Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 123kWORD 44k
Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) ***I
P9_TA(2020)0127

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 και σχετικά με την ισχύ ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου