Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2083(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0072/2020

Texte depuse :

A9-0072/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0117

Texte adoptate
PDF 177kWORD 59k
Joi, 14 mai 2020 - Bruxelles Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
P9_TA-PROV(2020)0117A9-0072/2020
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2083(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0050/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului(5), în special articolul 76,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624(6), în special articolul 116,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0072/2020),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p.1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 251, 16.9.2016, p. 1.
(6) JO L 295, 14.11.2019, p. 1.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 13 mai 2020 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2018 (2019/2083(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2018,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0050/2020),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului(5), în special articolul 76,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624(6), în special articolul 116,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0072/2020),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(2) JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 251, 16.9.2016, p. 1.
(6) JO L 295, 14.11.2019, p. 1.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2018 (2019/2083(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2018,

–  având în vedere Raportul special nr. 24/2019 al Curții de Conturi intitulat „Azilul, transferul și returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere a disparităților dintre obiective și rezultate”,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0072/2020),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 288 663 520 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 2,89 % față de bugetul pe 2017; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,37 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,74 % față de exercițiul 2017; constată cu preocupare că rata de execuție a creditelor de plată a fost scăzută, de 69,69 %, dar reprezintă o creștere cu 3,27 % în comparație cu 2017;

2.  constată, în lumina remarcilor și observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind rezerva financiară operativă statutară pentru finanțarea desfășurării intervențiilor rapide la frontieră și a intervențiilor de returnare, că, deși alocarea separată, în fiecare an, a unui buget predefinit pentru a acoperi eventualele intervenții rapide la frontieră reprezintă o cerință legislativă impusă Agenției, efectele sale colaterale negative au fost abordate de colegiutoiri în cursul revizuirii Regulamentului (UE) 2016/1624(2); observă că, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1896(3), rezerva operațională poate fi eliberată și utilizată lunar în scopuri operaționale, nu doar pentru intervențiile rapide de returnare;

3.  constată, din raportul Curții, că, în 2018, Agenția a avut acorduri de finanțare cu țări cu care cooperează pentru activități operaționale reprezentând 59 % din bugetul Agenției; ia act de lansarea unui nou mecanism simplificat de finanțare bazat în mare măsură pe costuri unitare pentru cheltuielile legate de misiunile resurselor umane, precum și de faptul că, spre sfârșitul anului 2018, Agenția a introdus un nou sistem de control ex post care acoperă toate tipurile de cheltuieli și și-a modificat sistemul de verificări ex ante integrate în circuitele financiare; evidențiază accentul pus de Curte pe faptul că rambursarea cheltuielilor cu echipamentele se bazează în continuare pe costurile reale, iar proiectul de trecere la rambursări bazate pe costurile unitare tot nu a fost implementat cu succes până acum; ia act, de asemenea, cu preocupare de observația Curții că nici după 2014 țările cu care cooperează Agenția nu au prezentat documente justificative suficiente care să ateste costurile reale corespunzătoare costurilor declarate cu echipamentele și că verificările ex ante efectuate de Agenție în privința lor sunt ineficace dacă nu se bazează pe documente justificative; observă că Agenția nu a efectuat nicio verificare ex post cu privire la rambursări, ceea ce a crescut și mai mult riscul unor rambursări de costuri nejustificate; ia act cu îngrijorare de faptul că Agenția a permis rambursarea mai multor cheltuieli declarate de țările cu care cooperează, deși acestea nu au furnizat dovezile indicate și solicitate de Agenție; află, din răspunsul dat de Agenție, că țările în cauză cu care cooperează au prezentat documente justificative cu situația detaliată a costurilor; invită Agenția să indice clar, în viitor, tipul de documente justificative pe care le acceptă ca dovezi necesare; solicită, de asemenea, Agenției să ramburseze doar cheltuielile justificate din punct de vedere legal; se așteaptă ca Agenția să introducă rapid verificări ex post temeinice ale rambursărilor și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens până în iunie 2020;

4.  constată din raportul Curții că sumele reportate în 2019 din bugetul Agenției se ridică la 83 000 000 EUR (29 %), un procent ceva mai redus decât în exercițiul precedent; observă că rata creditelor reportate în 2018 care au fost anulate a fost de 11 000 000 EUR (12 %), în termeni relativi ceva mai puțin față anul anterior; constată că reportările și anulările au avut drept cauză principală dificultățile de a avea în schema de personal numărul și profilurile necesare de angajați, lansarea cu întârziere a lansării proiectului imobiliar pentru noul sediu al Agenției, caracterul multianual al proiectelor TIC și faptul că țările cu care cooperează Agenția supraestimează amploarea și costurile activităților; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia în 2018 cheltuielile operaționale au fost în principal sub formă de granturi, care acoperă ciclul operațional din luna februarie a anului N până în luna ianuarie a anului N+1, precum și cheltuieli legate de contracte pentru care plățile vor avea loc în anul N+1; invită Agenția ca, împreună cu țările cu care cooperează, să depună eforturi pentru a face estimări de costuri și previziuni bugetare mai precise;

5.  invită Agenția să includă estimări mai realiste ale nevoilor sale de servicii în documentația de licitație și să asigure o gestiune financiară riguroasă a contractelor; reamintește Agenției că, deși contractele-cadru nu constituie o obligație de cumpărare până la epuizarea valorii maxime a contractului, diferența considerabilă dintre valoarea maximă a contractului într-o procedură de atribuire din 2018 (8 milioane EUR) și oferta câștigătoare (5,8 milioane EUR) ar putea genera un risc semnificativ pentru buna gestiune financiară;

Performanța

6.  constată că, după ce Consiliul de administrație a aprobat în 2017 reorganizarea structurilor Agenției, ceea ce a afectat alocarea resurselor, în 2018 a fost adoptată o structură actualizată, iar această structură, ce a fost completată de un nou regulament intern de procedură, a fost adoptată prin delegări și subdelegări formalizate prin decizia directorului executiv;

7.  subliniază rolul important al Agenției în promovarea, coordonarea și dezvoltarea gestionării europene integrate a frontierelor, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale;

8.  observă că, în contextul gestionării europene integrate a frontierelor, cele mai mari activități operaționale au fost cele 12 operațiuni comune de la frontierele externe terestre, aeriene și maritime, în timp ce, în 2018, Agenția s-a axat la nivel operațional în principal pe regiunile centrală, de est și de vest ale Mării Mediterane, care s-au confruntat cu cele mai mari presiuni migratorii; apreciază, de asemenea, cooperarea strânsă interagenții în domeniul vamal și al cooperării în materie de aplicare a legii, manifestată îndeosebi în domeniul pazei de coastă; îndeamnă Agenția să fie mai expeditivă și să presteze o muncă de calitate, stabilind obiective cantitative adecvate și valori țintă specifice pentru operațiunile comune care se preconizează că vor fi incluse în documentul unic de programare 2021-2023;

9.  constată cu îngrijorare că Curtea a consemnat în Raportul său special nr. 24/2019 că implementarea procedurilor de azil, în special în Grecia și Italia, suferă în continuare din cauza perioadelor lungi de prelucrare, a blocajelor și capacităților judiciare insuficiente; solicită Agenției să caute să coopereze cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu Fondul pentru azil, migrație și integrare și cu Comisia, după cum a recomandat Curtea;

10.  reiterează apelul său adresat Agenției de a fi mai transparentă cu privire la activitățile sale; salută crearea pe site-ul său a unei secțiuni dedicate accesului public la documente; îndeamnă Agenția să creeze un registru al documentelor, ceea ce constituie o obligație juridică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001(4);

11.  consideră că Agenția ar trebui să ia inițiativa de a furniza informații cu privire la activitățile sale operaționale; invită Agenția să se prezinte în fața Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului pentru a-și îndeplini sarcinile specifice de raportare față de deputații din Parlamentul European, organizând regulat sesiuni de informare detaliate; invită Agenția să pună la dispoziție raportul privind aplicarea practică a Regulamentului (UE) nr. 656/2014(5) pentru anul 2018, așa cum este obligată să facă din punct de vedere juridic, și să furnizeze în viitor informații mai concrete pentru a permite o evaluare adecvată a activităților desfășurate de Agenție pe mare.

Politica de personal

12.  regretă faptul că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de numai 72,49 %, fiind numiți 303 agenți temporari din cei 418 agenți temporari autorizați în conformitate cu bugetul Uniunii (prin comparație, în 2017 au fost autorizate 352 de posturi); constată că, în 2018, la Agenție au lucrat, în plus , 187 de agenți contractuali și 153 experți naționali detașați;

13.  constată de asemenea, din raportul Curții, că, deși și-a continuat eforturile de recrutare și și-a mărit personalul de la 526 la 630 de persoane în 2018, Agenția nu a atins încă numărul de 760 de angajați autorizat în schema sa de personal pentru 2018; ia act de răspunsul Agenției, potrivit căruia au fost ocupate un număr total de 187 de posturi vacante, dar, din cauza fluctuației mari de personal intern și extern, creșterea netă de personal în 2018 comparativ cu 2017 a fost de 117, întrucât multe posturi au devenit vacante în cursul anului; constată, de asemenea, că Agenției nu îi este ușor să atragă un număr mare de candidați externi potriviți și să obțină o repartiție geografică echilibrată, în special din cauza coeficientului de corecție mic, cel mai mic dintre toate agențiile Uniunii; subliniază că agențiile situate în țări în care se aplică un coeficient de corecție scăzut ar trebui să fie sprijinite mai mult de Comisie ca să poată introduce măsuri complementare, astfel încât să devină mai atractive pentru personalul actual și viitor; invită Comisia să evalueze impactul și viabilitatea aplicării unor coeficienți de corecție pentru salarii în viitor; observă că Agenția întâmpină în continuare dificultăți în menținerea unei repartizări geografice echilibrate, așa cum ar fi de dorit, a personalului detașat;

14.  constată că 2018 a fost al treilea an din planul de creștere pe cinci ani după adoptarea Regulamentului (UE) 2016/1624 care a sporit semnificativ resursele bugetare și de personal; observă că, în urma extinderii mandatului său, personalul Agenției va trebui să ajungă la 1 000 de membri în 2020; constată, în lumina remarcilor și observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, care a subliniat că creșterea planificată a personalului va necesita spații de birouri suplimentare, că se află în pregătire o analiză menită să identifice strategia imobiliară optimă;

15.  observă că Agenția utilizează, începând din aprilie 2018, Codul de conduită obligatoriu revizuit pentru operațiunile de returnare și intervențiile de returnare; constată că ofițerul pentru drepturile fundamentale al Agenției adresează în mod constant observații și recomandări cu privire la toate planurile operaționale și la toate rapoartele de evaluare, destinate a fi luate în considerare de unitățile operaționale;

16.  regretă că, în pofida apelurilor repetate ale Parlamentului și a unei creșteri globale semnificative a personalului Agenției, ofițerul pentru drepturile fundamentale nu dispune încă de resurse umane adecvate, ceea ce îi afectează vădit eforturile de a duce la bun sfârșit sarcinile care îi sunt încredințate; îndeamnă Agenția să pună la dispoziția ofițerului său pentru drepturile fundamentale personal și resurse suficiente, în special pentru a pune în practică și a dezvolta în continuare strategia Agenției pentru monitorizarea și protejarea drepturilor fundamentale; îi reamintește Agenției că este important să adere la Statutul funcționarilor ;

17.  remarcă, ca reacție la observațiile și comentariile autorității care acordă descărcarea de gestiune despre necesitatea de a întocmi un plan cuprinzător de asigurare a continuității activității, că în 2018 a fost numit un funcționar responsabil cu continuitatea activității;

18.  constată că Curtea a identificat o tendință orizontală a agențiilor de a angaja personal extern pe poziții de consultanță în domeniul informatic; solicită ca acest domeniu important și sensibil să depindă cât mai puțin posibil de recrutarea externă pentru a limita eventualele riscuri;

19.  ia act de lipsa informațiilor privind echilibrul de gen în rândul personalului Agenției; reiterează faptul că în Consiliul de administrație al Agenției persistă un dezechilibru semnificativ între femei și bărbați (50 membri bărbați și 8 membri femei); solicită ca acest dezechilibru să fie remediat cât mai curând posibil; invită, prin urmare, Agenția să ia inițiativa de a reaminti în mod proactiv statelor membre importanța echilibrului de gen și invită statele membre să garanteze acest echilibru atunci când își numesc membrii în Consiliul de administrație al Agenției;

Achizițiile publice

20.  constată, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune privind necesitatea simplificării întregului sistem financiar al Agenției, că aceasta a introdus în 2018 un sistem revizuit de finanțare a operațiunilor comune și a operațiunilor de returnare, bazat pe acorduri de grant simplificate cu statele membre, cu ajutorul costurilor unitare standardizate pentru resursele umane;

21.  constată cu satisfacție că Agenția participă activ la licitațiile interinstituționale derulate de alte instituții și că, în cadrul procedurilor de achiziții publice din domeniul supravegherii maritime, caută să coopereze cu alte agenții ale Uniunii care desfășoară activități similare și pregătește caietele de sarcini în consecință; observă, de asemenea, că, în 2018, Agenția a organizat sub conducerea sa prima procedură interinstituțională de achiziții publice, împreună cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului; încurajează ferm Agenția să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii;

22.  invită Agenția să dea curs fără întârziere recomandării pendinte privind achizițiile publice electronice, și anume depunerea ofertelor pe cale electronică;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

23.  apreciază măsurile aplicate și eforturile permanente depuse de Agenție pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și protecția avertizorilor de nereguli; constată că politica privind avertizarea în interes public a fost adoptată la 18 iulie 2019; salută faptul că Agenția îi oferă personalului acces la consilieri confidențiali și cursuri de formare despre procedurile de denunțare a neregulilor; constată, de asemenea, că Agenția a lansat, pentru o mai bună transparență, o versiune multilingvă a site-ului său în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii; regretă, cu toate acestea, că Agenția publică declarații de angajament, declarând absența conflictelor de interese în cazul membrilor Consiliului de administrație, al directorului executiv și al directorului executiv adjunct, și nu declarații de interese; reamintește că nu este de competența membrilor Consiliului de administrație, a directorului executiv și a directorului executiv adjunct să se declare singuri ca neavând conflicte de interese; invită Agenția ca, pentru a spori transparența, să publice CV-urile și declarațiile de interese ale tuturor membrilor Consiliului de administrație, ale directorului executiv și directorului executiv adjunct, până în iunie 2020;

Controlul intern

24.  constată, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune privind creșterea considerabilă a cheltuielilor cu granturile ale Agenției, că au fost adoptate măsuri pentru a atenua riscurile identificate și că, în special, în 2018 au fost efectuate verificări ale costurilor unitare pentru Spania, Grecia și Italia, că politica privind controlul ex post a fost adoptată în 2018, că a fost stabilit planul anual de control ex post și că acesta va fi revizuit, precum și că controalele ex post pentru Portugalia și Estonia au fost finalizate;

25.  ia act cu preocupare, din raportul Curții, de faptul că Agenția nu dispune de o politică referitoare la posturile sensibile, care să identifice funcțiile sensibile, să le actualizeze și să definească măsuri adecvate de reducere a riscului de a urmări interese personale; invită Agenția să adopte și să implementeze o astfel de politică, pentru a se conforma propriilor standarde de control intern; află din răspunsul Agenției că, la sfârșitul lui 2019, politica sa privind funcțiile sensibile era în curs de finalizare, urmând să fie adoptată;

26.  ia act de faptul că, în urma revizuirii recente a cadrului său de control intern, Agenția s-a asigurat că toate deciziile de a se ignora controalele sau de a se devia de la procesele și procedurile stabilite sunt documentate, aprobate corespunzător și înregistrate la nivel central;

Alte observații

27.  observă cu satisfacție, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune privind construirea noii clădiri care va găzdui sediul Agenției și înființarea unei școli europene la Varșovia, că, în 2019, autoritățile polone i-au atribuit Agenției o parcelă adecvată, că proiectarea este în curs pentru construcția unei clădiri concepute în mod specific pentru sediul Agenției, urmând a fi finalizată până la sfârșitul anului 2024, precum și că autoritățile polone urmează să propună Consiliului superior al școlilor europene, în toamna anului 2019, să ia în considerare acreditarea unei școli europene asociate de tip II la Varșovia, care ar urma să intre parțial în funcțiune începând din anul școlar 2020-2021;

28.  invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o
o   o

29.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 14 mai 2020(6) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 120, 29.3.2019, p. 103.
(2) Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, p. 1).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(5) Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 93).
(6) Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0121.

Ultima actualizare: 18 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate