Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0154(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0108/2020

Předložené texty :

A9-0108/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0131

Přijaté texty
PDF 126kWORD 42k
Středa, 17. června 2020 - Brusel
Statistiky Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***II
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0307),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0108/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Texty přijaté dne 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí