Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2154(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0036/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0036/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/06/2020 - 27

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0132

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 39k
Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020 - Bryssel
Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Euroopan parlamentin päätös 17. kesäkuuta 2020 Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2019/2154(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Saksan liittotasavallan oikeus- ja kuluttajansuojaministeriön 29. lokakuuta 2019 välittämän pyynnön, joka liittyy menettelyyn nro 80 AR 137/19 ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 25. marraskuuta 2019,

–  on kuullut Gunnar Beckiä työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011, 17. tammikuuta 2013 ja 30. huhtikuuta 2019 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Saksan liittotasavallan perustuslain 46 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0036/2020),

A.  ottaa huomioon, että Düsseldorfin pääsyyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä mahdollisen tutkinnan yhteydessä, joka koskee Saksan rikoslain 132a pykälän 1 momentin 1 alamomentin nojalla todettua ja rangaistavaa tekoa väitetystä arvonimien väärinkäytöstä;

B.  ottaa huomioon, että tutkinta ei koske Gunnar Beckin tehtäviään hoitaessaan ilmaisemia mielipiteitä tai äänestyksiä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vaalien äänestyslipussa 26. toukokuuta 2019 Gunnar Beckin tiedoiksi oli merkitty ”Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent (korkeakoulunlehtori), Barrister-at-Law (EU-oikeus), Neuss (NW)”; ottaa huomioon, että vuonna 1996 Gunnar Beckille myönnettiin filosofian tohtorin arvonimi Oxfordissa Isossa-Britanniassa, kun taas Saksassa hän ei ole saanut professorin eikä tohtorin arvonimeä; ottaa huomioon, että ennen Euroopan parlamentin järjestäytymisistuntoa Düsseldorfin syyttäjänvirasto käynnisti lehtitietojen ja rikoskantelujen perusteella tutkinnan epäilyistä, jotka koskivat Saksan rikoslain 132a pykälän 1 momentin 1 alamomentissa tarkoitettua arvonimen väärinkäyttöä; ottaa huomioon, että pian 5. heinäkuuta 2019 jälkeen ja oletettavasti 9. heinäkuuta 2019 tutkinta keskeytettiin, koska Gunnar Beck valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi; ottaa huomioon, että Düsseldorfin pääsyyttäjä toimitti 4. syyskuuta 2019 Gunnar Beckin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Saksan liittovaltion oikeus- ja kuluttajansuojaministeriölle käynnistääkseen uudelleen tutkinnan epäillystä arvonimen väärinkäytöstä Saksan rikoslain 132a pykälän 1 momentin 1 alamomentin nojalla;

E.  toteaa, että työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdan mukaan oikeudellisten asioiden valiokunta ”ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista”;

F.  toteaa, että työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus, vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

G.  toteaa, että parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella Euroopan parlamenttia ja sen jäseniä oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät toimintaan, jota harjoitetaan hoidettaessa parlamentin jäsenten tehtäviä ja jota ei voida erottaa kyseisistä tehtävistä;

H.  ottaa huomioon, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis ‑tapauksesta eli tosiseikoista, jotka osoittavat, että oikeudellisen menettelyn tarkoituksena voi olla jäsenen poliittisen toiminnan ja siten Euroopan parlamentin vahingoittaminen;

1.  päättää pidättää Gunnar Beckin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Saksan viranomaisille ja Gunnar Beckille.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.4.2019, Briois v. parlamentti, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Päivitetty viimeksi: 8. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö