Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0154(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0108/2020

Texte depuse :

A9-0108/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0131

Texte adoptate
PDF 117kWORD 41k
Miercuri, 17 iunie 2020 - Bruxelles
Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***II
P9_TA(2020)0131A9-0108/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 iunie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (15300/1/2019 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (15300/1/2019 – C9-0102/2020),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0307),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0108/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate la 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate