Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/2149(IMM)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0037/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0037/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 17/06/2020 - 27

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0133

Téacsanna atá glactha
PDF 121kWORD 44k
Dé Céadaoin, 17 Meitheamh 2020 - Brussels
Iarraidh ar dhíolúine Guy Verhofstadt a tharscaoileadh
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meitheamh 2020 ar an iarraidh ar dhíolúine Guy Verhofstadt a tharscaoileadh (2019/2149(IMM))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don iarraidh ar dhíolúine Guy Verhofstadt a tharscaoileadh, a tharchuir an Vú Seomra Coiriúil de Chúirt Dúiche Vársá-Śródmieście an 15 Deireadh Fómhair 2019, faoi chuimsiú imeachtaí coiriúla atá ar feitheamh tar éis imeachtaí sibhialta a bheith curtha faoi bhráid na cúirte céanna (tag. X K 7/18), agus a fógraíodh sa suí iomlánach an 13 Samhain 2019,

–  tar éis Guy Verhofstadt a éisteacht, i gcomhréir le Riail 9(6), dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint d’Airteagal 8 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh, agus d’Airteagal 6(2) d’Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 maidir le toghadh comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach,

–  ag féachaint do bhreithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 21 Deireadh Fómhair 2008, an 19 Márta 2010, an 6 Meán Fómhair 2011, an 17 Eanáir 2013 agus an 30 Aibreán 2019(1),

–  ag féachaint do Rialacha 5(2), 6(1) agus 9 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A9-0037/2020),

A.  de bhrí go ndearna breitheamh an Vú Seomra Coiriúil de Chúirt Dúiche Vársá‑Śródmieście sa Pholainn iarraidh ar dhíolúine Guy Verhofstadt a tharscaoileadh toisc ráitis áirithe a rinne sé an 15 Samhain 2017 le linn díospóireacht sa seisiún iomlánach i bParlaimint na hEorpa in Strasbourg; de bhrí go ndeirtear sna forais d’ordú na Cúirte Dúiche, “toisc is gur faoin iarratasóir é údarú a fháil chun imeachtaí a thionscnamh, ‘ba chóir an t-ionchúisitheoir poiblí a mheas mar an t-údarás lena mbaineann sa chás áirithe sin” agus “más rud é nach dtéann an t-ionchúisitheoir poiblí i mbun an nós imeachta sin agus má dhiúltaíonn an Chúirt d’iarraidh go dtarscaoilfear an díolúine atá i gceist, ní bheidh an t-iarratasóir sibhialta in ann a chearta a fheidhmiú maidir le daoine atá faoi chosaint ag díolúine Pharlaimint na hEorpa” chomh maith leis an bhfíric nach léirítear san fhoráil atá i gceist [Riail 9(12), dá Rialacha Nós Imeachta] “gur gá don Chúirt iarraidh den chineál sin a dhréachtú, ach díreach é a tharchur. Dá bhrí sin, níl i gceist leis an iarraidh ar dhíolúine pharlaiminteach a tharscaoileadh ach tarchur oifigiúil na hiarrata” ón iarratasóir sibhialta; á chur san áireamh mar sin gur thug an t-údarás breithiúnach fógra faoin iarraidh ar dhíolúine pharlaiminteach a tharscaoileadh i gcomhréir le Riail 9(12), dá Rialacha Nós Imeachta; ag tabhairt aird, áfach, ar an bhfíric go gceanglaítear faoi Riail 9(1), dá Rialacha Nós Imeachta go mbeidh gach iarraidh ar dhíolúine a tharscaoileadh seolta ag “údarás inniúil de chuid Ballstáit”, agus nach ionann an dá choincheap;

B.  de bhrí gur cuireadh i leith Guy Verhofstadt, trí bhíthin imeachtaí sibhialta a rinne ionadaí údaraithe an iarratasóra phríobháidigh sa chúirt sin, go ndearna sé an t-iarratasóir príobháideach sin a mhaslú go meargánta; de bhrí go ndearna Guy Verhofstadt, agus é ag labhairt le linn díospóireacht sa seisiún iomlánach maidir le staid an smachta reachta agus an daonlathais sa Pholainn, “faisistithe, nua-Naitsithe agus forchinígh geala” a thabhairt ar na rannpháirtithe i Mórshiúl an Neamhspleáchais i Vársá in 2017, agus gur tuairiscíodh an méid sin sna meáin; go raibh an t-iarratasóir i measc rannpháirtithe an mhórshiúil sin;

C.  de bhrí go líomhnaítear go ndearna an méid a dúirt Guy Verhofstadt an t-iarratasóir a mhaslú go poiblí agus é as láthair, agus go líomhnaítear gur chuir sé nithe i leith an iarratasóra, sa mhéid sin a dúirt sé, a chuireann droch-chlú air i ndearcadh an phobail, agus a d’fhéadfadh a fhágáil, de réir an iarratasóra, go gcaillfí an mhuinín is gá chun feidhm a fheidhmiú, chun gairm a shaothrú nó chun gníomhaíocht de chineál éigin a dhéanamh, ar ábhar é sin a thagann faoi Airteagal 216(2), i gcomhar le hAirteagal 212(2), i gcomhar le hAirteagal 11(2), de Chód Coiriúil na Polainne;

D.  de bhrí nach pribhléid phearsanta d’Fheisire í díolúine pharlaiminteach, ach is ráthaíocht í ar neamhspleáchas Pharlaimint na hEorpa ina hiomláine agus a cuid Feisirí;

E.  de bhrí, ar thaobh amháin, nach ionann Parlaimint na hEorpa agus cúirt, agus ar an taobh eile, nach féidir a mheas, i gcomhthéacs nós imeachta um iarraidh ar dhíolúine a tharscaoileadh, gur “cúisí” é Feisire de Pharlaimint na hEorpa(2);

F.  de bhrí go bhforáiltear in Airteagal 8 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh nach bhfuil Feisirí Pharlaimint na hEorpa inchurtha faoi aon saghas fiosrúcháin, coinneála ná imeachtaí dlíthiúla i leith tuairimí a thug siad nó vótaí a chaith siad ag comhlíonadh a ndualgas dóibh;

G.  de bhrí gur thug Guy Verhofstadt a dhearbhuithe le linn seisiún iomlánach de chuid Pharlaimint na hEorpa, laistigh den seomra tionóil féin agus i gcomhlíonadh a dhualgas mar Fheisire i bParlaimint na hEorpa;

H.  de bhrí go mbaineann ráitis Guy Verhofstadt le feidhmiú a chuid feidhmeanna mar Fheisire agus lena ghníomhaíocht i bParlaimint na hEorpa;

1.  ag cinneadh gan díolúine Guy Verhofstadt a tharscaoileadh;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo agus an tuarascáil óna coiste freagrach a chur ar aghaidh láithreach chuig údarás inniúil Phoblacht na Polainne agus chuig Guy Verhofstadt.

(1) Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 21 Deireadh Fómhair 2008, Marra v De Gregorio agus Clemente, C-200/07 agus C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 19 Márta 2010, Gollnisch v an Pharlaimint, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 6 Meán Fómhair 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 17 Eanáir 2013, Gollnisch v an Pharlaimint, T-346/11 agus T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 30 Aibreán 2019, Briois v an Pharlaimint, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) Breithiúnas ón gCúirt (an Mór-Dhlísheomra) an 19 Nollaig 2019, Oriol Junqueras Vies, C‑502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

An nuashonrú is déanaí: 8 Meán Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais