(4) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 1.
(5) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 34.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46.


3. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2018 (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/771/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2004/20/KE u 2007/372/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) ĠU C 376, 6.11.2019, p. 12.
(4) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 1.
(5) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 34.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 73.


4. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2018 (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66(3), l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/770/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/858/KE(10),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/927/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/770/UE sabiex ‘L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel’ tiġi ttrasformata f'’L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel’(11),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) ĠU C 376, 6.11.2019, p. 7.
(4) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 1.
(5) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 34.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 341,18.12.2013, p. 69.
(11) ĠU L 363, 18.12.2014, p. 183.


5. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018 (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66(3), l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/779/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/37/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) ĠU C 376, 6.11.2019, p. 30.
(4) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 1.
(5) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 34.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 58.


6. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018 (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/778/UE tat-13 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/46/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) ĠU C 376, 6.11.2019, p. 47.
(4) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 1.
(5) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 34.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 54.


7. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2018 (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/801/UE tat-23 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/593/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) ĠU C 376, 6.11.2019, p. 46.
(4) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 1.
(5) ĠU C 417, 11.12.2019, p. 34.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 352, 24.12.2013, p. 65.


8. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Mejju 2020 dwar l-għeluq tal-kontijiet għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2018 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2019)0299),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05760/2020 – C9-0018/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) u (3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(2) ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.
(3) ĠU C 340, 8.10.2019, p. 1.
(4) ĠU C 340, 8.10.2019, p. 9.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.


9. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Mejju 2020 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-aġenziji eżekuttivi għas-sena finanzjarja 2018,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A.  billi l-infiq tal-UE huwa strument sinifikanti biex jintlaħqu l-objettivi ta' politika, u bħala medja jirrappreżenta 1,9 % tal-infiq tal-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri;

B.  billi, meta jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni, il-Parlament jivverifika jekk il-fondi jkunux intużaw b'mod korrett jew le, u jekk l-objettivi ta' politika jkunux intlaħqu jew le;

Prijoritajiet politiċi

1.  Jenfasizza li kull meta l-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri timplimenta l-baġit tal-Unjoni, u jkun xi jkun il-metodu ta' implimentazzjoni użat - ġestjoni kondiviża, diretta jew indiretta - ir-rispett tal-istat tad-dritt huwa wieħed mill-prekondizzjonijiet l-aktar essenzjali biex jikkonformaw mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba, stabbiliti fl-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE); jenfasiżża li l-atturi kollha għandhom jagħmlu ħilithom biex jużaw il-fondi bl-aktar mod trasparenti, effettiv u effiċjenti; jinsab imħasseb dwar it-telf finanzjarju kkawżat minn nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt f'għadd ta' Stati Membri u jsostni li l-Unjoni għandha tkun kapaċi timponi miżuri xierqa li jinkludu s-sospensjoni, it-tnaqqis u r-restrizzjoni tal-aċċess għall-finanzjament tal-Unjoni f'każijiet bħal dawn; jilqa' għalhekk il-proposta għal regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri u jitlob li din il-proposta tiġi adottata bħala prijorità;

2.  Jisħaq li, fil-kuntest ta' riżorsi finanzjarji skarsi fil-baġit tal-Unjoni li għandhom jappoġġaw il-prijoritajiet u r-responsabbiltajiet tal-Unjoni, il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni hija ta' importanza kbira u li l-aktar sforzi b'saħħithom huma meħtieġa fil-livelli kollha sabiex jimpedixxu l-frodi, il-korruzzjoni u l-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni, u jiġġielduhom; jissottolinja li l-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) huwa sinjal ta' żvilupp fundamentali fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; jikkritika l-fatt li m'hemmx biżżejjed finanzjament u persunal tal-UPPE matul il-fażi ta' żvilupp u jikkritika s-sottovalutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-Uffiċċju mill-Kummissjoni; jenfasizza li l-UPPE għandu jipproċessa sa 3 000 każ kull sena; jenfasizza li l-UPPE jeħtieġ mill-inqas 76 post tax-xogħol addizzjonali u EUR 8 miljun jekk għandu jsir kompletament operattiv, kif previst, sa tmiem l-2020; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' baġit emendatorju; itenni li l-Parlament assolutament jopponi t-tnaqqis ta' 45 post mill-persunal tal-Uffiċju Ewropew ta’ kontra l-Frodi (OLAF);

3.  Ifakkar li l-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju, li daħal fis-seħħ fit-2 ta' Awwissu 2018, wessa' d-definizzjoni ta' kunflitti ta' interessi; jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-"Gwardjan tat-Trattati", tiġġieled kull forma ta' kunflitt ta' interessi u tevalwa fuq bażi regolari l-miżuri preventivi meħuda mill-Istati Membri biex jevitawhom; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida komuni sabiex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess li jaffettwaw lill-politiċi ta' profil għoli; iħeġġeġ lill-Kunsill jadotta standards etiċi komuni dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-kunflitti ta' interess u joħloq fehim komuni fl-Istati Membri kollha; jissottolinja li, minħabba l-problemi mifruxa ta' kunflitt ta' interessi fid-distribuzzjoni tal-fondi agrikoli tal-Unjoni, mhuwiex mixtieq li l-membri tal-Kunsill Ewropew, il-ministri tal-agrikoltura, il-funzjonarji, jew il-membri tal-familja tagħhom, jieħdu deċiżjonijiet dwar l-appoġġ għall-introjtu;

4.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") li timxi lejn metodoloġija ta' attestazzjoni li permezz tagħha l-Qorti tiġbor evidenza li tkun suffiċjenti u xierqa biex tasal għal konklużjoni dwar l-aċċertament espress mill-entità responsabbli; ifakkar fis-sejba tal-Qorti li l-kwalità u l-affidabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali jeħtieġ li jitjiebu malajr u li l-metodoloġija ta' attestazzjoni għandha tqis dawn il-fatti; jirrakkomanda li l-Qorti tikkomplementa l-kontrolli aleatorji tagħha b'approċċ ibbażat fuq ir-riskju sabiex ir-rapporti tagħha dwar ir-rati ta' żball jagħtu aktar attenzjoni lil oqsma fejn x'aktarx ikun hemm problemi;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex tiggarantixxi data komprensiva, preċiża u affidabbli mingħajr ma tinsa l-għan ta' implimentazzjoni sħiħa tal-Iskema ta' Awditjar Uniku; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jintużaw metodoloġija trasparenti u terminoloġija konsistenti u tissimplifika r-rappurtar tagħha, speċjalment, fir-rigward tar-rati ta' żball sabiex jiġu evitati l-konfużjoni u n-nuqqas ta' trasparenza;

6.  Jinnota li l-kejl ta' dak li nkiseb permezz tal-prijoritajiet, tal-politiki u tal-programmi tal-Unjoni jippreżenta sfida; jinnota, madankollu, li l-monitoraġġ effettiv tal-prestazzjoni huwa essenzjali sabiex tkun tista' tinftiehem is-sitwazzjoni, jiġu identifikati kwistjonijiet emerġenti, u jittieħdu azzjonijiet korrettivi meta l-objettivi ma jintlaħqux jew fejn l-eżiti ta' politika waħda tal-Unjoni jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-kisba tal-għanijiet stabbiliti ta' politika oħra;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   ittejjeb l-allinjament bejn l-objettivi ġenerali ta' livell għoli, u l-objettivi u l-programmi ta' politika speċifiċi;
   tiddefinixxi indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni aktar b'saħħithom li jirriflettu l-impatt u l-kisbiet tal-programmi u l-politiki ta' nfiq tal-Unjoni aktar milli l-prestazzjoni tal-awtoritajiet li jimplimentawhom;
   tuża informazzjoni aġġornata dwar il-prestazzjoni sabiex l-objettivi u l-indikaturi jkunu jistgħu jiġu adattati f'waqthom;
   tpoġġi aktar enfasi fuq ir-riżultati u l-valur miżjud tal-finanzjament tal-Unjoni li jmur lil hinn minn sempliċi outputs;

8.  Jilqa' l-intenzjoni espressa mill-Qorti li tipprovdi lill-awtoritajiet ta' kwittanza valutazzjoni li tkopri kemm id-dimensjonijiet tal-konformità kif ukoll tal-prestazzjoni, għal kull politika tal-Unjoni, skont l-intestaturi baġitarji kapitolu b'kapitolu fir-rapport annwali tagħha;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Qorti jaċċelleraw il-proċess ta' kwittanza għal n+1;

10.  Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa ċara għal aktar kooperazzjoni bejn is-servizzi doganali fl-Istati Membri sabiex tiġi evitata l-ħsara għall-baġits tal-Unjoni u dawk nazzjonali; b'mod partikolari fir-rigward ta' telf tal-VAT, kummerċ elettroniku u prodotti foloz;

11.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrieżamina, flimkien mal-Istati Membri, kif id-dazji doganali jistgħu jinġabru b'mod aktar effettiv u kwalunkwe ammont li l-ħlas tiegħu ġie evitat b'mod frodulenti jista' jiġi rkuprat; kif ukoll tikkunsidra t-titjib li jista' jsir fl-irkupru tad-dħul doganali;

12.  Jinsab imħasseb dwar ir-riskju ta' sottovalutazzjoni ta' provvisti ta' oġġetti tal-kummerċ elettroniku li ġejjin mill-pajjiżi terzi u jistieden lill-Kummissjoni twettaq biżżejjed attivitajiet ta' kontroll u ta' sorveljanza fl-Istati Membri biex tiżgura kooperazzjoni aħjar;

13.  Jinnota li t-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea wriet tendenza pożittiva fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri f'dawn l-aħħar snin;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti aktar attenzjoni għad-distribuzzjoni ġeografika tal-fondi ta' riċerka bil-ħsieb li tikkontribwixxi għat-tixrid tar-riċerka fl-ogħla livell ta' eċċellenza fl-Unjoni kollha u għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwi għat-tkabbir u l-impjiegi; jissuġġerixxi li l-fondi strutturali għandhom jintużaw aktar biex jiġu promossi l-innovazzjoni u l-eċċellenza; jisħaq li l-Programmi Qafas iridu jiffinanzjaw l-istadji kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni; jirrimarka li għalkemm il-proġetti ta' riċerka fundamentali spiss iwasslu għal riżultati tanġibbli fuq medda itwal ta' żmien biss, huma indispensabbli biex tiġi żgurata l-eċċellenza tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll biex jiġu attirati l-aqwa xjentisti; jinnota bi tħassib li l-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni titqiegħed f'riskju minn xi pajjiżi terzi li jipparteċipaw fi proġetti ta' riċerka konġunta;

15.  Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-livell għoli ta' impenji pendenti l-aktar minħabba l-bidu tard tal-finanzjament tal-proġetti u l-programmi tal-perspettiva finanzjarja 2014-2020 u minħabba l-implimentazzjoni bil-mod tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE); jistieden lill-Istati Membri rispettivi jħaffu t-twettiq tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni u l-pagamenti relatati, mingħajr ma jtaffu l-kontrolli meħtieġa, filwaqt li jżidu t-trasparenza għall-applikanti u jnaqqsu l-kumplessità bil-ħsieb li jitnaqqas it-tul tal-perjodu ta' implimentazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi li tmur lura għar-regola n+2; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni mill-Istati Membri fil-każ ta' sottoimplimentazzjoni u rati baxxi ta' assorbiment;

16.  Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza kruċjali tal-politika ta' koeżjoni u l-Fondi SIE fit-tnaqqis tad-differenzi bejn l-Istati Membri u r-reġjuni, fil-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, u għalhekk fit-titjib tal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-appoġġ tekniku (sessjonijiet ta' taħriġ, komunikazzjoni eċċ.) ma' awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali sabiex tikseb rati aħjar ta' assorbiment;

18.  Jinnota li, skont id-dritt tal-Unjoni, il-benefiċjarji intitolati għal pagamenti diretti tal-polika agrikola komuni (PAK) huma dawk li jaħdmu l-art; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jiġu adottati regoli bil-għan li tiġi evitata sitwazzjoni li fiha s-sussidji tal-Unjoni jitqassmu lid-destinatarji li akkwistaw l-art inkwistjoni b'mezzi illegali jew frawdolenti, kif ġie osservat f'xi Stati Membri; jissottolinja, filwaqt li jqis każijiet bħal dawk irrapportati mill-OLAF fis-Slovakkja u fl-Italja li l-Kummissjoni għandha toħroġ bi proposti li jindikaw biċ-ċar li l-kuntratti ta' kera jew ta' sjieda ta' art huma bbażati fuq l-istat tad-dritt u li l-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, inklużi d-drittijiet li jirrigwardaw l-introjtu tal-ħaddiema tal-farms qed jiġu segwiti; jitlob lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni mal-aġenziji nazzjonali, toħroġ format standardizzat u aċċessibbli għall-pubbliku (li jirrispetta d-deċiżjoni rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja) li jiżvela l-benefiċjarji finali tal-PAK;

19.  Jinsab ferm imħasseb dwar investigazzjonijiet reċenti mill-awtoritajiet Taljani li żvelaw frodi b'valur ta' EUR 5,5 miljun u diversi strutturi tal-mafja li jużaw ħażin is-sussidji agrikoli tal-Unjoni għall-iskopijiet kriminali tagħhom, u li huma ta' theddida għal bdiewa onesti li jipparteċipaw fl-irkanti ta' art li tkun proprjetà tal-istat, u li jinjoraw il-liġi tax-xogħol nazzjonali; jemmen li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u flus il-kontribwenti fl-Unjoni jirriskjaw li jiddgħajfu kawża tal-kriminalità organizzata u jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa biex timpedixxi lin-netwerks kriminali milli jiksbu flejjes tal-Unjoni; jissottolinja l-ħtieġa għal skambju aħjar ta' informazzjoni fil-livell nazzjonali, kif ukoll bejn il-livelli nazzjonali u tal-Unjoni, sabiex jiġu identifikati malajr l-organizzazzjonijiet kriminali li qed jippruvaw jagħmlu profitti illegali; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-sistemi ta' kontroll sabiex jiġi evitat li tali sitwazzjoni tirrepeti ruħha; jitlob li l-Kummissjoni żżomm lill-awtorità ta' kwittanza infurmata dwar kwalunkwe żvilupp ġdid;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi bilanċ aħjar bejn il-ġeneru u approċċ ta' bbaġitjar reattiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru fil-fondi allokati;

21.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem favur id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tagħha;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni taħdem favur s-simplifikazzjoni amministrattiva sabiex tattira strutturi żgħar bħall-SMEs biex jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni u fl-akkwisti pubbliċi;

23.  Jinsisti li l-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu ta' lment speċifiku fil-livell tal-Unjoni biex jappoġġa lill-bdiewa jew lill-benefiċjarji li jħabbtu wiċċhom, pereżempju, ma' prattiki ħżiena ta' ħtif tal-art, imġiba ħażina tal-awtoritajiet nazzjonali, pressjoni minn strutturi kriminali jew minn kriminalità organizzata, jew persuni li huma soġġetti għal xogħol furzat jew ta' skjavitù, li jagħtihom l-opportunità li jressqu malajr ilment mal-Kummissjoni, u li l-Kummissjoni għandha tivverifika b'urġenza;

24.  Jinnota b'dispjaċir il-konċentrazzjoni tal-maġġoranza tal-pagamenti diretti tal-PAK f'idejn ftit destinatarji f'xi Stati Membri; ma japprovax bil-qawwa l-ħolqien u t-twaqqif ta' strutturi oligarkiċi f'xi Stati Membri; jinsab ferm imħasseb li membri ta' dawn l-istrutturi oligarkiċi jieħdu fondi tal-Unjoni partikolarment fil-qasam tal-agrikoltura u l-koeżjoni biex isaħħu l-pożizzjoni ta' setgħa tagħhom; huwa tal-fehma li l-fondi tal-Unjoni għandhom, minflok, ikunu ta' benefiċċju għall-parti l-kbira taċ-ċittadini tal-Unjoni;

25.  Jinsab imħasseb ħafna bir-rapporti ta' dan l-aħħar dwar il-fondi agrikoli li allegatament qed ikunu ta' benefiċċju għall-istrutturi oligarkiċi; itenni li dan jirrappreżenta inġustizzja gravi lejn il-kontribwenti tal-Unjoni u partikolarment lejn il-bdiewa żgħar u l-komunitajiet rurali; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta li timmodifika r-regoli tal-PAK u tal-koeżjoni sabiex issir allokazzjoni aktar ġusta tal-fondi tal-Unjoni u b'hekk tevita distribuzzjoni distorta fejn minoranza żgħira ta' benefiċjarji (kemm persuni fiżiċi kif ukoll ġuridiċi) tirċievi maġġoranza vasta ta' sussidji tal-Unjoni fiż-żewġ oqsma; iqis li huwa meħtieġ li jinbidlu r-regoli tal-QFP biex tiġi evitata sitwazzjoni li fiha persuna fiżika waħda li tkun proprjetarja ta' diversi kumpaniji jkollha l-possibbiltà li tirċievi sussidji tal-Unjoni fil-PAK u koeżjoni li tammonta għal mijiet ta' miljuni matul QFP wieħed;

26.  Josserva r-rekwiżiti fil-qasam tat-trasparenza għall-politika ta' koeżjoni u għall-PAK, li jobbligaw lill-awtoritajiet responsabbli tal-Istati Membri, skont ir-regoli tal-ġestjoni kondiviża, iżommu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku lista tal-benefiċjarji finali; jistieden lill-Istati Membri jippubblikaw tali data b'mod uniformi u jiżguraw l-interoperabbiltà tal-informazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tiġbor u taggrega d-data u tippubblika l-listi tal-akbar 50 benefiċjarju minn kull fond f'kull Stat Membru kif ukoll tal-akbar 50 benefiċjarju tal-PAK u tal-politika ta' koeżjoni (persuni fiżiċi u ġuridiċi) mill-Istati Membri kollha biex ikollha stampa ġenerali preċiża tat-tqassim tas-sussidji tal-Unjoni;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni, fl-aċċettazzjoni sħiħa tal-prinċipju tal-ġestjoni kondiviża:

   tistabbilixxi sistemi ta' informazzjoni uniformi u standardizzati għall-Istati Membri biex jirrapportaw l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji finali tal-fondi tal-Unjoni fil-qasam tal-agrikoltura u tal-koeżjoni; tenfasizza li l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji finali għandha tinkludi speċifikazzjoni dwar is-sidien ta' kumpaniji benefiċjarji (persuni fiżiċi u ġuridiċi);
   tipproponi regolament għall-ħolqien ta' sistema informatika li tippermetti rapportar uniformi u standardizzat f'ħin reali min-naħa tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li tiżgura l-interoperabbiltà mas-sistemi użati fl-Istati Membri, bil-għan li tkun garantita kooperazzjoni u trasparenza aħjar bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u tkompli titjieb ir-responsabbiltà għall-pagamenti, u, b'mod partikolari, jingħata kontribut għall-identifikazzjoni ta' żbalji sistemiċi u użu ħażin mill-istadji inizjali;
   tassisti lill-Istati Membri biex jadattaw is-sistemi informatiċi tal-Istati Membri għal sistema ta' rapportar ġdida, jew biex jiżviluppawha;
   tagħmel monitoraġġ tal-kwalità u tal-kompletezza tad-data fornuta mill-Istati Membri;
   tiżgura aktar effikaċja, tempestività u anqas piż burokratiku bl-għajnuna tas-sistemi diġitalizzati moderni;

28.  Jirrikonoxxi li l-ħolqien u l-istabbiliment ta' sistema informatika bħal din se jieħdu l-ħin biex isiru; jirrikonoxxi b'mod sħiħ li l-għoti ta' informazzjoni dwar il-benefiċjarji f'reġim ta' ġestjoni kondiviża huwa r-responsabbiltà tal-Istati Membri; jitlob, fl-istess ħin, skambju aktar rapidu u aktar trasparenti ta' informazzjoni u data relatati mas-sussidji tal-Unjoni fil-qasam tal-Koeżjoni u tal-PAK; jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-awtorità ta' kwittanza lista tal-akbar 50 destinatarju individwali (persuni fiżiċi bħala sidien benefiċjarji ta' kumpanija jew ta' bosta kumpaniji) għal kull Stat Membru kif ukoll lista tal-akbar 50 destinatarju (persuni fiżiċi u persuni ġuridiċi kif ukoll persuni fiżiċi bħala sidien ta' bosta kumpaniji) tas-sussidji tal-UE aggregati fl-Istati Membri kollha kemm huma; jitlob lill-Kummissjoni tforni din l-informazzjoni lill-awtorità ta' kwittanza fuq bażi annwali;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-proposti tal-PAK li qegħdin fuq il-mejda bħalissa u tipproponi emendi biex ir-reġim tal-futur ikun allinjat mal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis, fil-proposti tagħha dwar il-QFP u l-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-konklużjonijiet kritiċi tal-Qorti dwar in-nuqqas ta' effiċjenza u effikaċja tal-ekoloġizzazzjoni tar-reġim tal-PAK;

31.  Jinsab partikolarment imħasseb dwar l-informazzjoni allarmanti pprovduta mill-istampa u mill-NGOs dwar is-sitwazzjoni drammatika tal-migranti l-aktar vulnerabbli fil-hotspots, speċjalment, il-migranti tfal u r-rifuġjati nisa; jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri speċifiċi f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri sabiex jiġu evitati l-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni, l-abbuż u t-traffikar, filwaqt li jiġi żgurat li l-fondi tal-Unjoni jintużaw biex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali;

32.  Jenfasizza li l-użu dejjem akbar tal-istrumenti finanzjarji u tal-Fondi Fiduċjarji biex jitwettqu l-politiki tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi, id f'id mal-baġit tal-Unjoni, għandu r-riskju li jimmina l-livell tal-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza tal-azzjoni tal-Unjoni; jinsisti li l-Kummissjoni tiżgura li l-għoti tal-għajnuna esterna jkun suġġett għall-istat tad-dritt u għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi destinatarji; jisħaq, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa li jiġi garantit li l-ebda fond tal-Unjoni ma jappoġġja l-ebda forma ta' tħaddim furzat jew tat-tfal; jinsab imħasseb dwar ir-rapporti tal-istampa ta' dan l-aħħar li ġejjin mill-proġetti fl-Eritrea li fihom allegazzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti segwitu malajr lil dawn l-allegazzjonijiet u tirrapporta lura lill-awtorità ta' kwittanza fil-mument opportun;

33.  Jilqa' pożittivament ix-xogħol eċċellenti li għamlet il-Qorti li xogħolha u r-rapporti tagħha huma strument essenzjali għat-trasparenza u għall-governanza tajba Ewropea; jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet kollha fformulati mill-Qorti fir-rapporti speċjali tal-2018 u jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej jimplimentawhom malajr;

Id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tal-Qorti

34.  Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Qorti kkonkludiet li l-kontijiet għall-2018 huma affidabbli, kif għamlet mill-2007 'l hawn, u li l-Qorti kkonkludiet li d-dħul kien ħieles minn kwalunkwe żball materjali fl-2018;

35.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-impenji li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2018 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

36.  Jilqa' t-tendenza pożittiva tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli għall-pagamenti maħruġa mill-Qorti meta mqabbla mat-tendenza li kien hemm dawn l-aħħar snin minħabba li l-pagamenti fl-2018 huma milquta minn rata tal-iżball l-aktar probabbli ta' 2,6 %(1);

37.  Jinnota li f'26 sena, fi tliet okkażjonijiet konsekuttivi, il-Qorti ħarġet opinjoni kwalifikata (pjuttost milli opinjoni negattiva) dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet, u dan ifisser li fil-fehma tal-Qorti l-iżbalji materjali kienu limitati prinċipalment għan-nefqa bbażata fuq ir-rimborżi, li tirrappreżenta madwar nofs il-popolazzjoni awditjata;

38.  Jiddispjaċih li, għas-26 sena konsekuttiva, il-pagamenti huma materjalment milquta minn żbalji minħabba l-fatt li s-sistemi ta' superviżjoni u ta' kontroll huma biss parzjalment effikaċi; jisħaq fuq il-fatt li l-Istati Membri kellhom biżżejjed informazzjoni disponibbli biex jipprevjenu, jaqbdu u jikkoreġu proporzjon sinifikanti ta' żbalji qabel ma ddikjaraw in-nefqa lill-Kummissjoni u li, kieku ntużat din l-informazzjoni, ir-rata ta' żball stmat kienet tkun konsiderevolment inqas; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-istrumenti neċessarji biex tkompli ttejjeb il-qbid ta' żbalji min-naħa tal-awtoritajiet tal-Istati Membri;

39.  Jinnota li, meta l-pagamenti jsiru fuq il-bażi tar-rimborż tal-kostijiet, il-Qorti tistima r-rata ta' żball għal 4,5 % (meta mqabbla ma' 3,7 % fl-2017 u 4,8 % fl-2016), filwaqt li r-rata ta' żball għall-pagamenti għad-drittijiet(2) kienet anqas mis-soll ta' materjalità ta' 2 %, esklużi ċerti skemi ta' żvilupp rurali; jiddispjaċih li, fil-każ tal-pagamenti għad-drittijiet, ir-rata ta' żball ma kinitx kwantifikata b'mod ċar;

40.  Jindika li l-Qorti sabet l-ogħla livell ta' żball stmat għall-infiq fl-ambitu tas-subintestatura "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" (5,0 %), filwaqt li r-rata ta' żball materjali l-aktar baxxa għall-infiq fl-ambitu tas-subintestatura "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" kienet tikkorrispondi għas-soll ta' materjalità (2,0 %);

41.  Jindika li, skont il-fehma tal-Qorti, in-nefqa għar-riċerka tibqa' qasam ta' riskju ogħla kif ukoll is-sors prinċipali ta' żbalji fl-ambitu tal-intestatura "Kompetittività";

42.  Josserva li l-Qorti forniet fl-2018 rati ta' żball speċifiċi għal erba' (sub)intestaturi tal-QFP: "Kompetittività", "Koeżjoni", "Riżorsi naturali" u "Nefqa amministrattiva";

43.  Jindika li, għall-2018, il-Qorti ppreżentat rata ta' żball għal kull qasam ta' politika iżda ma stmatx il-livelli ta' żball għall-oqsma tan-nefqa fl-ambitu tal-intestatura 3 "Sigurtà u ċittadinanza" u tal-intestatura 4 "Ewropa globali"; jitlob lill-Qorti tqis jekk l-awditu ta' kampjun rappreżentattiv taż-żewġ intestaturi jistax ikun utli għall-evalwazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji; josserva, barra minn hekk, li l-Qorti ma ħarġitx rati ta' żball speċifiċi għal dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp rurali u l-operazzjonijiet tas-suq tal-PAK, la ħarġet rati ta' żball individwali għall-Fond Soċjali Ewropew, la għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u lanqas għall-fond ta' koeżjoni; jissuġġerixxi lill-Qorti tikkunsidra l-possibbiltà li tirrevedi l-istrateġija ta' kampjunar tagħha biex tiżgura komparabbiltà aħjar minn sena għall-oħra;

44.  Jiddispjaċih li l-Qorti ma stmatx il-livelli ta' żball għall-oqsma tan-nefqa fl-ambitu tal-intestatura 3 "Sigurtà u ċittadinanza" u tal-intestatura 4 "Ewropa globali"; iqis li, avolja ċ-ċifri f'dawn l-intestaturi huma relattivament baxxi, huma ta' importanza politika partikolari; jisħaq fuq il-fatt li l-awditjar ta' kampjun rappreżentattiv ta' dawn iż-żewġ intestaturi huwa essenzjali għall-finijiet ta' evalwazzjoni rigoruża u indipendenti tat-tranżazzjonijiet finanzjarji kif ukoll għall-finijiet ta' sorveljanza aħjar tal-użu tal-fondi tal-Unjoni min-naħa tal-Parlament, u jistieden lill-Qorti tforni data dwar ir-rata ta' żball relatata mal-pagamenti fl-ambitu ta' dawn l-intestaturi fir-rapporti annwali tagħha li jmiss;

45.  Jinnota li l-Qorti għamlet awditjar tat-tranżazzjonijiet għall-valur totali ta' EUR 120,6 biljun u li l-intestatura "Riżorsi naturali" tirrappreżenta l-ogħla perċentwal tal-popolazzjoni kumplessiva (48 %), filwaqt li l-piż tas-subintestatura 1b "Koeżjoni" huwa relattivament żgħir (madwar 20 %); josserva t-tqassim tal-popolazzjoni awditjata, fid-dawl tar-rata ta' żball ferm għolja għall-"Koeżjoni"; jissuġġerixxi lill-Qorti tqis kemm is-sehem tan-nefqa totali tal-Unjoni kif ukoll l-iżball relatat mar-riskju meta tiddeċiedi dwar id-diviżjoni tas-sehem tal-awditjar li jmiss tal-popolazzjoni kumplessiva;

46.  Jistagħġeb li l-Qorti ddeċidiet li r-riżorsi naturali għandhom jikkostitwixxu l-akbar sehem tal-popolazzjoni awditjata kumplessiva għall-awditjar finanzjarju u tal-konformità annwali tagħha, waqt li l-pagamenti diretti tal-PAK ma kinux suġġetti għal żbalji; josserva, madankollu, li fil-qasam tal-pagamenti diretti diversi każijiet ta' kunflitt ta' interess, kriminalità organizzata u korruzzjoni saru pubbliċi u ġew segwiti minn awditi tal-Kummissjoni; jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu miżuri aktar adegwati għall-prevenzjoni u għar-riżoluzzjoni tal-każijiet li jpoġġu f'riskju l-PAK;

47.  Jindika li l-popolazzjoni awditjata tal-Qorti għall-"Koeżjoni" kienet differenti mis-snin preċedenti u kienet tikkonsisti mill-pagamenti finali għall-perjodu 2007-2013 u min-nefqa mdaħħla fil-kontijiet aċċettati fuq bażi annwali mill-Kummissjoni għall-perjodu 2014-2020; jissuġġerixxi li dan ifisser li l-Qorti ttestjat tranżazzjonijiet li għalihom l-azzjonijiet korrettivi rilevanti kollha kienu ġew implimentati fil-livell tal-Istati Membri; jiddispjaċih għall-fatt li, minkejja dan l-approċċ ta' awditjar, ir-rata ta' żball kienet kwantifikata f'livell ferm għoli ta' 5 %;

48.  Jindika li, bħal fis-snin preċedenti, l-iżbalji ta' eliġibbiltà (jiġifieri kostijiet mhux eliġibbli li kienu inklużi fid-dikjarazzjonijiet ta' spejjeż, u fi proġetti, attivitajiet jew benefiċjarji mhux eliġibbli) kienu dawk li l-aktar li kkontribwew għal-livell ta' żball stmat, fl-2018, għan-nefqa b'riskju għoli;

49.  Jindika, madankollu, li l-impatt tal-iżbalji ta' eliġibbiltà kien inqas importanti minn dak tal-2017 (2018: 68 %, 2017: 93 %); jiddispjaċih li, fl-2018, il-Qorti sabet għadd ogħla ta' żbalji fir-rigward tal-akkwist pubbliku, tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u tal-proċeduri ta' aġġudikazzjoni ta' għotjiet; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lil dawn il-kategoriji ta' żbalji u tivvaluta jekk jippreżentawx riskju għall-kompetizzjoni libera jew humiex saħansitra sinjal ta' każijiet possibbli ta' korruzzjoni; iqis li, f'dan l-aħħar każ, il-Kummissjoni ma għandhiex iżżomm lura milli tadotta miżuri korrettivi u tinforma lill-UPPE;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrazzjonalizza u tissemplifika l-oqfsa strateġiċi li jirregolaw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, u b'hekk tirrinforza l-obbligu ta' rendikont għar-riżultati u żżid iċ-ċarezza u t-trasparenza għall-partijiet ikkonċernati kollha;

Ir-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni: ir-riżultati tal-ġestjoni

L-affidabbiltà tad-data kkomunikata mill-Kummissjoni

51.  Jiddispjaċih li l-Qorti ma għamlitx awditjar tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR); jindika, madankollu, li l-Qorti eżaminat uħud mir-rapporti annwali tal-attività, u, b'mod partikolari, dawk tad-DĠ AGRI, tad-DĠ DEVCO, tad-DĠ ECHO, tad-DĠ NEAR, tad-DĠ EMPL u tad-DĠ REGIO;

52.  Jindika li fil-kapitolu relatat mas-sinteżi tal-ġestjoni finanzjarja tal-AMPR, il-Kummissjoni tirrapporta dwar riskju stmat fil-waqt tal-pagament ta' 1,7 % u tikkonferma li "[r]-riskju fil-waqt tal-pagament huwa l-eqreb għal-"livell ta' żball l-aktar probabbli" tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri." (l-paġna 163 tal-AMPR 2018(3),);

53.  Josserva li l-Kummissjoni fl-2018 insistiet li l-progress kien dovut l-aktar għall-punteġġ tajjeb li kisbet il-familja tal-"Koeżjoni", jiġifieri 1,1 %(4); josserva bi stagħġib li għall-istess sena ta' kalendarju 2017, fir-rapport annwali tal-attività tiegħu għall-2018 (p. 70), id-DĠ REGIO jagħmel referenza għal rata ta' żball oħra, jiġifieri 1,95 %;

54.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ EMPL, fir-rapport annwali tal-attività tiegħu għall-2018, fil-paġna 83, jispjega li:

   "fir-Rapporti Annwali tal-Attività 2017, id-diretturi ġenerali tad-DĠ REGIO u tad-DĠ EMPL iddeċidew li jistmaw ir-riskju billi jagħmlu projezzjoni tar-rata proviżorja tal-iżball residwu għall-infiq fis-sena kalendarja 2017, li kienu għadhom la ma aċċettaw u lanqas ma kkonfermaw";
   "il-Qorti tal-Awdituri hija tal-fehma li r-rapporti annwali tal-attività għandhom ikomplu jiġu semplifikati u adattati skont il-qafas ta' kontroll u ta' aċċertament il-ġdid. Dan il-qafas ifisser li wara kważi sentejn minn tmiem il-perjodu kontabilistiku rilevanti tista' l-Kummissjoni tirrapporta għall-ewwel darba l-konklużjonijiet tagħha dwar l-affidabbiltà tar-rati tal-iżball residwu tal-awtoritajiet tal-awditjar għal sena kontabilistika partikolari";

55.   Jitlob lill-Kummissjoni taċċerta ruħha li l-AMPR ikun totalment affidabbli u mhux ibbażat fuq projezzjonijiet;

56.  Josserva li, fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, fir-rapporti annwali tal-attività tagħhom, id-DĠ NEAR u d-DĠ DEVCO jużaw rati tal-iżball residwu (RERs) li huma l-prodott ta' studji tal-RERs li għamlu kumpaniji esterni;

57.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-RER hija kkalkulata fuq tranżazzjonijiet minn kuntratti magħluqa bejn l-1 ta' Settembru 2017 sal-31 ta' Awwissu 2018 biss (kaxxa 9.5 tar-rapport annwali għall-2018 tal-Qorti) li għalihom ġew applikati l-kontrolli u l-verifiki kollha;

58.  Jenfasizza li l-RERs tad-DĠ DEVCO u tal-DĠ NEAR ma jikkonċernawx biss il-pagamenti li saru fl-2018;

59.  Ifakkar li għall-AMIF/ISF, id-DĠ HOME, fl-2018, indika li "jirrapporta biss r-rata tal-iżball residwu peress li, kif previsti mill-bażi ġuridika, l-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Awditjar ma għandhomx l-obbligu li jirrapportaw lid-DĠ HOME r-rati ta' żball maqbuda" (ara t-tweġiba għall-Mistoqsija nru 14, seduta smigħ ta' Avramopoulos fit-18 ta' Ottubru 2018); josserva, konsegwentement, li r-rata ta' żball irrapportata kienet dik residwa, u dan ifisser ir-rata ta' żball stmata li minnha tnaqqas kwalunkwe ammont li jikkorrispondi għal kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda li diġà kienet effettivament naqset l-iskopertura(5);

60.  Jaqbel mal-fehma espressa mill-Qorti (fil-punt 6.74 tar-rapport annwali tal-Qorti għall-2018) skont liema, fl-AMPR, il-Kummissjoni tippreżenta riskju stmat meta jsir il-pagament għal "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" li "tirreferi għall-infiq li għadu ma għaddiex miċ-ċiklu ta' kontroll sħiħ"; Jiddispjaċih li jkollu jikkonstata li dan ifisser li l-Kummissjoni qiegħda tivvaluta r-rata ta' żball għall-"Koeżjoni" abbażi ta' sempliċi stimi mqabbla mas-sena kontabilistika 2017-2018 u mhux fuq ċifri reali vverifikati għas-sena finanzjarja 2018 stess;

61.  Jenfasizza li, għal din ir-raġuni, il-Qorti osservat li ma tistax toqgħod fuq id-data fornuta mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha fir-rigward tal-koeżjoni soċjali u territorjali (ara r-rapport annwali tal-Qorti għall-2018, punt 6.74);

62.  Jisħaq, barra minn hekk, fuq il-fatt li billi r-rati ta' żball li ħarġet il-Kummissjoni fl-oqsma tal-koeżjoni, tar-relazzjonijiet esterni u wħud minn dawk tal-politika interna huma bbażati fuq riskju residwu, mhuwiex ġustifikabbli t-tqabbil tar-riskju fil-waqt tal-pagament irrappurtat mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha mal-livell ta' żball stmat tal-Qorti;

63.  Jindika li jekk ir-riskju fil-waqt tal-pagament ikkomunikat mill-Kummissjoni diġà jintegra l-korrezzjonijiet finanzjarji, il-kapaċità korrettiva tal-Unjoni tista' tiġi sovrastimata; jiddispjaċih bil-fatt li dan jista' jkollu riperkussjonijiet fuq l-affidabbiltà;

64.  Jiddispjaċih li l-iżbalji li nstabu huma sinjal ta' nuqqasijiet persistenti fir-regolarità tan-nefqa ddikjarata mill-awtoritajiet ta' ġestjoni u li l-Qorti identifikat dgħufijiet fil-metodoloġiji ta' kampjunar tal-awtoritajiet tal-awditjar;

65.  Huwa tal-fehma li jekk l-Uffiċjali Awtorizzanti b'delega, huma u jiddivulgaw l-oqsma speċifiċi tan-nefqa tagħhom li għalihom joħorġu riżerva, jirreferu għas-soll ta' materjalità ta' 2 % espress bħala RER, fl-aħħar mill-aħħar jissugraw li ma jipproteġux adegwatament il-baġit tal-Unjoni;

66.  Jiddispjaċih li l-istimi tad-direttorati ġenerali individwali tal-livell tal-infiq irregolari mhumiex ibbażati fuq metodoloġija konsistenti;

67.  Jindika li r-rapporti annwali tal-attività tad-direttorati ġenerali u l-AMPR jużaw terminoloġija kumplessa u inkoerenti li tagħmel diffiċli t-tqabbil bejn ir-riżultati rrappurtati bejn DĠ u ieħor u f'termini temporali;

68.  Josserva, b'mod partikolari, li "l-Qorti tal-Awdituri hija tal-fehma li l-Kummissjoni, fir-rapporti annwali tal-attività tad-DĠ REGIO u tad-DĠ EMPL, tippreżenta tal-anqas 13-il rata differenti għaż-żewġ perjodi ta' programmazzjoni bħala kejl tan-nefqa f'riskju. Għadd daqshekk kbir ta' rati jaf iwassal għal nuqqas ta' ċarezza u taħwid potenzjali f'termini ta' rilevanza tagħhom u ta' aċċertament mogħti" (ir-Rapport Annwali tal-Attività 2018 tad-DĠ EMPL, p. 83);

69.  Josserva li minflok ma rreferiet, bħal fl-2017, għan-nozzjoni tal-RER, il-Kummissjoni tuża l-AMPR tagħha għat-termini "rata ta' żball fl-għeluq" tal-2018; josserva li dan jikkorrispondi għar-riskju fil-waqt tal-pagament bit-tnaqqis tal-korrezzjonijiet u l-irkupri futuri stmati li l-maniġers tal-fondi tal-Unjoni jistennew li jagħmlu fir-rigward tan-nefqa għall-2018 matul is-snin li jmiss tal-programmi attwali; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li din ir-rata ta' żball hija biss stima;

70.  Josserva li skont l-AMPR għall-baġit tal-Unjoni fl-2018 30 (anki fl-2017) uffiċjal awtorizzanti b'delega ddikjaraw aċċertament mhux kwalifikat, filwaqt li 20 (anki fl-2017) dikjarazzjoni kienu kwalifikati b'40 (38 fl-2017 u 37 fl-2016) riżerva għall-2018;

71.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Kummissjoni fformulat 40 riżerva għall-2018: 2 riżervi ġodda u 38 rikorrenti; josserva li ġew aġġornati ħames riżervi rikorrenti, minn kwantifikati għal mhux kwantifikati (jew viċiversa) jew għal tibdil fl-ambitu ta' applikazzjoni, u li, għar-riżervi kollha, ġie kkalkulat jew rikalkulat l-impatt fuq in-nefqa tal-2018; josserva għaldaqstant li l-ammont fir-riskju fil-waqt tar-rapportar għan-nefqa tal-2018 taħt riżerva huwa stmat għal EUR 1 078 miljun (EUR 1 053 miljun fl-2017, EUR 1 621 miljun fl-2016 u EUR 1 324 miljun fl-2015);

72.  Jiddispjaċih li, minkejja t-titjib tal-metodoloġija li sar fl-analiżi tagħha tal-impatt tal-azzjoni korrettiva, il-Kummissjoni għadha ma eliminatx ir-riskju li l-impatt tal-azzjonijiet korrettivi qed jiġi sopravvalutat; jirrimarka li f'tali każ l-RERs fl-AMPR mhumiex affidabbli;

73.  Jirrimarka, partikolarment, li għal aktar minn tliet kwarti tan-nefqa fl-2018, id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni jibbażaw l-istimi tagħhom tal-ammonti f'riskju fuq id-data pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali, filwaqt li mir-rapporti annwali tal-attività tad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni kkonċernati (DĠ AGRI, DĠ REGIO u DĠ EMPL) jidher li l-kwalità u l-affidabbiltà ta' diversi kontrolli tal-Istati Membri għadhom problematiċi;

74.  Itenni l-appell tiegħu li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw proċeduri sodi biex jikkonfermaw l-għażla taż-żmien, l-oriġini u l-ammont tal-miżuri korrettivi u jipprovdu informazzjoni li tirrikonċilja, sa fejn ikun possibbli, is-sena meta jsiru l-pagamenti, is-sena meta jinqabad l-iżball relatat u s-sena meta l-irkupri jew il-korrezzjonijiet finanzjarji jiġu ddivulgati fin-noti tal-kontijiet;

75.  Jinnota li, kumplessivament, huma 208 l-każijiet li fihom l-OLAF ifformula rakkomandazzjonijiet bejn l-2012 u l-2018, u l-awtoritajiet nazzjonali ma ħadu l-ebda deċiżjoni(6); jinnota li f'ċerti Stati Membri l-każijiet li fihom l-awtoritajiet tal-Istati Membri ma taw l-ebda segwitu lir-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF huma saħansitra l-maġġoranza, u dan jista' jirriżulta f'dannu dirett għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni u taċ-ċittadini;

76.  Jinnota bi tħassib id-disa' każijiet ta' suspett ta' frodi li l-Qorti kkomunikat lill-OLAF fl-2018;

77.  Jistieden lill-Kummissjoni tissemplifika u tarmonizza l-prattiki u l-metodi tad-direttorati ġenerali sabiex tkun tista' tirrispetta b'mod sħiħ ir-rekwiżiti tal-Artikolu 247 tar-Regolament Finanzjarju u, b'mod partikolari, il-paragrafu 1b tiegħu, li jgħid li: “... ir-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni ... jinkludi informazzjoni dwar l-arranġamenti ewlenin ta' governanza fil-Kummissjoni kif ukoll: (i) stima tal-livell ta' żball fin-nefqa tal-Unjoni bbażata fuq metodoloġija konsistenti u stima ta' korrezzjonijiet futuri; ..."

78.  Jistieden lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 247 tar-Regolament Finanzjarju, tallinja malajr il-metodoloġija tagħha ma' dik użata mill-Qorti u tagħti lill-awtorità ta' kontroll baġitarju rata ta' żball unika li tikkorrispondi għar-riskju fil-waqt tal-pagament (rata ta' żball fil-waqt tal-pagament); jistieden lill-Kummissjoni tiddivulga separatament stima tal-korrezzjonijiet futuri (rata tal-iżball residwu); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża terminoloġija koerenti għad-direttorati ġenerali kollha meta tirrapporta dwar dawn iż-żewġ stimi; jitlob li jkun infurmat dwar il-progress li sar fir-rigward tal-kwistjoni sat-30 ta' Ġunju 2021;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri neċessarji biex tikseb data affidabbli mill-Istati Membri fir-rigward tar-rata ta' żball fil-waqt tal-pagament; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel aġġustamenti xierqa b'mod f'waqtu jekk jinqabdu nuqqasijiet fil-kontrolli tal-Istati Membri;

80.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex tikseb data affidabbli mill-Istati Membri fir-rigward tar-rata ta' żball fil-waqt tal-pagament;

81.  Jistieden lill-Qorti:

   (a) teżamina u tagħmel rieżami taż-żewġ partijiet tal-AMPR fir-rapport annwali tagħha u
   (b) teżamina jekk, fir-rapporti annwali tal-attività tad-direttorati ġenerali, is-soll ta' materjalità użat biex jattiva l-mekkaniżmi ta' riżerva għandux ikun espress bħala riskju fil-waqt tal-pagament minflok RER;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

82.  Josserva li l-approprjazzjonijiet ta' impenn u l-approprjazzjonijiet ta' pagament disponibbli fil-baġit finali kienu kważi ntużaw kompletament: 99,5 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u 98,6 % tal-approprjazzjonijiet ta' pagament;

83.  Jindika li kien hemm żieda notevoli fit-talbiet għal pagament min-naħa tal-Istati Membri fl-2018 għall-Fondi SIE;

84.  Josserva bi tħassib li minħabba prinċipalment id-dewmien, ammonti sostanzjali ta' prefinanzjament annwali mhux użat għall-Fondi SIE ntraddu lura lill-baġit tal-Unjoni: EUR 8,1 biljun fl-2018 (meta mqabbel mal-EUR 5,4 biljun fl-2017), li żiedu konsiderevolment id-dħul assenjat f'dawk is-sentejn;

85.  Jenfasizza li fl-2018,

   l-ebda pagament addizzjonali ma kien meħtieġ, u l-ammont ta' EUR 5,3 biljun tal-Marġini Globali għall-Pagamenti (MGP) disponibbli mis-snin preċedenti ma kienx meħtieġ;
   dan l-ammont ma setax jiġi ttrasferit minħabba li l-limitu massimu tal-MGP għall-2019 u dak għall-2020 kienu ntlaħqu u
   ammont addizzjonali ta' EUR 11,2-il biljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament li ma ntużawx fl-2018 ma setax jiġi ttrasferit għall-2019 jew għall-2020;

86.  Jirrimarka li skont il-previżjonijiet tal-Qorti (punti 2.15 u 2.16 tar-rapport annwali tal-Qorti) total ta' EUR 44,9 biljun jista' jibqa' ma jintużax sal-2020; ifakkar li l-flessibbiltà prevista mill-MGP tintemm flimkien mal-QFP attwali fl-2020;

87.  Jirrimarka bi tħassib li:

   l-impenji pendenti komplew jiżdiedu, u laħqu EUR 281,2 biljun fi tmiem l-2018 (meta mqabbla mal-EUR 267,3 biljun fl-2017) u li dawn żdiedu b'36 % (EUR 73,7 biljun) matul l-aħħar seba' snin mill-2011 'il hawn, jiġifieri s-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti;
   abbażi tal-previżjoni fuq terminu twil tal-Kummissjoni(7), l-impenji pendenti se jilħqu l-ammont ta' EUR 313,8-il biljun sal-2023, stima li tqarreb lejn il-projezzjonijiet tal-Qorti;

88.   Huwa inkwetat bil-fatt li l-impenji pendenti (RAL) komplew jiżdiedu fl-2018 u laħqu rekord ġdid; dan jirrappreżenta riskju gravi; jistieden lill-Kummissjoni, bil-għan li jonqsu l-impenji pendenti attwali u jiġu evitati dawk futuri, ittejjeb il-previżjonijiet finanzjarji tagħha u, meta neċessarju, tgħin lill-pajjiżi jsibu proġetti eliġibbli, speċjalment dawk b'valur miżjud Ewropew ċar;

89.  Ifakkar li l-livell għoli ta' impenji pendenti huwa prinċipalment dovut għall-implimentazzjoni bil-mod tal-Fondi SIE, iżda wkoll għad-differenza annwali bejn l-impenji u l-pagamenti u għaż-żieda fid-daqs tal-baġit tal-Unjoni (Analiżi Rapida tal-Qorti dwar Każ Speċifiku, "Impenji pendenti fil-baġit tal-UE - Ħarsa aktar mill-qrib");

90.  Huwa mħasseb bħall-Qorti dwar il-fatt li jeżisti riskju għoli li mhux biżżejjed approprjazzjonijiet ta' pagament se jkunu disponibbli biex ikopru l-ammonti dovuti kollha fl-ewwel snin tal-QFP il-ġdid u dan jista' jkun partikolarment il-każ fir-rigward tal-2021, l-ewwel sena tal-QFP 2021-2027 (il-punt 2.20 tar-rapport annwali tal-Qorti).

91.  Jindika li r-riskju li l-approprjazzjonijiet ta' pagament ma jkunux biżżejjed jerġa' huwa akbar minħabba li l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE kienet iddewmet aktar minn dik tal-QFP preċedenti; jissottolinja, f'dan ir-rigward, li f'disa' Stati Membri mit-13 li daħlu fl-Unjoni mill-2004 l-impenji pendenti jirrappreżentaw aktar minn 15 % tan-nefqa pubblika annwali u li, f'każ li ma jkunux disponibbli biżżejjed approprjazzjonijiet ta' pagament biex ikopru l-ammonti kollha, dan jista' jikkostitwixxi problema finanzjarja u politika gravi kemm f'dawn il-pajjiżi kif ukoll fl-Unjoni;

92.  Jirrimarka li skont il-Qorti: kumplessivament, l-assorbiment tal-Fondi SIE mill-Istati Membri kien aktar baxx milli kien fis-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti (il-punti 2.22 sa 2.24 tar-rapport annwali tal-Qorti għall-2018);

93.  Jindika li, b'mod partikolari, il-Bulgarija, il-Lussemburgu, l-Awstrija, ir-Rumanija u l-Finlandja biss għandhom rata ta' assorbiment aktar rapida matul il-QFP attwali milli matul dak preċedenti;

94.  Jindika li f'dawn l-aħħar snin żdiedu l-garanziji appoġġjati mill-baġit tal-Unjoni u dan huwa dovut l-aktar għaż-żieda tal-garanziji tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli; josserva li garanziji oħra jinkludu garanziji tal-mandat ta' self estern mogħtija lill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), kif ukoll garanziji tal-UE li jappoġġjaw l-attivitajiet ta' għoti u teħid b'self, li prinċipalment huma self li jingħata lill-Istati Membri;

95.  Josserva bi tħassib li ż-żieda fil-garanziji żżid l-iskopertura tal-baġit tal-Unjoni għar-riskju, billi l-livell ta' telf mistenni mill-Kummissjoni huwa kopert mill-fondi ta' garanzija, li l-QFP il-ġdid se jiġbor flimkien f'fond ta' proviżjonament komuni;

96.  Jirrimarka li f'dawn l-aħħar snin, l-Unjoni kompliet dejjem aktar tagħmel użu mill-istrumenti finanzjarji u mill-garanziji tal-baġit offruti mill-Grupp tal-BEI u li dan tal-aħħar għandu relazzjoni kumplessa mal-baġit tal-Unjoni u arranġamenti ta' obbligu ta' rendikont li huma differenti minn dawk tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

97.  Ifakkar li, attwalment, l-operazzjonijiet tal-Grupp tal-BEI li mhumiex iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni, iżda li jaqdu l-istess objettivi tal-Unjoni, ma jaqgħux taħt il-mandat tal-awditjar tal-Qorti; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan ifisser li l-Qorti ma tistax tipprovdi stampa sħiħa tar-rabtiet bejn l-operazzjonijiet tal-Grupp tal-BEI u l-baġit tal-Unjoni; isostni, b'mod partikolari, ir-rikjesta tal-Qorti biex twettaq awditu tal-operazzjonijiet tal-BEI li mhumiex relatati mal-baġit tal-Unjoni; jagħmel appell biex it-tiġdid tal-ftehim tripartitiku bejn il-Kummissjoni, il-BEI u l-Qorti, mistenni fl-2020, jinkludi dispożizzjonijiet li jagħtu lill-Qorti aktar aċċess għall-awditjar tal-operazzjonijiet tal-BEI bil-għan li jitjieb l-iskrutinju estern; jistieden, barra minn hekk, lill-grupp tal-BEI jagħmel aktar trasparenti dan li ġej: l-operazzjonijiet ekonomiċi, l-użu min-naħa tiegħu tal-garanzija tal-Unjoni, l-addizzjonalità tal-operazzjonijiet tal-BEI u l-pjanijiet futuri possibbli għal sussidjarja fi ħdan il-BEI inkarigata mill-iżvilupp; jagħmel appell għal Memorandum ta' Qbil bejn il-BEI u l-Parlament biex jitjieb l-aċċess ta' dan tal-aħħar għad-dokumenti u għad-data relatata mal-orjentament strateġiku u mal-politiki ta' finanzjamenti tal-BEI bil-għan li jissaħħaħ l-obbligu ta' rendikont tal-Bank;

98.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet ewlenin ifformulati mill-Qorti fil-kapitolu 2 tar-rapport annwali tagħha għall-2018;

99.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tevita pressjoni indebita fuq il-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fl-ewwel snin tal-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027; jitlob li fost dawn il-miżuri ikun hemm:

   (a) it-titjib fil-preċiżjoni tal-previżjonijiet tal-ħtiġijiet ta' pagament;
   (b) appell indirizzat lill-awtorità baġitarja biex:
   (i) tipprevedi bilanċ ordnat bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u l-approprjazzjonijiet ta' pagament imniżżla fil-baġit għall-QFP li jmiss billi żżid l-approprjazzjonijiet ta' pagament, tbiddel ir-regoli tal-impenji jew tnaqqas l-approprjazzjonijiet ta' impenn;
   (ii) meta tagħmel dan, tieħu f'kunsiderazzjoni l-possibbiltà li jista' jkun hemm ammont kbir ta' talbiet għal pagament fl-2021 u fl-2022, kif ukoll il-fatt li l-approprjazzjonijiet ta' pagament mhux użati ma jistgħux jiġu ttrasferiti għall-QFP li jmiss;
   (c) l-iffaċilitar tal-adozzjoni f'waqtha ta' oqfsa ġuridiċi u l-promozzjoni ta' ppjanar bikri tal-programmi min-naħa tal-Istati Membri;

100.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, hekk kif jiġi stabbilit il-fond ta' proviżjonament komuni, ġestjoni effikaċi u monitoraġġ aġġornat tal-iskopertura tal-baġit tal-UE għall-garanziji relatati; jitlob, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni tibbaża l-kalkolu tagħha tar-rata ta' proviżjonament effettiva fuq metodoloġija prudenti li tkun ibbażata fuq prassi tajba rikonoxxuta;

101.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta kull sena lill-awtorità baġitarja l-ammont kumplessiv u r-ripartizzjoni tal-fondi li jkunu ġew ittrasferiti mill-baġit tal-Unjoni favur strumenti finanzjarji ġestiti mill-Grupp tal-BEI, kif ukoll tippreżenta informazzjoni dwar il-livell ta' implimentazzjoni ta' dawn il-fondi;

Kisba ta' riżultati mill-baġit tal-Unjoni

102.  Jenfasizza li l-għan tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni huwa li tagħti indikazzjoni dwar jekk il-politiki u l-programmi tal-Unjoni humiex qed jilħqu l-objettivi tagħhom b'mod effiċjenti u effikaċi; jissuġġerixxi li, jekk ikun jeħtieġ li jsir titjib, l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tintuża bħala bażi għall-proċessi ta' tfassil tal-miżuri korrettivi meħtieġa, u biex tiġi mmonitorjata kontinwament l-implimentazzjoni tagħhom;

103.  Jilqa' favorevolment il-fatt li l-Qorti analizzat l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni għall-2018 ippubblikata mill-Kummissjoni u, b'mod partikolari, irrieżaminat l-indikaturi ta' prestazzjoni:

   fid-dikjarazzjonijiet tal-programm li jakkumpanjaw l-abbozz tal-baġit 2019,
   fil-Ħarsa Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi (PPO) għall-Baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020, li nħarġet għall-ewwel darba f'Mejju 2018;

104.  Jinsisti li l-awditjar tal-konformità u tal-prestazzjoni jirrappreżentaw żewġ uċuħ tal-istess midalja; jindika li l-kombinazzjoni taż-żewġ dimensjonijiet, jiġifieri l-evalwazzjoni tar-riżultati miksuba u fl-istess ħin jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tal-infiq, għandha tqiegħed lill-awtoritajiet ta' kwittanza fil-pożizzjoni li jiggarantixxu valur miżjud Ewropew u jikkontrollaw l-eżekuzzjoni tal-baġit min-naħa tal-Kummissjoni;

105.  Jiddispjaċih, għal darb'oħra, li r-rapporti annwali tal-attività tad-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni ma jinkludux dikjarazzjoni dwar il-kwalità tad-data tal-prestazzjoni rrappurtata ffirmata minnhom, u li wara li jadotta l-AMPR, il-Kulleġġ tal-Kummissarji jassumi r-responsabbiltà politika ġenerali għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni, iżda mhux għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati;

106.  Jilqa' b'sodisfazzjon, u jsegwi b'interess kbir, il-fatt li l-Qorti biħsiebha taġġorna fir-rapport annwali tagħha l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-infiq tal-Unjoni u, b'mod partikolari, tippreżenta, għal kull intestatura tal-QFP, kapitolu dwar il-konformità u l-prestazzjoni;

107.  Jilqa' pożittivament il-fatt li fil-kapitolu 3 tar-rapport annwali għall-2018, taħt it-titolu "Kisba ta' riżultati mill-baġit tal-UE", il-Qorti daħħlet sommarju tar-rapporti speċjali ewlenin ippubblikati fis-sena mqassma skont l-intestaturi tal-QFP; josserva li fl-2018, ir-risposti ppubblikati għar-rapporti tal-Qorti juru li l-entitajiet awditjati aċċettaw bis-sħiħ 78 % tat-388 rakkomandazzjoni li fformulat il-Qorti (meta mqabbla ma' 68 % fl-2017) u li, fit-18 % tal-każijiet, ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati biss f'ċerti aspetti, u għad hemm punti ta' dgħufija sinifikanti; josserva li 6 % biss tar-rakkomandazzjonijiet ma ġewx implimentati;

108.  Huwa mħasseb bil-fatt li f'ċerti Stati Membri l-kapaċità amministrattiva taf ma tkunx biżżejjed;

109.  Jirrimarka bi tħassib li, kumplessivament, id-data inkluża fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi tagħti x'tifhem li l-progress lejn l-objettivi ta' prestazzjoni huwa moderat, u dan jista' jkun spjegat mill-fatt li l-bidu kemm tal-programmi tal-koeżjoni kif ukoll tal-iżvilupp rurali kien tard u bil-mod;

110.  Jisħaq fuq il-fatt li, skont il-Qorti, l-indikaturi mhux dejjem taw stampa tajba tal-progress reali;

111.  Jinsisti li kemm il-kalkolu tal-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi kif ukoll il-kalkolu lejn l-objettiv irrappurtat mill-Kummissjoni fil-PPO għandhom ikunu ttrattati b'kawtela għax ħafna indikaturi ma ntgħażlux b'mod adegwat jew għax il-progress ma setax jitkejjel għal firxa ta' indikaturi; josserva li għal kważi nofs l-indikaturi, ma kienx possibbli li jiġi kkalkulat il-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi;

112.  Josserva bi tħassib li għal xi programmi, id-data għad-dispożizzjoni ma kinitx ta' kwalità biżżejjed u li xi programmi jinkludu objettivi li mhumiex ambizzjużi biżżejjed;

113.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-inklużjoni, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, tal-indikaturi li:

   (a) permezz ta' bilanċ aħjar bejn ir-riżorsi, ir-realizzazzjonijiet, ir-riżultati u l-impatti jipprovdu informazzjoni aktar rilevanti dwar il-kisbiet tal-programmi ta' nfiq tal-Unjoni;
   (b) ikollhom rabta ċara mal-azzjonijiet iffinanzjati mill-programmi ta' nfiq tal-Unjoni;
   (c) jirriflettu l-kisbiet tal-programmi ta' nfiq tal-Unjoni aktar milli l-prestazzjoni tal-Kummissjoni u tal-korpi l-oħra li jimplimentawhom u
   (d) ikopru l-objettivi tal-programmi;

114.  Jinsisti li biex tkun tista' tikkalkula l-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi, il-Kummissjoni tipproponi oqfsa tal-prestazzjoni għall-programmi kollha li jkollhom il-karatteristiċi elenkati hawn taħt għal dak li jirrigwarda l-indikaturi tal-prestazzjoni u li jekk lill-Kummissjoni jidhrilha li dan mhuwiex sinifikattiv għal indikatur speċifiku, għandha tispjega l-għażla tagħha fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi:

   (a) linji bażi kwantitattivi, li jistabbilixxu s-sena għal-linja bażi;
   (b) objettivi intermedjarji kwantitattivi;
   (c) objettivi kwantitattivi, li jistabbilixxu s-sena tal-objettiv;
   (d) data li jkollha l-livell meħtieġ ta' kwalità biex il-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi jkun jista' jiġi kkalkulat faċilment;

115.  Jistieden lill-Kummissjoni timmira li tirċievi informazzjoni f'waqtha dwar il-prestazzjoni għall-indikaturi kollha tal-prestazzjoni, pereżempju billi tintroduċi għodod ġodda ta' rappurtar fuq pjattaformi tal-Internet;

116.  Jistieden lill-Kummissjoni tiddokumenta l-objettivi u l-valuri fil-mira tal-programmi, inklużi l-parametri ta' riferiment, biex l-awtorità baġitarja tkun tista' tivvaluta l-grad ta' ambizzjoni tagħhom u r-riżultati meta jintlaħqu l-objettivi;

117.  Jisħaq fuq l-importanza ta' monitoraġġ rigoruż, fil-każ ta' proġetti infrastrutturali ta' skala kbira, tar-riskju possibbli ta' korruzzjoni u frodi; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni ex ante u ex post b'mod indipendenti u bir-reqqa fir-rigward tal-proġett suġġett għal finanzjament;

118.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb il-PPO, speċjalment billi:

   (a) tuża metodu wieħed biex tikkalkula l-programm lejn l-objettiv mil-linja bażi u jekk lill-Kummissjoni jidhrilha li għal indikatur speċifiku dan mhuwiex fattibbli, għandha tispjega l-approċċ tagħha fil-PPO;
   (b) tispjega r-raġunament li ntuża għall-għażla tal-indikaturi tal-prestazzjoni għal kull programm;

119.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssostni lill-Istati Membri bil-għan li tiżgura li kemm il-kwalità kif ukoll il-kwantità ta' kontrolli jitjiebu, u li tikkondividi l-aħjar prattika fil-ġlieda kontra l-frodi;

Dħul

Ir-Rapporti Annwali tal-Qorti għall-2018

120.  Josserva b'sodisfazzjon li l-Qorti tindika li l-livell ta' żball fid-dħul ma kienx materjali u li s-sistemi relatati mad-dħul kienu, kumplessivament, effikaċi;

121.  Jinnota li għat-tielet sena konsekuttiva, id-DĠ Baġit stabbilixxa riżerva fuq il-valur tar-riżorsi proprji tradizzjonali miġbur mir-Renju Unit, minħabba li l-pajjiż naqas milli jagħmel għad-dispożizzjoni tal-baġit tal-Unjoni d-dazji doganali li ma tħallsux fuq importazzjonijiet ta' tessuti u żraben;

122.  Jinnota bi tħassib li l-ambitu tar-riżerva ġie estiż biex jinkludi t-telf potenzjali tar-riżorsi proprji tradizzjonali ta' Stati Membri oħra minħabba s-sottovalutazzjoni msemmija hawn fuq, li għadha ma ġietx stmata;

123.  Jiddispjaċih li wara li fl-2011 talbet lir-Renju Unit jistabbilixxi profili tar-riskju għal importazzjonijiet sottovalutati ta' tessuti u żraben miċ-Ċina, il-Kummissjoni mbagħad damet aktar minn seba' snin biex tniedi proċedura ta' ksur;

124.  Jilqa' pożittivament il-fatt li fl-2018, il-Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata lir-Renju Unit u kkalkulat li t-total tat-telf (prinċipali u mgħax) għall-baġit tal-Unjoni ammonta għal EUR 2,8 biljun, u li f'Marzu 2019, il-Kummissjoni rreferiet il-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja;

125.  Jiddispjaċih li l-kontrolli interni ewlenin tar-riżorsi proprji tradizzjonali li vvalutat il-Qorti fil-Kummissjoni u f'ċerti Stati Membri kienu parzjalment effikaċi;

126.  Josserva bi tħassib li l-Qorti fi Spanja sabet dgħufijiet fis-sistemi ta' kontrolli għall-kompilazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' kull xahar tad-dazji doganali;

127.  Josserva bi tħassib li fil-kampjun każwali tat-tliet pajjiżi magħżula l-Qorti sabet dgħufijiet fil-ġestjoni tad-dazji stabbiliti li kienu għadhom ma ġewx miġbura; josserva li dawn id-dgħufijiet kienu jikkonċernaw prinċipalment id-dewmien fl-irkupru infurzat ta' djun doganali u fir-reġistrazzjoni jew it-tħassir tardivi ta' djun fis-sistema kontabilistika; josserva dgħufijiet fil-verifiki li l-Kummissjoni twettaq tar-rapporti dwar ir-riżorsi proprji tradizzjonali tal-Istati Membri;

128.  Jiddispjaċih li l-programm ta' spezzjoni tal-2018 tal-Kummissjoni relatati mal-effiċjenza tas-sistemi biex jiġbru, jirrappurtaw u jagħmlu disponibbli l-ammont korrett ta' riżorsi proprji tradizzjonali ma kienx sostnut biżżejjed minn valutazzjoni tar-riskju strutturata u dokumentata, u li ma kienx jikklassifika l-Istati Membri skont il-livell ta' riskju jew jippreżenta l-impatt u l-probabbiltà tar-riskji;

129.  Josserva bi tħassib li l-Kummissjoni, meta rċeviet ir-rapporti dwar ir-riżorsi proprji tradizzjonali ta' kull xahar jew ta' kull trimestru, la wettqet analiżi sistematika tal-bidliet mhux tas-soltu fir-rapporti u lanqas ma ġabret informazzjoni rilevanti li tispjega r-raġunijiet għal dawn il-bidliet;

130.  Jindika li l-għadd ta' riżervi tal-ING u tal-VAT baqgħu ma nbidlux globalment, filwaqt li l-punti miftuħa tar-riżorsi proprji tradizzjonali żdiedu b'14 %(8);

131.  Jiddispjaċih li l-analiżi tal-Qorti tal-punti miftuħa tar-riżorsi proprji tradizzjonali magħżula li kellhom impatt finanzjarju żvelat li kien hemm xi dewmien fis-segwitu mogħti lil dawn il-punti u fl-għeluq tagħhom, min-naħa tal-Kummissjoni; jinnota, barra minn hekk, li l-Qorti sabet li 27 % tal-punti miftuħa kienu ilhom pendenti għal aktar minn ħames snin;

132.  Josserva li l-VAT tikkontribwixxi 12 % lid-dħul tal-Unjoni, jiġifieri EUR 145 biljun fl-2018; jevidenzja, f'dan il-kuntest, li skont l-istimi tal-Kummissjoni, id-"diskrepanza" tal-VAT, li hija d-differenza bejn id-dħul mistenni mill-VAT għall-baġits tal-Istati Membri u l-VAT realment miġbura fit-teżoreriji nazzjonali, fl-2017, ammontat għal EUR 137,5 biljun(9); jinnota li d-diskrepanza tal-VAT tkopri t-telf ta' VAT li tolqot prinċipalment il-baġits nazzjonali u li t-telf jista' jkun dovut, fost affarijiet oħra, għal insolvenzi, fallimenti, żbalji amministrattivi, ottimizzazzjoni tat-taxxa kif ukoll attivitajiet illegali/frawdolenti possibbli;

133.  Josserva bi tħassib li, fl-2018, il-Kummissjoni għamlet riżerva ġenerali relatata mal-istima li Franza pprovdiet fir-rigward tal-ING tagħha inkwantu Franza kienet ipprovdiet biżżejjed informazzjoni dwar il-kompilazzjoni tal-ING tagħha;

134.  Jiddispjaċih li fir-rigward tal-ħames rakkomandazzjonijiet ifformulati mill-Qorti fir-rapport annwali tal-2015 tagħha, il-Kummissjoni implimentat biss waħda b'mod sħiħ, rakkomandazzjoni waħda f'ċerti aspetti u tlieta fil-biċċa l-kbira mill-aspetti;

135.  Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta valutazzjoni tar-riskju aktar strutturata u dokumentata għall-ippjanar tal-ispezzjonijiet tagħha tar-riżorsi proprji tradizzjonali, inkluża analiżi tal-livell ta' riskju għal kull Stat Membru kif ukoll tar-riskji relatati mat-tfassil tal-kontijiet A u B;

136.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrinforza l-ambitu tal-kontrolli tagħha ta' kull xahar u ta' kull trimestru tar-rapporti tal-kontijiet A u B tar-riżorsi proprji tradizzjonali filwaqt li twettaq analiżi aktar profonda tal-bidliet mhux tas-soltu sabiex tiżgura reazzjoni fil-pront għal anomaliji potenzjali;

137.  Jikkonferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu dwar riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni, li tirrappreżenta parti pożittiva ħafna mid-dħul fil-pakkett tal-QFP 2021-2027; jilqa' favorevolment, għalhekk, l-introduzzjoni proposta ta' tliet riżorsi proprji ġodda tal-Unjoni, kif ukoll is-semplifikazzjoni tar-riżorsa proprja kurrenti bbażata fuq il-VAT għall-QFP 2021-2027(10);

Ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 12/2019: Kummerċ elettroniku: ħafna mill-isfidi relatati mal-ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali għad iridu jiġu riżolti

138.  Jinnota li ma hemmx stimi disponibbli tat-telf tal-VAT fil-livell tal-Unjoni fuq il-fornimenti transfruntieri ta' servizzi, iżda l-Kummissjoni tistima li t-telf fuq il-provvisti ta' oġġetti b'valur baxx li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi jammonta sa EUR 5 biljun kull sena;

139.  Jenfasizza r-rwol tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' kooperazzjoni amministrattiva, l-effikaċja tal-kontrolli, l-infurzar tal-ġbir tad-data u s-sorveljanza fir-rigward tal-konformità tan-negozjanti mal-qafas regolatorju;

140.  Huwa konxju mill-fatt li l-infurzar tal-ġbir tal-VAT huwa kompetenza nazzjonali;

141.  Jenfasizza li hu importanti li jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u mal-pajjiżi terzi;

142.  Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-iskambju ta' informazzjoni dwar kumpaniji u dwar tranżazzjonijiet frawdolenti possibbli permezz tal-Eurofisc;

143.  Jistieden lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri jsaħħu l-attività ta' kontroll tagħhom fir-rigward tas-sistema tal-Punt Uniku ta' Servizz Żgħir (MOSS)(11);

144.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq biżżejjed attivitajiet ta' kontroll u ta' sorveljanza fl-Istati Membri;

145.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li qed ikunu sottovalutati l-provvisti ta' oġġetti tal-kummerċ elettroniku li ġejjin mill-pajjiżi terzi; jilqa' pożittivament il-passi meħuda biex tissolva l-problema tal-frodi tal-VAT fil-kummerċ elettroniku;

146.  Jitlob adozzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni proposta dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku sabiex jiġu indirizzati d-dgħufijiet tar-reġim tal-bejgħ mill-bogħod;

147.  Jistieden lill-OLAF jinforma lill-Parlament dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet tiegħu relatati mal-importazzjoni tal-kummerċ elettroniku ta' lbies ta' valur baxx u dwar suspett ta' importazzjoni permezz ta' tranżazzjonijiet ta' kummerċ elettroniku ta' merkanzija potenzjalment sensittiva permezz tat-trasport bl-ajru;

Il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

148.  Josserva li s-sottointestatura 1a "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" tal-QFP jikkorrispondi għal 13,7 % tal-baġit tal-Unjoni, jiġifieri EUR 21,4 biljun; minn tali ammont, EUR 11,7-il biljun (54,3 %) huma ddestinati għar-riċerka u l-innovazzjoni, EUR 2,4 biljun (11,1 %) għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, EUR 2,2 biljun (10,4 %) għat-trasport u l-enerġija, EUR 1,5 biljun (7,2 %) għall-ispazju u l-bqija għal azzjonijiet oħra;

Kontribut biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020

149.  Huwa sodisfatt bil-fatt li t-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea wriet tendenza pożittiva fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni, b'mod partikolari f'Malta, fin-Netherlands u fi Spanja, filwaqt li l-Iżvezja hija kkonfermata bħala l-ewwel pajjiż fl-innovazzjoni fl-Unjoni;

150.  Jiddispjaċih madankollu li l-maġġor parti tal-Istati Membri għadha lura biex tilħaq l-objettiv li l-pajjiżi jinvestu 3 % tal-prodott domestiku gross (PDG) fir-riċerka u l-iżvilupp; jenfasizza li l-DĠ R&I tagħti prinċipalment tliet raġunijiet għal dan l-istaġnar, jiġifieri (a) in-nuqqas ta' investimenti pubbliċi u privati f'dan is-settur, (b) il-kwalità u l-effiċjenza skarsi tas-sistemi nazzjonali ta' riċerka u innovazzjoni u (c) il-fallimenti tas-suq marbuta mad-deċiżjoni dwar l-investimenti tal-impriżi fir-R&I;

151.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-livell ta' parteċipazzjoni tal-SMEs fil-parti "Tmexxija f'teknoloġiji abilitanti u industrijali" (Leadership in Enabling and Industrial Technologies - LEIT) u fil-pilastru "Sfidi tas-soċjetà" tal-programm Orizzont 2020 għadu 'l fuq mill-objettiv tal-programm, u dan jirrifletti l-isforzi notevoli li saru biex jinġibdu l-SMEs fil-programm u s-semplifikazzjonijiet li saru biex il-parteċipazzjoni ssir aktar faċli;

152.  Jilqa' favorevolment il-fatt li l-perċentwal ta' parteċipanti ġodda f'Orizzont 2020 laħaq il-61,4 %, b'hekk qabeż il-parametru ta' riferiment ta' 55 % stabbilit għall-2018;

153.  Jiddeplora l-fatt li l-perċentwal tal-kontribut tal-Unjoni ddedikat għall-azzjonijiet klimatiċi fl-ambitu ta' Orizzont 2020 naqas milli jilħaq l-objettivi stabbiliti tal-infiq fuq il-klima u s-sostenibbiltà u għaldaqstant għall-QFP 2014-2020 kollu kemm hu; jisħaq fuq il-fatt li, b'segwitu għall-impenn tal-Unjoni fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku Ewropew l-infiq relatat mal-klima għandu jiżdied konsiderevolment mill-aktar fis possibbli;

L-ambitu u l-approċċ tal-awditjar

154.  Josserva li l-Qorti eżaminat kampjun ta' 130 tranżazzjoni, maħsub biex ikun rappreżentattiv tal-firxa sħiħa ta' nfiq fl-ambitu ta' din is-subintestatura tal-QFP: 81 tranżazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni (22 fl-ambitu tas-Seba' Programm Kwadru u 59 fl-ambitu ta' Orizzont 2020) u 49 tranżazzjoni fl-ambitu ta' programmi u attivitajiet oħra, partikolarment Erasmus+, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) u l-programmi spazjali fejn il--benefiċjarji awditjati kienu jinsabu fi 19-il Stat Membru u 4 pajjiżi terzi;

155.  Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Qorti stmat li l-livell ta' żball għas-subintestatura 1a tal-QFP kollha kemm hi hu 2,0 % u li dan il-perċentwal huwa inqas minn dak tas-sentejn preċedenti, li l-livell ta' żball tagħhom kien kemxejn 'il fuq minn 4 %;

156.  Jiddispjaċih, madankollu, li fi tmien każijiet ta' żbalji kwantifikabbli li saru mill-benefiċjarji, it-talba għar-rimborż kien fiha informazzjoni suffiċjenti biex il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali jew l-awditur indipendenti jipprevjenu, jew jaqbdu u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma jaċċettaw l-infiq; josserva li kieku l-Kummissjoni għamlet użu adegwat mill-informazzjoni kollha li kellha għad-dispożizzjoni tagħha, il-livell ta' żball stmat għal dan il-kapitolu kien ikun aktar baxx b'0,3 %;

157.  Josserva li, bħal fis-snin preċedenti, ħafna żbalji kwantifikabbli kienu jikkonċernaw lill-ispejjeż tal-persunal; l-ispejjeż għat-tagħmir u għall-infrastrutturi kienu wkoll sors ta' żball;

158.  Kien sorpriż li sar jaf li l-verifiki ex ante tal-kontribut tal-Unjoni għall-programmi dwar l-infrastrutturi tar-riċerka l-kbar mhux biss swew ħafna ħin u flus (jiġifieri manodopera, vjaġġar) iżda spiss kellhom impatt skars fuq il-prevenzjoni tal-iżbalji;

159.  Jieħu nota tal-fatt li l-Qorti eżaminat il-fajls tal-awditu (dokumenti ta' ħidma u dokumenti ġustifikattivi) għand is-Servizz Komuni tal-Awditjar u l-kumpaniji privati ta' awditjar u li, fi 11-il każ, il-Qorti kellha tattwa proċeduri ta' awditjar addizzjonali, prinċipalment minħabba l-ħtieġa li jinkisbu dokumenti ġustifikattivi addizzjonali jew diskrepanzi fid-dokumenti ta' ħidma;

160.  Huwa mħasseb bl-iżbalji metodoloġiċi li qabdet il-Qorti għall-kalkolu tar-rata ta' żball fil-programm Orizzont 2020: "L-awditi ex post jimmiraw għal kopertura massima tal-ispejjeż aċċettati, iżda rarament ikopru l-ispejjeż kollha. Ir-rata ta' żball tiġi kkalkulata bħala sehem tal-ispejjeż aċċettati kollha, minflok tal-ammont li tassew ikun ġie awditjat. Dan ifisser li d-denominatur fil-kalkolu tal-iżball huwa ogħla, u għalhekk ir-rata ta' żball tiġi ddikjarata b'mod insuffiċjenti. F'każ li l-iżbalji misjuba jkunu ta' natura sistemika, l-iżball jiġi estrapolat u dan ipatti parzjalment għad-dikjarazzjoni insuffiċjenti msemmija hawn fuq. Madankollu, peress li ma titwettaqx estrapolazzjoni għal żbalji [mhux] sistemiċi, ir-rata kumplessiva ta' żball xorta waħda tiġi ddikjarata b'mod insuffiċjenti."(12);

161.  Innota li d-DĠ R&I kkalkula r-rati ta' żball għas-Seba' Programm Kwadru u għal Orizzont 2020:

   id-DĠ R&I stima li r-rata ta' żball rappreżentattiv komuni għas-Seba' Programm Kwadru, ikkalkulata fuq bażi pluriennali, kienet kemxejn 'il fuq minn 5 %; l-RER hu stmat għal 3,36 %;
   l-RER għas-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni huwa 2,22 % (2,24 % għad-DĠ R&I) u mistenni jitla' għal madwar 2,45 % (2,48 % għad-DĠ R&I) meta jittieħed kont tal-abbozzi ta' rapporti tal-awditjar;

162.  Josserva li għad-DĠ R&I l-ammont total stmat f'riskju fil-waqt tal-pagament għall-pagamenti 2018 li saru kien bejn EUR 97,6 u 101,1 miljun u li l-ammont globali f'riskju fil-waqt tal-għeluq għan-nefqa tal-2018 huwa bejn EUR 69,1 u 72,7 miljun, u dan jirrappreżenta bejn 2,21 % u 2,33 % tan-nefqa totali;

163.  Jirrimarka li l-kunċetti ta' "riskju fil-waqt tal-pagament" u ta' "riskju fil-waqt tal-għeluq" ġew introdotti għall-eżerċizzju ta' awditjar 2018;

164.  Jilqa' pożittivament il-fatt li s-sejbiet tal-Qorti (ibbażati fuq is-subintestatura tal-QFP) u tal-Kummissjoni huma simili;

Ġestjoni finanzjarja u kontrolli interni

165.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għas-Seba' Programm Kwadru nżammet ir-riżerva orizzontali fuq ir-rimborż tad-dikjarazzjonijiet ta' spejjeż;

166.  Jispeċifika li fl-2018 id-DĠ R&I ġġestiet direttament 56 % (meta mqabbel ma' 58 % fl-2017) tal-baġit tiegħu, espress f'termini ta' pagamenti, u li 44 % tal-pagamenti kien iddestinat għal korpi fdati oħrajn, inkarigati mill-implimentazzjoni tiegħu;

167.  Jieħu nota li d-DĠ R&I fada 15,05 % tal-baġit tiegħu għall-2018 lill-BEI/FEI għall-Innovfin, li Innovfin jimmira li jsostni r-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' strumenti finanzjarji u li l-ammont ittrasferit lill-BEI/FEI fl-2018 kien EUR 472,9 miljun;

168.  Huwa tal-fehma li kwalunkwe programm, azzjoni jew proġett tal-familja tal-BEI kofinanzjati mill-baġit tal-Unjoni għandu/ha j/tkun awditjat(a) mill-Qorti;

169.  Jinsab imħasseb bil-fatt li, avolja huma magħluqa 4 740 proġett tal-perjodu ta' finanzjament 2007-2013 minn 4 934, għad fadal akkumulu ta' impenji pendenti ("reste à liquider" jew "RAL") tal-valur ta' EUR 157,3 miljun u li l-Kummissjoni mhijiex f'qagħda li tindika meta r-RAL se jkunu saldati(13);

170.  Jenfasizza bi tħassib l-allokazzjoni ferm żbilanċjata tal-fondi għar-riċerkaturi fl-Istati Membri kollha minn Orizzont 2020;

171.  Jirrimarka li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 attwali, 64,26 % tal-baġit ġie eżegwit;

172.  Jinkoraġġixxi lid-DĠ R&I jkompli bl-isforzi ta' semplifikazzjoni tiegħu konformement mar-Rapport Speċjali Nru 28/2018 tal-Qorti iżda mingħajr ma jikkomprometti ċ-ċertezza ġuridika u mingħajr ma jbiddel il-kontrolli ex post f'kontrolli ex ante;

173.  Huwa tal-fehma li d-DĠ R&I għandu jagħti aktar attenzjoni lill-kejl tal-valur miżjud tal-Unjoni tal-investimenti fis-settur tar-R&I; jisħaq fuq il-fatt li l-kejl tal-prestazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni ma għandux ikun ibbażat biss fuq l-indikaturi ta' produzzjoni u l-indikaturi monetarji fit-terminu qasir, iżda għandu jqis in-natura partikolari tar-riċerka; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa modi kif ittejjeb l-appoġġ favur il-proġetti tar-riċerka u l-innovazzjoni b'riskju għoli b'mod trasparenti;

174.  Jirrakkomanda bil-qawwa li d-DĠ R&I jagħti aktar attenzjoni lill-kejl tal-valur miżjud tal-Unjoni tal-investimenti fis-settur tar-R&I;

HUAWEI

175.  Jikkonstata li s-sussidjarji ta' HUAWEI applikaw għall-kofinanzjamenti tal-Unjoni fl-ambitu tal-programm Orizzont 2020;

176.  Josserva, madankollu, li l-parteċipanti mill-Brażil, miċ-Ċina, mill-Indja, mill-Messiku u mir-Russja ma baqgħux jiġu ffinanzjati fl-ambitu ta' Orizzont 2020(14);

177.  Ifakkar li r-Regoli ta' Parteċipazzjoni u Tixrid tal-programm Orizzont 2020 jirregolaw l-isfruttament tar-riżultati u jikkonferixxu lill-Kummissjoni d-dritt li topponi t-trasferimenti ta' sjieda jew l-għoti ta' liċenzji esklużivi lil suġġetti stabbiliti f'pajjiżi terzi mhux assoċjati f'Orizzont 2020;

178.  Jieħu nota tal-fatt li l-OLAF, f'dan il-kuntest, analizza l-informazzjoni dwar allegati vjolazzjonijiet u ddeċieda li jibda evalwazzjoni ġdida;

179.  Jieħu nota bi tħassib tal-periklu tal-abbuż deliberat tal-fondi tal-Unjoni min-naħa ta' pajjiżi terzi fil-proġetti ta' riċerka konġunti; ifakkar li dawn il-pajjiżi terzi jeħtieġu jsegwu r-regoli dwar l-integrità u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni eżatt kif jagħmlu l-Istati Membri;

Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)

180.  Jinsab imħasseb bis-sejba tal-Qorti skont liema s-sistemi ta' kontroll intern tal-aġenzija għandhom bżonn jitjiebu b'mod ċar u li l-Kummissjoni ħarġet, għat-tieni sena konsekuttiva, riżerva fuq is-sistema;

Rakkomandazzjonijiet

181.  Jistieden lid-DĠ R&I:

   jagħti segwitu lir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti relatati ma' din is-sottointestatura;
   jimplimenta mill-aktar fis possibbli s-26 rakkomandazzjoni pendenti tas-Servizz tal-Awditjar Intern;
   jagħti aktar attenzjoni lill-promozzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi (Indikatur Ewlieni tal-Prestazzjoni) u turi ambizzjoni akbar f'dan ir-rigward;
   jibqa' partikolarment għassa tal-konformità mar-Regoli ta' Parteċipazzjoni u Tixrid ta' Orizzont 2020;
   jinkoraġġixxi allokazzjoni aktar ibbilanċjata tar-riżorsi fost l-Istati Membri fl-ambitu ta' Orizzont 2020 u jgħin aktar lill-Istati Membri u lir-riċerkaturi, b'mod partikolari fl-applikazzjoni tagħhom għall-finanzjamenti;
   jippubblika fir-rapport annwali tal-attività tiegħu l-proposti kollha tiegħu għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fl-ambitu tal-eżerċizzju tas-Semestru Ewropew;
   jerġa' jikkunsidra l-mod kif issir l-verifika ex ante għall-infrastrutturi tar-riċerka biex tkun aktar effiċjenti u effikaċi;
   jirrapporta, flimkien mal-EACEA, lill-kumitat responsabbli tal-Parlament sa Lulju 2020 dwar ir-riformi introdotti biex jinstab rimedju għas-sitwazzjoni;
   jagħti attenzjoni partikolari lit-tqassim tal-fondi lill-benefiċjarju min-naħa tal-koordinatur tal-proġett;
   jinvesti fil-kejl tal-prestazzjoni u tal-valur miżjud tal-Unjoni;

182.  Jistieden lill-Qorti twessa' l-kopertura tal-prestazzjoni fir-rapport annwali tagħha, li għaliha r-rapporti speċjali tal-Qorti jikkostitwixxu sors prezzjuż ta' informazzjoni; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, il-proposti li saru fid-19 ta' Novembru 2019 fil-Lussemburgu fl-okkażjoni taż-żjara tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit;

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

183.  Josserva l-informazzjoni li l-Qorti ppreżentat skont liema l-pagamenti tal-2018 fl-ambitu tas-sottointestatura 1b "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" tal-QFP huma 34,8 % tal-baġit annwali tal-Unjoni, jiġifieri EUR 54,5 biljun; jinnota wkoll li minn tali ammont, EUR 30,1 biljun (55,1 %) huma ddestinati għall-FEŻR), EUR 9,3 biljun (17 %) għall-FK, EUR 13,9-il biljun (25,6 %) għall-FSE u l-bqija għal azzjonijiet oħra;

184.  Josserva li għall-2018 id-DĠ REGIO rrapporta pagament ta' EUR 39,5 biljun li jirrappreżenta rata ta' implimentazzjoni ta' 98,52 % tal-approprjazzjonijiet ta' pagament awtorizzati għall-2018, u li d-DĠ EMPL irrapporta pagament ta' EUR 14,6-il biljun, jiġifieri rata ta' implimentazzjoni ta' 94,42 %;

Kontribut biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni għall-2020

185.  Jieħu nota mill-affermazzjonijiet tal-Kummissjoni li ġejjin fir-rigward tal-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni:

   għal dak li għandu x'jaqsam mal-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, kull euro li jintnefaq iġġenera tkabbir addizzjonali ta' EUR 2,7 tal- PDG, u li, b'konsegwenza t'hekk, dan iddetermina l-ħolqien ta' madwar 1,3 miljun impjieg matul l-aħħar perjodu ta' programmazzjoni;
   għal dak li għandu x'jaqsam mat-tisħiħ tar-riċerka, tal-iżvilupp teknoloġiku u mal-innovazzjoni, il-previżjonijiet jindikaw, abbażi tal-proġetti magħżula fi tmiem l-2017, li n-numru ta' proġetti ta' kooperazzjoni bejn impriżi u istituti ta' riċerka kważi rdoppja;
   għal dak li għandu x'jaqsam mal-kompetittività tal-SMEs, il-previżjonijiet indikaw, abbażi tal-proġetti magħżula fi tmiem l-2017, li n-numru ta' impriżi benefiċjarji ta' sostenn żdied b'40 %;
   għal dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, il-previżjonijiet jindikaw, abbażi tal-proġetti magħżula fi tmiem l-2017, li n-numru aktar minn irdoppja u laħaq 69,2 % tal-objettiv ta' 6 708 megawatt ta' kapaċità addizzjonali stabbilit għal tmiem l-2023;

186.  Jirrimarka li r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni għall-perjodu 2014-2020 (ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013(15)) ma jinkludix dispożizzjonijiet li jiddefinixxu l-ksib ta' riżultati u s-sostenibbiltà tagħhom bħala kriterji għad-durabbiltà tal-investimenti produttivi mill-FEŻR; jieħu nota tal-osservazzjonijiet ifformulati mill-Qorti dwar is-sostenibbiltà(16) u l-kwalità ta' tali investimenti u jtenni l-appell tiegħu għall-inklużjoni tal-ksib tar-riżultati bħala kunsiderazzjoni fundamentali fl-evalwazzjoni tad-durabbiltà tal-proġetti li tippermetti l-valutazzjoni tal-grad sa liema l-iżviluppi ekonomiċi pożittivi jitrawmu permezz ta' rpiljar ekonomiku ġenerali jew bis-saħħa tal-finanzjamenti tal-Unjoni;

L-ambitu u l-approċċ tal-awditjar

187.  Josserva li l-Qorti eżaminat kampjun ta' 220 tranżazzjoni, maħsub biex ikun statistikament rappreżentattiv tal-firxa sħiħa ta' nfiq fl-ambitu tas-subintestatura 1b tal-QFP, li l-awtoritajiet tal-awditjar kienu vverifikaw preċedentement;

188.  Jinnota bi tħassib li l-Qorti identifikat u kkwantifikat, f'dawk il-220 tranżazzjoni, 36 żball, li ma kinux inqabdu mill-awtoritajiet tal-awditjar u li b'kont meħud tas-60 żball li nstabu preċedentement mill-awtoritajiet tal-awditjar u tal-korrezzjonijiet applikati mill-awtoritajiet inkarigati mill-programmi (b'valur totali ta' EUR 314-il miljun għaż-żewġ perjodi ta' programmazzjoni flimkien), il-Qorti stmat li l-livell ta' żball huwa 5,0 %;

189.  Josserva li l-Kummissjoni ma taqbilx mal-valutazzjoni tal-Qorti dwar tliet żbalji sinifikanti li saru fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u żewġ żbalji li saru fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013; josserva li l-Kummissjoni tagħmel referenza għal interpretazzjoni diverġenti tar-regoli nazzjonali jew tal-Unjoni applikabbli li għandhom impatt fuq ir-rata ta' żball ikkalkulata(17);

190.  Jippreċiża li s-sorsi ta' żball ewlenin ikkonċernaw l-ispejjeż ineliġibbli (37) u l-akkwist pubbliku (18) segwiti min-nuqqas ta' dokumentazzjoni essenzjali ta' sostenn (3);

191.  Josserva li, barra minn hekk, sa tmiem is-sena kontabilistika 2016/2017, EUR 2,9 biljun kienu tħallsu permezz ta' pagamenti bil-quddiem lil strumenti finanzjarji, li minnhom EUR 2,3 biljun kienu ġew iddikjarati bejn l-1 ta' Lulju 2016 u t-30 ta' Ġunju 2017 (17 % tal-ammont totali mħallas f'kofinanzjament mill-Unjoni); matul is-sena kontabilistika 2016/2017, EUR 1,3 biljun (43 %) ġew żborżati favur id-destinatarji finali;

192.  Jitlob lill-Kummissjoni tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar min jibbenefika mill-imgħax akkumulat fuq il-EUR 1,6 biljun li għadhom ma tħallsux lill-benefiċjarji u minn issa 'l quddiem tinkludi din l-informazzjoni fir-rapportar annwali tagħha;

193.  Jinnota li l-awditu tal-Qorti kopra l-iżborżi li saru lil ħames strumenti finanzjarji (tnejn mill-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u tlieta mill-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013); jinnota li l-Qorti eżaminat 30 garanzija u 100 każ ta' self għal dawn il-ħames strumenti fil-livell tal-intermedjarju finanzjarju u sabet 14-il każ ta' żborż ineliġibbli lid-destinatarji finali, relatati ma' tlieta mill-istrumenti eżaminati mill-Qorti: dawn kienu jikkonċernaw jew self ineliġibbli jew inkella destinatarji finali ineliġibbli, kif ukoll żborżi kkanċellati li l-Istat Membru kkonċernat irreġistra b'mod skorrett bħala mħallsa;

194.  Josserva li d-DĠ REGIO kkonferma rata ta' żball residwu ta' 1,96 % għas-sena kontabilistika 2016-2017, wara t-tlestija taċ-ċiklu ta' kontroll nazzjonali u tal-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-evidenza kollha tal-awditjar disponibbli f'din id-data u fl-istennija tal-konklużjoni tal-proċeduri kontradittorji (approċċ konservattiv) u li fl-istess ħin li d-DĠ REGIO stima li r-rata kkonfermata taf tilħaq massimu ta' 2,74 %;

195.  Jinnota bi tħassib id-differenza ċara bejn ir-rati ta' żball stmati mill-Qorti u mill-Kummissjoni;

196.  Josserva, barra minn hekk, li għall-2018 il-Kummissjoni introduċiet żewġ kunċetti ġodda: "ammont f'riskju fil-waqt tal-pagament"(18) u "ammont f'riskju fil-waqt tal-għeluq";

197.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-"ammont f'riskju fil-waqt tal-pagament" huwa bbażat fuq il-kontijiet trażmessi mill-Istati Membri wara li jkunu tnaqqsulhom il-korrezzjonijiet finanzjarji; jinnota li jkun jidher, għalhekk, li l-Kummissjoni ma għandhiex informazzjoni diretta dwar l-ammont fir-riskju fil-waqt tal-pagament;

198.  Barra minn hekk, jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-"ammont f'riskju fil-waqt tal-għeluq" huwa estrapolazzjoni bbażata fuq l-esperjenza tal-Kummissjoni;

199.  Iqis utli, f'dan il-kuntest, li jfakkar fil-punt (b)(i) tal-Artikolu 247(1) tar-Regolament Finanzjarju li jirrikjedi li l-Kummissjoni tressaq "(...) stima tal-livell ta' żball fin-nefqa tal-Unjoni bbażata fuq metodoloġija konsistenti u stima ta' korrezzjonijiet futuri (...)";

200.  Jinsab imħasseb dwar il-konklużjoni tal-Qorti li attwalment hemm dipendenza limitata fuq ix-xogħol magħmul minn ħafna awtoritajiet tal-awditjar minħabba dgħufijiet fil-metodu ta' kampjunar użat mill-awtoritajiet tal-awditjar, fid-dokumentazzjoni tar-rendikont tal-entrati u fit-trattament tal-iżbalji; jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu li l-Qorti ma tistax tiddependi fuq ir-rata ta' żball ippreżentata mill-Kummissjoni minħabba li hija bbażata fuq in-nefqa li tkun għadha ma għaddietx miċ-ċiklu sħiħ ta' kontroll u li mhijiex l-istess bħal dik awditjata mill-Qorti;

201.  Iqis bħala insodisfaċenti li l-Qorti u l-Kummissjoni jużaw metodoloġiji differenti biex jistabbilixxu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji; u għaldaqstant jaslu għal riżultati differenti f'dak li għandu x'jaqsam mar-rata ta' żball residwu (RER): ˃ 2 % (DĠ EMPL & DĠ REGIO), 5 % (Qorti); f'dan ir-rigward, jitlob li l-Qorti ma tipprovdix RER iżda rata ta' żball fil-waqt tal-pagamenti (qabel ma jiġu applikati l-korrezzjonijiet) sabiex ittejjeb il-kwalità tal-evalwazzjoni u tal-iskrutinju tal-Parlament;

202.  Jirrimarka, barra minn dan, li l-bażi tad-data taż-żewġ istituzzjonijiet hija differenti: filwaqt li l-Qorti ssegwi approċċ annwali, fl-2018 il-Kummissjoni setgħet biss tivverifika l-kontijiet 2016-2017 u ssegwi approċċ pluriennali;

Ġestjoni finanzjarja u kontrolli interni

203.  Jirrimarka li d-DĠ REGIO joħroġ 30 riżerva għal 30 programm operattiv fl-ambitu tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali; 18-il riżerva kienu għadhom stabbiliti fir-rigward tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

204.  Jinnota li fi tmiem l-2018, id-DĠ REGIO jirrapporta t-tlestija ta' 99 % tal-pjanijiet ta' azzjoni biex jiġu ssodisfati l-kundizzjonalitajiet ex ante u li l-pjanijiet ta' azzjoni mhux kompluti tnaqqsu għal 6 fl-2018 (8 fl-2017); jinnota bi tħassib li żewġ deċiżjonijiet ta' sospensjoni u żewġ ittri ta' presospensjoni nħarġu għal dawk il-pjanijiet li ma tlestewx li jistgħu jaffettwaw l-implimentazzjoni f'waqtha tal-programmi operattivi kkonċernati li l-maġġoranza tagħhom huma fis-settur ambjentali;

205.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi simplifikazzjoni ġenwina tal-proċedura, inkluż fid-dokumentazzjoni rikjesta sabiex jinkiseb aċċess għall-finanzjament, mingħajr ma jiġu injorati l-prinċipji ta' awditjar u monitoraġġ;

206.  Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-fondi strutturali u dwar il-fatt li s-sitwazzjoni tirriżulta saħansitra aktar gravi minn dik li kien hemm fil-fażi komparabbli matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti; filwaqt li attwalment ir-rata ta' assorbiment medju kienet taħt l-40 %, fil-fażi komparabbli matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 kienet taħt is-60 %(19);

207.  Jinnota li r-RAA tad-DĠ REGIO għall-2018 jiddikjara li attwalment, EUR18-il biljun tal-FEŻR u tal-FK, li huma ekwivalenti għal 7,2 % tal-allokazzjonijiet totali, huma ppjanati biex isiru disponibbli permezz tal-istrumenti finanzjarji;

208.  Jiddispjaċih li r-rapport annwali tal-2018 dwar l-"Istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE" ma ġiex ippubblikat qabel Jannar 2020; jinnota li fi tmiem l-2018, il-kontribuzzjonijiet tal-Fondi SIE impenjati għall-istrumenti finanzjarji (FIs) kienu ta' EUR 16,9 biljun, EUR 7 biljun tħallsu lill-FIs mill-Fondi SIE (madwar 41 %) u EUR 3,7 biljun ġew investiti f'benefiċjarji finali; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika r-rapport annwali tal-2019 sa Ottubru 2020 sabiex is-sejbiet tagħha jkunu jistgħu jiġu integrati fir-rapport ta' kwittanza għall-2019;

209.  Ifakkar fl-appell tiegħu biex l-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar jitħallew jawditjaw l-istrumenti finanzjarji taħt il-baġit tal-Unjoni, inaqqsu l-għadd ta' strumenti finanzjarji, u jintroduċu regoli aktar stretti għar-rappurtar mill-amministraturi tal-fondi, inkluż mill-Grupp tal-BEI u minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra dwar il-prestazzjoni u r-riżultati miksuba, u b'hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont(20);

210.  Jenfasizza li huma meħtieġa aktar trasparenza, obbligu ta' rendikont aħjar u rappurtar aħjar dwar il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà għall-istrumenti finanzjarji implimentati fl-Unjoni u lil hinn minnha; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kontropartijiet tagħha li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji appoġġati mill-baġit tal-Unjoni jiżguraw l-akbar trasparenza u obbligu ta' rendikont;

211.  Jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji jistgħu jissupplimentaw l-għotjiet iżda mhux suppost jissostitwuhom(21);

212.  Jinsab imħasseb ferm li l-akkumulu ta' impenji fi tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni se jkun ferm ogħla minn dak fi tmiem l-eżerċizzju preċedenti, u b'hekk jaf possibbilment jikkawża kriżi oħra tal-pagamenti;

213.  Jinnota li d-DĠ REGIO, għas-sena kontabilistika 2016-2017, ikkonferma l-RERs irrappurtati mill-awtoritajiet tal-awditjar (inkluż f'ċerti każijiet wara li ddaħħlu aġġustamenti mingħajr impatt materjali) bħala taħt il-livell limitu ta' materjalità għal 135 programm operattiv, filwaqt li 29 minnhom kellhom jiġu riveduti biex jitilgħu fuq 2 %;

214.  Jinnota wkoll li d-DĠ REGIO aċċetta 242 kont iċċertifikat mill-258 għas-sena kontabilistika 2017-2018; filwaqt li ma aċċettax 16-il kont; jissottolinja f'dan il-kuntest li l-Qorti ma eżaminatx il-kontijiet għal dak il-perjodu peress li l-verifiki kienu għadhom ma ġewx konklużi;

215.  Josserva li, fl-ambitu tal-politika strutturali u ta' koeżjoni, is-setturi l-aktar esposti għar-riskju ta' frodi huma l-infrastruttura (34 %), l-ambjent (13 %) u r-riċerka (13 %), u li l-każijiet ta' frodi jikkonċernaw ir-regoli dwar l-akkwist (52 %), in-nefqa irregolari (14 %) u l-kunflitti ta' interess (8 %);

Irregolaritajiet serji u użu ħażin ta' fondi fl-Istati Membri

216.  Jinnota li r-rapport finali tal-awditjar tad-DĠ REGIO dwar ir-Repubblika Ċeka ġie żvelat mal-media mingħajr awtorizzazzjoni; kien infurmat li l-Kummissjoni wettqet awditi komprensivi rigward l-applikazzjoni tad-dritt nazzjonali u tal-Unjoni, billi vverifikat bir-reqqa mhux biss ir-regolarità tal-operazzjonijiet iżda wkoll il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u dik nazzjonali dwar il-kunflitti ta' interess; jinnota li l-Kummissjoni infurmat lill-kumitat responsabbli tal-Parlament f'laqgħa bil-magħluq f'Diċembru 2019 dwar il-progress tal-awditi mwettqa mid-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL; jistieden lill-Kummissjoni żżomm lill-awtorità ta' kwittanza u lill-kumitat(i) responsabbli tal-Parlament infurmat(i) dwar kwalunkwe żvilupp ġdid mingħajr dewmien żejjed u tiżgura segwitu xieraq għas-sejbiet;

217.  Jiddeplora l-indikazzjonijiet inizjali li, fil-qasam tal-fondi reġjonali u ta' koeżjoni, l-awdituri sabu nuqqasijiet serji fil-funzjonament tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll u għaldaqstant ipproponew korrezzjoni finanzjarja ta' kważi 20 %; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod kritiku jekk dawn il-każijiet jirrappreżentawx każijiet ta' użu ħażin sistemiku tal-fondi tal-Unjoni; jistenna li l-Kummissjoni tadotta mekkaniżmu xieraq biex jiġu evitati nuqqasijiet futuri;

218.  Jiddeplora wkoll l-indikazzjonijiet inizjali li l-awdituri tal-Kummissjoni sabu każijiet serji ħafna ta' kunflitti ta' interess relatati mal-Gvern Ċek; jifhem, madankollu, li d-dritt nazzjonali Ċeka fil-qasam tal-kunflitti ta' interess ma ppenalizzax, qabel Frar 2017, l-għoti ta' fondi pubbliċi lill-uffiċjali pubbliċi; jinnota li sa issa għadha ma ġiet iddikjarata l-ebda nefqa għall-2018; jistenna li l-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tlesti l-proċess b'mod effiċjenti u f'waqtu u twettaq bis-sħiħ il-miżuri korrettivi neċessarji kollha; fid-dawl tar-rapporti dwar it-tħassib serju dwar il-kunflitti ta' interessi relatati mal-Gvern Ċek li nstabu fl-awditi mwettqa mill-Kummissjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinforma bis-sħiħ lill-Parlament u lill-Kunsill dwar is-sitwazzjoni;

219.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni infurmat lill-kumitat kompetenti tiegħu li d-DĠ REGIO wettaq korrezzjonijiet finanzjarji ta' aktar minn EUR 1,5 biljun minn programmi tal-perjodu 2007-2013 fl-Ungerija, li fihom skopra irregolaritajiet u li dan l-ammont jaffettwa l-programmi operattivi li ġejjin:

   2007HU161PO001 Żvilupp ekonomiku EUR 275 miljun
   2007HU161PO002 Ambjent u Enerġija EUR 254 miljun
   2007HU161PO007 Trasport EUR 371 miljun
   2007HU161PO008 Infrastruttura soċjali EUR 120 miljun
   7 programmi operattivi reġjonali EUR 473 miljun
   2007HU161PO010 Implimentazzjoni EUR 75 miljun

220.  Jirrikonoxxi l-ħidma eċċellenti ta' awditjar mill-Kummissjoni fid-detezzjoni ta' riskji sistemiċi u sorsi ta' żball; jilqa' l-korrezzjonijiet finanzjarji imposti; jinnota bi tħassib iż-żmien sostanzjali meħtieġ biex jiġu rkuprati fondi mħallsa b'mod irregolari; jistieden lill-Kummissjoni tinforma f'aktar dettall lill-awtorità ta' kwittanza rigward is-sejbiet tagħha dwar ir-riskji sistemiċi u l-istrutturi oligarkiċi;

221.  Jiddeplora l-fatt li, fil-qasam tal-FSIE, l-awdituri tal-Kummissjoni sabu nuqqasijiet serji fil-funzjonament tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll prinċipalment fir-rigward tal-kontroll tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku;

222.  Ifakkar li ġiet applikata korrezzjoni finanzjarja b'rata fissa ta' 10 % fir-rigward tal-programmi operattivi (PO) kollha;

223.  Ifakkar fil-korrezzjoni finanzjarja ta' 25 % għall-ftehimiet qafas fis-settur tal-ilma fil-PO dwar l-Ambjent u l-Effiċjenza fl-Enerġija hija minħabba irregolaritajiet fl-akkwist pubbliku;

224.  Ifakkar fil-korrezzjoni finanzjarja b'rata fissa ta' 10 % fil-Programm Operattiv għall-Iżvilupp Territorjali u tas-Saldu hija minħabba nuqqasijiet matul l-għażla tal-proġett;

225.  Jinnota, barra minn hekk, li d-DĠ REGIO għadu ma għalaqx minn qabel il-programmi li jikkonċernaw l-amministrazzjoni elettronika, u dan jaf jimplika korrezzjonijiet ulterjuri;

226.  Jinnota bi tħassib li l-livell ta' irregolaritajiet jindika li hemm problema sistemika fil-programmi operattivi tal-Ungerija li tmur lura għall-2007; jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament u lill-pubbliku ġenerali rigward il-valutazzjoni tal-Kummissjoni stess dwar ir-raġunijiet wara dan il-livell ta' irregolaritajiet; jirrimarka li l-multa ta' somma f'daqqa ta' 10 % għall-ġestjoni ħażina ta' programmi operattivi mhijiex soluzzjoni fit-tul għal-livell għoli ta' irregolaritajiet identifikati u li, mingħajr mekkaniżmi mtejba u adegwati ta' kontroll u ta' monitoraġġ, dan il-livell ma jistax jonqos;

227.  Għall-programmi msemmija hawn fuq, jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi skeda ta' żmien ċara, mill-bidu tal-proġett sal-irkupru tal-fondi, li tispjega d-diversi fażijiet;

228.  Jitlob lill-Kummissjoni tindika l-mod kif dawn l-irkupri se jkunu inklużi fil-baġit peress li jaffettwaw programmi tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 preċedenti;

229.  Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu favur it-twaqqif ta' mekkaniżmu li, permezz tiegħu, l-Istati Membri li ma jirrispettawx il-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jistgħu jkunu soġġetti għal konsegwenzi legali u finanzjarji sinifikanti;

Rakkomandazzjonijiet

230.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   testendi r-rappurtar dwar l-impatt u s-sostenibbiltà tal-investimenti tal-Unjoni biex jintwera l-valur miżjud tal-Unjoni tal-finanzjament tal-Unjoni;
   issaħħaħ l-isforzi tagħha biex ittejjeb l-oqfsa attwali ta' kontroll u ta' aċċertament bil-għan li tistabbilixxi katina ta' awditjar uniku;
   tippreżenta, fl-AMPR tagħha, ċifra għal-livell ta' żball fil-waqt tal-pagament (qabel il-korrezzjoni fil-livell nazzjonali) u stima ta' korrezzjoni futura;
   tkompli l-kooperazzjoni tagħha mal-Qorti sabiex tallinja aktar il-metodoloġiji ta' awditjar u l-interpretazzjoni ta' testi legali;
   tippubblika l-proposti kollha tagħha għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fl-ambitu tal-eżerċizzju tas-Semestru Ewropew;
   tagħti aktar attenzjoni, u talloka aktar appoġġ tekniku, lill-Istati Membri, li s-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll tagħhom huma biss parzjalment affidabbli, jew mhux affidabbli, fejn hemm riskju akbar ta' frodi u korruzzjoni relatati mal-fondi u speċjalment ma' dawk l-Istati Membri li ma ngħaqdux mal-UPPE;
   tħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri biex jissieħbu fl-UPPE;
   tagħti attenzjoni partikolari lill-ftehimiet qafas mogħtija permezz ta' proċeduri tal-akkwist pubbliku, peress li l-frodi u l-korruzzjoni relatati magħhom jirrappreżentaw riskju akbar għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni;
   tnaqqas kemm jista' jkun malajr l-akkumulu ta' impenji;
   tnaqqas id-diżimpenn awtomatiku għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 minn n+3 snin għal n+2 snin biex l-Istati Membri jingħataw spinta ħalli jimplimentaw il-programmi malajr;
   timponi korrezzjonijiet finanzjarji għall-iżbalji identifikati mill-Qorti bi qbil mad-dispożizzjonijiet legali relevanti;
   tispeċifika fir-rapporti annwali tal-attività kif l-ammonti affettwati mill-korrezzjonijiet finanzjarji ex post imposti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni ntużaw mill-ġdid, b'mod partikolari f'dawk il-każijiet fejn kienu involuti frodi, korruzzjoni jew attività kriminali oħra;
   tispeċifika fir-rapporti annwali tal-attività jekk l-Istati Membri kkonċernati użawx mill-ġdid u b'liema mod użaw il-korrezzjonijiet finanzjarji ex post imposti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni;
   tippubblika r-rapport annwali tal-2020 dwar "L-istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE" mingħajr dewmien;
   iżżid it-trasparenza billi tippermetti t-tfittxija għal offerenti rebbieħa fuq it-TED, is-sit web tal-akkwist pubbliku elettroniku tal-Unjoni;
   tagħmel l-użu tal-programm tal-IT ARACHNE prekondizzjoni għall-Istati Membri biex jużaw il-Fondi tal-Unjoni; tesplora l-possibbiltà li tintuża d-data ta' ARACHNE u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji mill-Istati Membri u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex tinħoloq "lista sewda tal-UE" ta' kumpaniji u s-sidien benefiċjarji tagħhom jew individwi ikkundannati b'rabta ma' frodi jew korruzzjoni jew attivitajiet kriminali oħra relatati mal-użu ta' fondi tal-Unjoni, li possibbilment jiġu pprojbiti milli japplikaw għall-finanzjament tal-Unjoni għal perjodu ta' ħames snin, u tiskrutinizza bir-reqqa l-proġetti tagħhom li għaddejjin li jinvolvu l-ħlas ta' Fondi tal-Unjoni;
   tipprovdi aktar appoġġ u gwida lill-Istati Membri permezz tal-mekkaniżmi differenti tagħha inkluż l-assistenza teknika għad-dispożizzjoni tagħha u Task Force dedikat għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva għall-assorbiment tal-fondi tal-Unjoni u għat-tranżizzjoni bla xkiel mill-perjodu ta' programmazzjoni attwali għal dak li jmiss;
   tallinja l-perjodi kontabilistiċi tal-fondi strutturali ma' dawk tal-Qorti;
   tiżgura, flimkien mal-koleġiżlaturi, li ż-żamma ta' 10 % fuq il-pagamenti interim tiġi ppreservata matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 u li l-ammonti miżmuma jiġu rilaxxati biss ladarba jitlestew il-verifiki kollha u jsir it-titjib li jkun hemm bżonn jew jittieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji;
   tiżviluppa linji gwida komuni għall-kunflitti ta' interess ta' politiċi ta' livell għoli; tiżviluppa flimkien mal-Istati Membri strumenti legali effettivi biex jiġi evitat li jitrawmu strutturi oligarkiċi li jużaw il-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni;
   tikkunsidra l-introduzzjoni ta' ġestjoni diretta minflok il-ġestjoni kondiviża f'każ li jsir użu ħażin intenzjonat ta' fondi għall-QFP il-ġdid;

231.  Jistieden lill-Qorti testendi l-kopertura tal-prestazzjoni fir-rapport annwali tagħha, li għaliha r-rapporti speċjali tal-Qorti jikkostitwixxu sors prezzjuż ta' informazzjoni; f'dan il-kuntest, jilqa' l-proposti li saru mill-Qorti matul iż-żjara tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit fid-19 ta’ Novembru 2019;

Riżorsi naturali

Konformità

232.  Jinnota li għas-sena finanzjarja 2018, il-Qorti tistima livell ta' żball ta' 2,4 % għall-Intestatura sħiħa "Riżorsi Naturali", li xorta għadu ogħla mil-livell limitu ta' materjalità ta' 2 %;

233.  Jenfasizza li l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà kumplessi jżidu r-riskju ta' żball fl-iżvilupp rurali, il-miżuri tas-suq, is-sajd, l-ambjent u l-azzjoni klimatika; jinnota li dawk l-oqsma jikkorrispondu għal madwar kwart tal-baġit għar-"Riżorsi Naturali";

234.  Jinnota li mill-156 pagament ittestjati mill-Qorti fiż-żoni ta' riskju ogħla, kwart minnhom kien fihom żball u li l-kawżi ewlenin tal-iżbalji kienu relatati ma' kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà, regoli ta' akkwist jew ta' għoti, u informazzjoni mhux preċiża dwar żoni;

235.  Jinnota b'sodisfazzjon li għall-baġit li jikkorrispondi għall-pagamenti diretti tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) (72 % tal-intestatura "Riżorsi Naturali"), il-Qorti tistima li l-livell ta' żball f'dan il-qasam huwa taħt il-livell limitu ta' materjalità ta' 2 %;

236.  Jirrimarka li mill-95 pagament dirett awditjati mill-Qorti, 81 % ma kienx fihom żbalji u li l-biċċa l-kbira tal-iżbalji kienu pagamenti żejda minuri taħt il-5 %, l-aktar minħabba bdiewa li jipprovdu informazzjoni mhux preċiża dwar żoni;

237.  Jenfasizza li l-kisbiet pożittivi fil-qasam tal-pagamenti diretti tal-FAEG huma prinċipalment dovuti għall-kwalità tas-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll, is-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art, l-Applikazzjoni ta' Għajnuna Ġeospazjali u l-kontroverifiki preliminari tal-applikazzjonijiet tal-bdiewa;

238.  Jinnota li, skont il-Qorti, iċ-ċifri ppreżentati mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha huma konsistenti mal-konklużjoni tal-awditu tagħha;

239.  Jirrimarka li fl-2018, id-DĠ AGRI wettaq żjarat ta' rieżami għal 17-il korp ta' ċertifikazzjoni u sab li hemm bżonn ta' titjib għall-maġġoranza tagħhom u għalhekk, ix-xogħol tal-biċċa l-kbira tal-korpi ta' ċertifikazzjoni miżjura ma setax jiġi kompletament fdat fir-rigward tal-verifika tal-legalità u r-regolarità u lib'mod partikolari, ġew identifikati nuqqasijiet fir-rigward tal-metodoloġija tat-teħid tal-kampjuni u l-firxa tal-verifiki tal-eliġibbiltà;

Prestazzjoni

240.  Jinnota li l-azzjonijiet ta' żvilupp rurali ġeneralment twettqu kif ippjanat u li l-Istati Membri kienu vverifikaw ir-raġonevolezza tal-ispejjeż;

241.  Jirrimarka li, għal xi proġetti, l-għażliet simplifikati fil-qasam tal-ispejjeż, bħal somom f'daqqa jew rati fissi, għandhom il-potenzjal li jissimplifikaw l-amministrazzjoni u jżommu l-ispejjeż taħt kontroll;

242.  Jiddispjaċih li l-awtoritajiet nazzjonali ftit li xejn għamlu użu minn għażliet simplifikati fil-qasam tal-ispejjeż għalkemm setgħu kienu utli f'madwar terz tal-proġetti eżaminati mill-Qorti; jinnota, madankollu, l-isforzi tad-DĠ AGRI biex jgħin lill-Istati Membri jegħlbu d-diffikultajiet u l-problemi li jiltaqgħu magħhom meta jintroduċu għażliet ta' spejjeż simplifikati;

243.  Jirrimarka bi tħassib li l-Qorti għadha qed tkompli tidentifika dgħufijiet fl-użu tal-indikaturi tar-riżultat fir-rigward tal-qafas komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tal-PAK (is-CMEF);

244.  Jiddispjaċih, b'mod partikolari, li l-Qorti sabet li kważi terz tal-azzjonijiet tal-iżvilupp rurali ma kellhom l-ebda indikatur tar-riżultat rilevanti fis-CMEF u li fejn ġew definiti, l-indikaturi mhux dejjem kienu relatati mal-objettivi tal-oqsma ta' prijorità;

245.  Jirrakkomanda li:

   il-Kummissjoni tivvaluta l-effikaċja tal-azzjonijiet tal-Istati Membri biex ikunu indirizzati l-kawżi sottostanti tal-iżbalji u biex tinħareġ gwida addizzjonali meta meħtieġ;
   il-korpi taċ-ċertifikazzjoni jtejbu l-proċeduri tagħhom sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tuża għalkollox ix-xogħol tagħhom bħala s-sors primarju ta' aċċertament tagħha fir-rigward tar-regolarità tal-infiq tal-PAK;
   il-Kummissjoni tindirizza d-dgħufijiet ikkonstatati mill-Qorti fir-rigward tal-qafas komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni fil-kuntest tal-proposta tagħha għall-PAK il-ġdida;

KPIs

246.  Ifakkar li wieħed mill-objettivi ewlenin tal-PAK huwa li tipprovdi stabbiltà tad-dħul lill-bdiewa u tappoġġa ż-żamma u l-ħolqien tal-impjiegi u li tistimula t-tkabbir u l-investimenti fit-territorju kollu tal-Unjoni; josserva li f'żoni rurali inqas żviluppati, il-PAK qed tmur kontra l-objettivi ewlenin tagħha u qed tgħin primarjament lis-sidien tal-artijiet il-kbar, aktar milli lill-bdiewa ż-żgħar li jaħdmu l-art;

247.  Jinnota bi tħassib kbir li bħal fis-snin preċedenti, skont ir-RAA tad-DĠ AGRI għall-2018, "l-introjtu tal-fattur agrikolu għal kull unità tax-xogħol full time kien irkuprat f'termini reali iżda ġeneralment l-introjtu kien għadu lura meta mqabbel mas-salarji fl-ekonomija kollha"; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza din is-sitwazzjoni bl-akbar serjetà, filwaqt li żżomm quddiem għajnejha l-konsegwenzi tas-salarji tal-bdiewa li ġeneralment għadhom lura, speċjalment f'żoni rurali inqas żviluppati;

248.  Jinnota li l-impjieg fiż-żoni rurali tal-Unjoni qabeż il-livell ta' qabel il-kriżi rreġistrat fl-2008: 67,7 %;

249.  Jirrimarka li l-KPI relatat mar-rata tal-impjiegi rurali mhuwiex biss iddeterminat mill-fattur tal-PAK;

250.  Jirrimarka bi tħassib kbir li, skont ir-RAA tad-DĠ AGRI għall-2018, il-forza tax-xogħol fil-PAK naqset b'mod kostanti minn 11 595 (1 000 unità ta' xogħol annwali) fl-2008 għal 9 363 (1 000) xogħol annwali fl-2017 (paġna 22);

251.  Jinnota x-xejra pożittiva kkomunikata mill-Kummissjoni fir-rigward tal-KPI dwar is-sehem minimu ta' art bi prattiki ambjentali speċifiċi;

252.  Jenfasizza, madankollu, li l-Kummissjoni kkonkludiet fid-dokument ta' ħidma tal-persunal tagħha(22) li "... minkejja l-objettivi tal-miżuri ta' ekoloġizzazzjoni stabbiliti fir-Regolament dwar il-Pagamenti Diretti, l-objettivi ambjentali u klimatiċi ma kinux ġeneralment fattur ewlieni fl-għażliet ta' implimentazzjoni tal-Istati Membri. L-Istati Membri (...) ma jużawx din il-flessibbiltà biex jimmassimizzaw il-benefiċċji ambjentali u klimatiċi; id-deċiżjonijiet jidhru li kienu motivati pjuttost minn kwistjonijiet amministrattivi u kunsiderazzjonijiet agrikoli, inkluża r-rieda li jiġi żgurat tfixkil minimu għall-prattiki tal-biedja";

253.  Jiddispjaċih li, bħal fir-rapporti preċedenti, il-Qorti reġgħet identifikat dgħufijiet fl-użu tal-indikaturi tar-riżultati, inklużi lakuni fil-kwalità tal-indikaturi tar-riżultati(23); jenfasizza li, biex tinkiseb il-bidla proposta għall-PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni, din tkun teħtieġ l-iżvilupp ta' sett komprensiv ta' indikaturi komuni tar-riżultati, u tkun teħtieġ ukoll l-applikazzjoni bir-reqqa ta' dawk l-indikaturi;

254.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament tal-PAK ikun konformi mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Ftehim ta' Pariġi;

255.  Jiddispjaċih b'mod partikolari li l-Kummissjoni kellha tikkonkludi li "l-effetti ġenerali tal-miżuri ta' ekoloġizzazzjoni, kif applikati bħalissa, fuq prattiki ta' ġestjoni tal-farms u l-ambjent/il-klima huma inċerti iżda jidhru li huma pjuttost limitati, għalkemm hemm varjazzjonijiet fost l-Istati Membri" u li "l-miżura ta' diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba' rriżultat f'żieda fid-diversità ta' għelejjel ikkultivati ta' madwar 0,8 % tar-raba li tinħadem"(24);

256.  Jirrimarka li l-ekoloġizzazzjoni tal-PAK ma setgħetx tilħaq l-għan oriġinali tagħha li ttejjeb il-prestazzjoni ambjentali u baqgħet skema ta' appoġġ għall-introjtu minħabba l-bażi kontinwa ta' pagamenti abbażi tal-ettari; u jfakkar li skont ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 21/2017 dan ħoloq ir-riskju ta' deadweight sinifikanti u finanzjament doppju;

257.  Jirrimarka bi tħassib li filwaqt li l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-agrikoltura naqsu b'mod sostanzjali bejn l-1990 u l-2010, din it-tendenza ġiet interrotta u l-emissjonijiet żdiedu mill-2016 sal-2017 fil-mument meta ġiet implimentata l-ekoloġizzazzjoni (ara t-tweġiba għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 9);

Allokazzjoni tal-PAK aktar ġusta

258.  Jinsisti li, fi żminijiet ta' kriżi tal-volatilità tal-introjtu, l-introjti ta' farms akbar mhux bilfors jeħtieġu l-istess livell ta' appoġġ għall-istabbilizzazzjoni tal-introjti tal-farms bħal farms iżgħar peress li dawn jistgħu jibbenefikaw mill-ekonomiji ta' skala potenzjali li x'aktarx huma reżiljenti; jemmen li l-Kummissjoni għandha tieħu miżuri biex tiżgura li l-fondi tal-PAK jitqassmu b'mod ponderat, b'tali mod li l-pagamenti għal kull ettaru jkunu inversament proporzjonali għad-daqs tal-azjenda agrikola/farm;

259.  Jinsisti li fis-sistema l-ġdida ta' implimentazzjoni, jiġi adottat indikatur speċifiku tar-riżultat "Distribuzzjoni mill-ġdid għal farms iżgħar";

260.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-PAK tkun allokata b'mod ġust għall-bdiewa attivi u li ma tirriżultax fi ftehimiet dwar l-art li jkunu ta' benefiċċju għal grupp magħżul ta' persuni b'informazzjoni privileġġata tal-politika li spiss jissejħu "l-oligarki"; jistieden lill-Kummissjoni tqis il-ksur, iċ-ċirkumvenzjonijiet u l-konsegwenzi mhux intenzjonati tar-regoli attwali dwar l-allokazzjoni tal-PAK; jinnota l-importanza ta' sistema ta' governanza trasparenti u b'saħħitha u jistieden ukoll lill-Kummissjoni żżid l-isforzi biex tipprevjeni u tidentifika l-frodi;

261.  Huwa mħasseb dwar rapporti reċenti ta' każijiet allegati ta' kunflitti ta' interess ta' livell għoli u ħtif tal-art f'ċerti Stati Membri; jinnota li, b'referenza għas-sjieda tal-art, huwa l-ewwel u qabel kollox għall-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri li jaġixxu u jistabbilixxu s-sistemi neċessarji biex jipprevjenu u jevitaw il-frodi; jissottolinja li l-allegazzjonijiet jew is-suspetti kollha rigward frodi u l-użu ħażin jew il-ġestjoni ħażina tal-fondi tal-Unjoni għandhom jiġu indirizzati lill-OLAF u lill-UPPE; f'dan ir-rigward, jinnota l-importanza ta' sistema ta' governanza trasparenti u b'saħħitha u jistieden ukoll lill-Kummissjoni żżid l-isforzi biex tipprevjeni u tidentifika l-frodi;

262.  Jirrikonoxxi l-proposta tal-Kummissjoni għal mudell ta' implimentazzjoni ġdid inkluż l-iffissar ta' limitu massimu flimkien ma' mekkaniżmu digressiv biex tiżgura li l-fondi tal-PAK jitqassmu b'mod ponderat, b'tali mod li l-pagamenti għal kull ettaru jkunu inversament proporzjonali għad-daqs tal-azjenda agrikola/farm; huwa tal-fehma li l-iffissar ta' limiti massimi, bl-introduzzjoni ta' kumpens għax-xogħlijiet qabel ma jkun iffissat limitu massimu, huwa insuffiċjenti biex jiggarantixxi allokazzjoni aktar ġusta ta' pagamenti diretti; barra minn hekk, jappoġġa l-idea ta' mekkaniżmu ta' ridistribuzzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi proposta għal ammont massimu ta' pagamenti diretti għal kull persuna fiżika bħala s-sid benefiċjarju ta' kumpanija waħda jew aktar; jissottolinja li m'għandux ikun possibbli li jingħataw sussidji tal-UE li jammontaw għal mijiet ta' miljuni ta' euro f'perjodu wieħed ta' QFP;

Riżervi maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI

263.  Japprova r-riżervi maħruġa mid-direttur ġenerali tad-DĠ AGRI fir-RAA tad-DĠ AGRI għall-2018 (fil-paġna 145);

Ir-Repubblika Ċeka

264.  Jieħu nota tal-fatt li(25):

   il-Kummissjoni bħalissa qed issegwi allegazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess fir-Repubblika Ċeka fuq il-bażi tal-Artikolu 61 tar-Regolamenti Finanzjarji. F'Jannar-Frar 2019 sar awditu kkoordinat minn diversi servizzi tal-Kummissjoni (DĠ AGRI/DĠ REGIO/DĠ EMPL). Id-DĠ AGRI awditja l-miżuri ta' investiment fl-ambitu tal-Iżvilupp Rurali;
   l-inkjesta tal-Kummissjoni għadha għaddejja, u bħala miżura ta' prekawzjoni u sakemm is-sitwazzjoni tiġi ċċarata, l-ebda pagament mill-baġit tal-Unjoni taħt il-Fondi SIE mhu qed isir lill-kumpaniji li huma direttament u indirettament proprjetà tal-PM Babiš li jistgħu potenzjalment ikunu affettwati mill-allegat kunflitt ta' interess;
   fir-rigward tal-Fond għall-Iżvilupp Rurali, il-Kummissjoni mhijiex tirrimborża lill-awtoritajiet Ċeki l-ammonti relatati mal-proġetti Agrofert li jistgħu potenzjalment ikunu affettwati mill-allegat kunflitt ta' interess;

265.  Jistieden lill-Kummissjoni, f'każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli, biex tieħu miżuri xierqa biex tipproteġi l-baġit tal-Unjoni inklużi azzjonijiet korrettivi għall-passat fejn dan ikun previst;

266.  Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja b'kawtela l-proċess attwali fir-Repubblika Ċeka, billi tagħti attenzjoni partikolari lill-pagamenti li jsiru lil kumpaniji li huma direttament u indirettament proprjetà tal-Prim Ministru Ċek jew ta' Membri oħra tal-Gvern Ċek;

267.  Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa l-proċess tal-irkupru ta' fondi użati ħażin sabiex tiżgura li r-Repubblika Ċeka tieħu passi legali biex tinfurza rimedju mingħand dawk responsabbli għall-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni;

268.  Jistieden lill-Kummissjoni tinforma minnufih lill-kumitat responsabbli tal-Parlament u lill-pubbliku dwar ir-riżultati tal-awditi b'rispett sħiħ għall-prinċipji tat-trasparenza u taċ-ċertezza tad-dritt li huma parti mill-prinċipji tal-istat tad-dritt; jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-kumitat responsabbli tal-Parlament fil-każ li kwalunkwe kunflitt ta' interess possibbli relatat mal-Gvern Ċek ikompli wara li l-awditi jkunu tlestew uffiċjalment jew fil-każ li l-Awtoritajiet Ċeki joġġezzjonaw li jimplimentaw xi miżura korrettiva għal raġunijiet politiċi jew raġunijiet mhux legali oħrajn;

269.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa jekk is-sitwazzjoni politika fir-Repubblika Ċeka tirrispettax bis-sħiħ il-prinċipji tal-istat tad-dritt u tieħu kwalunkwe pass raġonevoli biex tħares l-istat tad-dritt bħala wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni jekk issib li dan il-prinċipju huwa tabilħaqq mhedded;

Is-Slovakkja

270.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa t-tweġibiet mogħtija f'Awwissu 2019 mill-awtoritajiet Slovakki dwar il-miżuri leġiżlattivi li qed jieħdu biex itejbu l-korrettezza u t-trasparenza tar-"Reġistru tal-Artijiet" (katast), is-segwitu għall-allegazzjoni ta' frodi, l-irkupri kif ukoll dwar metodoloġija ġdida implimentata mill-Aġenzija tal-Pagamenti (APA) Slovakka għat-trattament ta' talbiet doppji;

271.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli żżomm lill-Parlament infurmat b'mod f'waqtu dwar l-evoluzzjoni tal-fajls fir-Repubblika Ċeka u fis-Slovakkja;

L-Ungerija

272.  Jinnota li fir-rigward tal-Ungerija, wara r-riżultati tal-investigazzjonijiet tal-OLAF, l-awditi tal-2015 u l-2017 tad-DĠ AGRI sabu nuqqas sistemiku ta' verifiki fir-rigward ta' kunflitt ta' interess fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku fl-ambitu tal-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2007-2013;

273.  Jilqa' l-fatt li:

   il-Kummissjoni ddeċidiet li tapplika korrezzjonijiet finanzjarji li jammontaw għal madwar EUR 6,5 miljun;
   l-awtoritajiet Ungeriżi impenjaw ruħhom li jirrimedjaw is-sitwazzjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, inkluż li jaħtru kumpanija tal-awditjar biex twettaq ir-rieżami tal-proċessi tal-akkwist pubbliku;

274.  Jistieden lid-DĠ AGRI jissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni fl-Ungerija u jirrapporta fil-ħin lill-Parlament dwar is-segwitu;

Ħtif tal-art

275.  Jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni tiddikjara(26) li "Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, il-benefiċjarji intitolati għall-ħlas huma dawk li jħaddmu l-art. L-irqajja' ddikjarati minn benefiċjarji hemm bżonn li jkunu għad-dispożizzjoni tal-bidwi f'data ta' referenza partikolari stabbilita minn Stat Membru (...). Jekk l-art tkun meħuda bil-forza, allura jkun hemm kwistjoni ta' stat tad-dritt u s-sistema ġudizzjarja tal-Istat Membru għandha taġixxi. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' tassisti lill-Istat Membru. Xi Stati Membri talbu lill-benefiċjarji jipprovdu evidenza li huma legalment intitolati li jħaddmu l-art. Oħrajn għażlu li dan ma jagħmluhx. Huwa f'idejn l-Istati Membri li jirregolaw din il-kwistjoni";

276.  Jinsab imħasseb ferm dwar allegazzjonijiet serji ta' ħtif tal-art, xi kultant bl-appoġġ ta' strutturi oligarkiċi b'faċilitazzjoni potenzjali minn gvernijiet u awtoritajiet pubbliċi f'xi Stati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida komuni għall-kunflitti ta' interess ta' politiċi ta' livell għoli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, biex jiżviluppaw strumenti legali effettivi biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt u jiġi evitat it-trawwim ta' strutturi oligarkiċi li jużaw il-fondi agrikoli tal-Unjoni; jirrikonoxxi l-miżuri meħuda mill-Kummissjoni, eż. is-sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art f'xi Stati Membri, biex ittejjeb l-imparzjalità tal-ħidma tal-aġenziji tal-pagamenti kif ukoll tal-awtoritajiet tal-awditjar;

277.  Jiddispjaċih li, mit-tweġiba mogħtija mill-Kummissjoni, jidher li għas-servizzi tad-DĠ AGRI, ir-rispett tal-istat tad-dritt huwa prinċipalment kwistjoni li tikkonċerna l-Istati Membri;

278.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta biex temenda r-regoli tal-PAK bil-għan li tiġi evitata sitwazzjoni fejn il-fondi tal-Unjoni jitħallsu fir-rigward ta' art li tkun ittieħdet bil-forza, akkwistata b'mod illegali jew frodulenti, jew li fir-rigward tagħha s-sjieda tkun ġiet iddikjarata b'mod falz, possibbilment mingħajr l-għarfien tas-sidien veri jew, fil-każ ta' art li hija proprjetà tal-istat, tal-korpi pubbliċi kkonċernati;

279.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu li jiżgura li l-bdiewa/benefiċjarji affettwati jingħataw l-opportunità li jressqu lment mal-Kummissjoni f'każ ta' ħtif tal-art, u li jkunu jistgħu jibbenefikaw minn mekkaniżmi ta' protezzjoni adegwati;

280.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura sew li l-istat tad-dritt jiġi applikat fl-Istati Membri kollha u tiżgura li s-sistema ġuridika tkun kapaċi taħdem b'mod indipendenti biex tiggarantixxi investigazzjonijiet indipendenti tal-kawżi legali; jilqa' l-applikazzjoni ta' kundizzjonalitajiet possibbli aktar stretti fil-finanzjament tal-PAK;

281.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina u tanalizza l-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Istati Membri li jevitaw il-ħtif tal-art u tifformula gwida dwar l-aħjar prattiki; jistieden lill-Istati Membri japplikaw prattiki leġiżlattivi tajbin maħsuba biex jirrestrinġu l-ħtif tal-art; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi għall-prevenzjoni u d-detezzjoni ta' frodi; iħeġġeġ lill-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, biex jiżviluppaw strument legali xieraq fil-livell tal-UE ħalli jiġi evitat il-ħtif tal-art;

282.  Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament(27) dwar il-konċentrazzjoni tal-art agrikola u jsaħħaħ l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi servizz osservatorju għall-ġbir ta' informazzjoni u data fil-livell tal-konċentrazzjoni u l-pussess tal-art agrikola fl-Unjoni kollha; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu mis-sistemi u l-bażijiet ta' data għad-dispożizzjoni tagħha, u tikkombinahom, sabiex tidentifika s-sidien benefiċjarji aħħarin fil-każ ta' azjendi agrikoli li jiffurmaw parti minn struttura korporattiva akbar; jinnota l-iżvilupp ta' reġistru tan-negozju fl-Unjoni kollha, li b'hekk jorbot l-azjendi agrikoli ma' identifikatur uniku tan-negozju fil-livell tal-Unjoni, biex jiddistingwi aħjar id-destinazzjoni finali tal-fondi tal-PAK;

Skema għall-bdiewa żgħażagħ

283.  Jilqa' l-fatt li skont l-Agriview Data tal-Kummissjoni(28) "data provviżorja tissuġġerixxi li l-għadd totali ta' benefiċjarji żdied fis-sena tat-talba 2018 b'xi 28 %, minn 364 153 għal 466 006. L-ammont totali żdied b'53 %, minn EUR 390 miljun fl-2017 għal EUR 600 miljun fl-2018" (AGRIIVIEW DATA);

284.  Jiddispjaċih li, f'dak li jikkonċerna l-appoġġ lill-bdiewa żgħażagħ permezz ta' skemi ta' żvilupp rurali, il-Qorti kkonkludiet fir-rapport speċjali tagħha 10/2017 li l-miżuri huma ġeneralment ibbażati fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet vaga u li ma hemmx koordinazzjoni reali bejn il-pagamenti tal-Pilastru I u l-appoġġ tal-Pilastru II għall-bdiewa żgħażagħ;

285.  Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi r-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Qorti għal dak li jikkonċerna l-perjodu ta' programmazzjoni wara l-2020 u, b'mod partikolari, tadotta (jew tobbliga lill-Istati Membri jindikaw, f'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni kondiviża) loġika ċara ta' intervent għall-istrumenti tal-politika li jindirizzaw it-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura; jipproponi li l-loġika ta' intervent għandha tinkludi:

   valutazzjoni soda tal-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ;
   valutazzjoni ta' liema ħtiġijiet jistgħu jiġu indirizzati mill-istrumenti tal-politika tal-Unjoni u liema ħtiġijiet jistgħu, jew diġà qegħdin, jiġu indirizzati aħjar mill-politiki tal-Istati Membri, kif ukoll analiżi ta' liema forom ta' appoġġ (eż. pagamenti diretti, somom f'daqqa, strumenti finanzjarji) huma l-aktar adatti biex jaqblu mal-ħtiġijiet identifikati;
   definizzjoni tal-objettivi SMART, li permezz tagħha r-riżultati mistennija tal-istrumenti tal-politika jsiru espliċiti u kwantifikabbli, f'termini tar-rata mistennija ta' tiġdid ġenerazzjonali u tal-kontribut għall-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ;

Ewropa Globali

Is-sejbiet tal-Qorti

286.  Jilqa' l-evoluzzjoni pożittiva tar-RER kif stabbilit mill-istudji dwar ir-RER ikkummissjonati mid-DĠ DEVCO u mid-DĠ NEAR(29);

287.  Jinnota bi tħassib, fir-rigward tal-istudju dwar ir-RER tad-DĠ NEAR, li, skont il-Qorti:

   hemm lok għal titjib fil-grad ta' diskrezzjoni mogħtija lill-awdituri meta jkunu qed jagħmlu stima tal-iżbalji għal tranżazzjonijiet individwali;
   meta mqabbel mal-2017, l-għadd ta' tranżazzjonijiet fejn ma twettaq l-ebda ttestjar sostantiv minħabba d-dipendenza sħiħa minn xogħol ta' kontroll preċedenti rdoppja fl-2018;
   id-dipendenza eċċessiva fuq ix-xogħol tal-awditjar imwettaq minn oħrajn tista' taffettwa l-ilħuq tal-objettiv prinċipali tal-istudju dwar ir-RER billi taffettwa r-RER;

288.  Jinnota bi tħassib kbir, fir-rigward tal-istudju dwar ir-RER tad-DĠ DEVCO li:

   l-istudju dwar ir-RER ma jikkostitwix impenn ta' aċċertament jew awditu;
   il-kuntrattur RER għandu marġini ta' interpretazzjoni sinifikanti u l-kuntratt tal-istudju dwar ir-RER huwa konkluż kull darba għal sena waħda biss u għalhekk il-kuntrattur u l-approċċ jistgħu jinbidlu kull sena;
   il-Qorti identifikat nuqqasijiet, bħall-għadd żgħir ħafna ta' verifiki fuq il-post imwettqa għat-tranżazzjonijiet, il-verifiki mhux kompluti tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku u s-sejħiet għal proposti, kif ukoll l-istima tal-iżbalji;
   il-Qorti identifikat żbalji u inkonsistenzi fil-kalkolu u l-estrapolazzjoni ta' żbalji individwali;
   il-Qorti osservat żbalji fid-dokumenti ta' ħidma tal-kuntrattur, bħal żbalji aritmetiċi u l-fatt li l-verifiki ma kinux ikopru l-kriterji kollha ta' eliġibbiltà tal-infiq;
   fil-każ ta' ebda ttestjar sostantiv minħabba d-dipendenza fuq kontroll preċedenti, l-iżbalji identifikati mill-kontrolli preċedenti mhumiex estrapolati għall-parti mhux ittestjata tal-infiq, li jnaqqas ir-rata ta' żball;

289.  Jinnota li l-Qorti qieset li l-għadd ta' tranżazzjonijiet awditjati fl-2018 ma kienx biżżejjed biex jiġi stmat il-livell ta' żball u li ħadet din id-deċiżjoni wara l-istrateġija ġenerali tagħha li tnaqqas l-ittestjar sostantiv tagħha u tiddependi parzjalment fuq l-hekk imsejjaħ "xogħol ta' ħaddieħor"; jipproponi li l-Qorti żżid l-għadd ta' tranżazzjonijiet awditjati sabiex tipprovdi stima tal-livell ta' żball għall-kapitolu Ewropa Globali;

290.  Jiddispjaċih li l-Qorti qieset li l-għadd ta' tranżazzjonijiet awditjati fl-2018 ma kienx biżżejjed biex jiġi stmat il-livell ta' żball u li ħadet din id-deċiżjoni wara l-istrateġija ġenerali tagħha li tnaqqas l-ittestjar sostantiv tagħha u tiddependi parzjalment fuq l-hekk imsejjaħ "xogħol ta' ħaddieħor";

291.  Jirrimarka li mit-58 tranżazzjoni eżaminati mill-QEA, 11 kienu affettwati minn żbalji u li l-Qorti identifikat ħames żbalji kwantifikabbli li kellhom impatt finanzjarju fuq l-ammont iddebitat lill-baġit tal-Unjoni;

292.  Jinnota bi tħassib li, minkejja r-riżultati tajbin f'termini ta' rata ta' żball, id-DĠ DEVCO fir-RAA tiegħu għall-2018:

   jindika li, fir-rigward tal-għotjiet b'ġestjoni diretta, 4,64 % tal-ammont totali awditjat fl-2018 ġie identifikat bħala mhux eliġibbli mill-awdituri esterni (fil-paġna 57);
   isemmi li, fil-ġestjoni indiretta ma' pajjiżi benefiċjarji, 3,77 % tal-ammont mhuwiex eliġibbli (fil-paġna 66);

293.  Jiddispjaċih li l-Qorti esperjenzat nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa ta' żewġ organizzazzjonijiet internazzjonali: il-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal u l-Programm Dinji tal-Ikel, biex jibagħtu fil-ħin id-dokumenti ġustifikattivi essenzjali;

294.  Jiddispjaċih li l-Qorti sabet li minkejja l-isforzi biex jiġu esklużi mill-kalkolu tagħha l-irkupri dwar il-prefinanzjament, l-ordnijiet ta' rkupru kkanċellati u l-imgħax iggwadanjat, l-affidabbiltà taċ-ċifri tal-2018 rigward il-kapaċità korrettiva tad-DĠ ECHO hija kompromessa minħabba żbalji mhux identifikati li wasslu għal dikjarazzjoni eċċessiva tal-kapaċità korrettiva tagħha;

295.  Jirrimarka li l-ewwel riżerva inkluża fir-RAA tad-DĠ DEVCO għall-2018 hija relatata ma' għotjiet ġestiti mid-DĠ NEAR f'isem id-DĠ DEVCO u li l-portata ta' din ir-riżerva saret aktar stretta b'mod sinifikanti kemm fl-2017 kif ukoll fl-2018 u din ġrat parzjalment minħabba li r-RER kienet għal tliet snin konsekuttivi taħt il-livell limitu ta' materjalità;

296.  Jinnota bi tħassib kbir li meta jitqiesu l-limitazzjonijiet tal-istudju dwar ir-RER, il-portata ristretta ta' din ir-riżerva mhijiex iġġustifikata b'mod suffiċjenti;

297.  Itenni l-appoġġ tiegħu għall-azzjonijiet multimedjali tal-Kummissjoni, li jikkontribwixxu għal kopertura tal-media indipendenti dwar l-affarijiet tal-Unjoni u jgħinu fil-promozzjoni ta' sfera pubblika Ewropea komuni; madankollu, jinsab allarmat bil-konklużjonijiet tar-rieżami tal-każ Rapid tal-Qorti dwar il-Euronews, li jenfasizza li l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni lill-Euronews huwa nieqes minn trasparenza u obbligu ta' rendikont, u li l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni mhumiex robusti biżżejjed; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni twieġeb għad-dubji kollu li għandha l-Qorti u tivvaluta mill-ġdid l-approċċ tagħha fil-kooperazzjoni mal-Euronews; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid b'mod ġenerali t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont tal-baġit użat għall-azzjonijiet multimedjali, b'mod partikolari billi toħloq linji baġitarji speċifiċi relatati mal-azzjonijiet differenti, kif ukoll twettaq rieżami fuq skala sħiħa tal-użu tal-linja baġitarja;

Rapport dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna

298.  Jiddispjaċih, għal darb'oħra, li r-rapporti dwar il-ġestjoni tal-assistenza esterna (RĠAE) maħruġa mill-kapijiet tad-Delegazzjoni tal-Unjoni mhumiex mehmuża mar-RAA tad-DĠ DEVCO u tad-DĠ NEAR, kif previst fl-Artikolu 76(3) tar-Regolament Finanzjarju;

299.  Jilqa' l-fehma espressa mill-Kummissjoni(30) li r-RĠAE jistgħu jiġu kondiviżi bejn il-Membri u l-uffiċjali tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Qorti bi kwalunkwe mezz (email, kopji) u li ma hemm l-ebda obbligu li dawk id-dokumenti jiġu kkonsultati f'kamra sigura;

Aktar trasparenza u approċċ aktar strateġiku tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp

300.  Jirrimarka li l-akkomunament ta' riżorsi mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEŻ), mill-baġit tal-Unjoni u minn donaturi oħra f'fondi fiduċjarji ma għandux ikollu bħala konsegwenza li l-flus maħsuba għall-politika tal-iżvilupp u ta' kooperazzjoni ma jaslux għand il-benefiċjarji normali tagħhom;

301.  Jenfasizza li l-użu dejjem akbar ta' mekkaniżmi finanzjarji biex jiġu stabbiliti l-politiki tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi, id f'id mal-baġit tal-Unjoni, għandu r-riskju li jimmina l-livell tal-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza tal-azzjoni tal-Unjoni; jinsisti li l-Kummissjoni tiżgura li l-għoti ta' għajnuna esterna jkun soġġett għall-istat tad-dritt u għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi destinatarji; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li jiġi ggarantit li l-ebda fond tal-Unjoni ma jappoġġa t-tħaddim furzat tat-tfal u li l-ebda fond tal-Unjoni ma jintuża biex jiġu ffinanzjati kotba tal-iskola u materjal edukattiv li jinċitaw ir-radikalizzazzjoni reliġjuża, l-intolleranza, il-vjolenza etnika u biex it-tfal imutu martirju;

302.  Jinsab imħasseb li l-materjal problematiku f'kotba tal-iskola Palestinjani għadu ma tneħħiex u jinsab imħasseb dwar in-nuqqas kontinwu ta' azzjoni effettiva kontra d-diskors ta' mibegħda u l-vjolenza fil-kotba tal-iskola; jinsisti li s-salarji tal-għalliema u tal-uffiċjali ċivili fis-settur tal-edukazzjoni li huma ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni, bħall-PEGASE, jintużaw għall-abbozzar u t-tagħlim tal-kurrikuli li jirriflettu l-istandards tal-UNESCO tal-paċi, it-tolleranza, il-koeżistenza u n-nonvjolenza, kif kien deċiż mill-ministri tal-edukazzjoni tal-Unjoni f'Pariġi fis-17 ta' Marzu 2015; u d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018 dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni(31);

303.  Jinnota li sabiex ikun hemm kooperazzjoni għall-iżvilupp aktar effiċjenti, il-Kummissjoni tista' tuża fondi tal-Unjoni għal skopijiet ta' sigurtà; jeħtieġ li jiġu żgurati bażi ġuridika xierqa u t-trasparenza sħiħa tal-azzjonijiet iffinanzjati;

304.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li, minħabba riskji ta' sigurtà, ħafna drabi l-awdituri ma jkunux jistgħu jivverifikaw, f'ħafna pajjiżi bħal pereżempju fil-Libja, jekk il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni humiex qed jirrispettaw standards għoljin fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-FEŻ u l-baġit tal-Unjoni ma jiffinanzjawx proġetti permezz tal-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni (EUTF) implimentati mill-forzi governattivi u lokali (milizzji) li jkunu involuti fi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment f'pajjiżi bħal-Libja u s-Sudan; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra twaqqaf l-għajnuna tal-Unjoni f'każ li l-awdituri indipendenti tagħha ma jkunux jistgħu jivverifikaw għal darb'oħra l-użu effettiv tal-flus tal-Unjoni f'dawn il-pajjiżi;

305.  Jesprimi tħassib kbir għall-mod li bih il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza għall-Afrika qiegħed jintuża biex jiffinanzja l-Gwardja tal-Kosta Libjana mingħajr ma jiġi kkunsidrat il-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem li qiegħed jiġi kommess fil-Libja;

306.  Jiddeplora r-rwol limitat tal-Parlament fis-superviżjoni u l-governanza tal-EUTF; iqis li huwa fundamentali li l-Parlament ikun jista' jissorvelja l-attivitajiet tal-Kumitat Operattiv(32);

307.  Ifakkar li l-possibbiltà li l-Kummissjoni toħloq u tiġġestixxi fondi fiduċjarji tal-Unjoni hija maħsuba biex:

   issaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-Unjoni, kif ukoll issaħħaħ il-viżibbiltà u l-effiċjenza tal-azzjoni esterna u tal-għajnuna għall-iżvilupp tagħha;
   tipprevedi proċess aktar mgħaġġel ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-għażla tal-miżuri li jridu jiġu implimentati, li huwa kruċjali f'azzjonijiet ta' emerġenza u ta' wara emerġenza;
   tiżgura l-ingranaġġ tar-riżorsi addizzjonali ddedikati għall-azzjoni esterna; u
   żżid, permezz tal-akkomunament tar-riżorsi, il-koordinazzjoni bejn donaturi differenti tal-Unjoni f'ċerti oqsma ta' intervent;
   tipprovdi lill-maniġers tal-Fond Fiduċjarju bi prijoritajiet strateġiċi u linji gwida ffukati fuq l-iżgurar ta' riżultati u impatti tanġibbli;

308.  Jissottolinja l-fatt li l-użu dejjem akbar ta' mekkaniżmi finanzjarji oħra biex il-politiki tal-Unjoni jiġu attwati id f'id mal-baġit tal-Unjoni għandu r-riskju li jimmina dan il-livell ta' obbligu ta' rendikont u trasparenza, peress li l-arranġamenti ta' rappurtar, ta' awditjar u ta' skrutinju pubbliku mhumiex allinjati.

309.  Jinnota bi tħassib in-numru għoli ta' kuntratti mogħtija lil numru ferm limitat ta' aġenziji nazzjonali tal-iżvilupp, Jinnota li l-ħamsin l-akbar kuntratt (għotjiet u akkwisti) u l-Ftehimiet ta' Delega attribwiti sa mill-2010 lill-aġenziji nazzjonali ngħataw lill-aġenziji ta' seba' nazzjonalitajiet biss b'konċentrazzjoni għolja skont il-pajjiż (42 %, 25 % u 17 % tal-ammont totali mogħti rispettivament lill-akbar tliet benefiċjarji(33)); iwissi dwar ir-riskju ta' rinazzjonalizzazzjoni tal-politiki tal-UE dwar l-iżvilupp, il-kooperazzjoni u l-viċinat u influwenza dejjem akbar fuqhom, li jmur kontra l-integrazzjoni akbar tant mixtieqa tal-politika esterna tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel aċċessibbli għall-pubbliku l-valutazzjoni tal-pilastru; jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina u tikkonsolida l-monitoraġġ tal-proċeduri tal-offerti u tal-għoti ta' kuntratti biex tevita kwalunkwe tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fost dan in-numru limitat ta' aġenziji nazzjonali sussidjati bil-kbir u entitajiet pubbliċi/privati oħrajn b'vokazzjoni Ewropea ċara;

310.  Jesiġi li, fil-ftehimiet ta' kontribuzzjoni li tikkonkludi ma' sħab inkarigati mill-implimentazzjoni (aġenziji tan-NU, aġenziji tal-iżvilupp tal-Istati Membri), il-Kummissjoni tinkludi klawsoli ċari u trasparenti dwar id-drittijiet tal-bniedem sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn l-UE tista' tiffinanzja indirettament proġetti li jmorru kontra d-drittijiet tal-bniedem;

Rakkomandazzjonijiet

311.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   tieħu passi biex tirrinforza l-obbligu fuq l-organizzazzjonijiet internazzjonali biex jippreżentaw lill-Qorti, fuq talba tagħha stess, kull dokument jew informazzjoni neċessarja sabiex twettaq ix-xogħol tagħha, kif previst fit-Trattati;
   tadatta l-metodoloġija tar-RER tad-DĠ NEAR u tad-DĠ DEVCO biex tillimita d-deċiżjonijiet dwar "dipendenza sħiħa", tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tagħha u tirrimedja n-nuqqasijiet kollha identifikati mill-Qorti;
   tirrevedi l-kalkolu tad-DĠ ECHO tal-kapaċità korrettiva għall-2019, billi teskludi l-irkupri ta' prefinanzjament li ma jkunx intnefaq;
   tindika fl-ittra tagħha li takkompanja r-RĠAE li dawk id-dokumenti jistgħu jiġu kondiviżi bejn il-Membri u l-uffiċjali tal-Parlament bi kwalunkwe mezz (email, kopji) u li ma hemm l-ebda obbligu li dawk id-dokumenti jiġu kkonsultati f'kamra sigura;
   tikkunsidra li ttemm il-fondi fiduċjarji li ma jkunux jistgħu jattiraw kontribuzzjonijiet sinifikanti minn donaturi oħra jew li ma jilħqux l-objettivi u l-miri tagħhom;
   tissorvelja b'mod regolari u sistematiku jekk l-impatti potenzjali ta' attivitajiet u proġetti ffinanzjati fuq id-drittijiet fundamentali humiex identifikati u effettivament mitigati;
   tiżgura li l-ebda fond tal-Unjoni ma jappoġġa t-tħaddim furzat tat-tfal;
   tiżgura li l-entitajiet terzi kollha jużaw biss il-fondi tal-Unjoni biex jipprovdu kotba tal-iskola u materjal tat-tagħlim li jirriflettu valuri komuni u jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards tal-UNESCO li jippromwovu l-paċi, it-tolleranza u l-koeżistenza fl-edukazzjoni skolastika;
   tiżgura li l-fondi tal-Unjoni ma jintużawx għal skopijiet differenti mill-oqsma assenjati;
   tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar id-deċiżjonijiet meħuda fil-Kumitat Operattiv u tiżgura li l-Parlament ikun irrappreżentat fil-laqgħat tiegħu(34);

312.  Jinsisti li kriterju importanti, biex il-Kummissjoni tipprijoritizza l-għajnuna esterna, għandu jkun il-preżenza tal-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż destinatarju; jinsisti li l-Kummissjoni għandha tivverifika bir-reqqa l-użu tal-fondi tal-Unjoni minn entitajiet terzi biex tiżgura li l-ebda fond ma jkun allokat jew marbut ma' xi kawża jew forma ta' terroriżmu u/jew radikalizzazzjoni reliġjuża u politika;

Rapport Speċjali Nru 35/2018 tal-Qorti: Trasparenza fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE mill-NGOs: jeħtieġ li jsiru aktar sforzi

313.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti li għandhom l-NGOs indipendenti fl-Unjoni u lil hinn minnha; jirrikonoxxi l-kontribut kritiku tas-soċjetà ċivili mad-dinja kollha biex tippromwovi u tiddefendi d-drittijiet tal-bniedem, tikkontribwixxi għall-iżvilupp u tipproteġi d-demokrazija, filwaqt li tagħti għajnuna umanitarja; iqis il-fatt li xi wħud joperaw f'kuntest diffiċli ħafna jew perikoluż, jew f'żoni fejn il-kontribut tagħhom huwa indispensabbli: jippromwovu l-inklużjoni soċjali u l-impjiegi, kif ukoll jiżguraw l-aċċess għall-edukazzjoni, għas-saħħa u jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-ambjent u għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

314.  Jinnota li l-Kummissjoni timplimenta 1,7 % tal-baġit tal-Unjoni u 6,8 % tal-FEŻpermezz ta' interventi tal-NGOs;

315.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi definizzjoni armonizzata tal-NGOs kompatibbli mal-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri;

316.  Jirrimarka li t-trasparenza hija wieħed mill-prinċipji baġitarji stabbiliti mir-Regolament Finanzjarju; din tirrikjedi li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli, bi kwalunkwe mod xieraq u f'waqtu, informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni;

317.  Jirrikonoxxi li nuqqasijiet simili bħal dawk irrappurtati li jikkonċernaw l-NGOs huma rilevanti għall-benefiċjarji kollha tal-UE, bħall-kumpaniji privati, l-awtoritajiet pubbliċi, eċċ.;

318.  Jenfasizza li l-Qorti identifikat ħames elementi fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni mill-NGOs fejn il-Kummissjoni mhijiex trasparenti biżżejjed:

   il-klassifikazzjoni tal-NGOs fis-sistema tal-kontabbiltà ABAC tal-Kummissjoni;
   ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar il-fondi u l-attivitajiet implimentati mill-NGOs;
   il-ġbir u l-verifika, min-naħa tal-Kummissjoni, ta' informazzjoni dwar fondi tal-Unjoni implimentati mill-NGOs;
   dgħufijiet fl-informazzjoni żvelata dwar il-pagamenti attwali jew dwar entitajiet li jirċievu finanzjament permezz ta' sottogħotjiet;
   l-informazzjoni inkompleta pprovduta mill-korpi tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-kuntratti mogħtija lill-NGOs;

319.  Jinnota li l-biċċa l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti issa huma diġà koperti mir-Regolament Finanzjarju kif adottat fl-2018 u li l-Kummissjoni diġà implimentat ħafna mir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; jistieden lill-Kummissjoni tiffoka fuq l-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li għandhom ikunu applikabbli għall-benefiċjarji kollha tal-Unjoni f'konformità mar-Regolament Finanzjarju u l-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni;

320.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa malajr gwida u kriterji biex l-NGOs ikunu identifikati fis-sistema ta' kontabbiltà tagħha u biex tivverifika d-data awtodikjarata ppreżentata mill-applikanti;

321.  Josserva li, għal kull DĠ, hemm sistemi ta' reġistrazzjoni differenti biex jirreġistraw l-applikanti għall-fondi tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni toħloq punt ta' dħul uniku sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tad-data fis-Sistema ta' Trasparenza Finanzjarja u biex twaqqaf kriterji u linji gwida għad-definizzjoni ta' NGOs u ta' kategoriji oħra ta' benefiċjarji;

322.  Jistieden lill-Kummissjoni teskludi NGOs jew kwalunkwe applikant ieħor li jippreżentaw b'mod ripetut jew intenzjonali dikjarazzjonijiet foloz fir-rigward ta' żbalji li jkunu saru fil-qafas ta' esperjenzi preċedenti, u tivverifikahom aktar bir-reqqa;

323.  Jilqa' l-isforzi tar-regolamenti finanzjarji ġodda għas-simplifikazzjoni, bħall-introduzzjoni ta' valutazzjoni tal-pilastru ex ante u jitlob lill-Kummissjoni tapplika interpretazzjoni konsistenti tar-regoli applikabbli tar-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari fir-rigward tas-sottogħotjiet fost is-servizzi differenti, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet settorjali;

324.  Jitlob lill-Kummissjoni tistandardizza u ttejjeb il-preċiżjoni tal-informazzjoni ppubblikata fis-Sistema ta' Trasparenza Finanzjarja, filwaqt li tiżgura li l-benefiċjarji kollha kkuntrattati mal-Unjoni jiġu żvelati, flimkien mal-ammont tal-finanzjament mogħti lilhom sa nofs l-2021;

325.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma vverifikatx jekk il-korpi tan-Nazzjonijiet Uniti jiżvelawx informazzjoni dwar l-għotjiet mogħtija b'finanzjament mill-Unjoni jew le; jeżiġi li l-Kummissjoni twettaq dawk il-verifiki b'mod konsistenti;

326.  Jitlob lill-Kummissjoni ttejjeb l-informazzjoni miġbura, billi tippermetti diversi sistemi ta' ġestjoni tal-għotjiet li jirreġistraw il-finanzjament li jkunu rċevew il-benefiċjarji kollha kkuntrattati mill-Unjoni, u mhux biss il-benefiċjarju ewlieni, billi tagħmel din l-informazzjoni utilizzabbli għall-analiżi u t-trattament u tilqa', f'dan il-kuntest, il-varar li jmiss tal-OPSYS fil-kuntest tal-finanzjament estern tal-Unjoni;

327.  Itenni t-talba urġenti lill-Kummissjoni biex timplimenta d-deċiżjonijiet ġudizzjarji kemm tal-Qorti tal-Ġustizzja(35) kif ukoll tal-Qorti Permanenti ta' Arbitraġġ(36) u biex tirrikonoxxi bis-sħiħ l-istatus tal-Grupp ta’ Ġestjoni Internazzjonali bħala organizzazzjoni internazzjonali;

328.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza malajr kemm jista' jkun dwar il-miżuri meħuda;

Sigurtà u ċittadinanza

Is-sejbiet tal-Qorti

329.  Jilqa' l-fatt li għat-tielet sena konsekuttiva, il-Qorti pprovdiet kapitolu separat dwar is-Sigurtà u ċ-Ċittadinanza fir-Rapport Annwali tagħha; jieħu nota tal-fatt li s-sejbiet tal-Qorti ma jipprovdux rata ta' żball speċifika għal dan il-qasam ta' nfiq minħabba li jirrappreżenta biss madwar 2 % tal-baġit totali tal-Unjoni;

330.  Jirrimarka li l-interess pubbliku u politiku f'dan il-qasam huwa ferm ogħla mis-sehem finanzjarju tiegħu; jistieden lill-Qorti tikkunsidra l-awditjar ta' tranżazzjonijiet addizzjonali u tipprovdi estimu tal-livell ta' żball għall-kapitolu Sigurtà u Ċittadinanza;

331.  Jirrimarka li, skont il-Qorti, għad hemm marġni għal użu aħjar tal-fondi tal-UE taħt dan il-perjodu ta' programmazzjoni billi jiġi żgurat li l-Istati Membri jirrimborżaw azzjonijiet biss meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha għall-pagament jew meta l-kuntratti jingħataw biss wara li tkun saret evalwazzjoni xierqa u konsistenti tal-kriterji kollha tal-għażla u tal-għoti;

332.  Jinnota li l-Istati Membri żiedu b'mod sinifikanti r-rata ta' implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali tagħhom tal-AMIF/FSI; huwa mħasseb, madankollu, dwar il-fatt li l-valur tal-ammonti li ma jintefqux ikompli jogħla, u dan jista' jżid il-pressjoni fuq l-awtoritajiet nazzjonali hekk kif il-programmi joqorbu lejn l-għeluq tagħhom;

333.  Jinnota li l-awditu tal-Qorti tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll ta' seba'(37) awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli għall-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali tal-AMIF/FSI wera li b'mod ġenerali dawn kellhom fis-seħħ biżżejjed kontrolli biex jindirizzaw ir-rekwiżiti tar-regolamenti, għalkemm instabu xi dgħufijiet (fil-punt 8.10 tar-rapport annwali tal-Qorti għall-2018); jinnota li l-istess jgħodd għall-proċeduri interni tad-DĠ HOME għall-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għal għotjiet u għall-awtorizzazzjoni tat-talbiet għall-pagamenti (fil-punt 8.13 tar-rapport annwali tal-Qorti għall-2018);

334.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li, meta tkun qed twettaq verifiki amministrattivi tat-talbiet għall-pagamenti, tuża b'mod sistematiku d-dokumentazzjoni li hija tkun talbet lill-benefiċjarji tal-għotjiet tagħha jipprovdu, sabiex teżamina b'mod xieraq il-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta' akkwist li dawn il-benefiċjarji jkunu organizzaw;

335.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti istruzzjonijiet lill-awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli mill-programmi nazzjonali tal-AMIF u l-FSI biex jivverifikaw b'mod adegwat il-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta' akkwist organizzati mill-benefiċjarji tal-fondi meta jkunu qed iwettqu verifiki amministrattivi tat-talbiet għall-pagamenti;

336.  Jinnota bi tħassib li, fir-rigward tal-prestazzjoni, il-Qorti tindika fir-rapport annwali tagħha għall-2018 (fil-punti 8.19 u 8.20) li l-Istati Membri mhux dejjem jużaw indikaturi xierqa fil-livell tal-proġett u, b'riżultat ta' dan, l-impatt tal-proġetti ffinanzjati ma jistax jitkejjel b'mod preċiż;

RAA tad-DĠ HOME għall-2018

337.  Jilqa' l-enfasi li għamlet il-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' sistema strutturata fil-livell tal-Unjoni dwar ir-risistemazzjoni li twitti triq legali u sikura lejn l-Unjoni għall-persuni vulnerabbli fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali;

338.  Jiddispjaċih għall-fatt li s-sitwazzjoni attwali f'xi wħud mill-hotspots kofinanzjati mill-Unjoni ma tikkorrispondix għall-aħjar prattiki u standards fir-rigward b'mod partikolari tal-ikel u l-kura tas-saħħa;

339.  Jiddispjaċih għall-fatt li d-DĠ HOME ma stabbilixxa ebda KPI rigward is-sitwazzjoni tal-migranti l-aktar vulnerabbli, u b'mod partikolari tat-tfal migranti u tan-nisa u l-bniet migranti, bil-għan li jipprevjeni u jevita l-abbużi u t-traffikar; jiddeplora l-użu sistematiku tad-detenzjoni;

Riżervi

340.  Jiddispjaċih għall-fatt li, meta wieħed iqis li l-ambitu tar-riżerva mhuwiex daqshekk kbir, jieħu żmien daqshekk twil biex jissolvew il-problemi identifikati fil-Ġermanja mill-2013 'l hawn;

341.  Jinsab imħasseb dwar id-dgħufijiet sinifikanti identifikati fis-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), li ġġustifikaw l-adozzjoni ta' riżerva abbażi ta' raġunijiet ta' reputazzjoni;

342.  Jinnota r-riżervi maħruġa mid-direttur ġenerali tad-DĠ HOME fir-RAA tad-DĠ HOME (p. 108);

Rakkomandazzjonijiet

343.  Jirrakkomanda li:

   il-Qorti tkompli tipprovdi kapitolu separat għas-sigurtà u ċ-ċittadinanza fir-rapport annwali tagħha;
   id-DĠ HOME jintroduċi KPI rigward is-sitwazzjoni tal-migranti l-aktar vulnerabbli, u b'mod partikolari tat-tfal migranti u tan-nisa u l-bniet migranti, bil-għan li jipprevjeni u jevita l-abbużi u t-traffikar;
   il-Kummissjoni teħtieġ lill-Istati Membri, fil-kontijiet annwali tal-programmi nazzjonali tal-AMIF u tal-FSI tagħhom, jisseparaw l-ammonti li jirrappurtaw skont jekk dawn ikunux irkupri, prefinanzjamenti jew nefqa li verament tkun iġġarrbet; u
   l-infiq reali għal kull fond għandu jiġi indikat fir-RAA tad-DĠ tal-Kummissjoni mill-2018 'il quddiem;

Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 20/2019: Sistemi ta' informazzjoni li jappoġġaw il-kontroll fil-fruntieri – għodda b'saħħitha, iżda hemm bżonn ta' aktar enfasi fuq data li tkun f'waqtha u kompluta

344.  Jilqa' l-fatt li, skont il-Qorti, is-sistemi tal-Istati Membri eżaminati mill-Qorti huma ġeneralment imfassla tajjeb biex jiffaċilitaw il-verifiki fil-fruntieri u li l-Istati Membri li saritilhom żjara(38) kienu ġeneralment konformi mal-qafas legali applikabbli;

345.  Jinnota bi tħassib li l-Qorti sabet fir-Rapport Speċjali Nru 20/2019 tagħha li:

   il-komponenti tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (SIS II) u tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ta' xi pajjiżi jiffaċilitaw verifiki fil-fruntieri aktar effiċjenti minn oħrajn;
   kien hemm dewmien twil fl-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-IT għas-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur) u r-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali; dan impedixxa lill-gwardji tal-fruntieri u lil awtoritajiet oħra li jgawdu mill-benefiċċji intenzjonati ta' dawn is-sistemi;
   jenħtieġ żmien twil biex l-Istati Membri jirrimedjaw id-dgħufijiet identifikati fil-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen; dan huwa minħabba nuqqas ta' skadenzi vinkolanti għall-adozzjoni ta' rapporti ta' evalwazzjoni u għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet korrettivi;
   aktar minn nofs il-gwardji tal-fruntiera involuti fl-istħarriġ tal-Qorti f'xi mument ippermettew lil persuni jaqsmu l-fruntieri mingħajr ma jikkonsultaw is-sistemi ta' informazzjoni;
   hemm diskrepanza bejn l-għadd ta' viżi maħruġa u l-għadd ta' viżi verifikati;
   ftit li xejn hemm referenza għall-kontroll tal-kwalità tad-data fl-atti ġuridiċi li jirregolaw is-sistemi ta' informazzjoni Ewropej;
   għalkemm l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) twettaq verifiki awtomatiċi kull xahar tal-kwalità tad-data fis-SIS II, ir-riżultati huma disponibbli biss għall-Istati Membri kkonċernati u, għalhekk, mhuwiex possibbli għall-Aġenzija jew għall-Kummissjoni li tevalwa l-progress li sar minn pajjiżi individwali biex jindirizzaw il-problemi relatati mal-kwalità tad-data;
   la l-eu-LISA u lanqas il-Kummissjoni ma għandhom setgħat ta' infurzar biex jiżguraw li l-Istati Membri jikkoreġu l-problemi relatati mal-kwalità tad-data b'mod f'waqtu;
   il-gwardji tal-fruntieri mhux dejjem jiksbu data f'waqtha u kompleta mis-sistemi ta' informazzjoni;
   ħlief fil-każ tal-Dattiloskopija Ewropea (Eurodac), ġeneralment ma hemm l-ebda skadenza obbligatorja biex tiddaħħal id-data; pereżempju, il-Eurosur suppost tipprovdi informazzjoni f'ħin reali dwar is-sitwazzjoni fil-fruntieri; madankollu, filwaqt li wħud mill-pajjiżi koperti mill-awditu tal-Qorti tabilħaqq idaħħlu informazzjoni fil-Eurosur fuq bażi ta' ħin reali, oħrajn jagħmlu dan darba fil-ġimgħa biss;
   minn meta l-Eurodac bdiet topera fl-2013, ma kienx hemm sena waħda li fiha l-Istati Membri kollha għaddew l-informazzjoni meħtieġa fil-ħin;
   trażmissjoni mdewma tista' twassal biex jintgħażel il-pajjiż il-ħażin bħala dak responsabbli għall-ipproċessar tal-applikazzjoni għall-asil;

346.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   tippromwovi malajr l-użu ta' ambjenti ta' taħriġ għas-SIS II u għall-VIS;
   tħaffef il-korrezzjoni tad-dgħufijiet identifikati matul l-evalwazzjonijiet ta' Schengen;
   tanalizza d-diskrepanzi fil-verifiki tal-viżi biex jittejbu l-proċeduri ta' kontroll tal-kwalità tad-data;
   tnaqqas id-dewmien fid-dħul tad-data;
   tiżgura konnettività aħjar bejn il-ħames sistemi ta' informazzjoni eżistenti sabiex tiżgura flussi ta' data korretti u f'waqthom;
   tħeġġeġ prattiki u mġiba tajbin kontinwi fil-forniment u l-appoġġ tas-sistemi ta' informazzjoni;

Rapport Speċjali 24/2019: L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta' migranti: wasal iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati

347.  Jinnota bi tħassib li l-Qorti sabet fir-rapport speċjali 24/2019 tagħha li:

   l-implimentazzjoni tal-proċeduri tal-asil fil-Greċja u fl-Italja għadha qed tiġi affettwata minn żminijiet twal ta' pproċessar u sitwazzjonijiet problematiċi;
   bħal fil-bqija tal-Unjoni, l-ammont ta' ritorni mill-Greċja u mill-Italja huwa baxx;
   ma tinġabar l-ebda data dwar l-effikaċja tal-proċeduri ta' ritorn u ma hemm l-ebda indikatur li jkejjel is-sostenibbiltà tar-ritorni, bħall-għadd ta' migranti ritornati li jippruvaw jerġgħu lura lejn l-Unjoni jew is-suċċess tal-pakketti ta' riintegrazzjoni fl-ambitu tal-programm ta' Ritorn Volontarju Assistit u Riintegrazzjoni (AVRR);
   filwaqt li r-reġistrazzjoni u t-teħid tal-marki tas-swaba' tal-migranti fil-hotspots tjiebu b'mod sinifikanti minn mindu l-Qorti għamlet l-awditu fl-2017 (ir-Rapport Speċjali  tal-Qorti Nru 6/2017), l-iskemi temporanji ta' rilokazzjoni ta' emerġenza ma laħqux l-objettivi tagħhom u b'hekk ma taffewx b'mod effikaċi l-pressjoni fuq is-sistemi tal-asil Griegi u Taljani;
   għalkemm l-20 azzjoni ta' appoġġ tal-Unjoni fil-Greċja u fl-Italja eżaminati mill-Qorti indirizzaw il-ħtiġijiet identifikati, baqa' nuqqasijiet fit-tfassil tagħhom, il-biċċa l-kbira tal-proġetti ma kinux laħqu l-objettivi tagħhom bis-sħiħ u l-qafas ta' prestazzjoni ġie stabbilit tard u mingħajr objettivi; barra minn hekk, id-data dwar il-prestazzjoni disponibbli ma kinitx biżżejjed;
   il-kapaċità ta' pproċessar tal-każijiet ta' asil kienet żdiedet kemm fil-Greċja kif ukoll fl-Italja, iżda kienet għadha mhijiex suffiċjenti biex tindirizza l-akkumulu dejjem akbar ta' applikazzjonijiet fil-Greċja;
   peress li hemm inqas applikazzjonijiet ġodda fl-Italja, l-akkumulu tal-proċeduri ta' asil u ritorn qed jonqos, iżda l-kapaċità ta' pproċessar tal-għadd kbir ta' appelli mill-ewwel deċiżjoni mhijiex suffiċjenti;
   l-għadd ta' migranti li fil-fatt jiġu rritornati huwa ferm inqas mid-deċiżjonijiet ta' ritorn li jittieħdu, kemm fil-Greċja u fl-Italja kif ukoll fl-Unjoni kollha kemm hi; dan huwa dovut, pereżempju, għat-tul ta' żmien meħtieġ biex jiġu pproċessati każijiet ta' asil, il-kapaċità insuffiċjenti fiċ-ċentri ta' detenzjoni, il-kooperazzjoni diffiċli mal-pajjiż ta' oriġini tal-migranti jew, sempliċement, il-fatt li l-migranti jaħarbu meta tittieħed id-deċiżjoni li jintbagħtu lura;

348.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-aġenziji:

   jużaw it-tagħlimiet meħuda biex jibnu fuq l-esperjenza għal kwalunkwe mekkaniżmu volontarju ta' rilokazzjoni possibbli fil-futur u jipproponu miżuri ġodda biex tiġi indirizzata b'mod effikaċi kwalunkwe sitwazzjoni ta' emerġenza bħall-kriżi tal-migrazzjoni tal-2015, li jkunu aċċettabbli għall-Istati Membri;
   isaħħu l-ġestjoni tal-assistenza ta' emerġenza u tal-programmi nazzjonali fl-ambitu tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni;
   itejbu l-appoġġ operattiv tal-EASO lill-Istati Membri għall-proċeduri ta' asil;
   jaġġustaw l-appoġġ għar-ritorn u l-istazzjonament tal-esperti fil-hotspots min-naħa tal-Frontex;
   jirrinfurzaw il-ġestjoni tas-sistemi nazzjonali ta' asil;
   jappoġġjaw aktar il-proċeduri nazzjonali ta' ritorn; u l-ġbir ta' data dwar il-prestazzjoni tal-proċeduri ta' ritorn biex jiffaċilitaw it-tfassil tal-politika, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u r-riċerka;

349.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   ittejjeb il-funzjonament tas-sistema tal-hotspots sabiex tiżgura kundizzjonijiet ta' akkoljenza dinjitużi u effiċjenza fil-ġestjoni tal-wasliet;
   tissorvelja bir-reqqa l-effiċjenza tal-azzjonijiet immexxija mill-Frontex sabiex tipproteġi aħjar il-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea;
   issaħħaħ l-effikaċja u l-konformità mad-drittjiet fundamentali tal-kontroll tal-fruntieri esterni tal-UE u ttejjeb il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali;
   tieħu l-miżuri meħtieġa biex tindirizza l-kawżi li jwasslu għall-migrazzjoni;
   huwa partikolarment imħasseb dwar il-politika ta' ritorn insuffiċjenti lejn il-pajjiżi terzi, għalkemm hija prijorità ewlenija. Il-politika ta' ritorn u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali huma essenzjali biex jiġu żviluppati politika effiċjenti dwar il-migrazzjoni u sħubija vera mal-pajjiżi terzi;
   tipprovdi assistenza lill-pajjiżi ta' oriġini sabiex migranti potenzjali ma jagħżlux il-vjaġġ perikoluż lejn l-Ewropa, iżżid l-għajnuna għall-pajjiżi ta' oriġini u ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-prospettivi għall-popolazzjoni lokali u tiġġieled kontra t-traffikanti tal-bnedmin li jisfruttaw id-disprament u l-vulnerabbiltà;

Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS)

350.  Jinnota bi tħassib l-osservazzjonijiet tal-Qorti li l-istima rrapportata tal-investiment mobilizzat ma tqisx il-fatt li xi operazzjonijiet tal-FEIS ħadu post operazzjonijiet oħra tal-BEI u strumenti finanzjarji tal-Unjoni u l-fatt li parti mill-appoġġ tal-FEIS marret għal proġetti li setgħu ġew iffinanzjati minn sorsi oħra ta' fondi pubbliċi jew privati f'kundizzjonijiet differenti;

351.  Jiddispjaċih dwar is-sejbiet tal-Qorti li minkejja li l-appoġġ tal-FEIS ippermetta lill-BEI jżid b'erba' darbiet il-volum tal-attivitajiet ta' self tiegħu b'riskju ogħla meta mqabbel mal-2014, il-valur ta' dawn l-operazzjonijiet finanzjarji ffirmati għadu aktar baxx milli mistenni;

352.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti li:

   jiġi promoss l-użu ġustifikat ta' prodotti tal-BEI b'riskju ogħla fil-qafas tal-FEIS;
   titħeġġeġ il-komplementarjetà bejn l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni u l-garanziji baġitarji tal-Unjoni;
   tittejjeb il-valutazzjoni ta' jekk proġetti potenzjali tal-FEIS setgħux ġew iffinanzjati minn sorsi oħra;
   jiġi stmat aħjar l-investiment mobilizzat;
   tittejjeb il-firxa ġeografika tal-investiment appoġġjat mill-FEIS;

353.  Iqis li valutazzjonijiet preliminari approfonditi tal-ħtiġijiet f'diversi setturi huma ta' importanza kbira (i) għall-identifikazzjoni ta' diskrepanzi fl-investiment u ostakli għall-investiment fi Stati Membri jew f'reġjuni differenti, (ii) għal valutazzjoni adegwata tan-natura u l-kobor tan-nuqqasijiet tas-suq u (iii) għat-tfassil tal-approċċ/programmi l-aktar xierqa għall-mitigazzjoni ta' dawn id-diskrepanzi fl-investiment;

354.  Jitlob li jkun hemm stampa ġenerali oġġettiva tal-addizzjonalità u l-valur miżjud tal-proġetti FEIS kif ukoll il-konsistenza tagħhom mal-politiki tal-Unjoni jew ma' operazzjonijiet oħra tal-BEI sabiex ikunu mmexxija aktar mill-politiki milli mid-domanda;

355.  Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi pprovduta informazzjoni ċara u aċċessibbli dwar l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali u l-valur miżjud miksub mill-proġetti ffinanzjati mill-FEIS; jenfasizza li l-valutazzjoni tal-addizzjonalità tal-proġetti kollha appoġġjati mill-FEIS għandha tiġi dokumentata debitament;

Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 15/2019 : Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni: iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal

356.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma tagħtix lill-awtorità ta' kwittanza data eżatta dwar każijiet ta' eżawriment; jinnota, madankollu, li l-Kummissjoni varat strateġija "fit at work" li tinkludi għodda għall-monitoraġġ tas-saħħa fir-rigward tal-assenzi u l-kawżi tagħhom, miżuri biex tinkiseb ġestjoni tajba tal-assenzi, u l-unità l-ġdida għall-kontrolli mediċi(39); huwa għalhekk tal-opinjoni li l-Kummissjoni hija mgħammra bl-għodod kollha meħtieġa biex tidentifika, tindirizza, timmonitorja u tirrapporta dwar każijiet ta' eżawriment u tagħmel distinzjoni bejnhom u l-leave għal mard fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament data dwar każijiet ta' eżawriment fi ħdan il-proċess ta' kwittanza; jiddeplora f'dan il-kuntest it-tweġibiet ta' segwitu mogħtija mill-Kummissjoni li jidher li tiġġustifika rata ogħla ta' mard u assenza fit-tul għan-nisa abbażi ta' "għadd ta' mard serju jew kundizzjonijiet serji li huma speċifiċi għan-nisa" u abbażi ta' "xejriet soċjetali (...) fejn ġeneralment in-nisa jieħdu sehem akbar mir-responsabbiltajiet tal-familja, inkluż biex jieħdu ħsieb tfal u qraba morda"(40);

357.  Huwa mħasseb dwar il-problema li qed tikber tad-disparità fil-kapaċità tal-akkwist imġarrba mill-impjegati tas-servizz pubbliku Ewropew li jaħdmu l-Lussemburgu; jieħu nota tas-sejbiet tal-istudju mwettaq minn AIRINC(41) fuq talba tal-Kummissjoni li jikkorrobora l-problema tad-disparità u jistabbilixxi li hija fil-livell ta' 10,5 % (li taqbeż il-perċentwal ta' attivazzjoni ta' 5 % stabbilit mir-Regolament tal-Persunal), l-aktar minħabba l-għoli tal-ħajja fil-Lussemburgu; jirrikonoxxi li l-Kummissjoni mhux se tkun tista' tagħmel proposta leġiżlattiva li tkopri l-kwistjoni tal-koeffiċjenti ta' korrezzjoni qabel ma jiġi ffinalizzat ir-rapport dwar il-metodu tas-salarji li għandu jitlesta sal-31 ta' Marzu 2022; sadanittant, madankollu, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta l-fattibbiltà u l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri temporanji fil-mira inklużi fir-rapport AIRINC, b'mod partikolari l-introduzzjoni ta' skema ta' allowance għall-akkomodazzjoni;

358.  Jinnota bi tħassib l-osservazzjonijiet tal-Qorti rigward il-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014(42); jilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti kif ukoll id-disponibbiltà tal-Kummissjoni li taċċettahom; jappoġġja l-pożizzjoni espressa mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu(43) dwar il-kwistjoni; jiddeplora l-impatt negattiv ħafna tal-pakkett ta' riformi tal-2014 fuq għadd ta' aspetti kruċjali tar-riżorsi umani fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni u, għalhekk, fuq kemm huma attraenti bħala impjegatur, u dan kollu biex isir iffrankar diskutibbli; iwissi dwar il-konsegwenzi serji li kwalunkwe tnaqqis baġitarju fl-amministrazzjoni jew tnaqqis tal-persunal jista' jkollu fil-futur fuq is-servizz pubbliku Ewropew u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni;

359.  Ifakkar lill-Kummissjoni fit-talba tiegħu li ssir analiżi rigoruża u aġġornata tal-impatt tad-disinn tal-ispazji miftuħa fil-qafas tal-kwittanza 2017(44); jieħu nota tal-Komunikazzjoni "The workplace of the future in the European Commission" (Il-post tax-xogħol tal-futur fil-Kummissjoni Ewropea)(45) u jilqa', b'mod partikolari, il-prinċipju skont liema "l-persunal affettwat għandu jkun involut matul il-proċess ta' kunċettwalizzazzjoni u implimentazzjoni tal-ispazju tax-xogħol il-ġdid"; jiddispjaċih li l-kunċett ta' benessri tal-persunal adottat fil-Komunikazzjoni ma jinkludix il-kundizzjonijiet psikoloġiċi – bħall-ansjetà, l-istress jew l-eżawriment – li l-post tax-xogħol għandu impatt fundamentali fuqhom; jenfasizza l-ħtieġa ta' analiżi ġenerali li sservi bħala bażi għal valutazzjoni każ każ qabel ma jsiru arranġamenti sostanzjali futuri tal-uffiċċji fil-Kummissjoni, li għandha dejjem tinvolvi lill-membri tal-persunal affettwati;

Amministrazzjoni

Sejbiet tal-Qorti

360.  Jieħu nota tal-fatt li l-evidenza kumplessiva tal-awditu tal-Qorti tindika li l-livell ta' żball fl-infiq għall-"Amministrazzjoni" ma kienx materjali;

361.  Huwa mħasseb ferm dwar il-fatt li l-Qorti qabdet numru akbar ta' dgħufijiet fil-kontroll intern meta mqabbel mas-snin preċedenti f'termini ta' ġestjoni ta' allowances tal-familja għal membri tal-persunal, u jiddispjaċih li l-PMO ma ssorveljax biżżejjed l-aġġornament preċiż u f'waqtu tal-fajls personali biex jiġi żgurat li l-bażi użata għall-kalkolu tas-salarji u l-allowances tkun korretta;

362.  Huwa mħasseb ferm dwar il-fatt li l-Qorti sabet dgħufijiet fil-proċeduri ta' akkwist organizzati mill-Kummissjoni biex ittejjeb is-sigurtà tal-persuni u l-bini iżda jinnota li dawn id-dgħufijiet seħħew l-aktar minħabba l-urġenza li l-kuntratti jiġu konklużi;

363.  Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta proċedura ta' ħatra aktar trasparenti għall-pożizzjonijiet kollha, speċjalment dawk maniġerjali; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara l-proċeduri ta' ħatra preċedenti li ma fihomx trasparenza u obbligu ta' rendikont;

364.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb, mill-aktar fis possibbli, is-sistemi tagħha għall-ġestjoni tal-allowances statutorji tal-familja billi żżid il-frekwenza tal-verifiki li jirrigwardaw is-sitwazzjoni personali tal-membri tal-persunal u billi tirrinforza l-verifiki ta' konsistenza fuq id-dikjarazzjoni tal-allowances li jkunu ngħataw minn sorsi oħra, speċjalment meta jsiru riformi fis-sistemi tal-allowances tal-familja fl-Istati Membri;

365.  Jinnota t-titjib kontinwu fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri fost il-membri tal-persunal; ifakkar fin-nuqqas eżistenti ta' rappreżentanza ugwali ta' rġiel u nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali;

366.  Jirrimarka li, skont it-tweġibiet bil-miktub, 10 Stati Membri kienu sottorappreżentati b'mod sinifikanti fil-gradi AD5 - AD8. L-Istati Membri kkonċernati kienu: id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, Franza, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, il-Portugall, il-Finlandja u l-Iżvezja. Jinnota bi tħassib li l-pożizzjonijiet tal-impjegati tas-servizz pubbliku fl-istituzzjonijiet jistgħu ma jkunux attraenti għal impjegati tas-servizz pubbliku minn ċerti Stati Membri, u għalhekk ikun aktar diffiċli li jitnaqqsu d-differenzi ġeografiċi;

367.  Jinnota n-numru li qed jikber ta' entitajiet li tneħħew mir-Reġistru ta' Trasparenza; jirrimarka, madankollu, l-importanza li l-individwi u l-entitajiet ġuridiċi li tneħħew mir-Reġistru ta' Trasparenza jiġu segwiti; jistieden lill-Kummissjoni tagħti aktar attenzjoni lill-fatt li l-validazzjoni u l-kontrolli ta' kampjuni tal-entitajiet tar-Reġistru ta' Trasparenza jeħtieġu aktar riżorsi;

368.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni biex teżamina mill-ġdid il-mekkaniżmi interni dwar il-protezzjoni tal-informaturi li huma diġà fis-seħħ, inklużi dispożizzjonijiet dwar is-sensibilizzazzjoni għall-membri tal-persunal kollha u taħriġ għall-maniġers li jirċievu rapporti; jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej jarmonizzaw ir-regolamenti rispettivi tagħhom dwar il-persunal biex jipproteġu lill-informaturi;

Kodiċi ta' kondotta tal-Kummissarji

369.  Ifakkar li fl-2018 il-Parlament ġie avżat dwar il-fatt li sabiex jiġu kkumpensati għad-dispożizzjonijiet aktar stretti mdaħħla fil-kodiċi ta' kondotta rigward il-perjodu ta' preklużjoni tal-Kummissarji, is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni kkunsidra l-possibbiltà li joffrilhom faċilitajiet prattiċi ġodda (uffiċċji, IT, xufiera) wara t-tmiem tal-mandat tagħhom;

370.  Jinnota li fit-tweġiba tiegħu għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 64 fit-tħejjija għas-smigħ tal-Kumitat CONT tal-5 ta' Diċembru 2019, il-Kummissarju Hahn iddikjara li:""L-ex Membri tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari l-ex Presidenti, jibqgħu ambaxxaturi tal-UE, kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. Ħafna minnhom ser ikomplu jiddefendu u jippromwovu l-kisbiet tal-Unjoni wara tmiem il-mandat tagħhom, pereżempju, meta jiġu mistiedna jitkellmu f'konferenzi jew jipparteċipaw f'dibattiti pubbliċi dwar l-Ewropa u r-rwol tal-Kummissjoni.F'konformità ma' arranġamenti simili f'amministrazzjonijiet nazzjonali u istituzzjonijiet oħra, il-Kummissjoni, fil-laqgħa tagħha tat-30 ta' Ottubru 2019, iddeċidiet li tippermetti lill-ex Presidenti tal-Kummissjoni jwettqu funzjonijiet ta' rappreżentanza b'mod xieraq wara tmiem il-mandat tagħhom. Għalhekk, l-ex Presidenti għandu jkollhom aċċess għal ċerti riżorsi limitati ħafna, pereżempju appoġġ loġistiku, bħal uffiċċju, u ċerta assistenza oħra. L-ex Kummissarji se jkollhom appoġġ loġistiku fil-forma ta' "bureau de passage" u se jingħataw ċertu materjal ta' komunikazzjoni mill-Kummissjoni. Il-Kodiċi ta' Kondotta diġà jirreferi għal dan id-dmir fl-Artikolu 11(1), l-ewwel sentenza (...)."."

371.  Huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni għandha tagħmel l-istatus ta' konsulenti speċjali tal-Kummissjoni aktar trasparenti b'definizzjoni ċara tal-kompiti u l-missjonijiet tagħhom u tagħti lill-Parlament l-informazzjoni kollha relatata mal-ispiża finanzjarja tad-deċiżjoni tagħha tat-30 ta' Ottubru 2019;

372.  Ifakkar lill-Kummissjoni li l-Membri tal-Kummissjoni huma soġġetti għal rekwiżiti ta' trasparenza fir-rigward tal-laqgħat li jkollhom ma' organizzazzjonijiet jew ma' individwi li jaħdmu għal rashom, li t-trasparenza sħiħa hija obbligu tal-Membri u tal-membri tal-kabinett tagħhom, li għandhom jiltaqgħu biss ma' dawk l-organizzazzjonijiet jew l-individwi li jaħdmu għal rashom li jkunu reġistrati fir-Reġistru ta' Trasparenza u li għandhom jagħmlu pubblika l-informazzjoni dwar tali laqgħat skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/839/UE(46);

373.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li, wara l-perjodu ta' preklużjoni, l-ex Kummissarji ma jibqgħux jibbenefikaw mill-faċilitajiet offruti permezz tad-deċiżjoni tagħha tat-30 ta' Ottubru 2019 u lanqas jibqgħu jibbenefikaw mill-faċilitajiet f'każijiet fejn jassumu rwol differenti;

374.  Jenfasizza li wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-ex Membri tal-Kummissjoni jibqgħu marbuta bl-obbligu tagħhom ta' integrità u diskrezzjoni skont l-Artikolu 245 tat-TFUE;

375.  Jistieden lill-Kummissjoni tinforza r-regoli ġuridikament vinkolanti eżistenti tal-kodiċi ta' kondotta rigward il-kwistjoni tar-"revolving doors" kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-aġenziji tagħha;

UPPE

376.  Jinnota li, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament dwar l-UPPE, l-UPPE jiġi stabbilit bħala korp istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea filwaqt li fil-baġit 2020 l-UPPE jiġi ppreżentat bħala aġenzija taħt l-intestatura "Il-Kummissjoni"; huwa mħasseb li din is-sitwazzjoni ma tiggarantix b'mod adegwat l-indipendenza meħtieġa tal-UPPE u jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-baġit tal-UPPE bħala istituzzjoni taħt l-intestatura 7 (Amministrazzjoni) futura flimkien mal-korpi u l-istituzzjonijiet l-oħra minflok taħt l-intestatura 2 (Il-Kummissjoni) futura mal-aġenziji fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni; jitlob li l-Kummissjoni tqis l-istima tal-kawżi ġodda miftuħa u l-volum tal-kawżi pendenti ppreżentati mill-UPPE lill-istituzzjonijiet biex tistabbilixxi baġit u tabella tal-persunal realistiċi; huwa mħasseb ferm li l-ippjanar tal-baġit attwali mhux se jippermetti lill-UPPE jsir kompletament operattiv sa Novembru 2020;

Skejjel Ewropej

377.  Jinnota li, skont ir-Regolament Finanzjarju tal-Iskejjel Ewropej, il-Qorti rieżaminat il-kontijiet annwali konsolidati tal-Iskejjel għas-sena finanzjarja 2018, il-kontijiet tal-Uffiċċju Ċentrali u s-sistemi ta' kontroll intern (reklutaġġ, akkwist u pagamenti) ta' żewġ Skejjel (Bergen u Varese); jinnota li l-Qorti analizzat il-ħidma tal-awditur estern tal-Iskejjel, li eżamina l-kontijiet u s-sistemi ta' kontroll intern ta' seba' Skejjel qabel ma saret il-konsolidazzjoni;

378.  Jiddispjaċih ħafna għall-fatt li l-Qorti ma setgħetx tikkonferma li l-ġestjoni finanzjarja tal-Iskejjel fl-2018 kienet konformi mar-Regolament Finanzjarju, mar-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu u mar-Regolamenti tal-Persunal;

379.  Jinnota, b'mod partikolari, li r-rieżami tal-Qorti tas-sistemi ta' kontroll intern tal-Uffiċċju Ċentrali u taż-żewġ Skejjel magħżula żvela dgħufijiet fl-ambjent ta' kontroll, fis-sistemi ta' pagament, fil-proċeduri ta' akkwist u fid-dokumentazzjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ; jinnota wkoll li l-Qorti sabet li ma kinux konformi mar-regoli dwar ir-reklutaġġ tal-persunal;

380.  Japprova r-rakkomandazzjonijiet ewlenin maħruġa mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha dwar l-Iskejjel Ewropej u, b'mod partikolari, jistieden lill-Bord tal-Gvernaturi, lill-Uffiċċju Ċentrali u lill-Iskejjel jieħdu azzjoni immedjata biex jindirizzaw id-dgħufijiet identifikati fil-proċeduri ta' kontabbiltà tagħhom u fis-sistema ta' pagament u jkomplu jipprovdu taħriġ u appoġġ lil dawk involuti fit-tħejjija tal-kontijiet;

381.  Itenni l-fehma tal-Parlament li "rieżami komprensiv" tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej huwa meħtieġ b'urġenza; jistieden lill-Kummissjoni, bħala membru iżda anki bħala l-kontributur ewlieni, mhux biss tipprovdi gwida u appoġġ għall-Iskejjel Ewropej fi ħdan l-istruttura amministrattiva u ta' governanza attwali, iżda timmonitorja wkoll l-implimentazzjoni tas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Qorti u tal-Kummissjoni;

382.  Iħeġġeġ lill-Iskejjel itejbu l-proċeduri ta' reklutaġġ, akkwist u pagament u jitlob li l-progress jiġi kkomunikat lill-Parlament sat-30 ta' Ġunju 2020;

383.  Huwa mħasseb ħafna dwar ir-rapport ta' Human Rights Watch dwar l-aċċessibbiltà tal-Iskejjel Ewropej(47) għat-tfal b'diżabbiltà, li jenfasizza l-problemi li għadhom qed jiġu ffaċċjati u l-fatt li t-tfal b'diżabbiltà ma jingħatawx edukazzjoni kompletament inklużiva;

384.  Jistieden lill-Iskejjel Ewropej jimpenjaw ruħhom favur edukazzjoni inklużiva fil-politika u fil-prattika;

385.  Jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-finanzjatur ewlieni tal-Iskejjel Ewropej inkarigata bl-implimentazzjoni tas-CRPD mill-Unjoni, biex tmexxi l-proċess ta' riformi meħtieġa;

Tagħlimiet meħuda mill-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020

386.  Huwa mħasseb li l-perjodu ta' programmazzjoni għall-QFP il-ġdid jista' jibda b'dewmien kif ġara fil-każ tal-QFP attwali; jinnota li l-kamp ta' applikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew ġie fformulat qabel ma ġiet ikkomunikata l-proposta l-ġdida dwar il-QFP; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kunsill jiddiskutu u jadottaw prijoritajiet u strateġija biex jibdew in-negozjati dwar il-QFP mal-Parlament mill-aktar fis possibbli;

387.  Huwa tal-fehma li l-baġits pubbliċi għandhom jiġu determinati biss wara li jiġu stabbiliti objettivi politiċi ċari u jitfasslu politiki preċiżi;

388.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-ippjanar finanzjarju tal-Unjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 jirrifletti b'mod adegwat kwalunkwe objettiv determinat sussegwentement; jenfasizza l-proposta tal-Parlament li jiġu inklużi prijoritajiet ġodda fil-QFP u li titħalla flessibbiltà fi ħdan il-QFP biex jiġu indirizzati eventi mhux previsti;

389.  Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara s-suppożizzjonijiet ewlenin wara l-proposta l-ġdida dwar il-QFP fi pjan finanzjarju komprensiv; josserva li l-għan ewlieni ta' tali pjan ikun li jqiegħed iċ-ċifri fil-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 fil-kuntest ekonomiku u finanzjarju adegwat tagħhom;

390.  Itenni t-tħassib tiegħu li kwalunkwe dewmien fl-adozzjoni tal-QFP 2021-2027 u tal-bażi ġuridika relatata għall-implimentazzjoni tiegħu jista' jwassal għal aktar dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' nfiq tal-UE fil-bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw bidu bla xkiel tal-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid;

391.  Iqis li informazzjoni ta' kwalità tajba tista' tikkontribwixxi għal proċess deċiżjonali aktar rapidu u aħjar;

392.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni wettqet rieżami tal-infiq li jkopri l-programmi ewlenin kollha fl-ambitu tal-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u li dan ir-rieżami kellu l-għan li jikkombina rieżami strateġiku (iffukat l-aktar fuq il-prijoritizzazzjoni tal-programmi skont il-valur miżjud tagħhom u l-koerenza mal-objettivi tal-Unjoni) ma' rieżami tal-effiċjenza (li jara kif itejjeb it-twettiq tal-programmi eżistenti billi jeżamina opportunitajiet ta' razzjonalizzazzjoni u sinerġiji, billi jissemplifika r-regoli amministrattivi, itejjeb il-flessibbiltà, u jiffoka aktar fuq il-prestazzjoni); il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżamijiet perjodiċi b'KPIs aħjar;

393.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti sabet li l-analiżi tal-Kummissjoni hija konvinċenti fir-rigward tal-effiċjenza tal-infiq;

394.  Jinnota li r-rieżami tal-infiq jipprovdi argumenti b'saħħithom favur miżuri għas-semplifikazzjoni tal-programmi, ir-razzjonalizzazzjoni tal-baġit u ż-żieda fil-flessibbiltà finanzjarja; jinnota li jidentifika sinerġiji mhux sfruttati bejn programmi differenti kif ukoll opportunitajiet ta' fużjoni ta' programmi simili f'diversi oqsma ta' politika;

395.  Jinnota li r-rieżami tal-infiq jagħti wkoll eżempji ta' regoli kumplessi bla bżonn u inkonsistenti li spiss iwasslu għal nuqqas ta' fehim u spejjeż ineliġibbli;

396.  Huwa mħasseb dwar il-konklużjoni tiegħu li s-suċċess tal-isforzi ta' semplifikazzjoni sal-lum kien limitat;

397.  Jappella għal semplifikazzjoni kull fejn possibbli, pereżempju bl-użu akbar ta' għażliet ta' spejjeż issemplifikati u somom f'daqqa bħala għażla għall-benefiċjarji u bl-adozzjoni ta' prattiki tal-kontabbiltà abitwali, kif ukoll bl-implimentazzjoni ta' approċċ ta' awditjar uniku; jenfasizza li l-maġġoranza tas-sussidji tal-Unjoni għandhom ikunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u li l-SMEs u l-farms tal-familji jew il-farms iż-żgħar u medji għandhom jibbenefikaw l-aktar; jenfasizza wkoll li l-iżbalji li saru fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 attwali jeħtieġ li jiġu rimedjati fil-QFP il-ġdid, speċjalment fil-qasam tal-iżvilupp reġjonali u l-koeżjoni;

398.  Jirrimarka li aktar semplifikazzjoni tista' tiġi żgurata kemm fil-livell tal-programmazzjoni, billi jiġi limitat in-numru ta' regolamenti u jiġu evitati bidliet mhux meħtieġa li jistgħu jikkawżaw inċertezza, xogħol b'lura u żbalji, kif ukoll fil-livell tal-implimentazzjoni effikaċi, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-awtoritajiet u l-benefiċjarji u tiżdied l-aċċessibbiltà tal-fondi;

399.  Jilqa' l-fatt li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi li l-għadd ta' programmi ta' nfiq jitnaqqas b'terz u li r-regoli jsiru aktar koerenti abbażi ta' ġabra unika tar-regoli;

400.  Huwa konvint li, biex tinkiseb semplifikazzjoni b'mod effettiv, il-ġabra unika tar-regoli għandha telimina r-regoli, ir-rekwiżiti u l-proċeduri kollha mhux meħtieġa u kumplessi; huwa tal-fehma li ma għandhiex tkun sempliċement konsolidazzjoni tal-ġabriet tar-regoli separati eżistenti f'volum kbir uniku;

401.  Iqis li s-semplifikazzjoni mhijiex għan fiha nnifisha iżda mezz li bih tiżdied l-effiċjenza tal-azzjoni tal-Unjoni biex b'hekk l-entitajiet iż-żgħar jingħataw opportunità aħjar biex ikunu benefiċjarji; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex fit-tfassil tar-regoli għall-programmi tal-Unjoni, issib bilanċ bejn il-faċilità tal-implimentazzjoni u l-effikaċja fl-ilħuq tal-objettivi u t-trasparenza tal-Unjoni;

402.  Jinnota bi tħassib li r-rieżami tal-infiq jispjega wkoll kif il-mekkaniżmi ta' flessibbiltà kienu insuffiċjenti biex ilaħħqu mal-emerġenzi matul il-perjodu attwali; jappella għal bidliet biex tiżdied il-flessibbiltà ġenerali u jiġu żgurati biżżejjed approprjazzjonijiet biex ikopru eventi mhux previsti;

403.  Jinnota b'dispjaċir li l-Qorti sabet li r-rieżami tal-infiq kien inqas konvinċenti fir-rigward tal-aspetti strateġiċi, bħall-valur miżjud tal-Unjoni tal-programmi ta' nfiq u l-koerenza tagħhom mal-objettivi tal-Unjoni;

404.  Jaqbel mal-Kummissjoni li l-valur miżjud tal-Unjoni għandu jkun fil-qalba ta' kull diskussjoni dwar il-baġit futur tal-Unjoni;

405.  Jinnota li l-Kummissjoni identifikat il-kunċett ta' valur miżjud tal-Unjoni bħala prinċipju ta' gwida tal-eżerċizzju ta' rieżami tal-infiq; jistenna li l-Kummissjoni tiżviluppa aktar u tapplika kunċett robust u definit b'mod ċar tal-valur miżjud tal-Unjoni;

406.  Iqis li l-kunċett tal-valur miżjud tal-Unjoni jimxi id f'id mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

407.  Huwa konvint li l-kunċett tal-valur miżjud tal-Unjoni huwa meħtieġ mhux biss biex jiġu allokati riżorsi iżda anki biex jitfasslu u jiġu evalwati programmi ta' nfiq;

408.  Huwa tal-fehma li l-programmi b'valur miżjud għoli ħafna tal-Unjoni biss għandhom jirċievu finanzjament sħiħ mill-Unjoni; jipproponi li l-finanzjament għandu jkun limitat għal programmi b'valur miżjud medju jew għoli tal-Unjoni u li m'għandu jkun hemm l-ebda finanzjament għal programmi b'valur miżjud baxx tal-Unjoni;

409.  Jinsisti li l-fondi kollha impenjati jridu jintużaw u jintefqu bl-aktar mod xieraq skont il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba sabiex l-impatt jiġi massimizzat;

410.  Jappoġġja l-idea li l-baġit tal-Unjoni jintrabat b'mod aktar b'saħħtu mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż deskritti fil-prinċipji ta' governanza ekonomika bil-għan li jitħeġġu riformi strutturali li jsaħħu t-tkabbir fl-Istati Membri; jenfasizza li r-rakkomandazzjonijiet iridu jsegwu l-prinċipju tas-sussidjarjetà u jiffukaw fuq il-kwistjonijiet essenzjali u sistemiċi bħat-titjib tal-kompetittività, it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u ekonomika, l-opportunitajiet kummerċjali, id-diversità kulturali, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-iżgurar tal-impjiegi;

411.  Jappella għal titjib fl-amministrazzjoni tal-fondi filwaqt li tissaħħaħ l-effikaċja tal-kontrolli, li għandhom jinkludu l-miżuri meħuda f'każijiet ta' użu ħażin sistematiku tal-fondi tal-Unjoni;

412.  Jenfasizza li l-kontrolli biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni jridu jiġu intensifikati f'konformità mal-proporzjonalità; fejn il-Qorti tidentifika dgħufijiet serji fil-kwalità u l-affidabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar, il-kontrolli tal-Unjoni jeħtieġ li jissaħħu; jirrimarka li l-Qorti għandha tidentifika falliment totali tal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar u li l-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 għandu jipprovdi mekkaniżmi għall-Kummissjoni biex tamministra l-allokazzjoni tal-fondi;

413.  Jenfasizza li l-viżibbiltà tal-politiki tal-Unjoni trid tissaħħaħ; jenfasizza li d-dispożizzjonijiet ġuridiċi kollha rigward l-informazzjoni u l-komunikazzjoni jridu jiġu implimentati bir-reqqa biex jiġu żgurati t-trasparenza u t-tixrid wiesa' tar-riżultati li kisbu l-fondi;

414.  Jirrimarka li l-istrumenti finanzjarji dejjem għandhom ikunu mfassla apposta u jkunu komplementari għall-għotjiet, sabiex jimmassimizzaw ir-riżultati fil-post; jenfasizza li s-sinerġija ma' politiki u strumenti oħra għandha tissaħħaħ sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-investiment; huwa tal-opinjoni li jistgħu jinkisbu riżultati aħjar filwaqt li dan xorta jsir b'mod kosteffikaċi;

415.  Iqis li huwa essenzjali li l-programmi ta' nfiq tal-Unjoni jiġu mgħammra b'oqfsa ta' prestazzjoni b'saħħithom u reċiprokament koerenti, allinjati mal-objettivi strateġiċi tal-Unjoni u l-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027;

416.  Jinnota li huwa importanti li jittejbu aktar il-monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt tal-finanzjament fl-ambitu tal-QFP li jmiss. Ġabra ta' indikaturi u għodod ta' valutazzjoni komparattiva tista' tappoġġja fuq bażi regolari r-responsabbiltà operattiva u politika fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-fondi;

417.  Jinnota li l-objettivi tal-programmi għall-perjodu 2021-2027 definiti fl-anness tal-Komunikazzjoni dwar il-QFP jieħdu l-forma ta' deskrizzjonijiet ta' missjonijiet; jiddispjaċih li l-objettivi mhumiex kwantifikati u li huma nieqsa mill-ispeċifiċità;

418.  Jistenna mudelli loġiċi ta' intervent globali b'objettivi speċifiċi u ġabriet korrispondenti ta' indikaturi ta' output, ta' riżultat u ta' impatt li għandhom jiġu żviluppati fil-leġiżlazzjoni settorjali jew fid-dokumenti ta' programmazzjoni rilevanti (inkluż fil-livell ta' Stat Membru jew f'dak reġjonali);

419.  Jenfasizza li għandhom jiġu stabbiliti mandati ta' awditjar pubbliċi għal kull tip ta' finanzjament tal-politiki tal-Unjoni fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali; jenfasizza li l-Qorti għandha tinħatar bħala l-awditur ta' korpi mwaqqfa biex jimplimentaw il-politiki tal-Unjoni, inklużi l-korpi tal-Unjoni u l-korpi maħluqa skont ftehimiet barra mill-ordinament ġuridiku tal-Unjoni;

Opinjonijiet tal-Kumitati

Affarijiet Barranin

420.  Fir-rigward tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II), jinnota li d-dgħufijiet kontinwi fil-kapaċitajiet amministrattivi tal-pajjiżi kandidati għall-adeżjoni wasslu għal nuqqas ta' kapaċità ta' assorbiment fl-ambitu tal-ġestjoni indiretta; jenfasizza li, kif indikat fir-rapport speċjali 2018 tal-Qorti dwar il-finanzjament tal-IPA għat-Turkija, il-progress f'oqsma sensittivi bħall-istat tad-dritt u s-soċjetà ċivili ma jiddependix biss mill-finanzjament tal-IPA, iżda, aktar minn hekk, mir-rieda politika tal-awtoritajiet; jinnota bi tħassib li l-fondi tal-IPA għat-Turkija bilkemm jindirizzaw il-valuri fundamentali, fosthom il-libertà tal-istampa u l-imparzjalità tal-ġustizzja; jemmen li, issa aktar minn qatt qabel, il-Kummissjoni għandha tuża l-kundizzjonalità biex tappoġġja riformi fis-setturi primarji bħall-istat tad-dritt u l-governanza fit-Turkija;

421.  Jilqa' l-varar tal-ewwel miżuri ta' tisħiħ tal-kapaċità fl-ambitu tal-Istrument emendat li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP) fl-2018; jenfasizza li dawn l-azzjonijiet għandhom iseħħu f'kuntest ta' proċess ta' riforma globali tas-settur tas-sigurtà; iħeġġeġ segwitu aktar qawwi tal-azzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni fuq perjodu qasir permezz ta' azzjonijiet aktar fit-tul iffinanzjati mill-IcSP jew minn strumenti oħra;

422.  Jieħu nota tar-rieżami analitiku tal-Qorti dwar id-Difiża Ewropea u jappoġġja r-rakkomandazzjonijiet tagħha; jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattati, tiżgura l-koerenza tal-isforzi kollha ta' difiża tal-Unjoni mwettqa għall-implimentazzjoni tal-attività tal-Unjoni fl-ambitu tal-PSDK (PESCO, EDIDP, FED, CARD, eċċ.) u tiggarantixxi l-interoperabbiltà u s-sinerġiji man-NATO;

423.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-leġittimità tal-irtirar tal-funzjoni baġitarja mill-Parlament permezz tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-EDA u l-PESCO; ifakkar li l-Artikoli 45(2) u 46(2) rilevanti tat-TUE jipprevedu li d-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati b'maġġoranza kwalifikata mingħajr il-possibbiltà ta' veto; ifakkar li l-irtirar tal-funzjoni baġitarja tal-Parlament skont l-Artikolu 42 tat-TUE huwa possibbli għall-infiq operattiv biss u jirrikjedi deċiżjoni unanima mill-Kunsill; jissottolinja li l-Kunsill qatt ma ħa deċiżjoni simili;

424.  Jinsisti fuq il-bżonn li jsir monitoraġġ mill-qrib tal-użu tal-fondi tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, filwaqt li jiġi żgurat li dawn il-fondi jindirizzaw b'mod preċiż il-proġetti tar-rifuġjati u ma jintużawx għal xi skopijiet oħra; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta regolarment lill-awtorità baġitarja dwar il-kompatibbiltà tal-azzjonijiet iffinanzjati mal-bażi ġuridika sottostanti;

Żvilupp u Kooperazzjoni

425.  Iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jżommu lura milli jappoġġjaw prattiki li jiffaċilitaw l-evitar tat-taxxa minn kumpaniji transnazzjonali u individwi, huma u jipprovaw jilħqu l-objettiv tagħhom li joħolqu ambjent li jiffavorixxi n-negozju għal investituri privati f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fl-ambitu tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli; barra minn hekk, jenfasizza r-riskju ta' dejn marbut maż-żieda fl-użu tat-taħlit mill-Unjoni, b'mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana u l-pajjiżi tal-Karibew bi dħul limitat biex iħallsu d-dejn tagħhom; jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jindirizzaw l-evażjoni tat-taxxa, il-prattiki aggressivi tal-evitar tat-taxxa u l-kompetizzjoni fiskali dannuża b'mod effikaċi u konsistenti, f'konformità mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp;

Impjiegi u Affarijiet Soċjali

426.  Jinnota li, għall-FSE, l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), ġew interrotti 3 programmi FSE/YEI għar-Renju Unit, l-Italja u l-Ungerija u programm wieħed tal-FEAD għall-Italja u dawn l-interruzzjonijiet wasslu għall-interruzzjoni ta' diversi pagamenti fl-2018; jinnota li ntbagħtu 33 ittra ta' twissija lill-Istati Membri kkonċernati;

427.  Jirrikonoxxi li n-numru ta' ittri ta' twissija u ta' interruzzjonijiet żdied b'mod sinifikanti fl-2018 meta mqabbel mas-sena ta' qabel minħabba ż-żieda fin-numru ta' pakketti ta' aċċertament rċevuti fi Frar 2018 u r-riżultati tal-awditi ta' konformità li saru matul is-sena;

428.  Ifakkar li għad hemm għaxar rakkomandazzjonijiet li jirreferu għal rapporti speċjali (waħda mir-Rapport Speċjali Nru 16/2016 ("L-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni: il-programmi huma allinjati iżda hemm nuqqasijiet fil-kejl tal-prestazzjoni"), tnejn mir-Rapport Speċjali Nru 14/2016 ("Inizjattivi ta' politika u appoġġ finanzjarju tal-UE għall-integrazzjoni tar-Rom: sar progress sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, iżda sforzi addizzjonali huma meħtieġa fil-prattika") u sebgħa mir-Rapport Speċjali Nru 6/2018 ("Moviment Liberu tal-Ħaddiema – il-libertà fundamentali hija żgurata iżda orjentament aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta' għajnuna għall-mobilità tal-ħaddiema")) li jeħtieġ li jiġu implimentati, li l-biċċa l-kbira tagħhom kellhom jiġu implimentati sal-31 ta' Diċembru 2019; jieħu nota, b'mod partikolari, tar-Rapport Speċjali Nru 14/2016 skont liema l-biċċa l-kbira tal-proġetti twettqu kif ippjanat, iżda l-kriterji tal-"aħjar prattika" li jikkontribwixxu għall-inklużjoni b'suċċess tar-Rom mhux dejjem ġew applikati, u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-proġetti kien diffiċli; ifakkar li n-nuqqas ta' data soda u komprensiva dwar ir-Rom mhuwiex biss problema f'dak li jirrigwarda l-proġetti iżda anki biex jitfasslu politiki fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali; jiddeplora l-fatt li din is-sitwazzjoni tista' ma tinbidilx, sakemm ma titteħidx azzjoni malajr;

429.  Ifakkar fis-sejbiet tar-Rapport Speċjali Nru 5/2019 tal-Qorti ("Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD): appoġġ siewi iżda l-kontribut tiegħu għat-tnaqqis tal-faqar għadu mhuwiex stabbilit"), b'mod partikolari l-konklużjoni tal-QEA li, minbarra li jtaffu l-faqar permezz tal-għajnuna alimentari (li tirrappreżenta 83 % tal-baġit tal-FEAD), l-elementi innovattivi tal-politika soċjali tal-FEAD joffru possibbiltajiet lill-Istati Membri biex irawmu l-inklużjoni soċjali;

430.  Ifakkar ukoll li d-data disponibbli ppreżentata fir-Rapport Speċjali Nru 5/2019 tal-Qorti turi li l-Fond għandu effett konsiderevoli fi kważi l-Istati Membri kollha u li l-miżuri ta' għajnuna alimentari u materjali u ta' inklużjoni soċjali tal-FEAD jagħmlu differenza għal dawk l-aktar fil-bżonn, inklużi dawk li inkella jafu jkunu esklużi mill-assistenza soċjali ordinarja jew li għandhom bżonn għajnuna immedjata; jenfasizza wkoll li, skont il-banek tal-ikel, terz mill-ikel li jipprovdu huwa ffinanzjat mill-FEAD, u li l-FEAD jippermetti anqas dipendenza mill-fluss irregolari ta' donazzjonijiet u għalhekk jippermetti l-ippjanar aħjar tat-tqassim mill-ġdid ta' ikel speċifiku;

431.  Jinnota madankollu li, minħabba limitazzjonijiet fil-monitoraġġ u nuqqas ta' data fil-livell tal-UE, il-kontribut tal-FEAD għat-tnaqqis tal-faqar għadu ma ntweriex b'mod kwantitattiv, u jfakkar li l-Kummissjoni għandha ttejjeb id-data miġbura biex turi aħjar l-importanza relattiva tal-FEAD bħala mezz ta' solidarjetà Ewropea u mod ta' kif wieħed jgħin fil-ġlieda kontra d-differenzi soċjali fl-Unjoni;

432.  Jinnota li r-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-FEAD identifika diversi dgħufijiet fl-implimentazzjoni tal-Fond u li l-Qorti ssuġġeriet li l-Fond jiġi orjentat aktar lejn dawk l-aktar fil-bżonn; ifakkar ukoll li r-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu kkunsidra li t-tħejjija u l-monitoraġġ tal-miżuri ta' akkumpanjament jistgħu jiġu sfruttati aktar;

433.  Ifakkar li, skont il-konklużjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 6/2019 tal-Qorti ("L-indirizzar tal-frodi fl-infiq fil-qasam tal-koeżjoni tal-UE: jeħtieġ li l-awtoritajiet maniġerjali jsaħħu l-identifikazzjoni, ir-rispons u l-koordinazzjoni"), għalkemm kien hemm titjib fil-mod kif l-awtoritajiet maniġerjali jidentifikaw ir-riskji ta' frodi fil-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni (inkluż l-FSE) u jfasslu miżuri preventivi, l-awtoritajiet maniġerjali għad iridu jsaħħu l-identifikazzjoni tal-frodi, ir-rispons u l-koordinazzjoni;

434.  Jinnota li, skont il-Kummissjoni, l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjieg u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) wriet li l-objettivi tiegħu għadhom rilevanti u li l-programm huwa effikaċi biex jintlaħqu l-partijiet ikkonċernati rilevanti, jinkisbu riżultati ta' kwalità tajba u jintlaħqu l-objettivi tiegħu, b'mod partikolari fid-dawl tal-kuntest soċjoekonomiku diffiċli tal-lum, ikkaratterizzat mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja; jinnota wkoll li, minkejja li jidher li t-tliet assi (Progress, EURES u Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali) joperaw b'mod indipendenti, ġew identifikati xi oqsma li jistgħu jwasslu għal żieda fl-effikaċja ("sinerġiji");

435.  Jinnota li l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-EaSI evidenzjat għadd ta' soluzzjonijiet biex itejbu l-implimentazzjoni tal-programm, speċjalment bis-saħħa tas-semplifikazzjoni tal-proċeduri, it-titjib tal-konsistenza interna, il-flessibbiltà msaħħa, l-indirizzar ta' gruppi li jeħtieġu appoġġ speċifiku u l-konnessjonijiet ma' fondi oħra, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni taġixxi f'dan ir-rigward; jitlob b'insistenza, b'mod partikolari, li, fl-ambitu tal-komponent EaSI, l-FSE+ jinkludi sensiela ta' miżuri ta' titjib f'dan is-sens;

Ambjent

436.  Jenfasizza li s-sehem ta' pagamenti li jaqbżu l-iskadenzi legali laħaq 8,20 % tal-pagamenti eżegwiti mid-DĠ ENV fl-2018 (5,85 % fl-2017, 3,92 % fl-2016); jiddispjaċih, b'mod partikolari, li d-dewmien fil-pagamenti fl-ambitu tal-Programm LIFE laħaq livelli ogħla fl-2018 (10,3 % meta mqabbel ma' 5,8 % fl-2017 u 3,9 % fl-2016);

437.  Jinnota li fl-2018, id-DĠ ENV ippreżenta, fir-RAA tiegħu, rata medja ta' żball residwu ta' 0,09 %, li ma taqbiżx il-limitu minimu ta' materjalità ta' 2 %;

438.  Jinnota li fir-RAA tiegħu, id-DĠ ENV enfasizza li t-termini tad-deċiżjoni ta' esternalizzazzjoni għal kooperazzjoni mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) b'rabta mal-persunal jimplikaw li s-sitwazzjoni tal-persunal fid-DĠ ENV hija partikolarment diffiċli fir-rigward tal-attivitajiet relatati mal-Programm LIFE, u dan jista' jeħtieġ rieżami ulterjuri tal-metodi u tal-arranġamenti ta' ħidma fi ħdan id-DĠ;

439.  Jilqa' l-fatt li fl-2018, 0,93 % biss tal-pagamenti kollha tad-DĠ CLIMA saru tard meta mqabbla mal-iskadenzi legali (3,9 % fl-2017);

440.  Jenfasizza li d-DĠ CLIMA u d-DĠ BUDG jimmonitorjaw l-objettiv ta' 20 % marbuta mal-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-QFP, u li d-DĠ CLIMA jappoġġja lid-DĠ l-oħra fl-integrazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet klimatiċi fl-attivitajiet tagħhom; jilqa' l-fatt li fl-2018, 20,1 % tal-baġit tal-Unjoni ntefaq fuq attivitajiet relatati mal-klima, iżda jiddispjaċih li fil-bidu tal-2019 kien għadu stmat li x-xejra baġitarja tal-Unjoni tilħaq biss 19,7 % għall-perjodu tal-QFP attwali;

441.  Huwa mħasseb ferm dwar il-fatt li r-riżerva għal raġunijiet ta' reputazzjonali, ġuridiċi, finanzjarji u istituzzjonali relatati ma' riskji sinifikanti ta' sigurtà identifikati fil-manutenzjoni u t-tħaddim tas-sistema tar-Reġistru tal-Unjoni tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS), kif irrappurtat fir-RAA mill-2010 u kif ikkonfermat mill-eżerċizzju ta' valutazzjoni tar-riskju 2018, hija ripetuta fir-RAA tad-DĠ CLIMA għall-2018; jiddeplora t-tul anormali ta' din ir-riżerva; jistieden lill-Kummissjoni ssolvi l-problema malajr;

Saħħa pubblika, sikurezza tal-ikel, saħħa u trattament xieraq tal-annimali u saħħa tal-pjanti

442.  Jenfasizza l-fatt li fil-qasam tas-saħħa pubblika, l-akkwist pubbliku huwa l-aktar strument importanti ta' ġestjoni finanzjarja u li, fl-2018, il-krediti ta' impenn u ta' pagament intużaw għalkollox; jenfasizza li, fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, il-baġit huwa implimentat fil-biċċa l-kbira permezz ta' għotjiet diretti lill-Istati Membri, u li r-rati ta' implimentazzjoni tal-impenji u l-pagamenti laħqu 99,0 % u 98,6 % rispettivament;

443.  Jinnota li fl-2018 id-DĠ SANTE, fir-RAA tiegħu, ippreżenta rata medja ta' żball residwu ta' 1,9 %, li ma taqbiżx is-soll ta' materjalità ta' 2 %;

444.  Jinnota bi tħassib li, bejn l-2016 u l-2018, is-sehem ta' pagamenti relatati mal-ġestjoni tal-għotjiet li saru fil-ħin minn DĠ SANTE naqas minn 97 % għal 83 %;

445.  Jiġbed l-attenzjoni għall-isfidi identifikati mid-DĠ SANTE fir-RAA tiegħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-Tielet Programm tas-Saħħa tal-Unjoni 2014-2020 (il-"Programm tas-Saħħa"); jinnota li dawk l-isfidi huma relatati mal-mekkaniżmu ta' finanzjament attwali tal-Programm tas-Saħħa, li jippermetti biss finanzjament orjentat lejn proġetti u li jista' jkollu impatt negattiv fuq is-sostenibbiltà fit-tul tal-azzjonijiet meħuda, u mal-kumplessità ta' xi mekkaniżmi fil-Programm tas-Saħħa, bħal azzjonijiet konġunti implimentati mal-Istati Membri, li jimplika li iż-żmien bejn l-ippjanar inizjali tal-attività u l-varar effettiv tagħha jista' jkun twil; jinnota l-konklużjonijiet tal-Qorti fir-Rapport Speċjali Nru 21/2019 dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR), skont liema l-attivitajiet tal-Kummissjoni u l-aġenziji wasslu għal xi progress, pereżempju fi kwistjonijiet veterinarji u relatati mal-ikel; jiddispjaċih madankollu li, skont l-istess rapport, sal-lum ftit hemm evidenza li turi li l-piż fuq is-saħħa tal-AMR naqas fl-Unjoni;

Trasport u Turiżmu

446.  Jilqa' t-tlestija fl-2018 tas-sejħa biex jiġu ppreżentati proposti ta' finanzjament imħallat, fil-qasam tat-trasport, fl-ambitu tal-FNE 2017 b'approċċ innovattiv li jagħmel disponibbli baġit indikattiv totali ta' EUR 1,35 biljun ta' għotjiet tal-UE li jingħaqdu ma' finanzjament mill-FEIS, il-BEI, il-banek promozzjonali nazzjonali jew l-investituri privati; jemmen li trid issir evalwazzjoni ex post ta' dawn il-proġetti sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja ta' dan l-approċċ innovattiv; jinnota li t-tieni skadenza, f'April 2018, għall-preżentazzjoni ta' proposti li jiffukaw fuq proġetti ta' innovazzjoni u teknoloġiji ġodda, b'mod partikolari fil-qasam tal-fjuwils alternattivi, b'appoġġ għall-politika tal-Kummissjoni dwar il-Mobbiltà Nadifa, wasslet biex intgħażlu 35 proġett b'total ta' EUR 404,8 miljun f'finanzjament mill-FNE; jinnota l-ħtieġa li jittejjeb il-livell ta' għarfien tar-regoli ta' eliġibbiltà tal-FNE fost il-benefiċjarji, b'mod partikolari billi ssir distinzjoni ċara bejn kuntratti ta' implimentazzjoni u sottokuntratti; ifakkar li l-ammont ta' flus li jintefaq fl-ambitu ta' strument finanzjarju mhuwiex l-uniku kriterju tal-prestazzjoni tiegħu u jistieden lill-Kummissjoni tapprofondixxi l-valutazzjoni tagħha tal-kisbiet ikkompletati fil-proġetti tat-trasport iffinanzjati mill-UE u tanalizza l-aspett tal-valur miżjud tagħhom u l-infiq maħsub biex jinkisbu riżultati;

447.  Jinnota li sal-ħames sena tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali 2014-2020 madwar 23 % biss tal-fondi inizjalment mogħtija kienu rriżultaw f'pagamenti sa Jannar 2019, u dan iqajjem dubju dwar l-implimentazzjoni sħiħa tal-FNE; itenni li sabiex jiġi evitat dewmien fil-pagamenti, id-diżimpenji u r-rimborżi se jakkumulaw b'mod sinifikanti sa tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni u b'hekk ma jkunx jibqa' biżżejjed żmien biex il-fondi jerġgħu jiġu ttrasferiti lejn proġetti oħra, huwa essenzjali li l-INEA tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni teknika u finanzjarja tal-proġetti, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri korrettivi effikaċi fil-ħin; itenni r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti lill-Kummissjoni u lill-INEA biex jiġu żgurati koerenza u trasparenza akbar tal-proċeduri tal-għażla tal-proġetti, biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aħjar għal implimentazzjoni f'waqtha tal-programmi u biex jitfassal mill-ġdid il-qafas ta' prestazzjoni għal monitoraġġ aħjar tar-riżultati tal-proġetti;

448.  Jilqa' r-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 30/2018 li jikkonkludi li l-modi ewlenin tat-trasport pubbliku huma koperti mir-regolamenti tal-Unjoni, u b'hekk il-qafas tal-Unjoni għad-drittijiet tal-passiġġieri huwa uniku globalment; madankollu, jiddispjaċih dwar il-konklużjoni tal-Qorti li bosta passiġġieri ma kinux konxji biżżejjed tad-drittijiet tagħhom u ħafna drabi ma setgħux jibbenefikaw minnhom minħabba problemi relatati mal-infurzar; għalhekk, itenni t-talba tal-Qorti li jittejbu l-koerenza, iċ-ċarezza u l-effikaċja tal-qafas tad-drittijiet tal-passiġġieri tal-Unjoni, tittieħed azzjoni biex jiġu promossi kampanji ta' sensibilizzazzjoni aktar effikaċi u trasparenti u l-korpi nazzjonali ta' infurzar ikunu mgħammra b'aktar għodod għall-infurzar tad-drittijiet tal-passiġġieri;

449.  Itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni, fid-dawl tad-diversi sorsi ta' finanzjament, tipprovdi aċċess faċli għall-proġetti, f'forma ta' punt uniku ta' kuntatt, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu b'mod ċar l-iżviluppi u l-finanzjament tal-infrastrutturi kofinanzjati mill-fondi tal-Unjoni u mill-FEIS; dawn il-punti uniċi ta' kuntatt għandu jkollhom setgħat ta' koordinazzjoni estensivi, b'regoli tal-UE prevalenti, b'dimensjoni multilingwi, li jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali kollha; jinnota li fil-ħames sena tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, l-assorbiment tal-fondi tal-FEIS kompla jimxi aktar bil-mod milli kien ippjanat; jenfasizza li l-iżbalji identifikati huma fil-livell tal-benefiċjarju, u għalhekk hija meħtieġa aktar gwida fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-ispejjeż;

450.  Jenfasizza li l-politika dwar l-infrastruttura tat-trasport toffri opportunità ċara biex jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-ħtiġijiet tad-difiża u dawk ċivili u t-TEN-T; jilqa' ż-żieda ta' pilastru tal-mobbiltà militari fil-politika tat-TEN-T bl-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni f'Marzu 2018 u l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi inkluż pakkett ġdid iddedikat għall-ħtiġijiet tal-mobbiltà militari ta' EUR 6,5 biljun fl-ambitu tal-baġit tal-FNE għall-2021-2027; jenfasizza l-importanza li jiġu analizzati d-diskrepanzi bejn ir-rekwiżiti militari u tat-TEN-T biex tiġi stabbilita riżerva għal proġetti ta' infrastruttura b'użu doppju li jistgħu jiġu appoġġjati fl-ambitu tal-FNE 2021-2027 u jsaħħu t-TEN-T; itenni li dan l-iżvilupp jirrifletti r-rwol strateġiku tat-TEN-T fl-integrazzjoni tal-infrastruttura tal-Unjoni sabiex tinkiseb mobbiltà rapida u bla xkiel madwar il-kontinent, kif ukoll it-tisħiħ tal-kapaċità tagħna li nirreaġixxu għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal kriżijiet umanitarji, diżastri naturali jew emerġenzi ċivili, u b'hekk is-suq intern jiġi żviluppat aktar;

451.  Jilqa' l-bidu ta' proġetti ġodda li jiffukaw fuq il-mobbiltà urbana, il-loġistika u l-infrastruttura effiċjenti, inkluż il-port tal-futur, b'valur ta' madwar EUR 105 miljun mis-sejħa tal-2017 tal-programm Orizzont 2020; jilqa' l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma fuq 3 snin dwar it-Trasport (2018-2020) ta' Orizzont 2020; itenni r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li jiġi stabbilit pjan ta' żvilupp tal-portijiet madwar l-Unjoni kollha għall-portijiet ewlenin u li jiġi rivedut l-għadd ta' portijiet ewlenin;

Żvilupp Reġjonali

452.  Jissottolinja li l-irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea mhux neċessarjament jimplikaw frodi u li tenħtieġ analiżi bir-reqqa tar-riżultati tal-awditu qabel ma jiġu applikati korrezzjonijiet finanzjarji fil-konfront tal-benefiċjarji; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-Istrateġija Kontra l-Frodi tagħha u tkompli tappoġġja u tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' miżuri kontra l-frodi, inkluż bl-analiżi tal-irregolaritajiet irrapportati mill-Istati Membri fl-ambitu tal-Fondi SIE;

453.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi dettaljata tar-raġunijiet għala ċerti reġjuni għandhom rati baxxi ta' assorbiment tal-fondi u tivvaluta mezzi speċifiċi biex jiġu solvuti l-problemi strutturali sottostanti għal dawk l-iżbilanċi, kif ukoll biex issaħħaħ l-assistenza teknika fuq il-post; jenfasizza li l-flessibbiltà u regoli aktar sempliċi jistgħu jtejbu l-effiċjenza u l-effikaċja tal-Fondi SIE;

454.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jistabbilixxu pjan ta' azzjoni fl-ewwel nofs tal-2020 biex iħaffu l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, li jkollu inċentivi ċari għall-assorbiment effikaċi tal-fondi disponibbli, it-tisħiħ tal-objettivi strateġiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u, b'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

Agrikoltura u Żvilupp Rurali

455.  Jistieden lill-Qorti tabbozza rapport speċjali dwar il-ħtif tal-art u l-impatt potenzjali tiegħu fuq il-PAK;

456.  Ifakkar lill-Kummissjoni li hemm differenza sinifikanti fit-tipi ta' żbalji, pereżempju bejn ommissjonijiet mhux intenzjonati u każijiet ta' frodi; ifakkar li l-parti l-kbira tal-benefiċjarji huma farms żgħar u medji u li r-regolamentazzjoni kumplessa żżid ir-riskju ta' ommissjonijiet mhux intenzjonati, li għandhom jitqiesu wkoll meta tiġi stmata r-rata ta' żball reali;

457.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni xierqa tal-interventi tal-PAK hija strettament relatata mal-konformità tal-benefiċjarji mal-impenji stabbiliti fil-livell tal-Unjoni; jenfasizza li ż-żieda fil-flessibbiltà tal-Istati Membri fl-allokazzjoni tas-sussidji tal-PAK tista' twassal għal interessi politiċi nazzjonali għal żmien qasir u taf tkompli taggrava l-abbużi, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevita r-rinazzjonalizzazzjoni tal-PAK, b'mod partikolari s-sistema għall-monitoraġġ tal-konformità tal-benefiċjarji individwali mar-regoli dwar l-eliġibbiltà għall-appoġġ, sabiex tinżamm il-kredibbiltà tal-Unjoni fil-ġestjoni ta' waħda mill-politiki pubbliċi ewlenin tagħha;

Kultura u Edukazzjoni

458.  Jilqa' l-konklużjoni tar-Rapport Speċjali Nru 22/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-mobbiltà fil-qafas ta' Erasmus+ li l-programm għandu effett pożittiv fuq il-mod kif il-parteċipanti jħarsu lejn l-Unjoni u jiġġenera ħafna forom ta' valur miżjud Ewropew; jenfasizza wkoll, madankollu, li għandhom isiru aktar sforzi biex l-indikaturi jiġu allinjati bis-sħiħ mal-objettivi, u li hemm bżonn li l-proċess tal-applikazzjoni u r-rapportar ikun aktar sempliċi;

459.  Jilqa' l-effett pożittiv tal-programm Erasmus+ biex titrawwem l-inklużjoni ta' persuni minn sfondi żvantaġġati, kif innutat il-Qorti fir-Rapport Speċjali Nru 22/2018; jappella għal titjib fid-definizzjoni, ir-rappurtar u l-monitoraġġ f'dan il-qasam biex tiġi żgurata l-inklużività tal-programm Erasmus+, kif ukoll dik tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u l-programm Ewropa Kreattiva;

460.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' aktar finanzjament għall-programmi Erasmus+ u Ewropa Kreattiva, fid-dawl tas-suċċess tal-programmi u l-valur miżjud li jġibu;

461.  Jirrikonoxxi li, ladarba l-Faċilità ta' Garanzija ta' Self lill-Istudenti ma tatx ir-riżultati mistennija, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirrialloka l-fondi rilevanti;

462.  Jenfasizza l-progress fir-rati ta' suċċess tal-programm Ewropa Kreattiva meta mqabbla mal-2017 (31 % għall-Kultura u 48 % għas-sottoprogramm MEDIA), iżda jenfasizza li hemm bżonn livelli ta' finanzjament aktar adegwati biex jiġu indirizzati dawk ir-riżultati li għadhom mhumiex sodisfaċenti;

463.  Jistieden lill-EACEA tagħti attenzjoni dovuta lis-semplifikazzjoni u l-adattament tal-proċessi tal-applikazzjoni għad-destinatarji biex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-programmi;

464.  Jinnota li għad hemm bżonn titjib kbir fis-sistema ta' kontroll intern tal-EACEA, kif identifikat mir-riżervi li tqajmu fit-tieni fażi ta' awditu dwar il-ġestjoni tal-għotjiet tal-programmi Erasmus+ u Ewropa Kreattiva; jistieden lill-EACEA tadotta l-azzjonijiet korrettivi kollha meħtieġa biex ikun hemm iċ-ċertezza li l-implimentazzjoni tal-programmi tkun tal-ogħla kwalità;

465.  Jiġbed l-attenzjoni dwar l-isfidi li se jiffaċċjaw l-Iskejjel Ewropej matul il-proċess tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (ir-"Renju Unit") mill-Unjoni u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Iskejjel Ewropej jirrapportaw lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni dwar il-ħruġ tar-Renju Unit u dwar kif biħsiebhom ikomplu joffru tagħlim tal-aqwa kwalità bl-Ingliż fl-Iskejjel Ewropej wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni;

466.  Jenfasizza s-sottorappreżentanza tan-nisa (31 %) fil-pożizzjonijiet maniġerjali intermedji fl-EACEA; jistieden lill-Aġenzija tilħaq l-objettiv ta' 40 % fl-2020.

Ġustizzja, Libertà u Affarijiet Interni

467.  Jilqa' r-Rapport Speċjali tal-Qorti dwar l-appoġġ tal-Unjoni għall-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni(48), iffinanzjat, fost sorsi oħra, mill-FFSI u l-Programm "Ġustizzja"; jikkondividi l-fehma tal-Qorti li l-Kummissjoni għandha ttejjeb il-qafas għall-koordinazzjoni globali tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Unjoni li jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni, iżżid l-appoġġ prattiku għall-operaturi u għal dawk li jfasslu l-politika fl-Istati Membri, u ttejjeb il-qafas għall-valutazzjoni tar-riżultati;

468.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti ma sabitx nuqqasijiet kbar fil-proċeduri ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-Fond għall-AMIF u l-FSI, u jilqa' wkoll il-fatt li hija taqbel mad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni; jiddeplora, madankollu, il-fatt li tlieta mit-tmintax-il tranżazzjoni eżaminati mill-Qorti kien fihom żbalji, li minnhom tranżazzjoni ta' ġestjoni kondiviża waħda fl-ambitu tal-AMIF kellha rata ta' żball ta' 9,4 %; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza d-dgħufijiet sistemiċi identifikati mill-Qorti, bħal nuqqas ta' kontrolli ex post ta' dokumenti ta' sostenn f'każ ta' verifiki amministrattivi ex ante tat-talbiet għall-pagament; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-verifiki tal-proċeduri ta' akkwist organizzati mill-benefiċjarji tal-fondi fir-rigward tal-legalità u r-regolarità ta' proċeduri bħal dawn.

Drittijiet tan-Nisa u Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

469.  Jisħaq fuq il-fatt li d-drittijiet tan-nisa u l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandhom jiġu integrati u garantiti fl-oqsma kollha tal-politika; itenni, għalhekk, l-appell tiegħu għall-implimentazzjoni tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-istadji kollha tal-proċess baġitarju, inkluż fl-implimentazzjoni tal-baġit u fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tiegħu;

470.  Jiddispjaċih għax-xejra tal-aħħar snin li jitnaqqsu l-fondi tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u jtenni t-talba tiegħu biex jiżdiedu r-riżorsi għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne; itenni t-talba tiegħu għal linja baġitarja distinta għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne tar-REC; jieħu nota tal-evoluzzjoni tal-iżvilupp tal-istħarriġ li jkopri l-Unjoni kollha, b'metodoloġija u kwestjonarju komuni, biex tinġabar data komparabbli dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, fuq bażi regolari, fl-Istati Membri kollha; jistenna li sal-2019 ikun irċieva l-ewwel riżultati tal-eżerċizzju pilota tal-istħarriġ, bil-għan li jkun jista' jipproċedi bl-implimentazzjoni prevista tal-istħarriġ mill-2020-2021 'il quddiem;

471.  Jappella għal eżami tas-sinerġiji bejn il-programmi interni u esterni tal-Unjoni bil-għan li jiġi garantit approċċ koerenti u kontinwu għall-politiki, kemm fl-Unjoni kif ukoll barra l-Unjoni, bħal fil-każ tal-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (MĠF).

(1) Fis-sena finanzjarja 2017, ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli għall-pagamenti kienet stmata għal 2,4 %, fl-2016 għal 3,1 %; fl-2015 għal 3,8 %, fl-2014 għal 4,4 %, fl-2013 għal 4,7 %, fl-2012 għal 4,8 %, fl-2011 għal 3,9%, fl-2010 għal 3,7 %, fl-2009 għal 3,3 %, fl-2008 għal 5,2 % u fis-sena finanzjarja 2007 għal 6,9 %.
(2) Il-pagamenti kkonċernati jinkludu boroż ta' studju u ta' riċerka (subintestatura 1a tal-QFP - kapitolu 5), għajnuna diretta lill-bdiewa (intestatura 2 tal-QFP - kapitolu 7) u appoġġ baġitarju lill-pajjiżi terzi (intestatura 4 tal-QFP - kapitolu 9). Il-pagamenti amministrattivi jikkonsistu prinċipalment fis-salarji u l-pensjonijiet tal-uffiċjali tal-UE (intestatura 5 tal-QFP 5 - kapitolu 10). Kumplessivament, in-nefqa bbażata fuq id-drittijiet tirrappreżenta madwar 53 % tal-popolazzjoni li awditjajna.
(3) COM(2019)0299.
(4) AMPR 2017, p. . Imqabbla mal-2016, il-bidla ewlenija hija t-tnaqqis sinifikanti fil-Koeżjoni, il-Migrazzjoni u s-Sajd. F'dan il-qasam ta' politika, il-programmi attwali tal-perjodu 2014-2020 qegħdin jitħaffew, li għandhom riskju aktar baxx inerenti minħabba l-approvazzjoni annwali tal-kontijiet li għadha kif ġiet introdotta u l-mekkaniżmu ta' żamma ta' 10 % fuq dividendi interim sakemm jiġu implimentati l-kontrolli u l-miżuri korrettivi kollha.
(5) Ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija bil-miktub nru 1 qabel is-seduta ta' smigħ tal-Kummissarju Avramopoulos tat-11 ta' Novembru 2019.
(6) https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
(7) COM(2018)0687.
(8) Meta l-Kummissjoni tidentifika każijiet potenzjali ta' nuqqas ta' konformità mar-regolamenti dwar ir-riżorsi proprji fid-data pprovduta mill-Istati Membri, hija tħalli din id-data miftuħa biex ikunu jistgħu jsiru bidliet sakemm tkun sodisfatta li tkun konformi. Għal każijiet li jikkonċernaw l-ING jew il-VAT, din il-proċedura tissejjaħ l-issettjar ta' riżerva; għal każijiet li jikkonċernaw ir-riżorsi proprji tradizzjonali, il-proċedura korrispondenti tissejjaħ il-ħolqien ta' punt miftuħ. Il-Kummissjoni tiddetermina l-impatt tar-riżervi u tal-punti miftuħa fuq il-baġit tal-Unjoni, wara li tikseb l-informazzjoni meħtieġa mingħand l-Istati Membri.
(9) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
(10) Ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 12/2019: Kummerċ elettroniku: ħafna mill-isfidi relatati mal-ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali għad iridu jiġu riżolti
(11) Sistema volontarja ta' faċilitazzjoni tal-kummerċ li tippermetti lil persuni taxxabbli (kemm negozji tal-UE kif ukoll mhux tal-UE) ifornu servizzi ta' telekomunikazzjoni, tax-xandir tat-televiżjoni u tar-radju kif ukoll servizzi fornuti elettronikament lil persuni mhux taxxabbli fl-Istati Membri li fihom huma ma jkollhomx stabbiliment biex jagħtu kont għall-VAT dovuta fuq dawk il-fornimenti u jiddikjarawha permezz ta' portal web fl-Istat Membru li fih ikunu rreġistrati għall-VAT.
(12) Il-punt. 5.34 tar-Rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit fir-rigward tas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet (ĠU C 340, 8.10.2019,).
(13) Risposta lill-mistoqsija 10 tal-Kwestjonarju bħala tħejjija għad-diskussjoni mal-Kummissarju Moedas, https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
(14) RAA 2018 tad-DĠ R&I, p. 16.
(15) Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).
(16) Ara wkoll ir-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 8/2018: Appoġġ mill-UE għal investimenti produttivi fin-negozji - jeħtieġ li jkun hemm fokus akbar fuq id-durabbiltà.
(17) Ara t-tweġiba lill-mistoqsija 24 tal-Kwestjonarju lill-Kummissarju Hahn għas-Seduta tal-Kumitat CONT fil-11 ta' Novembru 2019.
(18) DĠ REGIO, RAA 2018, p. 111: "Ir-riskju "fil-waqt tal-pagament" huwa kkalkulat għal kull programm billi r-rata ta' żball totali residwu għas-sena kontabilistika 2016-2017, kif ikkonfermat mis-servizzi 113 tal-Kummissjoni jew, f'każ li tirriżulta ogħla, ir-rata ta' żball totali residwu rrapportata mill-awtoritajiet tal-awditjar għas-sena kontabilistika 2017-2018 tiġi applikata għan-"nefqa rilevanti" tas-sena ta' rapportar tal-Kummissjoni (...)"; "Ir-riskju "fil-waqt tal-għeluq" jindika r-riskju li jifdal għan-nefqa rilevanti tal-2018 ladarba l-Kummissjoni tkun applikat il-korrezzjonijiet finanzjarji neċessarji biex tbaxxi għal 2 % r-rata ta' żball totali residwu għall-programmi operattivi kollha (...)".
(19) Ara wkoll ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 17/2018: L-azzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-aħħar snin tal-programmi għall-perjodu 2007-2013 indirizzaw l-assorbiment baxx iżda ma kinux iffukati biżżejjed fuq ir-riżultati.
(20) Para. 204 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-18 ta’ April 2018 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III — Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (ĠU L 248, 3.10.2018, p. 29).
(21) Para.  21 tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament tat-18 ta’April 2018..
(22) SWD (2018)0478, p. 55.
(23) Rapport Speċjali Nru 10/2018 dwar l-Iskema ta' Pagament Bażiku għall-bdiewa – li qed topera tajjeb, iżda li għandha impatt limitat fuq is-simplifikazzjoni, l-immirar u l-konverġenza tal-livelli ta' għajnuna.
(24) SWD (2018)0478, p. 56.
(25) Ara t-tweġibiet għall-Mistoqsijiet bil-Miktub Nru 3 u Nru 18 matul is-seduta ta' smigħ tal-Kumitat CONT tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fis-17 ta' Ottubru 2019.
(26) Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 41 tal-kwestjonarju lill-Kummissarju Hogan għas-Seduta tal-Kumitat CONT fis-17 ta' Ottubru 2019.
(27) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 dwar is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess tal-bdiewa għall-art (ĠU C 298, 23.8.2018, p. 112).
(28) Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 39 tal-kwestjonarju lill-Kummissarju Hogan għas-Seduta tal-Kumitat CONT fis-17 ta' Ottubru 2019.
(29) DĠ DEVCO: 0,85 % fl-2018 meta mqabbla ma' 1,18 % fl-2017, 1,67 % fl-2016 u 2,2 % fl-2015; DĠ NEAR: 0,72 %.
(30) Ara t-tweġiba tal-Kummissarju Mimicagħall-mistoqsija bil-miktub 51 (smigħ tal-Kumitat CONT tat-28 ta' Novembru 2019).
(31) ĠU L 248, 3.10.2018, p. 27.
(32) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 P9_TA(2019)0038, para.51.
(33) Ara t-tweġiba u l-anness tal-mistoqsija bil-miktub Nru 4 tal-mistoqsijiet ta' segwitu lill-Kummissarju Mimica għas-Seduta tal-Kumitat CONT fit-18 ta' Novembru 2019.
(34) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2019, para. 51.
(35) Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-31 ta' Jannar 2019, International Management Group v Il-Kummissjoni Ewropea, Kawżi Magħquda C-183/17 P u C-184/17 P, ECLI:EU:C:2019:78.
(36) Il-Qorti Permanenti ta' Arbitraġġ, Kawża Nru 2017-03.
(37) Il-Belġju, il-Ġermanja, Spanja, il-Greċja u l-Iżvezja għall-AMIF; il-Litwanja u r-Rumanija għall-FSI.
(38) Il-Finlandja, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Polonja
(39) Rapport Speċjali  tal-Qorti tal-Awdituri Nru 15/2019 "Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni: iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal".
(40) Ittra tas-26 ta' Novembru 2019 tal-Aġent Segretarju Ġenerali lis-Sa Monika Hohlmeier u lis-Sa Isabel García Muñoz, president u viċi president rispettivament tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament (ARES(2019) 7291393).
(41) AIRINC, Studju dwar l-għoli tal-ħajja għall-persunal tal-UE li jaħdem il-Lussemburgu - Rapport finali, Settembru 2019.
(42) Rapport Speċjali Nru 15/2019: Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni - Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal.
(43) Dokument ta' Ħidma dwar l-Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni - Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal.
(44) Kwistjonijiet varji, para.205 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (ĠU L 249, 27.9.2019, p. 31). .
(45) Komunikazzjoni lill-Kummissjoni "The Workplace of the Future in the European Commission" (Il-Post tax-Xogħol tal-Futur fil-Kummissjoni Ewropea) (C(2019)7450/F1).
(46) ĠU L 343, 28.11.2014, p. 22.
(47) "Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System", 4 ta' Diċembru 2018.
(48) Rapport Speċjali Nru 13/2018 "Il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li twassal għat-terroriżmu: il-Kummissjoni indirizzat il-ħtiġijiet tal-Istati Membri, iżda hemm xi nuqqasijiet fil-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni".

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Mejju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza