Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2149(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0037/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0037/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/06/2020 - 27

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0133

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 40k
Keskiviikko 17. kesäkuuta 2020 - Bryssel
Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Euroopan parlamentin päätös 17. kesäkuuta 2020 Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2019/2149(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Varsovan-keskustan alioikeuden viidennen rikosasiainjaoston 15. lokakuuta 2019 välittämän pyynnön, joka liittyy kyseisessä alioikeudessa nostetun siviilikanteen (viite X K 7/18) johdosta vireillä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 13. marraskuuta 2019,

–  on kuullut Guy Verhofstadtia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011, 17. tammikuuta 2013 ja 30. huhtikuuta 2019 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0037/2020),

A.  ottaa huomioon, että Puolan Varsovan‑keskustan alioikeuden viidennen rikosasiainjaoston tuomari on esittänyt Guy Verhofstadtin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, joka liittyy tiettyihin lausuntoihin, jotka tämä antoi Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 15. marraskuuta 2017 käydyssä keskustelussa; ottaa huomioon alioikeuden määräyksen perustelut, joissa todetaan, että ”siltä osin kuin kantajan on saatava lupa kanteen vireille panemiseen tässä nimenomaisessa tapauksessa syyttäjältä”, ja ”jos syyttäjä ei osallistu tähän oikeusmenettelyyn ja kieltäytyy esittämästä alioikeuden pyyntöä koskemattomuuden pidättämisestä”, kantajalla ”ei ole mahdollisuutta vedota oikeuksiinsa parlamentaarisen koskemattomuuden suojaa nauttivaa henkilön vastaan”, ja että kyseisessä määräyksessä (työjärjestyksen 9 artiklan 12 kohta) ”ei edellytetä, että tuomioistuimen on laadittava kyseinen pyyntö, vaan vain, että sen on välitettävä se. Täten käsillä olevassa koskemattomuuden pidättämistä koskevassa pyynnössä on pikemminkin kyse vain asianomistajan pyynnön muodollisesta toimittamisesta”; toteaa näin ollen, että oikeusviranomainen on toimittanut koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön työjärjestyksen 9 artiklan 12 kohdan mukaisesti; kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että ”jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen” olisi esitettävä koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö, koska nämä kaksi käsitettä eivät ole identtisiä;

B.  ottaa huomioon, että Guy Verhofstadtin on syytetty kantajan edustajan kyseisessä tuomioistuimessa nostamassa siviilikanteessa loukanneen tahallisesti kantajan kunniaa; ottaa huomioon, että puheessaan Puolan oikeusvaltion ja demokratian tilasta täysistunnossa käydyssä keskustelussa, joka esitettiin tiedotusvälineissä, Guy Verhofstadt määritteli Varsovassa vuonna 2017 järjestetyn itsenäisyysmarssin osanottajat ”fasisteiksi, uusnatseiksi ja valkoisen ylivallan kannattajiksi”; ottaa huomioon, että kantaja osallistui kyseiseen marssiin;

C.  ottaa huomioon, että nämä Guy Verhofstadtin esittämät lausunnot ovat väitetysti loukanneet julkisesti kantajaa tämän poissa ollessa ja langettaneet tämän ylle syytöksiä teoista, jotka ovat tälle haitallisia yleisön silmissä ja jotka kantajan mukaan saattaisivat muodostua esteeksi tietyn tehtävän, ammatin tai toiminnan harjoittamisen edellyttämälle luottamukselle, eli teosta, joka kuuluu Puolan rikoslain 216 pykälän 2 momentin, luettuna yhdessä 212 pykälän 2 momentin kanssa yhdessä sen 11 pykälän 2 momentin kanssa, soveltamisalaan;

D.  ottaa huomioon, että parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

E.  ottaa huomioon, että parlamenttia ei voida rinnastaa tuomioistuimeen eikä parlamentin jäsentä voida pitää koskemattomuuden pidättämistä koskevassa menettelyssä ”syytettynä”(2);

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

G.  ottaa huomioon, että Guy Verhofstadt esitti kyseiset lausunnot Euroopan parlamentin täysistunnossa hoitaessaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäsenenä;

H.  katsoo, että Guy Verhofstadtin lausunnot kuuluvat näin ollen hänen edustajantoimensa harjoittamiseen ja hänen toimintaansa Euroopan parlamentissa;

1.  päättää säilyttää Guy Verhofstadtin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Guy Verhofstadtille.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21. lokakuuta 2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19. maaliskuuta 2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; unionin tuomioistuimen tuomio 6. syyskuuta 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17. tammikuuta 2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30. huhtikuuta 2019, Briois v. parlamentti, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) tuomio 19. joulukuuta 2019, Oriol Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Päivitetty viimeksi: 8. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö