Innéacs 
 Téacs iomlán 
Téacsanna atá glactha
PDF 107kWORD 37k
Déardaoin, 14 Bealtaine 2020 - Brussels Eagrán deiridh
Bearta sealadacha a bhaineann le cruinnithe ginearálta cuideachtaí Eorpacha (SEnna) agus Comharchumann Eorpach (SCEnna) ***
P9_TA(2020)0122

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Bealtaine 2020 ar an dréachtrialachán ón gComhairle maidir le bearta sealadacha a bhaineann le cruinnithe ginearálta cuideachtaí Eorpacha (SEnna) agus Comharchumann Eorpach (SCEnna) (07648/2020 – C9‑0133/2020 – 2020/0073(APP))

(An nós imeachta reachtach speisialta – toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtrialachán ón gComhairle (07648/2020),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 352 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0133/2020),

–  ag féachaint do Rialacha 105(1) agus (4) agus 163 dá Rialacha Nós Imeachta,

1.  ag tabhairt a toilithe don dréachtrialachán ón gComhairle;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

An nuashonrú is déanaí: 31 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais