Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2149(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0037/2020

Внесени текстове :

A9-0037/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/06/2020 - 27

Приети текстове :

P9_TA(2020)0133

Приети текстове
PDF 137kWORD 44k
Сряда, 17 юни 2020 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Решение на Европейския парламент от 17 юни 2020 г. относно искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад (2019/2149(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ги Верхофстад, предадено на 15 октомври 2019 г. от Окръжен съд Варшава-Шрудмешче, Vта наказателна колегия, във връзка с наказателно производство, което е в ход, образувано по частна тъжба, внесена в същия съд под референтен номер X K 7/18, и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2019 г.,

–  като изслуша Ги Верхофстад в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г., 17 януари 2013 г. и 30 април 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0037/2020),

А.  като има предвид, че Окръжен съд Варшава‑Шрудмешче в Полша, Vта наказателна колегия, е внесъл искане за снемане на парламентарния имунитет на Ги Верхофстад във връзка с направени от него изявления на 15 ноември 2017 г. по време на пленарно разискване в Европейския парламент в Страсбург; като има предвид, че в мотивите на решението на този окръжен съд се постановява, че „доколкото получаването на разрешение за съдебно преследване е задача на тъжителя“, и тъй като в случая отговорното лице е прокурорът, „ако прокурорът не се присъедини към настоящото производство и откаже да внесе искане за снемане на парламентарния имунитет, частният тъжител е лишен от възможността да предяви правата си по отношение на лицата, защитени с парламентарен имунитет“, както и че „въпросният принцип [член 9, параграф 12 от неговия процедурен правилник] не предвижда, че съдебният орган трябва да изготви такова искане, а само да го представи. В този смисъл искането за снемане на парламентарен имунитет се изразява по-скоро в чисто формално предаване на искането на частния тъжител“. във връзка с това той отбелязва, че искането за снемане на парламентарния имунитет е било съобщено от съдебния орган в съответствие с член 9, параграф 12 от неговия процедурен правилник; при все това, като обръща внимание на факта, че в член 9, параграф 1 от неговия процедурен правилник се изисква всяко искане за снемане на имунитет да бъде отправено от „компетентен орган на държава членка“, тъй като двете понятия не са идентични;

Б.  като има предвид, че в горепосочения съд срещу Ги Верхофстад е внесена частна тъжба чрез пълномощник на частния тъжител по обвинение, че, действайки по непредпазливост, той е обидил частния тъжител; като има предвид, че в изказването си в рамките на парламентарен дебат относно състоянието на принципите на правовата държава и демокрацията в Полша, отразено от медиите, Ги Верхофстад е квалифицирал участниците в Марша на независимостта във Варшава през 2017 г. като „фашисти, неонацисти и бели с чувство за превъзходство”; като има предвид, че тъжителят е бил сред участниците в марша;

В.  като има предвид, че се твърди, че чрез посочените изявления Ги Верхофстад е обидил публично тъжителя в негово отсъствие и му е вменил деяния, които са му нанесли вреди пред общественото мнение, което, според тъжителя, заплашва да го лиши от доверието, необходимо за упражняване на длъжност, професия или вид дейност, във връзка с деяние, обхванато от член 216, параграф 2 във връзка с член 212, параграф 2 във връзка с член 11, параграф 2 от полския Наказателен кодекс;

Г.  като има предвид, че парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Д.  като има предвид, от една страна, че Парламентът не може да се счита за съд, и от друга страна, че съответният член на Парламента не може да се счита в рамките на процедура за снемане на имунитет за „обвиняем“(2);

Е.  като има предвид, че член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Ж.  като има предвид, че Ги Верхофстад е направил посочените изявления в рамките на пленарна сесия на Европейския парламент, в самата пленарна зала и при изпълнение на задълженията си на член на Европейския парламент;

З.  като има предвид, че изявленията на Ги Верхофстад следователно са направени във връзка с неговите функции като член на Европейския парламент;

1.  решава да не снема имунитета на Ги Верхофстад;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Ги Верхофстад.

(1) Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; решение на Общия съд от 30 април 2019 г., Briois/Парламент, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Решение на Съда (голям състав) от 19 декември 2019 г., Oriol Junqueras Vies, C‑‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност