Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0154(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0108/2020

Pateikti tekstai :

A9-0108/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0131

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 38k
Trečiadienis, 2020 m. birželio 17 d. - Briuselis
Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika ***II
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

2020 m. birželio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0307) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0108/2020),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) 2019 4 16  priimti tekstai, P8_TA(2019)0359.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika