Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0154(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0108/2020

Внесени текстове :

A9-0108/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0131

Приети текстове
PDF 120kWORD 43k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел
Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***II
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0307),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0108/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, и съвместно с генералния секретар на Съвета да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 16 април 2019 г., P8_TA(2019)0359.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност