Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2154(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0036/2020

Předložené texty :

A9-0036/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/06/2020 - 27

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0132

Přijaté texty
PDF 130kWORD 43k
Středa, 17. června 2020 - Brusel
Žádost, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 o žádosti, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity (2019/2154(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení Gunnara Becka poslanecké imunity, kterou dne 29. října 2019 předložilo Spolkové ministerstvo pro spravedlnost a ochranu spotřebitele SRN v souvislosti s postupem č. 80 AR 137/19 a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 25. listopadu 2019,

–  poté, co Gunnar Beck dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 30. dubna 2019(1),

–  s ohledem na článek 46 ústavy Spolkové republiky Německo,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0036/2020),

A.  vzhledem k tomu, že vrchní státní zástupce v Düsseldorfu požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Gunnar Beck zbaven imunity v souvislosti s případným vyšetřováním údajného neoprávněného užívání titulů, které je podle § 132a odst. 1 bodu 1 německého trestního zákoníku klasifikováno jako trestný čin;

B.  vzhledem k tomu, že vyšetřování nesouvisí s názory ani s hlasováním poslance Gunnara Becka během výkonu funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

D.  vzhledem k tomu, že dotčený poslanec byl na hlasovacím lístku pro volby do Evropského parlamentu konané dne 26. května 2019 uveden jako „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent, Barrister-at-Law für EU-Recht, Neuss (NW)“ (Prof. Dr. Gunnar Beck, vysokoškolský docent, advokát zapsaný u advokátní komory Anglie a Walesu se specializací na právo EU, Neuss); vzhledem k tomu, že Gunnar Beck získal v roce 1996 titul doktor filozofie na Univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii, avšak v Německu mu žádný profesorský ani doktorský titul nebyl udělen; vzhledem k tomu, že vrchní státní zástupce v Düsseldorfu ještě před ustavujícím zasedáním Evropského parlamentu zahájil vyšetřování na základě informací zveřejněných v tisku a několika trestních oznámení ve věci možného neoprávněného užívání titulů ve smyslu § 132a odst. 1 bodu 1 německého trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že krátce po 5. červenci 2019, pravděpodobně dne 9. července 2019, bylo vyšetřování přerušeno z důvodu zvolení Gunnara Becka poslancem Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že dne 4. září 2019 předložil vrchní státní zástupce v Düsseldorfu Spolkovému ministerstvu pro spravedlnost a ochranu spotřebitele SRN žádost o obnovení vyšetřování údajného neoprávněného užívání titulů ve smyslu § 132a odst. 1 bodu 1 německého trestního zákoníku;

E.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti nesmí „za žádných okolností vyslovit o vině či nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které jsou poslanci přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem případu“;

F.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů;

G.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho členy před stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají jako součást svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament nenašel v tomto případě žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tedy žádné věcné prvky, které by zakládaly podezření, že vyšetřování je vedeno s úmyslem způsobit dotčenému poslanci, a tedy Evropskému parlamentu politickou újmu;

1.  rozhodl, že se Gunnar Beck zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru německým orgánům a Gunnarovi Beckovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Poslední aktualizace: 8. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí