Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 137kWORD 43k
Pátek, 15. května 2020 - Brusel
Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu ***I
P9_TA(2020)0129
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0179),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0125/2020),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. května 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit,

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. května 2020 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu
P9_TC1-COD(2020)0071

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2020/700.)

Poslední aktualizace: 31. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí