Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0178(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0107/2020

Předložené texty :

A9-0107/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0130

Přijaté texty
PDF 127kWORD 42k
Středa, 17. června 2020 - Brusel
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic ***II
P9_TA(2020)0130A9-0107/2020

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0353),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle článku 58 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9‑0107/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 103.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 24.
(3) Přijaté texty ze dne 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí