Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2631(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0158/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0158/2020

Viták :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Szavazatok :

PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 20

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0124

Elfogadott szövegek
PDF 152kWORD 49k
2020. május 15., Péntek - Brüsszel
Új többéves pénzügyi keret, saját források és helyreállítási terv
P9_TA(2020)0124B9-0158/2020

Az Európai Parlament 2020. május 15-i állásfoglalása az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről (2020/2631(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225., 310., 311., 312., 323. és 324. cikkére,

–  tekintettel az 1950. május 9-i Schuman-nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottságnak a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre vonatkozó, 2018. május 2-i javaslatára (COM(2018)0322),

–  tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i időközi jelentésére(1),

–  tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i európai parlamenti állásfoglalásra(3),

–  tekintettel a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport zárójelentésére és ajánlásaira,

–  tekintettel a Bizottság európai gazdasági előrejelzésére (2020. tavasz),

–  tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Fenntartható Európa beruházási tervről szóló, 2020. január 14-i bizottsági közleményre (COM(2020)0021),

–  tekintettel a „Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban: BEPS 2.0” című, 2019. december 18-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági közleményre (COM(2019)0640),

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Covid19-világjárvány tragikus és katasztrofális következményekkel járt az emberek és szeretteik számára;

B.  mivel ez a válság súlyosan megterhelte a tagállamok jóléti és egészségügyi rendszereit;

C.  mivel a Covid19-válság különösen a kiszolgáltatott csoportokat érinti, ami az egyenlőtlenségek, a szegénység, a munkanélküliség és a társadalmi különbségek növekedéséhez, valamint a szociális és foglalkoztatási normák aláásásához vezet Európában;

D.  mivel az Európai Unió és tagállamai elkötelezték magukat az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendje, a szociális jogok európai pillérének végrehajtása és a Párizsi Megállapodás mellett;

E.  mivel a tagállamok aszimmetrikus gazdasági válaszlépései veszélyeztethetik az EU konvergenciára irányuló erőfeszítéseit és torzulásokat okozhatnak az egységes piacon;

F.  mivel számos vállalkozás bezárt vagy ilyen veszélynek van kitéve, és gazdaságunk nagy része holtponton van;

G.  mivel a fennakadás az EU gazdaságának egészét érinti, és mivel a válság kezelése érdekében – többek között az euróövezeten kívüli tagállamok számára is – egyenlő kötvénykibocsátási kapacitást és finanszírozáshoz való hozzáférést kell biztosítani;

H.  mivel a Bizottság 2020. tavaszi gazdasági előrejelzése szerint az EU GDP-je várhatóan 7,4%-kal esik vissza;

I.  mivel az Európai Tanács nem tudott megállapodni a válság utáni helyreállítás közös ütemtervéről; mivel azzal a feladattal bízta meg a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan gazdaságélénkítési csomagot, amelynek középpontjában egy kiigazított többéves pénzügyi keret áll;

J.  mivel a Parlament már kifejezte aggályait az Európai Bizottság által 2018 májusában, a Covid19-válságot megelőzően a következő többéves pénzügyi keret nagyságára tett javaslattal kapcsolatban, ami nem tenné lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse politikai kötelezettségvállalásait és reagáljon az előtte álló jelentős kihívásokra;

K.  mivel a kkv-k gazdaságunk gerincét képezik, és kevesebb bürokráciára, a célnak megfelelő szabályozásra, a vállalkozók és tudósok jobb hálózatára, valamint a határokon átnyúló infrastruktúrába történő beruházásokra van szükségük;

L.  mivel az EUMSZ 312. cikke kimondja, hogy az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a többéves pénzügyi keretet;

M.  mivel a Bizottságnak sürgősen el kell készítenie a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervét az uniós kedvezményezettek védelme és a fennakadások kockázatának megszüntetése érdekében, amennyiben a következő többéves pénzügyi keretről nem születik megállapodás időben ahhoz, hogy a Parlament hivatalos kérésének megfelelően 2021. január 1-jén hatályba léphessen;

N.  mivel a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti terve teljes mértékben összeegyeztethető a gazdaságélénkítési tervvel;

O.  mivel az EU 2020. május 9-én emlékezett meg a Schuman-nyilatkozat 70 éves évfordulójáról;

1.  hangsúlyozza, hogy az európai polgároknak a gazdaságélénkítési stratégia középpontjában kell állniuk; emlékeztet arra, hogy érdekeiket az Európai Parlament képviseli; ezért óva inti a Bizottságot attól, hogy olyan európai gazdaságélénkítési stratégiát dolgozzon ki, amely kívül esik a közösségi módszeren, és kormányközi eszközökhöz folyamodik;

2.  emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keret az a költségvetési eszköz, amelyen keresztül az EU teljesíti ambícióit; ezért óva inti a Bizottságot attól, hogy olyan európai gazdaságélénkítési stratégiát dolgozzon ki, amely nem a többéves pénzügyi kereten és annak programjain alapul; kéri, hogy a Parlamentet vonják be a helyreállítási alap kialakításába, elfogadásába és végrehajtásába, és hogy a demokratikus elszámoltathatóság biztosítása érdekében ez legyen a döntéshozatali folyamat központi eleme;

3.  kitart amellett, hogy a megújított többéves pénzügyi keretnek és Európa gazdaságélénkítési stratégiájának a gazdasági és területi kohézió, a társadalmi párbeszéd, valamint az ellenállóképes, fenntartható, társadalmilag igazságos és versenyképes gazdasággá való átalakulás elvein kell alapulnia;

4.  emlékeztet arra, hogy a Parlament egyik fő küldetése a végrehajtó hatalom ellenőrzése; figyelmezteti a Bizottságot, hogy gazdaságélénkítési tervének benyújtásakor ne használjon félrevezető fejezetösszegeket; hangsúlyozza, hogy az Unió hitelessége forog kockán;

5.  emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek egyetértését kell adnia a többéves pénzügyi kerethez; figyelmezteti a Bizottságot, hogy ne terjesszen elő olyan felülvizsgált többéves pénzügyi keretet, amelyben a gazdaságélénkítési tervet a meglévő és jövőbeli programok kárára finanszírozzák; óva inti a Bizottságot a kísértéstől, hogy költségvetési eszközöket építsen ki a Parlament részvétele nélkül, és így kikerülje a demokratikus felügyeletet; emlékeztet az EUMSZ 324. cikke által e tekintetben kínált lehetőségre; készen áll arra, hogy elutasítson minden olyan javaslatot, amely nem felel meg ezeknek a normáknak; emlékeztet arra, hogy a Parlament nem fogja hozzájárulását adni a többéves pénzügyi kerethez az uniós saját források rendszerének reformjáról szóló megállapodás nélkül;

Szilárd többéves pénzügyi keret az uniós gazdaságélénkítéshez és azon túl

6.  emlékeztet a Parlament azon állásfoglalására, hogy az uniós polgárok elvárásainak megfelelő olyan többéves pénzügyi keretet kell kidolgozni, amely elegendő forrást biztosít az EU politikai kötelezettségvállalásainak és törekvéseinek való megfeleléshez; kéri, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet illető felülvizsgált bizottsági javaslat a következő többéves pénzügyi kereten felül tervezze be az új gazdaságélénkítési és átalakítási alapot; úgy véli, hogy az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatnak figyelembe kell vennie mind a válság következményei hatékony kezelésének szükségességét, mind az új Bizottság politikai menetrendjéhez kapcsolódó további eszközöket és kezdeményezéseket;

7.  ragaszkodik ahhoz, hogy a gazdaságélénkítési stratégia vége előtt értékeljék azt, és hogy a többéves pénzügyi keretet ennek megfelelően korrigálják a félidős felülvizsgálat során;

8.  megjegyzi, hogy a források előreütemezése segíthet enyhíteni a válság azonnali hatásait, különösen a kohéziós politika terén, de nem biztosít többletforrásokat, és ezt nem is szabad elhitetni; figyelmeztet arra, hogy a túlzott előreütemezés a költségvetés meggyengülését fogja eredményezni, ami megakadályozza az EU-t abban, hogy beruházzon a közös jövőjébe, és így kiszolgáltatottabbá válik a további válságoknak;

9.  felhívja az uniós vezetőket és a Bizottságot, hogy hozzanak határozott döntéseket az uniós saját források rendszerének reformjáról, beleértve az új saját források bevezetését is; újólag megerősíti a többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentésben foglalt álláspontját az új saját források potenciális formáinak listáját illetően: közös konszolidált társaságiadó-alap, a digitális szolgáltatások adóztatása, pénzügyi tranzakciós adó, a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó jövedelem, a műanyagokhoz való hozzájárulás és a határokon történő szén-dioxid-kiigazítási mechanizmus; megismétli álláspontját, amely szerint minden visszatérítést és korrekciót el kell törölni, egyszerűsíteni kell a héaalapú saját forrást, és az uniós költségvetés többletbevételeként pénzbírságokat és díjakat kell alkalmazni;

10.  figyelmezteti a tagállamokat, hogy amennyiben nem kívánják elfogadni új saját források létrehozását, egy életképes többéves pénzügyi keret biztosítása elkerülhetetlenül maga után vonja a közvetlen GNI-hozzájárulásaik további növelésének elfogadását;

11.  a saját források felső határának azonnali és tartós megemelésére szólít fel a többéves pénzügyi keret és a gazdaságélénkítési és átalakítási alap szükségleteinek kielégítése, valamint a válság által előidézett recessziót követő várható GNI-csökkenés figyelembevétele érdekében;

12.  eltökélt szándéka, hogy ellenezzen minden olyan kísérletet, amely a következő többéves pénzügyi keret megfelelő finanszírozásának veszélyeztetésére irányul a gazdaságélénkítési stratégia azonnali finanszírozása érdekében; kéri, hogy a gazdaságélénkítési tervet építsék be a megnövelt többéves pénzügyi keretbe, amely új saját forrásokat tartalmaz;

13.  ragaszkodik ahhoz, hogy a gazdaságélénkítési és átalakítási alapot a meglévő és jövőbeli uniós szakpolitikákon felül kell finanszírozni, és az nem befolyásolhatja hosszú távú prioritásainkat és stratégiai célkitűzéseinket, és nem eredményezhet alacsonyabb összegű többéves pénzügyi keretet;

Hiteles európai gazdaságélénkítési és átalakítási alap

14.  felhívja a Bizottságot, hogy a Parlament 2020. április 17-i állásfoglalásával összhangban terjesszen elő nagyszabású gazdaságélénkítési csomagot; kéri, hogy a gazdaságélénkítési és átalakítási alapot az uniós költségvetés által garantált, hosszú lejáratú gazdaságélénkítési kötvények kibocsátásán keresztül finanszírozzák, maximalizálva a mozgásteret és visszafizetési tervet jelölve ki; hangsúlyozza, hogy az alap lesz annak az átfogó csomagnak a fő eleme, amely 2 billió EUR nagyságrendű és a jelenlegi válság várható mély és hosszú távú hatásával arányos időtartamú befektetést ösztönöz, többek között magánberuházások bevonásával;

15.  sürgeti, hogy a csomagot hitelekkel és főként vissza nem térítendő támogatásokkal, közvetlen beruházási és tőkebefizetésekkel folyósítsák, valamint hogy az alapot közvetlenül a Bizottság kezelje; úgy véli, hogy a pénzt az uniós költségvetésen belüli programokra kell fordítani, teljes körű parlamenti felügyelet és részvétel, valamint megfelelő ellenőrzési és jelentéstételi követelmények mellett;

16.  hangsúlyozza azonban, hogy az alapnak nem szabad további terheket rónia a nemzeti kincstárakra, és azt a rendezett pénzügyek elveinek kell vezérelniük; készen áll arra, hogy mérlegelje a tagállamok GNI-hozzájárulásainak a jelenlegi nominális szinten tartását olyan új saját források létrehozásáért cserébe, amelyek nemcsak a kibocsátások kamatait és tőketörlesztéseit fizetnék, hanem egy ambiciózus többéves pénzügyi keretet is finanszíroznának;

17.  emlékeztet arra, hogy meg kell őrizni Uniónk hitelességét, és figyelmezteti a Bizottságot, hogy ne használjon pénzügyi bűvészkedést és kétes multiplikátorokat ambiciózus számadatok hirdetésére; figyelmeztet arra, hogy a mozgósítandó beruházásokkal kapcsolatos fő adatok nem mutatják a gazdaságélénkítési és átalakítási terv költségvetésének valódi nagyságát, és azokat nem is lehet oly módon beállítani;

18.  emlékeztet a Szerződés azon rendelkezéseire, hogy az uniós költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük, és hogy az intézmények biztosítják, hogy olyan pénzügyi eszközök álljanak az Unió rendelkezésére, amelyek lehetővé teszik harmadik felekkel szembeni jogi kötelezettségeinek teljesítését; e tekintetben a gazdaságélénkítési kötvények olyan költségvetési kezelésére szólít fel, amely gazdaságilag stabil, és összhangban van valamennyi hatóság, köztük a tagállamok számviteli elveivel; javasolja, hogy ahelyett, hogy a kifizetendő összeg egészét az éves költségvetésben szerepeltetnék, csak az egyes években esedékes kifizetéseket fedezzék a saját források felső határán belül, megőrizve ugyanakkor a kamat- és tőketörlesztések hátralékos visszafizetésének teljes átláthatóságát, és fenntartva a visszafizetési tervet;

19.  hangsúlyozza, hogy az időzítés alapvető fontosságú, és hogy a gazdaságélénkítési és átalakítási alapot össze kell kapcsolni a jelenlegi és a következő többéves pénzügyi kerettel, és hozzá kell igazítani annak struktúrájához és célkitűzéseihez; sürgeti, hogy a gazdaságélénkítési és átalakítási alap idén a lehető leghamarabb kezdje meg működését;

20.  kéri, hogy ez a hatalmas gazdaságélénkítési csomag a kkv-k támogatását célzó stratégiai beruházások összevonása révén alakítsa át gazdaságainkat és erősítse ellenálló képességüket, valamint növelje a munkalehetőségeket és a készségeket a válság munkavállalókra, fogyasztókra és családokra gyakorolt hatásának enyhítése érdekében; kéri ezért, hogy következetes ágazati stratégia révén, az ellátási láncok lerövidítésével és diverzifikálásával és a kereskedelmi politikák irányának megváltoztatásával a beruházások kapjanak elsőbbséget a zöld megállapodás, a digitális menetrend és az európai szuverenitás megvalósításakor a stratégiai ágazatokban; kéri egy új, önálló európai egészségügyi program létrehozását;

21.  alapvető fontosságúnak tartja, hogy ezek az erőfeszítések erős szociális dimenzióval rendelkezzenek, és összhangban legyenek a szociális jogok európai pillérének célkitűzéseivel, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival és a nemek közötti egyenlőség célkitűzésével annak biztosítása érdekében, hogy a fellendülés erősítse a területi kohéziót és a versenyképességet, valamint hogy kezelje a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket és a válság által leginkább sújtottak – például a nők, a kisebbségek és a szegénységi küszöbön és az alatt élők – szükségleteit;

22.  hangsúlyozza, hogy ezeket a forrásokat olyan projektekre és kedvezményezettekre fogják fordítani, amelyek megfelelnek a Szerződésen alapuló alapvető értékeinknek, a Párizsi Megállapodásnak, az EU éghajlat-semlegességi és biodiverzitási célkitűzéseinek, valamint az adókijátszás, az adókikerülés és a pénzmosás elleni küzdelemnek; sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások összeegyeztethetők legyenek ezekkel a feltételekkel;

23.  emlékeztet a nemzetközi szolidaritás fontosságára; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nemzetközi szinten irányítsák a Covid19 nyomán szükséges gazdaságélénkítési és átalakítási erőfeszítéseket, ugyanakkor tartsák fenn a szolidaritás, az emberi jogok védelme, a demokratikus elvek, a jogállamiság és a multilateralizmus értékeit;

o
o   o

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
(2) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
(3) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
(5) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0102.

Utolsó frissítés: 2020. július 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat