Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2149(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0037/2020

Pateikti tekstai :

A9-0037/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/06/2020 - 27

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0133

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 43k
Trečiadienis, 2020 m. birželio 17 d. - Briuselis
Prašymas atšaukti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) imunitetą
P9_TA(2020)0133A9-0037/2020

2020 m. birželio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) imunitetą (2019/2149(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Varšuvos Śródmieście rajono teismo V baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. spalio 15 d. perduotą prašymą atšaukti Guy Verhofstadto imunitetą, kuris susijęs su nagrinėjama baudžiamąja byla, iškelta pateikus privatų kaltinamąjį aktą tam pačiam teismui (Nr. X K 7/18), ir kuris buvo paskelbtas 2019 m. lapkričio 13 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Guy Verhofstadto paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. spalio 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. sausio 17 d. ir 2019 m. balandžio 30 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9-0037/2020),

A.  kadangi Varšuvos Śródmieście rajono teismo V baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas (Lenkija) pateikė prašymą atšaukti Parlamento nario Guy Verhofstadto imunitetą dėl tam tikrų jo pareiškimų, padarytų per 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento plenarinio posėdžio diskusijas Strasbūre; kadangi minėtojo teismo nutarties motyvuose nurodoma, kad „leidimą patraukti atsakomybėn turi gauti kaltintojas, o šiuo atveju tai turi būti prokuroras“ ir „jeigu prokuroras neįstoja į šią bylą ir teismas tuo pat metu atsisako pateikti prašymą dėl minėto imuniteto atšaukimo, privatusis kaltintojas netenka galimybės įgyvendinti savo teises Europos Parlamento imunitetu saugomų asmenų atžvilgiu“, taip pat nurodoma, kad „ši nuostata [Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 12 dalis] nereiškia, kad teismas turi parengti tokį prašymą, jis turi jį tik perduoti. Taigi prašymo atšaukti Parlamento nario imunitetą pateikimas apsiriboja vien tik formaliu privataus kaltintojo prašymo perdavimu“; taigi pažymėdamas, kad minėtą prašymą atšaukti Parlamento nario imunitetą perdavė teisminė institucija, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 12 dalyje, tačiau vis dėlto atkreipdamas dėmesį į tai, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį bet kokį prašymą atšaukti imunitetą privalo pateikti „valstybės narės kompetentinga valdžios institucija“; šios dvi sąvokos nėra tapačios;

B.  kadangi privataus kaltintojo įgalioto atstovo teismui pateiktu privačiu kaltinamuoju aktu Guy Verhofstadt buvo apkaltintas tuo, kad, veikdamas netiesiogine tyčia, įžeidė privatų kaltintoją; kadangi savo kalboje, pasakytoje per plenarinio posėdžio diskusijas dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje, kurios buvo nušviestos žiniasklaidoje, Guy Verhofstad pavadino Varšuvoje vykusių 2017 m. Nepriklausomybės eitynių dalyvius „fašistais, neonaciais ir baltaisiais suprematistais“ (originalo anglų kalba: fascists, neo-Nazis, white supremacists); kadangi privatusis kaltintojas dalyvavo šiose eitynėse;

C.  kadangi minėtaisiais žodžiais Guy Verhofstadt, kaip įtariama, viešai įžeidė privatų kaltintoją jam nedalyvaujant ir, kaip įtariama, jį apkaltino dėl savybių, kurios menkina nukentėjusiojo įvaizdį visuomenėje, o tai, pasak privačiojo kaltintojo, gali pakirsti pasitikėjimą juo, kuris būtinas jam einant pareigas, dirbant savo darbą arba užsiimant savo veikla, t. y. įvykdė veiką, numatytą Lenkijos Baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 2 dalyje, 212 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje;

D.  kadangi Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija;

E.  kadangi, viena vertus, Parlamentas negali būti prilyginamas teismui ir, kita vertus, Parlamento narys, vykstant imuniteto atšaukimo procedūrai, negali būti laikomas kaltinamuoju(2);

F.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje numatoma, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

G.  kadangi Guy Verhofstadt padarė minėtus pareiškimus Europos Parlamento plenarinėje sesijoje būdamas pačioje plenarinių posėdžių salėje ir vykdydamas savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas;

H.  kadangi Guy Verhofstadto pareiškimai yra padaryti vykdant jo, kaip Parlamento nario, pareigas ir susiję su jo veikla Europos Parlamente;

1.  nusprendžia neatšaukti Guy Verhofstadto imuniteto;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Lenkijos Respublikos institucijai ir Guy Verhofstadtui.

(1) 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 2019 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas Briois / Parlamentas, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(2) 2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimas byloje Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika