Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2154(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0036/2020

Texte depuse :

A9-0036/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/06/2020 - 27

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0132

Texte adoptate
PDF 122kWORD 43k
Miercuri, 17 iunie 2020 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Gunnar Beck
P9_TA(2020)0132A9-0036/2020

Decizia Parlamentului European din 17 iunie 2020 privind cererea de ridicare a imunității lui Gunnar Beck (2019/2154(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Gunnar Beck, transmisă la 29 octombrie 2019 de Ministerul Federal al Justiției și Protecției consumatorilor din Germania, în cadrul procedurii nr. 80 AR 137/19, și anunțată în plen la 25 noiembrie 2019,

–  în urma audierii lui Gunnar Beck, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 30 aprilie 2019(1),

–  având în vedere articolul 46 din Constituția Republicii Federale Germania,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0036/2020),

A.  întrucât procurorul general din Düsseldorf a solicitat ridicarea imunității lui Gunnar Beck, deputat în Parlamentul European, în legătură cu o posibilă anchetă pentru acuzația de abuz de titluri, o infracțiune prevăzută și pasibilă de pedeapsă în temeiul secțiunii 132a alineatul (1) punctul (1) din Codul penal german;

B.  întrucât investigația nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate de Gunnar Beck în exercitarea funcțiilor sale, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

C.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul statului de unde provin, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriei țări;

D.  întrucât pe buletinul de vot pentru alegerea deputaților în Parlamentul European la 26 mai 2019, Gunnar Beck figura ca „Prof. Dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent [lector universitar], Barrister-at-Law für EU-Recht [specializat în dreptul UE], Neuss (NW)”; întrucât, în 1996, Gunnar Beck a obținut titlul de doctor în filosofie la Oxford, în Marea Britanie, dar în Germania nu a obținut nici titlul de profesor, nici cel de doctor; întrucât, înainte de sesiunea constitutivă a Parlamentului European, Parchetul din Düsseldorf a deschis o anchetă pe baza unor informații din presă și a unor plângeri penale în legătură cu suspiciunea de utilizare necorespunzătoare a unui titlu în temeiul secțiunii 132a alineatul (1) punctul (1) din Codul penal german; întrucât, la scurt timp după 5 iulie 2019, probabil la 9 iulie 2019, ancheta a fost suspendată ca urmare a alegerii lui Gunnar Beck în Parlamentul European; întrucât, la 4 septembrie 2019, procurorul-șef din Düsseldorf a transmis Ministerului Federal al Justiției și Protecției Consumatorului din Germania o cerere de ridicare a imunității lui Gunnar Beck, în vederea relansării anchetei pentru suspiciunea de utilizare necorespunzătoare a unui titlu în temeiul secțiunii 132a alineatul (1) punctul (1) din Codul penal german;

E.  întrucât Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură, „nu se pronunță în niciun caz asupra vinovăției sau nevinovăției deputatului sau asupra măsurii în care opiniile sau actele care îi sunt imputate deputatului în cauză justifică urmărirea penală, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaștere aprofundată a cauzei”;

F.  întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție a independenței Parlamentului în ansamblu și a membrilor săi;

G.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și membrii săi de proceduri judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

H.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente factice care să indice că intenția care stă la baza procedurilor judiciare ar putea fi subminarea activității politice a deputatului și, implicit, a Parlamentului European;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Gunnar Beck;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților germane și lui Gunnar Beck.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra v De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch v Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch v Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois v Parlamentul, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Ultima actualizare: 8 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate