Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2154(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0036/2020

Внесени текстове :

A9-0036/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/06/2020 - 27

Приети текстове :

P9_TA(2020)0132

Приети текстове
PDF 139kWORD 44k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Решение на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно искане за снемане на имунитета на Гунар Бек (2019/2154(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Гунар Бек, предадено на 29 октомври 2019 г. от Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите на Германия във връзка с производство № 80 AR 137/19, и обявено в пленарно заседание на 25 ноември 2019 г.,

–  като изслуша Гунар Бек в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 30 април 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 46 от Конституцията на Федерална република Германия,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0036/2020),

A.  като има предвид, че Leitender Oberstaatsanwalt (областният прокурор) на Дюселдорф поиска снемането на имунитета на Гунар Бек, член на Европейския парламент, във връзка с евентуално разследване по обвинение в извършване на злоупотреба със звания – престъпление, установено и наказуемо съгласно § 132а, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс на Германия;

Б.  като има предвид, че разследването не се отнася до изразените от Гунар Бек мнения или до подадените от него гласове в съответствие с член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на собствената си държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че в бюлетината за изборите за членове на Европейския парламент от 26 май 2019 г. Гунар Бек е посочен като „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent, Barrister-at-Law für EU-Recht, Neuss (NW)“ (проф. д-р Гунар Бек, университетски преподавател, Barrister-at-Law по право на ЕС, Нойс (Северен Рейн-Вестфалия); като има предвид, че през 1996 г. Гунар Бек е получил докторска степен по философия в Оксфорд, Великобритания, а в Германия не е получавал званието нито на професор, нито на доктор; като има предвид, че преди учредителната сесия на Европейския парламент прокуратурата на Дюселдорф започна разследване въз основа на съобщения в пресата и тъжби с твърдения за извършване на злоупотреба със звания съгласно § 132а, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс на Германия; като има предвид, че малко след 5 юли 2019 г. и вероятно на 9 юли 2019 г. разследването е спряно в резултат на избирането на Гунар Бек за член на Европейския парламент; като има предвид, че на 4 септември 2019 г. областният прокурор на Дюселдорф предаде искане за снемане на имунитета на Гунар Бек до германското Федерално министерство на правосъдието и защитата на потребителите с цел подновяване на разследването във връзка с подозрения за извършване на злоупотреба със звание съгласно § 132а, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс на Германия;

Д.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси „при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито да се произнася по въпроса дали приписаните мнения или деяния на члена на ЕП дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането комисията подробно се е запознала с фактите по случая“;

Е.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Ж.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, които са провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат отделени от тези задължения;

З.  като има предвид, че в този случай Парламентът не откри доказателства за fumus persecutionis, т.е. фактически елементи, които да доказват, че намерението, което стои в основата на съдебното производство, може да бъде увреждане на политическата дейност на члена на ЕП и следователно на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Гунар Бек;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на германските органи и на Гунар Бек.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност