Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0154(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0108/2020

Teksty złożone :

A9-0108/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0131

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 41k
Środa, 17 czerwca 2020 r. - Bruksela
Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***II
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0307),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0108/2020),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte w dniu 16.4.2019 r., P8_TA(2019)0359.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności