Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 117kWORD 42k
Czwartek, 14 maja 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Tymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) ***
P9_TA(2020)0122

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie tymczasowych środków dotyczących walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) (07648/2020 – C9-0133/2020 – 2020/0073(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (07648/2020),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0133/2020),

–  uwzględniając art.105 ust.1 i 4 oraz art. 163 Regulaminu,

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności