Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0154(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0108/2020

Ingediende teksten :

A9-0108/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0131

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 41k
Woensdag 17 juni 2020 - Brussel
Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***II
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 juni 2020 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (15300/1/2019 – C9‑0102/2020),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0307),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0108/2020),

1.  keurt het standpunt van de Raad in eerste lezing goed;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.

Laatst bijgewerkt op: 8 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid