Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2154(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0036/2020

Esitatud tekstid :

A9-0036/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/06/2020 - 27

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0132

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 43k
Kolmapäev, 17. juuni 2020 - Brüssel
Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlus
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Euroopa Parlamendi 17. juuni 2020. aasta otsus Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2019/2154(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 29. oktoobril 2019. aastal Saksamaa föderaalne justiits- ja tarbijakaitseministeerium seoses menetlusega nr 80 AR 137/19 ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 25. novembril 2019. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Gunnar Becki ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 30. aprilli 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse artiklit 46,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0036/2020),

A.  arvestades, et Düsseldorfi peaprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Gunnar Becki puutumatuse äravõtmist seoses võimaliku uurimisega, mis käsitleb tiitlite väidetavat väärkasutamist, mis on Saksamaa karistusseadustiku artikli 132a lõike 1 punkti 1 alusel sätestatud ja karistatav kuritegu;

B.  arvestades, et uurimine ei ole seotud Gunnar Becki poolt tema kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et 26. mail 2019. aastal toimunud Euroopa Parlamendi liikmete valimise hääletussedelile oli Gunnar Becki kohta märgitud teave „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent (ülikooli õppejõud), Barrister‑at‑Law für EU‑Recht (ELi õigus), Neuss (NW)“; arvestades, et 1996. aastal omistati Gunnar Beckile Oxfordis Suurbritannias doktorikraad (PhD), samas kui Saksamaal ei olnud ta saanud professori tiitlit ega doktorikraadi; arvestades, et enne Euroopa Parlamendi avaistungjärku algatas Düsseldorfi prokuratuur ajakirjanduses avaldatud artiklite ja kuriteokaebuste alusel uurimise seoses kahtlusega tiitli väärkasutamise kohta Saksamaa karistusseadustiku artikli 132a lõike 1 punkti 1 alusel; arvestades, et vahetult pärast 5. juulit 2019 ja arvatavasti 9. juulil 2019 peatati uurimine Gunnar Becki valimise tõttu Euroopa Parlamenti; arvestades, et 4. septembril 2019 edastas Düsseldorfi peaprokurör Saksamaa föderaalsele justiits- ja tarbijakaitseministeeriumile taotluse Gunnar Becki puutumatuse äravõtmiseks, et taasalustada uurimist seoses kahtlusega tiitli väärkasutamise kohta Saksamaa karistusseadustiku artikli 132a lõike 1 punkti 1 alusel;

E.  arvestades, et kodukorra artikli 9 lõike 8 kohaselt ei võta õiguskomisjon „mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, põhjendavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud“;

F.  arvestades, et kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamendiliikme puutumatus tema isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

G.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluse eest, mis käsitleb parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mida ei saa neist kohustustest eristada;

H.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, st puudub faktiline teave, mis viitaks sellele, et kohtumenetluse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust ja seeläbi Euroopa Parlamenti;

1.  otsustab Gunnar Becki puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Saksamaa pädevale ametiasutusele ja Gunnar Beckile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23; kohtuotsus, Üldkohus, 30. aprill 2019, Briois vs. parlament, T‑214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Viimane päevakajastamine: 8. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika